Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Innowacje

Projekt „Produkcja ekologicznego oleju rzepakowego o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych

 

POIG, Projekt rozwojowy
Lider projektu: prof. dr hab. Jerzy Tys
Nr WND-POIG.01.03.01-06-030/09    Okres realizacji: 2010-2014

 

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania ekologicznego oleju rzepakowego oraz pilotażowej linii innowacyjno-produkcyjno-technologicznej, przy pomocy której, w oparciu o ekologicznie wyprodukowane odmiany rzepaku uzyskiwany będzie prozdrowotny olej spożywczy.

Tys J. 2010. Sposób wytwarzania oleju jadalnego z rzepaku. Patent nr 208504

więcej

Projekt „Opracowanie sposobu wytwarzania i zastosowania technicznego oleju gorczycowego do smarowania pił łańcuchowych do cięcia drewna

 

Program „Inicjatywa technologiczna 1”
Lider projektu: dr inż. Tadeusz Rudko
Nr PBR 12633    Okres realizacji: 207-2010

 

Opracowano technologię wytwarzania olejoestru z oleju gorczycowego, który z uwagi na posiadane właściwości nie może być wykorzystywany spożywczo. Dzięki technologii niepełnej transestryfikacji, opracowanej w Instytucie Agrofizyki PAN, olej z dużą zawartością estrów, charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami smarnymi i jest biologicznie łatwo rozkładalny – przyjazny dla środowiska.

Siarkowski K., Rudko T. 2011. Sposób wytwarzania oleju technicznego biodegradowalnego z nasion gorczycy. Patent nr 210539

więcej 

Energetyczne wykorzystanie gorczycy białej

 

Opracowano metodę wytwarzania biomasy opałowej z gorczycy białej. Biomasa (olejosłoma) składa się z wysuszonych roślin wraz z nasionami. Nasiona gorczycy zawierają około 30% oleju, co powoduje, że olejosłoma posiada wyższą wartość energetyczną (17,4 MJ/kg) niż inne surowce roślinne.

Rudko T. 2011. Sposób wytwarzania biomasy opałowej. Patent nr 208790

wiecej

Preparat skrobiowy ograniczający pękanie łuszczyn i osypywanie nasion rzepaku

 

Opracowana metoda polega na zastosowaniu impregnacji łuszczyn preparatem skrobiowym ograniczającym ich pękanie. Skrobia jest związkiem powszechnie występującym w roślinach, ogólnie dostępnym, a przez łatwość rozkładu w środowisku jest ekologicznie przyjazna. Wodne roztwory skrobi tworzą kleiki o określonej lepkości, posiadające właściwości impregnująco – klejące. Zastosowanie oprysku rzepaku preparatem skrobiowym ogranicza podatność łuszczyn na pękanie i zmniejsza straty plonu nasion.

Rudko T. 2007. Preparat ograniczający pękanie strąków roślin strączkowych i łuszczyn rzepaku oraz sposób sporządzania cieczy użytkowej. Patent nr 196394

więcej

X