Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Baranowski

 

Profil działalności naukowej:

  • Funkcje Pedotransferu
  • Modelowanie wymiany masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera
  • Właściwości wodne, powietrzne i termiczne elementów układu gleba-roślina-atmosfera oraz ich zmienność czasowa i przestrzenna
  • Interpretacja obrazów w różnych zakresach spektrum
  • Komputerowe i kartograficzne bazy danych
  • Metrologia agrofizyczna
  • Szerokopasmowe symulacje propagacji fal elektromagnetycznych w glebie i materiałach pochodzenia rolniczego
  • Identyfikacja wskaźników jakości gleby i materiałów pochodzenia rolniczego na podstawie analizy ich szerkopasmowych parametrów elektromagnetycznych
X