Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Projekty

 1. Projekt Granty NCN, OPUS 21
  Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych
  Numer ID: 518336 Numer: 2021/41/B/NZ9/03130 Okres realizacji: 2022 - 2025
 2. Projekt Granty NCN, Preludium 19
  Wpływ temperatury gleby na zjawisko rozbryzgu (splash erosion)
  Numer ID: 485491 Numer: UMO-2020/37/N/ST10/03363 Okres realizacji: 2021 - 2024
 3. Projekt Granty NCN, Sonata-15
  Zjawisko entomoremediacji odpadów uciążliwych w kontekście gospodarki cyrkularnej
  Numer ID: 466004 Numer: 2019/35/D/NZ9/01835 Okres realizacji: 2020 - 2023
 4. Projekt Fundusze Strukturalne, POIR 3/4.1.1/2019 „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych"
  Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu
  Numer ID: POIR.04.01.01-00-0031/19 Numer: POIR.04.01.01-00-0031/19 Okres realizacji: 2020 - 2022
 5. Projekt Granty MNiSW, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
  Numer: STYP/15/0948/E-184/2020 Okres realizacji: 2020 - 2023
 6. Projekt Granty MNiSW, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
  Numer: STYP/15/0951/E-184/2020 Okres realizacji: 2020 - 2023
 7. Projekt Granty NCN, Miniatura 4
  Ocena wpływu kształtu cząstek na rozkład granulometryczny uzyskiwany metodą dyfrakcji laserowej
  Numer ID: 450244 Numer: 2019/03/X/ST10/00330 Okres realizacji: 2019 - 2020
 8. Projekt Granty NCN, Preludium 16
  Wpływ nachylenia zbocza na parametry i stosunek faz wybitego materiału podczas rozbryzgu glebowego
  Numer ID: 429701 Numer: 2018/31/N/ST10/01757 Okres realizacji: 2019 - 2022
 9. Projekt Granty NCN, Miniatura 2
  Wpływ nawożenia ściekami po produkcji drożdży na zmienność filogenetyczną i funkcjonalną mikroorganizmów glebowych
  Numer ID: 409062 Numer: 2018/02/X/NZ2/01800 Okres realizacji: 2018 - 2019
 10. Projekt Granty NCN, Sonata 13
  Zwilżalność gleby jako czynnik warunkujący rozbryzg – pierwszą fazę erozji wodnej
  Numer ID: 383601 Numer: 2017/26/D/ST10/01026 Okres realizacji: 2018 - 2023
 11. Projekt Granty NCBiR, ERA-NET CO-FUND ERA-GAS
  Zarządzanie i raportowanie emisji gazów cieplarnianych i sekwestracji węgla w różnych mozaikach krajobrazu
  Numer: ERA-GAS/I/GHG-MANAGE/01/20 Okres realizacji: 2018 - 2020
 12. Projekt Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, w aspekcie rolnictwa precyzyjnego
  Numer: BIOSTRATEG2/298782/11/NCBR/2016 Okres realizacji: 2016 - 2020
 13. Projekt Granty NCN, Preludium 9
  Sezonowe zmiany emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i podtlenku azotu) w zależności od technologicznego etapu procesu oczyszczania ścieków w laboratoryjnym modelu oczyszczalni typu SBR
  Numer ID: 293647 Numer: 2015/17/N/ST10/02194 Okres realizacji: 2016 - 2018
 14. Projekt Granty NCN, SONATA BIS 4
  Opracowanie bilansu energetycznego pierwszej fazy erozji wodnej- rozbryzgu
  Numer ID: 209 Numer: 2014/14/E/ST10/ 00851 Okres realizacji: 2015 - 2019
 15. Projekt Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050.
  Numer ID: 271322 Numer: BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015 Okres realizacji: 2015 - 2019
 16. Projekt Granty MNiSW, Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
  Stypendium nr 011/2014 dla Wybitnego Młodego Naukowca
  Numer ID: 208 Numer: 011/2014 Okres realizacji: 2014 - 2017
 17. Projekt Granty NCN, Preludium
  Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych
  Numer ID: 185 Numer: 199781 Okres realizacji: 2013 - 2017
 18. Projekt Granty NCN, PRELUDIUM
  Wykorzystanie kapsułek wykonanych z alginianu sodu do modyfikacji warunków biochemicznych gleby.
  Numer ID: 5 Numer: 2011/01/N/NZ9/02456 Okres realizacji: 2011 - 2014
 19. Projekt Inne,
  Zmiany pojemności denitryfikacyjnej wybranych gleb mineralnych na tle zmian zawartości w nich węgla organicznego i azotu mineralnego.
  Numer ID: 22 Numer: PB Nr N N310 115338 Okres realizacji: 2010 - 2013
 20. Projekt Inne,
  Utlenianie metanu w warunkach beztlenowych w glebach z podwyższoną zawartością siarczanów (VI) i azotanów (V).
  Numer ID: 23 Numer: PB Nr N N310 043838 Okres realizacji: 2010 - 2013
 21. Projekt Inne,
  Wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w wybranych glebach mineralnych.
  Numer ID: 136 Numer: PB Nr N N305 299534 Okres realizacji: 2008 - 2009
X