Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Kierownik: prof. dr hab. Artur Zdunek, czł. koresp. PAN

 

Profil działalności naukowej:

  • Badania właściwości biochemicznych i fizycznych materiałów roślinnych oraz biomasy
  • Wyznaczanie właściwości fizycznych materiałów roślinnych
  • Badania w zakresie efektywniejszych metod pozyskiwania żywności funkcjonalnej z produktów roślinnych
  • Zagospodarowania odpadów i otrzymywania roślinnej biomasy w postaci glonów
  • Identyfikacja i analiza lotnych substancji w funkcji zmian stanu fizykochemicznego surowców roślinnych
  • Badania numeryczne zjawisk fizycznych w ośrodkach rozdrobnionych
  • Modelowanie procesów mechanicznych w materiałach sypkich
X