Rada Naukowa

O Instytucie

Rada Naukowa

Print Friendly, PDF & Email

Rada Naukowa Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN posiada od 1989 r. uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, a od 1992 r. uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki.

 

Skład Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w kadencji 2023-2026

Przewodniczący
Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, czł. koresp. PAN
Zastępcy
Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski
Dr hab. inż. Justyna Cybulska, prof. IA PAN
Sekretarz
Dr hab. Magdalena Ryżak, prof. IA PAN
Członkowie PAN
Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, czł. koresp. PAN  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
Prof. dr hab. Henryk Jeleń, czł. korsp. PAN  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, czł. korsp. PAN Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, czł. korsp. PAN  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach
Prof. dr hab. Mariusz Piskuła, czł. korsp. PAN  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
Prof. dr hab Katarzyna Turnau, czł. rzecz. PAN
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab Agnieszka Wierzbicka, czł. koresp. PAN
Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu
Prof. dr hab Dorota Witrowa-Rajchert, czł. koresp. PAN
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni w Instytucie Agrofizyki PAN
Prof. dr hab. Piotr Baranowski
Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski
dr hab. Patrycja Boguta, prof. IA PAN
Dr hab. Jolanta Cieśla
Dr hab. inż. Justyna Cybulska, prof. IA PAN
Prof. dr hab. Magdalena Frąc
dr hab. Marek Gancarz
Prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk
Dr hab. Izabela Krzemińska
Dr hab. Jaromir Krzyszczak
Dr hab. Krzysztof Lamorski prof. IA PAN
Dr hab. Antoni Miś, prof. IA PAN
Prof. dr hab. Agnieszka Nawrocka
Dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IA PAN
Dr hab. Robert Rusinek, prof. IA PAN
Dr hab. Magdalena Ryżak, prof. IA PAN
Dr hab. Anna Siczek
Prof. dr hab. Wojciech Skierucha
Prof. dr hab. Cezary Sławiński, czł. koresp. PAN
Prof. dr hab. inż. Mateusz Stasiak
Dr hab. Katarzyna Szewczuk-Karpisz
Dr hab. Monika Szymańska-Chargot, prof. IA PAN
Dr hab. Agnieszka Szypłowska
Dr hab. Joanna Wiącek, prof. IA PAN
Dr hab. Andrzej Wilczek
Prof. dr hab. Artur Zdunek, czł. koresp. PAN
Członkowie Rady Naukowej spoza Instytutu Agrofizyki PAN
Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Dariusz Grzebelus Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Prof. dr hab. Dorota Konopacka Instytut Ogrodnictwa PIB w Skierniewicach
Dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. IOR-PIB Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Bartosz Sołowiej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Przedstawiciele asystentów i adiunktów Instytutu Agrofizyki PAN
Dr Jacek Panek
Dr Kamil Skic
Przedstawiciel Samorządu Doktorantów Instytutu Agrofizyki PAN
Mgr Adrianna Kaczmarska

 

W poprzednich kadencjach Radzie Naukowej przewodniczyli.

X