Zawadzka Marzena

Zawadzka Marzena

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2010, Zawartość Zn, Cu, Cr w glebach bielicowych Roztoczańskiego Parku Narodowego przy Linii Hutniczo-Siarkowej i drodze szybkiego ruchu, Acta Agrophysica, 2010, 182(16(2)): 459-470
  2. 2010, Właściwości fizyko-chemiczne i chemizm wód opadowych przenikających przez ściółkę leśną w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich, 2010
  3. 2010, Rainfall in vertical section precipitation – forest litter on „malik geoecological station” in the south west of Świętokrzyskie mountains, 2010, 34-35
  4. 2005, Torfowiska Roztoczańskiego Parku Narodowegon, Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego (11), Materiały Sesji Studenckich Kół Naukowych, 19 - 20 kwietnia 2005, 149 - 154
X