Bank Gleb Polski

Badania

Bank Gleb Polski

BIGLEB to zbiór specjalistycznej kolekcji próbek glebowych, nazwany „Bankiem Reprezentatywnych Prób i Informacji o Glebach Polski” stanowi unikatowy zestaw ok. 3000 próbek pochodzących z ok. 1000 profili glebowych wytypowanych jako reprezentatywne dla mineralnych gleb Polski.

 

Bank powstawał na początku lat 90-tych z inicjatywy naukowych pracowników Instytutu Agrofizyki PAN: Jana Glińskiego, Witolda Stępniewskiego, Zofii Stępniewskiej oraz Janusza Ostrowskiego z IMUZ. W tworzeniu Banku próbek aktywnie uczestniczyli także inni pracownicy Instytutu Agrofizyki PAN, miedzy innymi: Janusz Stawiński, Zofia Sokołowska, Teresa Włodarczyk, Małgorzata Brzezińska, Ryszard Walczak, Barbara Witkowska-Walczak, Cezary Sławiński oraz Andrzej Bieganowski.

 

Od utworzenia Banku do chwili obecnej próbki glebowe są przechowywane (w stanie powietrznie suchym, w odpowiednio przygotowanym, klimatyzowanym pomieszczeniu) i udostępniane, a baza danych uzupełniana i archiwizowana.

 

Zgromadzone dane dotyczące właściwości fizykochemicznych i hydrologicznych pozwalają między innymi na modelowe badania zjawisk retencji wodnej i przewodnictwa wodnego gleb.

 

Dokładna lokalizacja profili gleb stwarza możliwość cyklicznego, wybiórczego i całościowego powrotu do badanych punktów, a tym samym śledzenie zmian zachodzących w glebach świeżo pobieranych i przechowywanych w Banku, stanowiącego podstawę monitoringu gleb.

X