Łukowski Mateusz Iwo

Łukowski Mateusz Iwo

Print Friendly, PDF & Email
dr Łukowski Iwo Mateusz
Nr pokoju: 212
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 191

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Laboratorium: Laboratorium Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • 2007   Mgr fizyki
  Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Detektor jako układ kwantowy”
 • 2012   Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby z pomiarów naziemnych i satelitarnych”

Zainteresowania naukowe:

 • Rozkład przestrzenny wilgotności gleby
 • Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby i parametrów warstwy roślinnej przy pomocy danych satelitarnych

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • Sieć Naukowa Agrifoodresearch.net „European Agricultural and Food Research Landscape”

Stypendia i staże:

 • 2010   Udział w kampanii pomiarowej „Australian Airborne Cal/val Experiments for SMOS”, prowadzonej przez Uniwersytet w Melbourne, Australia

Projekty badawcze:

 • 2013-2015   Koordynator projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA, „ELBARA_PD (Penetration Depth)”
 • 2011-2012   „Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby z pomiarów naziemnych i satelitarnych”, N N310 734640, grant promotorski
 • 2010-2011  SMOS, „Supporting SMOS data Interpretations for Water and Climate Related Proofs in Transboundary Biosphere Reserves on Eastern Borders of Poland”/ „Wsparcie ninterpretacji danych SMOS dla wytworzenia świadectw Zmiany Klimatu związanych z obszarem Transgranicznych Rezerwatów Biosfery (TRB, ang. TBR) przez wschodnie granice Polski”, Program w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej, ID 6802, koordynator z Centrum Badań Kosmicznych PAN: dr Wojciech Marczewski, przedstawiciel Instytutu: prof. dr hab. Bogusław Usowicz
 • 2009-2011  SWEX/R „Soil, Water and Energy Exchange/Research”/ „Gleba, woda i wymiana energii/Badania”, Program w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej, Program ESA – PECS, (Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną), pakiet tematyczny, No. 98084, koordynator z Centrum Badań Kosmicznych PAN: dr Wojciech Marczewski, przedstawiciel Instytutu: prof. dr hab. Bogusław Usowicz
 • 2006-2009   „Określenie przestrzennego rozkładu wilgotności i właściwości cieplnych gleby w obiektach o małym i dużym uwilgotnieniu jako podstawy do oceny zgodności wyników otrzymywanych z pomiarów naziemnych i satelitarnych”, MNiSW Nr N305 046 31/1707, kierownik: prof. dr hab. Bogusław Usowicz
 • 2005-2009   SWEX_Polesie and Podlasie „Soil Water and Energy Exchange”/ „Gleba, woda i wymiana energii”, projekt SWEX Poland A.O. ID 3275, w ramach misji badawczej SMOS Soil Moisture and Ocean Salinity/ Wilgotność gleby i zasolenie oceanów Europejskiej Agencji Kosmicznej, przedstawiciel Instytutu: prof. dr hab. Bogusław Usowicz

Publikacje pracownika

 1. 2023, New concept of permafrost degradation monitoring based on photonics technologies: Case study from Calypsostranda (Bellsund, Svalbard), Land Degradation and Development, 1-12, DOI: 10.1002/ldr.4874
 2. 2022, Studies on the water retention in arable sandy soil amended with fine size-fractionated sunflower husk biochar, EGU General Assembly 2021, 19-30.04.2021, DOI: 10.5194/egusphere-egu21-1554
 3. 2022, Autonomous quasi-distributed optical fiber temperature sensor for ground temperature measurements, 5th International Soil Physics Symposium, Kiejdany (Litwa), 02-03.06.2022, str. 81-82; DOI: 10.7220/9786094675270
 4. 2022, Review of data fusion methods for soil moisture obtained for multiple temporal and spatial scales, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 134-134
 5. 2021, Effect of Fine Size-Fractionated Sunflower Husk Biochar on Water Retention Properties of Arable Sandy Soil, Materials, 14(6), 1335; DOI: 10.3390/ma14061335
 6. 2021, Improvement of Spatial Interpolation of Precipitation Distribution Using Cokriging Incorporating Rain-Gauge and Satellite (SMOS) Soil Moisture Data, Remote Sensing, 13(5), 1039; DOI: 10.3390/rs13051039
 7. 2021, Radon emission fluctuation as a result of biochar application into the soil, Scientific Reports, 11(1):13810, DOI: 10.1038/s41598-021-93277-7
 8. 2021, Biochar As Soil Amendment: Feedstock Kind, Dose And Grain Size Impact On Water Retention, Konferencja EUROSOIL 2021 Virtual Congress, 23-27.08.2021,
 9. 2020, Impact of soil incorporation of biochar on environmental radioactivity, Journal of Environmental Quality, DOI: 10.1002/jeq2.20014
 10. 2020, Impact of biochar addition on soil thermal properties: Modelling approach, Geoderma, 376: 114574; DOI: 10.1016/j.geoderma.2020.114574
 11. 2020, How do grain size and dose of sunflower husk biochar influence thewater retention of sandy soil?, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-4760
 12. 2020, A simple method for soil moisture calculation using data from ELBARA III passive radiometer and thermal inertia, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-4656
 13. 2020, Impact of soil incorporation of biochar on radon emission, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-6689
 14. 2020, Agricultural Drought Monitoring by MODIS Potential Evapotranspiration Remote Sensing Data Application, Remote Sensing, 12(20), 3411; DOI: 10.3390/rs12203411
 15. 2020, The SMOS-Derived Soil Water EXtent and equivalent layer thickness facilitate determination of soil water resources, Scientific Reports, 10:18330, str 1-12; DOI: 10.1038/s41598-020-75475-x
 16. 2019, Evaluation of Soil Moisture Variability in Poland from SMOS Satellite Observations, Remote Sensing, 2019, 11(11), 1280; DOI: 10.3390/rs11111280
 17. 2019, The use of the SMOS-Derived Soil Water Equivalent indeX(SWEX-SMOS) for assessment soil water resources in Poland, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-7310
 18. 2019, Spatio-Temporal Mapping of L-Band Microwave Emission on a Heterogeneous Area with ELBARA III Passive Radiometer, Sensors, 19(16), 3447, str. 1-21, DOI: 0.3390/s19163447
 19. 2019, Zastosowanie biowęgla z biomasy roślinnej i odpadów organicznych do poprawy żyzności i wilgotności gleby w Polsce, 11th Conference Wasteless Technologies and Waste Management in Industry and Agriculture , 11-14.06 Międzyzdroje, str 271-274
 20. 2019, Application biochar into the soil – if it influence for environmental radioactivity?, 5th International Conference on Environmental Radioactivity (ENVIRA 2019), 8-11.09, Prague,
 21. 2018, Modelling of the Soil Moisture Using L-Band Brightness Temperatures from ELBARA III Radiometer, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 59-62
 22. 2018, Comparison of Potential Evapotransportation Obtained from Satellite and Groung Based Data, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 12
 23. 2018, Soil moisture determination using ground and satellite data in top soil layer, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 16
 24. 2018, Cokriging to enhance spatial interpolation of rainfall distribution using SMOS satellite soil moisture data, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-6699
 25. 2018, Improving the understanding of surface soil wetness in Poland through remote sensing and field experiments, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r, Vol. 20, EGU2018-6758
 26. 2018, Uwilgotnienie gleby w Polsce – zastosowanie biowęgla do poprawy, Konferencja Naukowa "Współczesne problemy inżynierii produkcji. Przemysł Rolno-Spożywczy-Transport-Energia i Środowisko”, Gawrych-Ruda, 16-18.05.2018 r., str. 37
 27. 2018, Modelling of thermal properties of biochar amended soils, 21st World Congress of Soil Science (WCSS), Rio de Janeiro, Brazylia 12-17.08.2018,
 28. 2018, Towards the best L-band soil moisture representation – Comparing SMOS satellite pixel with Elbara footprints., EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r.,
 29. 2018, Soil moisture sensing – from local to global, Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 30. 2018, Surface soil moisture: point measurements, tower and satellite – voyage through the scales, 21st World Congress of Soil Science (WCSS), Rio de Janeiro, Brazylia 12-17.08.2018,
 31. 2018, ELBARA: Low altitude L-band radiometer for soil moisture retrieval, Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 32. 2018, Compatibility of soil moisture remote sensing data of SMOS with ELBARA instrument results – the comparison on long time scale, Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 33. 2018, Snow melting effect on L-band brightness temperature, Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 34. 2018, Specific surface area (SSA) of soil for SMOS, SMOS Quality Working Group (QWG-24), Frascati, Italy, 30.01-01.02.2018,
 35. 2017, Assessment of soil moisture from satellite measurements in regional scale, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 72-73
 36. 2017, Thermal properties of soil in the Murrumbidgee River Catchment (Australia), International Journal of Heat and Mass Transfer, 115: 604-614
 37. 2017, Analysis of soil moisture distribution changes observed by SMOS satellite and ground-based agrometeorological stations, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017 r., str. 12
 38. 2017, Comparing SMOS pixel with Elbara footprints – towards the best satellite soil moisture representation, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017 r., str. 14-15
 39. 2017, Impact of biochar addition on thermal properties of a sandy soil: modelling approach, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9680, 2017
 40. 2017, Comparison of remote sensing and in-situ soil moisture measurements: 6 years survey of SMOS data and agrometeorological stations in Eastern Poland, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017,
 41. 2017, Microwave brightness temperature and thermal inertia – towards synergistic method of high-resolution soil moisture retrieval, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017,
 42. 2017, Modelling of the L-band brightness temperatures measured with ELBARA III radiometer on Bubnow wetland, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017,
 43. 2017, Spatial and temporal variability of soil moisture: 6 years survey of SMOS data and in-situ soil moisture measurements in Poland, CCI Soil Moisture Workshop and Satellite Soil Moisture Validation and Application Workshop, Vienna, Austria, 18-20.09.2017 ,
 44. 2017, Soil moisture retrieval at Bubnow Wetland using L-band radiometer (ELBARA III), Low Altitude Remote Sensing Seminar – LARSS, Lublin, Poland, 25-26.05.2017 ,
 45. 2017, Satellite and ground-based sensing of L-band microwave emission for water resources monitoring, Ecohydrology for the Circular Economy and Nature-Based Solutions towards mitigation/adaptation to Climate Change, Łódź, Poland, 26-28.09.2017,
 46. 2016, Soil moisture mapping at Bubnow Wetland using L-band radiometer (ELBARA III), European Geosciences Union General Assembly, (EGU), 2016 Wiedeń. Austria, 17-22.04.2016 r., Vol. 18-EGU2016-6739
 47. 2016, The effect of biochar application on thermal properties and albedo of loess soil under grassland and fallow, Soil and Tillage Research, 164: 45-51
 48. 2016, Zmienność przestrzenna wilgotności gleby a zagrożenie suszą na obszarze Polski, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r., 362-363
 49. 2015, Spatial variability of soil moisture and threat of drought on Polish territory., 2015
 50. 2015, Soil surface water resources assessment from SMOS L2 and in situ data for Poland., 2015, P 21-P 21
 51. 2015, The effect of biochar application on thermal interia of soil., 2015, Vol. 17-EGU2015-9373
 52. 2015, Spatial variability of soil moisture retrieved by SMOS satelite., 2015, Vol. 17-EGU2015-8904
 53. 2015, Statistical Analysis of Soil Moisture in Central Europe Using SMOS Data., 2015, 295-301
 54. 2015, Ocena zmienności wilgotności gleby na terytorium Polski z pomiarów satelitarnych / Soil moisture variability assessment on Polish territory from satellite measurements., 2015, j.pol. 210-210-j.ang. 415-415
 55. 2015, Effect of biochar on the thermal properties and processes in the soil. / Wpływ biowęgla na właściwości cieplne i procesy zachodzące w glebie., 2015, j.pol. 77-77-j.ang. 270-270
 56. 2015, Effects of soil deformation and surface mulching on soil physical properties and soybean response related to weather conditions., Soil & Tillage Research, 153: 175-184
 57. 2014, Woda – źródło życia, spojrzenie z kosmosu., 2014
 58. 2014, Soil Surface Water Resouces Assessment from SMOS Satellite and Ground-Based Measurements, 2014, 367-373
 59. 2014, SURFACE SOIL MOISTURE SATELLITE AND GROUND-BASED MEASUREMENTS / Wilgotność powierzchniowej warstwy gleby. Pomiary satelitarne i naziemne., Acta Agrophysica Monographiae EN, 2014, (1): 1-107
 60. 2014, Comparison of surface soil moisture from SMOS satellite and ground measurements., International Agrophysics, 2014, 28(3): 359-369
 61. 2014, Assessment of soil surface water resources from SMOS satellite and in situ measurements in changing climatic conditions, 2014, 71-72
 62. 2014, Biowęgiel w glebie – wpływ na właściwości i procesy zachodzące w glebie. Biochar in soil – impact on soil properties and processes, 2014, 186-188
 63. 2014, Thermal properties of soils: effect of biochar application., 2014, Vol. 16, EGU2014-9533
 64. 2014, Soil moisture optimal sampling strategy for Sentinel 1 validation super-sites in Poland., 2014, Vol. 16, EGU2014-10813
 65. 2014, Soil moisture on Polish territory – comparison of satellite and ground-based measurements., 2014, Vol. 16, EGU2014-758-1
 66. 2014, Soil moisture, dielectric permittivity and emissivity of soil: effective depth of emission measured by the L-band radiometer ELBARA., 2014, Vol. 16, EGU2014-11507
 67. 2013, Predicting thermal conductivity of biochar and soil using physical-statistical model, 2013
 68. 2013, Biowęgiel w rolnictwie – wpływ na właściwości i procesy zachodzące w glebie, 2013
 69. 2013, Wilgotność́ gleb w regionie Karpat polskich i słowackich, w danych SMOS L2 za lata 2010-2013, 2013
 70. 2013, Zmienność wilgotności powierzchniowej warstwy gleby na obszarze Polski z pomiarów satelitarnych i naziemnych, 2013
 71. 2013, Woda źródło życia spojrzenie z kosmosu, 2013
 72. 2013, Zmienność przestrzenna cech gleby, jej uwilgotnienia i zagęszczenia w technologii uprawy roślin rolniczych, 2013, 108-108
 73. 2013, The effect of biochar and other organic amendment on thermal properties of soil, 2013
 74. 2013, Surface soil moisture in Central Europe from SMOS satellite, 2013, 160-164
 75. 2013, Wilgotność gleb w regionie Karpat polskich i słowackich, w danych SMOS L2 za lata 2010-2013, 2013
 76. 2013, Dielectric permittivity of porous media in relation to water status: modeling approach, 2013, 121-121
 77. 2013, The effect of moisture content on the thermal properties of peat, marshy and mineral soils in Polesie and Biebrza wetlands, 2013, 120-120
 78. 2013, Soil moisture in Poland – satellite and ground observations, 2013, 51-51
 79. 2013, Thermal properties of peat, marshy and mineral soils in relation to soil moisture status in polesie and Biebrza wetlands., 2013
 80. 2013, Modeling of the dielectric permittivity of porous soil media with water using statistical-physical models., 2013
 81. 2013, Evaluation of SMOS L2 moisture data over the Eastern Poland using ground measurements., 2013
 82. 2012, Applicability of Drought Index in the Soil Water Dynamics Modelling, 2012
 83. 2012, Woda – źródło życia, spojrzenie z oddali, 2012
 84. 2012, Wykorzystanie pomiarów satelitarnych do rozpoznawania elementów środowiska, 2012
 85. 2012, Usowicz: Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby w skali kraju z pomiarów satelitarnych w misji ESA SMOS i danych naziemnych, 2012, 152-155
 86. 2012, The SWEX at the area of Eastern Poland: Comparison of soil moisture obtained from ground measurements and SMOS satellite data, 2012
 87. 2012, Statistical-physical model of the hydraulic conductivity, 2012
 88. 2012, Wilgotność gleb na obszarze Polski z pomiarów satelitarnych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 2012, 33153-161
 89. 2012, Evaluation of surface soil moisture from satellite and ground-based measurements, 2012, 1203-1203
 90. 2012, Spatial distribution of surface soil moisture from satellite measurements on territory of Poland and Slovakia, 2012, 818-822
 91. 2012, Wpływ ściółkowania oraz molekularnych sygnałów symbiozy na wzrost grochu, V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego pt: ”Agrofizyka dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego”, 19-21.09.2012, Puławy, str. 77-78
 92. 2011, Prediction of the gas diffusivity in soil using statistical-physical model, 2011, 86-86
 93. 2011, Modelling dielectric permittivity of soil using statistical-physical model, 2011, 85-85
 94. 2011, Soil moisture observations on the area, 2011, 46-47
 95. 2010, Zawartość Zn, Cu, Cr w glebach bielicowych Roztoczańskiego Parku Narodowego przy Linii Hutniczo-Siarkowej i drodze szybkiego ruchu, Acta Agrophysica, 2010, 182(16(2)): 459-470
 96. 2010, Przestrzenny rozkład wilgotności w powierzchniowej warstwie gleby, 2010
 97. 2010, Ocena wilgotności gleby Polesia Lubelskiego za pomocą pomiarów naziemnych i satelitarnych, 2010, 23-24
 98. 2010, Estimation of soil moisture by satellite data and ground measurements, 2010, 30-31
 99. 2009, Woda w glebie pomiary naziemne i satelitarne w badaniach zmian klimatu., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, 1-168
 100. 2009, Analiza indeksów wegetacji LAI i fCover dla wybranych obszarów Zachodniego Polesia., Acta Agrophysica, 2009, 172, Vol. 14(3), 629-638
 101. 2009, Woda w glebie – pomiary naziemne i satelitarne w misji ESA SMOS., 2009
 102. 2009, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych, 2009
 103. 2009, Soil water content measurements in different spatial and temporal scales., 2009
 104. 2009, Estimation of soil dielectric constant by satellite observations. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 105. 2009, Spatial distribution of soil moisture obtained from gravimetric and TDR methods for SMOS validation, at the Polesie test site SVRT 3275, in Poland., 2009
 106. 2008, Monitoring wilgotności i temperatury gleb Polesia., 2008
 107. 2008, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2008
 108. 2008, Effects of soil texture and wetness on thermal conductivity., 2008
 109. 2008, Spatial variability of soil texture and wetness: effects on thermal conductivity., 2008
 110. 2008, Przemiany organicznych związków węgla w glebie płowej wzbogaconej wybranymi materiałami, określone metodą inkubacyjną., 2008
 111. 2008, Wykorzystanie pomiarów satelitarnych do rozpoznawania elementów środowiska., 2008
 112. 2008, Wilgotność gleby w skali pola i gminy dla potrzeb walidacji obserwacji satelitarnych w misji ESA SAMOS., 2008
 113. 2008, Soil properties retrieval from space., 2008
 114. 2008, Soil moisture spatial distribution at the SMOS Cal/Val Campaign POLESIE (AO-3275) in Poland., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r, Vol.10
 115. 2007, Example effects of the preliminary cal/val campaigns in Poland-Polesie, Szymbark, 2007
X