System Identyfikacji Wizualnej

O Instytucie

System Identyfikacji Wizualnej

Print Friendly, PDF & Email

Na System Identyfikacji Wizualnej (SIW) składają się m.in.:
• logo/logotyp
• kolorystyka
• krój czcionki
• szata zewnętrzna materiałów promocyjnych, prezentacji.

Logo stanowi podstawę identyfikacji wizualnej, która jest zasadniczym narzędziem, służącym kreowaniu wizerunku. Identyfikację wizualną przeprowadza się w celu uzyskania czytelnej, spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jednostki spośród innych.

Logo Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk składa się z sygnetu (trójramienna, trójkolorowa gwiazda) oraz logotypu (nazwa „INSTYTUT AGROFIZYKI PAN”).

Sygnet symbolicznie nawiązuje do zakresu zainteresowań badawczych Instytutu. Trzy ramiona gwiazdy przedstawiają umownie kontinuum gleba-roślina-atmosfera. Roślina oznaczona jest naturalnie odpowiadającym dla siebie kolorem zielonym, gleba oznaczona jest kolorem brązowym, zaś atmosfera – kolorem turkusowym. Te trzy środowiska nie walczą ze sobą w sygnecie, ale spotykają się centralnie ze sobą i uzupełniają, tworząc jedną wspólną część (środkowe koło), które może być synonimem kuli ziemskiej. Symbol gwiazdy w sygnecie jest graficznym wzorem związanym z czymś wzniosłym (gwiazda – sięgać do gwiazd) zaś uporządkowanie ramion (taki sam kąt) wskazuje na dokładność i precyzję Instytutu. Kształt ramion gwiazdy może też przypominać graficzne przedstawienie orbitali molekularnych (nawiązanie do fizyki i biochemii) lub wiatraka energetycznego (nawiązanie do odnawialnych źródeł energii).

Logotyp, dla uproszczenia, używa skrótowca PAN. Logotyp wykorzystuje czcionkę bezszeryfową, nowoczesną. Dla zwiększenia prestiżu, w logotypie użyto wersalików.

https://www.youtube.com/watch?v=1CtJv3-vHDc

Oficjalnym dokumentem, który w sposób kompleksowy opisuje elementy systemu identyfikacji oraz sposoby i zasady ich wykorzystania jest Księga Identyfikacji Wizualnej.

 

 

Księgę Identyfikacji Wizualnej, logotypy w różnych formatach, prezentacje PPT, kroje czcionek i projekty graficzne posterów można znaleźć na EVERYONE w folderze SEKRETARIAT.

Aby zainstalować wymagane w Księdze kroje czcionek, należy je skopiować i wkleić do folderu „Czcionki” w „Panelu sterowania”.

* Proszę pamiętać, że projekty graficzne, w szczególności posterów naukowych są poglądowe i należy je dostosować do swoich potrzeb, pamiętając przy tym o nowym logo, kroju czcionki i ogólnej kolorystyce. Tło plakatów można wypełniać np. swoimi fotografiami lub tymi z banku zdjęć np. www.pixabay.com czy www.pexels.com (portale z bezpłatnymi fotografiami do użytku komercyjnego).

 

DO POBRANIA:

zestaw logotypów IA PAN w wersji PL

zestaw logotypów IA PAN w wersji EN

logo IA PAN Corel ver. 16

logo IA PAN Corel ver. 11

X