Foldery, Informatory

Wydawnictwa

Foldery, Informatory

Print Friendly, PDF & Email

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Lublin, 2018
red: Artur Zdunek

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Agrofizyka dla jakości środowiska i żywności
Lublin, 2013
red: Józef Horabik, Grzegorz Józefaciuk

Badania, Zakłady i Laboratoria

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Lublin, 2012

Laboratoria Centrum Doskonałości

Fizyki Stosowanej w Zrównoważonym Rolnictwie

AGROPHYSICS

organizacja – wyposażenie – badania – aplikacje

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Lublin, 2012

ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM

ENERGII ODNAWIALNEJ

Instytut Agrofizykiim. Bohdana Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

Lublin, 2012

X