Polakowski Cezary

Polakowski Cezary

Print Friendly, PDF & Email
PhD Eng Polakowski Cezary
Room: 228
E-mail: c.polakowski@ipan.lublin.pl
Phone: (81) 744 50 61 w. 137

Department and laboratory

Department: Department of Natural Environment Biogeochemistry

Laboratory: Laboratory of Gas Chromatography

Publications

 1. 2020, Biochar addition reinforces microbial interspecies cooperation in methanation of sugar beet waste (pulp), Global Virtual Summit on Biotechnology and Bioengineering, str. 19
 2. 2019, Monitorowanie stanu upraw z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, XXVI Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane 4-8.02.2019 r.,
 3. 2020, Stimulation of methanogenesis in bituminous coal from the upper Silesian coal basin, International Journal of Coal Geology , 231: 103609; DOI: 10.1016/j.coal.2020.103609
 4. 2019, Wyniki projektu GYROSCAN w kontekście możliwości wykorzystania w rolnictwie precyzyjnym, Konferencja „Rolnictwo 4.0. Start nowej ery“, Kamień Śląski k. Opola 27.01-29.01.2020,
 5. 2020, Wpływ uprawy bezorkowej na metanotrofię gleby, XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"; Lublin, 21-22.03.2020 r., str. 231-232
 6. 2020, Short-term response of methane oxidation to biofertilizer treatments in sandy and clay soil, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-13514
 7. 2020, Methodological aspects of using high-speed cameras to quantify soil splash phenomenon, Geoderma, 378, 114592, str. 1-13, DOI: 10.1016/j.geoderma.2020.114592
 8. 2020, Contribution of prokaryotes and eukaryotes to CO2 emissions in the wastewater treatment process, PeerJ, DOI: 10.7717/peerj.9325
 9. 2019, Porównanie potencjalnej metanotrofii gleb w uprawie tradycyjnej i bezpłużnej, Współczesne kierunki badań w zakresie geografii gleb, paleopedologii i materii organicznej w środowisku", Toruń, 3-4 marzec 2019. (poster),
 10. 2020, Biochar addition reinforces microbial interspecies cooperation in methanation of sugar beet waste (pulp), Science of The Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138921
 11. 2019, Pomiary rozbryzgu gleby w mikro skali, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego GLEBA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, 2-7.09.2019 Lublin, str. 93
 12. 2019, Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, w aspekcie rolnictwa precyzyjnego, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego GLEBA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, 2-7.09.2019 Lublin, str. 131
 13. 2019, Wpływ dodatku sulfonianu-2-brometanu na beztlenowy metabolizm społeczności mikroorganizmów, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 39
 14. 2019, Stable carbon isotope and biomarker analyses of CH4 in Miocene lignites, Poland, ESIR Isotope Workschop XV, Lublin, Poland, 23-27 czerwca 2019 r.,
 15. 2019, The effect of biochar addition to the soil (Haplic Luvisol) on Water Holding Capacity, 4 Th International Symposium of Soil Physics, BOOK OF ABSTRACTS, Lublin 13-14.02.2019, str. 40
 16. 2019, Natural heterogeneity of industrially degraded soil, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-18028
 17. 2019, Do land management affect atmospheric methane oxidation in soils?, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-15610
 18. 2019, Effect of encapsulated and free-living cells of Chlorella vulgaris L. on nitrogen retention in soils, International Agrophysics, 33(1), str. 127-136, DOI: 10.31545/intagr/104415
 19. 2018, Problemy techniczne związane z montażem oprzyrządowania pomiarowego na wiatrakowcu., Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 20. 2018, GHG-MANAGE: Managing and Reporting of Greenhouse gas emissions and Carbon Sequestration in Various Landscape Mosaics, International Conference on Agricultural GHG Emissions and Food Security - Connecting Research to Policy and Practice, Germany, Berlin, 10-13.09.2018 r., str. 129
 21. 2018, Methanogenic potential of lignites in Poland, International Journal of Coal Geology, 196: 201-210
 22. 2018, Elektroniczny Nos w Badaniach Nieprzyjemnych Zapachów, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 22
 23. 2018, Chapter Five – Laser Diffractometry in the Measurements of Soil and Sediment Particle Size Distribution, DOI: 10.1016/bs.agron.2018.04.003, Advances in Agronomy,
 24. 2018, Hermetia illucens as a new and promising species for use in entomoremediation, Science of The Total Environment, 633: 912-919
 25. 2017, GHG mapping over cultivated fields in ground and aerial measurements – project assumption, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017, str. 82
 26. 2017, Bakterie metanotroficzne – wybrane korzyści w biotechnologii środowiskowej, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 57
 27. 2017, Immune response in the larvae of the black soldier fly Hermetia illucens, ISJ-Invertebrate Survival Journal, 14: 9-17
 28. 2017, The differences in crown formation during the splash on the thin water layers formed on the saturated soil surface and model surface, Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0181974
 29. 2016, Characteristics of the single water drop splash phenomenon depending on initial moisture content of the soil, Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r., 51-51
 30. 2016, The first report of the physicochemical structure of chitin isolated from Hermetia illucens, International Journal of Biological Macromolecules, 92: 316-320
 31. 2016, The influence of consecutive raindrop impacts on splash phenomenon, Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r., 13-13
 32. 2015, The Reasons for Incorrect Measurements of the Mass Fraction Ratios of Fine and Coarse Material by Laser Diffraction., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 30-36
 33. 2015, Use of the Laser Diffraction Method for Assessment of the Pipette Method., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 37-42
 34. 2015, Effect of Soil Moisture Content on the Splash Phenomenon Reproducibility., PLoS One, 10(3): e0119269, DOI: 10.1371/journal.pone.0119269
 35. 2015, Molding water content of clay soils and hydraulic properties of mineral liners of waste landfills., Ecological Chemistry and Engineering A, 22(2): 251-263
 36. 2015, Optical Microscopy Measurements in Raindrop Splash Phenomenon., 2015, 327-328
 37. 2015, Badanie siły uderzenia kropli wody z wykorzystaniem dynamicznego czujnika siły, 2015, 92-92
 38. 2014, Impact of optical indices on particle size distribution of activated sludge measured by laser diffraction method., Ecological Chemistry and Engineering S, 2014, 21(1): 137-145
 39. 2014, Influence of the sand particle shape on particle size distribution measured by laser diffraction method., International Agrophysics, 2014, 28(2): 195-200
 40. 2014, Metody badania zjawiska rozbryzgu powodowanego pojedynczą kroplą symulowanego opadu, 2014, 131-131
 41. 2014, The issue of precision in the measurement of soil splash by a single drop using a high speed camera, 2014, Vol. 16, EGU2014-5134
 42. 2013, Influence of Optical Indices on PSD of Activated Sludge Measured by LDM, 2013, 129
 43. 2013, The use of microscopic images in soil spalsh measurements, 2013, 247-247
 44. 2013, Calculation of fractal dimension of soil on the basis of particle size distribution measured with the laser diffraction method, 2013, 112-112
 45. 2013, Use of the laser diffraction method for analysis of spatial variation of particle size distribution as exemplified by sediments within pocket infills in the Chełm chalk quarry (E Poland), 2013, 51-51
 46. 2013, The use of microscopic images in soil splash measurements, 2013, 247-247
 47. 2012, Kinetics of methane oxidation in selected mineral soils, International Agrophysics, 2012, 26(4): 401-406
X