Komisje

O Instytucie

Komisje

Print Friendly, PDF & Email
Komisja ds. Oceny Działalności Naukowej Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
Prof. dr hab. Artur Zdunek (przewodniczący) IA PAN
Prof. dr hab. Dariusz Grzebelus UR Kraków
Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, czł. koresp. PAN
IGR Poznań
Prof. dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. IOR-PIB IOR Poznań
Dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. UP UP Lublin
Kierownicy Zakładów Naukowych Instytutu
Prof dr hab. Andrzej Baranowski
Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski
Prof. dr hab. Magdalena Frąc
Prof. dr hab. Artur Zdunek
Komisja ds. Rozwoju i Oceny Kadry Naukowej Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
Dr hab. Patrycja Boguta, prof. IA PAN
IA PAN
Dr hab. inż. Justyna Cybulska, prof. IA PAN IA PAN
Prof. dr hab. Magdalena Frąc (przewodnicząca)
IA PAN
Dr hab. Artur Noslewicz, prof. IA PAN
IA PAN
Dr hab. Monika Szymańska- Chargot, prof. IA PAN IA PAN
Dr hab. Agnieszka Szypłowska
IA PAN
Dr hab. Joanna Wiącek, prof. IA PAN IA PAN
Prof. dr hab. Artur Zdunek (Zastępca Dyrektora ds. Naukowych)
IA PAN
Komisja dyscyplinarna orzekająca w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Piotr Baranowski
IA PAN
Dr hab. Jolanta Cieśla IA PAN
Dr hab. Magdalena Ryżak, prof. IA PAN IA PAN
Dr hab. Anna Siczek IA PAN
Dr hab. Katarzyna Szewczuk-Karpisz IA PAN
Rzecznik dyscyplinarny
dr inż. Anna Walkiewicz
IA PAN

 

X