Komisje

O Instytucie

Komisje

Print Friendly, PDF & Email
Komisja ds. Oceny Działalności Naukowej Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
Prof. dr hab. Artur Zdunek (przewodniczący) IA PAN
Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
UMCS Lublin
Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki UMCS Lublin
Dr hab. Emilia Fornal UM Lublin
Prof. dr hab. Dariusz Grzebelus
UR Kraków
Kierownicy Zakładów Naukowych Instytutu
Prof dr hab. Andrzej Baranowski
Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski
Prof. dr hab. Magdalena Frąc
Prof. dr hab. Marek Molenda
Prof. dr hab. Zofia Sokołowska
Prof. dr hab. Artur Zdunek
Komisja ds. Rozwoju i Oceny Kadry Naukowej Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski IA PAN
Dr hab. Justyna Cybulska, prof. IA PAN IA PAN
Prof. dr hab. Magdalena Frąc (przewodnicząca)
IA PAN
Dr hab. Monika Szymańska- Chargot, prof. IA PAN
IA PAN
Prof. dr hab. Marek Molenda IA PAN
Dr hab. Agnieszka Nawrocka (zastępca przewodniczącego)
IA PAN
Dr Karolina Oszust (sekretarz)
IA PAN
Prof. dr hab. Artur Zdunek (Zastępca Dyrektora ds. Naukowych)
IA PAN
Komisja dyscyplinarna orzekająca w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Marek Molenda (przewodniczący) IA PAN
Dr hab. Piotr Baranowski, prof. IA PAN IA PAN
Dr hab. Artur Nosalewica, prof. IA PAN IA PAN
Dr Agnieszka Nawrocka IA PAN
Dr Wojciech Mazurek IA PAN
Rzecznik dyscyplinarny
Prof. dr hab. Bogusław Usowicz IA PAN
X