Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Innowacje

Nowoczesne mierniki wilgotności gleby i materiałów porowatych metodą reflektometrii czasowej (TDR) – dostępny przez Internet system akwizycji danych z reflektometrycznym miernikiem wilgotności, zasolenia i temperatury materiałów porowatych

FOM/mts – ręczny przyrząd do pomiaru wilgotności, temperatury i zasolenia gleby

TDR/MUX/mpts – laboratoryjny/polowy przyrząd do pomiaru wilgotności, potencjału matrycowego, temperatury i zasolenia gleby (objętościowej przewodności elektrycznej)

Aparatura do pomiaru i monitorowania wilgotności i potencjału wody, zasolenia i temperatury, oparta na technologii TDR, a opracowana przez pracowników Instytutu Agrofizyki PAN i wytwarzana od kilkunastu lat w siedzibie Instytutu, wykorzystywana jest w licznych placówkach naukowych wielu krajów. Wilgotność i zasolenie materiałów porowatych przy użyciu metody reflektometrii czasowej (TDR) określa się mierząc czas propagacji impulsu elektromagnetycznego w badanym ośrodku. Wymieniona wyżej aparatura umożliwia również badanie dynamiki wyznaczanych parametrów w warunkach laboratoryjnych lub polowych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu elektrod jonoselektywnych, opracowanych we współpracy z Instytutem Chemii Analitycznej Politechniki Warszawskiej. Zastosowany automatyczny rejestrator danych do monitorowania stanu fizykochemicznego gleb i gruntów jest urządzeniem wyposażonym w szeroki zestaw interfejsów umożliwiających podłączenie do niego wielu czujników pomiarowych. Możliwe jest również komunikowanie się ze stacją bazową łączem radiowym i przy pomocy Internetu w celu przesyłania danych i konfiguracji pomiaru. Rejestrator posiada dużą zintegrowaną pamięć, co daje możliwość gromadzenia dużych ilości danych oraz charakteryzuje się znikomym poborem prądu, co z kolei umożliwia długotrwałą pracę przy zasilaniu bateryjnym. Możliwe jest również skonfigurowanie urządzenia w taki sposób, by pozwalało ono na monitorowanie wielkości niezbędnych dla oceny stanu fizykochemicznego gleby.

X