Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bieganowski

 

 

Profil działalności naukowej:

 • Badania procesów wydzielania i pochłaniania gazów cieplarnianych (metanu, tlenku azotu(I), dwutlenku węgla) w środowisku glebowym i wodnym; monitoring emisji gazów do atmosfery (wysypiska, nadkłady kopalniane i in.)
 • Określenie potencjału metanogennego biomasy różnego pochodzenia w kontekście wykorzystania jej do jako alternatywnego źródła energii
 • Badania dyfuzji gazów, stężenia tlenu i potencjału redoks w profilu glebowym w zależności od takich właściwości fizycznych gleby jak zagęszczenie, agregacja, warunki wodno-powietrzne itp.
 • Badania wpływu stanu natlenienia gleby na procesy biochemiczne – procesy oksydoredukcyjne i aktywność enzymatyczną gleby, przekształcanie azotu i węgla, w tym procesy przebiegające z wydzielaniem i pochłanianiem gazów szklarniowych
 • Badanie zdolności gleby do oczyszczania wód pościekowych ze związków biogennych oraz ocena możliwości nawożenia gleb osadami pofermentacyjnymi
 • Badania wpływu niekorzystnych warunków glebowych i innych czynników powodujących stres w roślinie (np. niedotlenienia, zanieczyszczenia metalami ciężkimi) na produkcję biomasy, dostępność składników pokarmowych oraz mechanizmy obronne roślin (biochemiczne wskaźniki stresu antyoksydacyjnego)
 • Badania solubilizacji związków bioaktywnych pochodzenia roślinnego
 • Badania stabilności koloidów glebowych w zawiesinach wodnych
 • Badania właściwości powierzchniowych mikroorganizmów na podstawie pomiaru potencjału elektrokinetycznego (zeta)
 • Badania pierwszej fazy erozji wodnej – tzw. rozbryzgu
 • Metodyczne aspekty wyznaczania kształtu cząstek frakcji piaszczystej osadów metodą mikroskopii optyczne
X