Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza

Print Friendly, PDF & Email

Plan badań działalności naukowej Instytutu Agrofizyki PAN na lata 2022-2025

  1. Tytuł: STRUKTURA I FUNKCJONALNOŚĆ ŚCIANY KOMÓRKOWEJ OWOCÓW I WARZYW

Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Kierownik: prof. dr hab. Artur Zdunek, czł. koresp. PAN

 

  1. Tytuł: FIZYCZNE, FIZYKOCHEMICZNE I BIOCHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW ROŚLINNYCH I BIOMASY

Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Mateusz Stasiak

 

  1. Tytuł: FIZYKOCHEMICZNE METODY KSZTAŁTOWANIA AGROEKOLOGICZNYCH FUNKCJI GLEBY

Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk

 

  1. Tytuł: BIORÓŻNORODNOŚĆ MIKROORGANIZMÓW I ODPORNOŚĆ ROŚLIN

Zakład Badań Systemu Gleba-Roślin

Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Frąc

 

  1. Tytuł: WIELOSKALOWA ANALIZA ZASOBÓW WODNYCH W GLEBIE I PARAMETRÓW AGROMETEOROLOGICZNYCH W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH DO ZMIAN KLIMATU

Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Baranowski

 

  1. Tytuł: MITYGACJA DEGRADACJI GLEB I EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bieganowski

X