Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Projekty

 1. Projekt Granty NCBiR, TANGO V
  System do pomiaru widma zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów sypkich, płynnych i stałych w zakresie częstotliwości 1 MHz – 3 GHz
  Numer ID: TANGO-V-C/0007/2021 Numer: TANGO-V-C/0007/2021-00 Okres realizacji: 2022 - 2024
 2. Projekt Granty NCN, Miniatura 5
  Badanie wpływu zagęszczenia gleby na widmo jej zespolonej przenikalności elektrycznej
  Numer ID: 526725 Numer: 2021/05/X/ST10/00526 Okres realizacji: 2021 - 2022
 3. Projekt Fundusze Europejskie, Horyzont 2020
  Narzędzie wsparcia dla rozwoju polityki rolnej wykorzystujące podejście agentowe
  Numer: 816078 Okres realizacji: 2019 - 2023
 4. Projekt Granty MNiSW, Premia na Horzyoncie
  Zgłoszenie do udziału w przedsięwzięciu „Premia na Horyzoncie 2” za projekt pt. „ Agent-based support tool for the development of agriculture policies – AGRICORE”
  Numer: 456073/PnH2/2019 Okres realizacji: 2019 - 2024
 5. Projekt Inne, NAWA: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
  Standaryzacja elektromagnetycznych pomiarów wilgotności
  Numer ID: PPI/APM/2018/1/00048/D/001 Numer: PPI/APM/2018/1/00048/U/001 Okres realizacji: 2018 - 2020
 6. Projekt Granty MNiSW, Doktorat wdrożeniowy - 2018
  Doktorat wdrożeniowy
  Numer ID: 405303 Numer: 0006/DW/2018 /02 Okres realizacji: 2018 - 2022
 7. Projekt Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Woda w glebie- monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla
  Numer: BIOSTRATEG3/345940/7/NCBR/2017 Okres realizacji: 2018 - 2021
 8. Projekt Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspakajający indywidualne potrzeby rośliny.
  Numer: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017 Okres realizacji: 2017 - 2021
 9. Projekt Granty NCBiR, IV polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty badawcze
  Wpływ nierównowagowych dynamicznych zjawisk na transport wielofazowy w ciałach porowatych – od zjawisk transport na poziomie porów do ich aplikacji w modelowaniu w skali makro
  Numer: PL-TW IV/5/2017 Okres realizacji: 2017 - 2020
 10. Projekt Granty MNiSW, Premia na Horyzoncie
  Wniosek o przyznanie środków finansowych za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” lub programie „Euratom” (Premia na Horyzoncie) tj. za Dbałość o gleby w celu korzystnej i zrównoważonej produkcji zbóż w Europie
  Numer ID: 329866/PnH/2017 Numer: 329866/PnH/2017 Okres realizacji: 2016 - 2021
 11. Projekt Granty MNiSW, Premia na Horyzoncie
  Wniosek o przyznanie środków finansowych za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” lub programie „Euratom” (Premia na Horyzoncie) tj. Interaktywna ocena jakości gleb w Europie i Chinach w produkcji rolniczej i trwałości środowiska
  Numer ID: 329801/PnH/2016 Numer: 329801/PnH/2016 Okres realizacji: 2016 - 2020
 12. Projekt Granty NCBiR, II konkurs polsko-niemieckiej współpracy STAIR
  Sonda profilowa TDT do pomiaru wilgotności, temperatury i elektrycznej konduktywności gleby
  Numer: STAIR/5/2016 Okres realizacji: 2016 - 2020
 13. Projekt Akcje COST, Akcje COST
  Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (FoodMC)
  Numer ID: CA15118 Numer: CA15118 Okres realizacji: 2016 - 2020
 14. Projekt Granty NCN, Sonata 8
  Badanie zależności między przenikalnością i konduktywnością elektryczną gleby oraz konduktywnością elektryczną wody glebowej w zmiennych warunkach termicznych w aspekcie oceny zasolenia gleby
  Numer ID: 274929 Numer: 2014/15/D/ST10/04000 Okres realizacji: 2015 - 2019
 15. Projekt Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050.
  Numer ID: 271322 Numer: BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015 Okres realizacji: 2015 - 2019
 16. Projekt Inne,
  Wsparcie techniczne dla wytworzenia i instalacji radiometru ELBARA-III w Bubnowie, Polska
  Numer: 4000113360/15/NL/FF/gp Okres realizacji: 2015 - 2018
 17. Projekt Granty NCBiR, Program Badań Stosowanych
  Sensory dielektryczne do badania wilgotności gleby oraz jakości materiałów i produktów rolniczych.
  Numer ID: 171 Numer: PBS_177194 Okres realizacji: 2012 - 2015
 18. Projekt Granty MNiSW, 40 konkurs MNiSW
  Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby z pomiarów naziemnych i satelitarnych.
  Numer ID: 18 Numer: N N310 734640 Okres realizacji: 2012 - 2012
 19. Projekt Granty NCN, Opus
  Opracowanie modeli PTF krzywej retencji wodnej z uwzględnieniem efektu histerezy.
  Numer ID: 13 Numer: 2011/01/B/ST10/07544 Okres realizacji: 2011 - 2014
 20. Projekt Fundusze Europejskie, Europejska Agencja Kosmiczna
  Wsparcie interpretacji danych SMOS dla wytworzenia świadectw zmiany klimatu zwiazanych z obszarem Transgenicznych Rezerwatów Biosfery przez wschodnie granice Polski.
  Numer ID: 167 Numer: ID 6802 Okres realizacji: 2010 - 2011
 21. Projekt Inne,
  Wykorzystanie termografii aktywnej do badania defektów wewnętrznych i zaburzeń fizjologicznych w tkankach wybranych owoców i warzyw.
  Numer ID: 137 Numer: PB Nr N N310 306234 Okres realizacji: 2008 - 2010
 22. Projekt Fundusze Europejskie, INTERREG IIIA/TACIS
  Utworzenie transgranicznej sieci minitoringu ekosystemu glebowego na terenie międzynarodowego Biorezerwatu Zachodnie Polesie
  Numer ID: 141 Okres realizacji: 2007 - 2007
 23. Projekt Inne,
  Zastosowanie termografii do określania parametrów oceny jakości wybranych nasion i owoców.
  Numer ID: 107 Numer: 3 P06R 092 22 Okres realizacji: 2002 - 2004
X