Kobyłka Rafał

Kobyłka Rafał

Print Friendly, PDF & Email
dr Kobyłka Rafał
Nr pokoju: B107
E-mail: r.kobylka@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 162

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium: Laboratorium Mechaniki Materiałów Sypkich

Zainteresowania

Uzyskane stopnie naukowe:
 • 2007   Mgr fizyki, specjalność fizyka komputerowa
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Kosmologiczne czarne dziury”
 • 2012 Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Modelowanie obciążenia obiektów zanurzonych w ziarnie pszenicy”

Publikacje pracownika

 1. 2021, Breakage Strength of Wood Sawdust Pellets: Measurements and Modelling, Materials, 14(12), 3273; DOI: 10.3390/ma14123273
 2. 2021, Experimental analysis of wheat-wall friction and grain flow in a steel silo with corrugated walls, Biosystems Engineering, 209: 216-231; DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2021.07.003
 3. 2020, Discrete Element Method Modelling of the Diametral Compression of Starch Agglomerates, Materials, 13(4). 392, str1-22, DOI: 10.3390/ma13040932
 4. 2020, DEM simulation of the pressure distribution and flow pattern in a model grain silo with an annular segment attached to the wall, Biosystems Engineering, 193: 75-89
 5. 2020, Calibration of discrete-element-method model parameters of bulk wheat for storage, Biosystems Engineering, 200: 298-314; DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2020.10.010
 6. 2019, Loads on grain silo insert discs, cones, and cylinders: Experiment and DEM analysis, Powder Technology, 343, str. 521-532, DOI: 10.1016/j.powtec.2018.11.032
 7. 2019, The Durability of Concrete Modified by Waste Limestone Powder in the Chemically Aggressive Environment, Materials, 12(10), 1639, str. 1-18, DOI: 10.3390/ma12101693
 8. 2019, DEM simulation of flow pattern and pressure distribution in a model grain silo with annular segment attached to the wall. DEM8, 8th International Conference on Discrete Element Methods, The Netherlands, 21-26.06.2019, str. 89
 9. 2018, Development of a rarefaction wave at the discharge initiation in a storage silo-DEM simulations, Particuology, 36: 37-49
 10. 2018, Discrete element method simulations and experimental study of interactions in 3D granular bedding during low-velocity impact, Powder Technology, 340: 52-67
 11. 2018, The content of chlorides in blast-furnace slag cement as a factor affecting the diffusion of chloride ions in concrete, 8th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering (MATBUD’2018), Vol. 163, 05007; DOI: 10.1051/matecconf/201816305007
 12. 2018, Stress distribution and flow pattern in a model grain silo with obstruction attached to the wall, XIX World Congress of CIGR (The International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering), Antalya, Turkey, 22-25.04.2018 r., str. 69
 13. 2017, Numerical simulation of the dynamic response due to discharge initiation of the grain silo, International Journal of Solids and Structures, str. 27-37
 14. 2015, Modelowanie efektów dynamicznych wywołanych rozpoczęciem opróżniania silosu zbożowego., 2015, 31-31
 15. 2015, DEM modeling of development of rarefaction wave in vertical column of granular solids., 2015, 28-29
 16. 2014, Development of rarefaction wave at discharge initiation of storage silo – DEM simulation, 7. Światowy Kongres Technologii Materiałów Rozdrobnionych / Word Congress on Particle Technology, Chiny, Beijing, 19-22.05.2014 r., 334
 17. 2014, DEM modelling of loads on obstructions buried in grain in a storage silo, 2014, No.-333
 18. 2014, Experimental study and discrete element method modeling of temperature distributions in rapeseed stored in a model bin., Journal of Stored Products Research, 2014, 59254-259
 19. 2014, DEM simulations of loads on obstruction attached to the wall of a model grain silo and of flow disturbance around the obstruction., Powder Technology, 2014, 256210-216
 20. 2013, Przykłady badania i modelowania obciążeń silosów na zboże, Budownictwo na obszarach wiejskich. Nauka, praktyka, perspektywy, 2013, (Rozdz.): 219-230
 21. 2013, DEM modelling of silo load asymmetry due to eccentric filling and discharge, Powder Technology, 2013, 23365-71
 22. 2013, DEM simulations of stress distribution around annular obstruction attached to the wall of a model grain silo, 2013
 23. 2013, DEM simulations of the influence of the obstruction attached to the wall on a static and flowing bed, 2013
 24. 2013, Visualization of characteristics of the contact network between spheres in 3D assembly, International Agrophysics, 2013, 27(3): 275-281
 25. 2013, Grain Silo Loads: Experiments and DEM Simulations, 2013, 45-45
 26. 2013, Loads in grain silo: comparison of experimental studies and dem simulations, 2013, 8-9
 27. 2013, Experiment and DEM modelling of powder slip-stick effect, 2013, 63-63
 28. 2012, Badanie obciążeń obiektów zagłębionych w materiale sypkim, Przegląd Budowlany, 2012, (4): 116-119
 29. 2012, DEM analysis of loads on disc inserts immersed in grain during silo filling and discharge, 2012, 158-163
 30. 2012, Eksperyment i symulacja komputerowa procesu propagacji energii cieplnej w rzepaku, 2012, 189-190
 31. 2012, Vertical Load on Disc Embedded in Static and Flowing Grain: Experimental and DEM Simulations, 2012
 32. 2012, Modelowanie metodą elementów dyskretnych procesów mechanicznych w ośrodkach rozdrobnionych, 2012, 88-89
 33. 2011, Modelowanie asymetrii obciążeń wywołanej niecentrycznym napełnianiem i opróżnianiem silosu zbożowego, 2011, 63-64
 34. 2011, Stymulacje obciążenia obiektów zanurzonych w materiale sypkim metodą elementów dyskretnych (DEM), 2011, 32-32
 35. 2010, Wpływ niecentrycznego napełniania i rozładowywania silosy na asymetrię obciążenia ścian – symulacje numeryczne, 2010
 36. 2010, Vertical loads on objects immersed in wheat filling a model silo, 2010, 19-20
 37. 2010, Non-symmetrical loads on silo walls due to eccentric filling and discharge – DEM simulations, 2010, 21-22
 38. 2009, Badanie obciążeń obiektów zanurzonych w materiale sypkim – rozważania teoretyczne., 2009
 39. 2009, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2009
 40. 2009, Slice Element Method for estimation of load on cylindrical insert in grain silo. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 41. 2008, Zaburzenia rozkładu naprężenia w materiale sypkim., 2008
 42. 2008, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2008
 43. 2008, Method of characterization of distribution of contact normals in 3D granular assembly., 2008
X