Department of Natural Environment Biogeochemistry

Projects

 1. Project Granty NCN, OPUS 21
  Effect of glyphosate on the biological methane oxidation in agricultural soils
  Number ID: 518336 Number: 2021/41/B/NZ9/03130 Period: 2022 - 2025
 2. Project Granty NCN, Preludium 19
  Effect of soil temperature on the splash erosion phenomenon
  Number ID: 485491 Number: UMO-2020/37/N/ST10/03363 Period: 2021 - 2024
 3. Project Granty NCN, Sonata-15
  The phenomenon of entomediation of troublesome waste in the context of circular economy
  Number ID: 466004 Number: 2019/35/D/NZ9/01835 Period: 2020 - 2023
 4. Project badawczy, POIR 3/4.1.1/2019 „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych"
  Autonomous quasi-distributed optical fiber temperature sensor for ground temperature measurements
  Number ID: POIR.04.01.01-00-0031/19 Number: POIR.04.01.01-00-0031/19 Period: 2020 - 2022
 5. Project Granty MNiSW, Scholarship of the Minister of Science and Higher Education for remerkable young scientists
  Scholarship of the Minister of Science and Higher Education for remerkable young scientists
  Number: STYP/15/0948/E-184/2020 Period: 2020 - 2023
 6. Project Granty MNiSW, Scholarship of the Minister of Science and Higher Education for remarkable young scientists
  Scholarship of the Minister of Science and Higher Education for remarkable young scientists
  Number: STYP/15/0951/E-184/2020 Period: 2020 - 2023
 7. Project badawczy, Miniatura 4
  Ocena wpływu kształtu cząstek na rozkład granulometryczny uzyskiwany metodą dyfrakcji laserowej
  Number ID: 450244 Number: 2019/03/X/ST10/00330 Period: 2019 - 2020
 8. Project Granty MNiSW, Preludium 16
  The influence of slope inclination on the parameters and the ratio of phases of the material ejected during the soil splash
  Number ID: 429701 Number: 2018/31/N/ST10/01757 Period: 2019 - 2022
 9. Project Granty NCN, Miniatura 2
  Wpływ nawożenia ściekami po produkcji drożdży na zmienność filogenetyczną i funkcjonalną mikroorganizmów glebowych
  Number ID: 409062 Number: 2018/02/X/NZ2/01800 Period: 2018 - 2019
 10. Project Granty MNiSW, Sonata 13
  Soil wettability as a determinant of splash – the first water erosion phase
  Number ID: 383601 Number: 2017/26/D/ST10/01026 Period: 2018 - 2023
 11. Project Granty NCBiR, ERA-NET CO-FUND ERA-GAS
  Managing and reporting of greenhouse gas emissions and carbon sequestration in different landscape mosaics
  Number: ERA-GAS/I/GHG-MANAGE/01/20 Period: 2018 - 2020
 12. Project badawczy, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Elaboration of innavative method of monitoring the state of agrocenosis with the use of remote- sensing gyro system on terms of precision farming
  Number: BIOSTRATEG2/298782/11/NCBR/2016 Period: 2016 - 2020
 13. Project badawczy, Preludium 9
  Seasonal changes in greenhous gas emission (methane, carbon dioxide and nitrous oxide) depending on the technological stages of the treatment process in laboratory model of the SBR type wastewater treatment plan
  Number ID: 293647 Number: 2015/17/N/ST10/02194 Period: 2016 - 2018
 14. Project Granty NCN, SONATA BIS 4
  Opracowanie bilansu energetycznego pierwszej fazy erozji wodnej- rozbryzgu
  Number ID: 209 Number: 2014/14/E/ST10/ 00851 Period: 2015 - 2019
 15. Project Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Support for low carbon agriculture – able to adapt to observed climate change in the perspective of 2030 and 2050
  Number ID: 271322 Number: BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015 Period: 2015 - 2019
 16. Project Granty MNiSW, Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
  Stypendium nr 011/2014 dla Wybitnego Młodego Naukowca
  Number ID: 208 Number: 011/2014 Period: 2014 - 2017
 17. Project Granty NCN, Preludium
  Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych
  Number ID: 185 Number: 199781 Period: 2013 - 2017
 18. Project Granty NCN, PRELUDIUM
  Wykorzystanie kapsułek wykonanych z alginianu sodu do modyfikacji warunków biochemicznych gleby.
  Number ID: 5 Number: 2011/01/N/NZ9/02456 Period: 2011 - 2014
 19. Project Inne,
  Zmiany pojemności denitryfikacyjnej wybranych gleb mineralnych na tle zmian zawartości w nich węgla organicznego i azotu mineralnego.
  Number ID: 22 Number: PB Nr N N310 115338 Period: 2010 - 2013
 20. Project Inne,
  Utlenianie metanu w warunkach beztlenowych w glebach z podwyższoną zawartością siarczanów (VI) i azotanów (V).
  Number ID: 23 Number: PB Nr N N310 043838 Period: 2010 - 2013
 21. Project Inne,
  Wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w wybranych glebach mineralnych.
  Number ID: 136 Number: PB Nr N N305 299534 Period: 2008 - 2009
X