Rada Naukowa

O Instytucie

Rada Naukowa

Print Friendly, PDF & Email

Rada Naukowa Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN posiada od 1989 r. uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, a od 1992 r. uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki.

 

Skład Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w kadencji 2019-2022

Przewodniczący
Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, czł. koresp. PAN
Zastępcy
Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski
Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
Sekretarz
Dr hab. Magdalena Ryżak, prof. IA PAN
Członkowie PAN
Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, czł. koresp. PAN  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec
Prof. dr hab. Henryk Jeleń, czł. korsp. PAN  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Rudolf Michałek, czł. rzecz. PAN  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, czł. korsp. PAN  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, PIB
Prof. dr hab. Mariusz Piskuła, czł. korsp. PAN  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn
Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni w Instytucie Agrofizyki PAN
Prof. dr hab. Piotr Baranowski
Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski
Prof. dr hab. Małgorzata Brzezińska
Dr hab. Jolanta Cieśla
Dr hab. Justyna Cybulska, prof. IA PAN
Prof. dr hab. Magdalena Frąc
Prof. dr hab. Józef Horabik
Prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk
Dr hab. Krzysztof Lamorski prof. IA PAN
Prof. dr hab. Jerzy Lipiec
Dr hab. Antoni Miś, prof. IA PAN
Prof. dr hab. Marek Molenda
Dr hab. Agnieszka Nawrocka
Dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IA PAN
Dr hab. Jerzy Rejman, prof. IA PAN
Dr hab. Robert Rusinek, prof. IA PAN
Dr hab. Magdalena Ryżak, prof. IA PAN
Dr hab. Anna Siczek
Prof. dr hab. Wojciech Skierucha
Prof. dr hab. Cezary Sławiński, czł. koresp. PAN
Prof. dr hab. Mateusz Stasiak
Dr hab. Monika Szymańska-Chargot, prof. IA PAN
Prof. dr hab. Bogusław Usowicz
Dr hab. Joanna Wiącek, prof. IA PAN
Prof. dr hab. Artur Zdunek, czł. koresp. PAN
Członkowie Rady Naukowej spoza Instytutu Agrofizyki PAN
Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Emilia Fornal
 Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Dariusz Grzebelus
 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Prof. dr hab. Małgorzata Lekka  Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie
Prof. dr hab. Janusz Olejnik  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Przedstawiciele asystentów i adiunktów Instytutu Agrofizyki PAN
Dr Karolina Oszust
Przedstawiciel Samorządu Doktorantów Instytutu Agrofizyki PAN
Mgr Adrianna Kaczmarska

 

W poprzednich kadencjach Radzie Naukowej przewodniczyli.

X