Laboratorium Mechaniki Materiałów Sypkich

Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium Mechaniki Materiałów Sypkich

Opiekun: prof. dr hab. inż. Mateusz Stasiak

e-mail: m.stasiak@ipan.lublin.pl

 

Profil badań

  • Badanie właściwości fizycznych sypkich surowców i produktów spożywczych istotnych w procesach składowania i przemieszczania
  • Modelowanie procesów fizycznych zachodzących w materiałach sypkich podczas operacji technologicznych związanych ze składowaniem, przemieszczaniem i obróbką materiału
  • Badania rozkładu naporu w modelach cienkościennych silosów zbożowych. Czynniki wpływające na opory przepływu powietrza przez materiał sypki


Analizy:

  • Wyznaczanie parametrów mechanicznych: ilorazu naporu, modułu sprężystości, stałej Poissona oraz ściśliwości
  • Monitoring on-line dynamiki wzrostu, rozkładu temperatury i wilgotności nasion w złożu w trakcie przechowywania
  • Określanie sypkości proszków spożywczych
  • Określanie parametrów do prawidłowego projektowania procesów mechanicznych
X