Rafalska-Przysucha Anna

Rafalska-Przysucha Anna

Print Friendly, PDF & Email
dr Rafalska-Przysucha Anna
Nr pokoju: 211
E-mail: a.rafalska@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 127

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Publikacje pracownika

 1. 2021, Effect of Fine Size-Fractionated Sunflower Husk Biochar on Water Retention Properties of Arable Sandy Soil, Materials, 14(6), 1335; DOI: 10.3390/ma14061335
 2. 2021, Radon emission fluctuation as a result of biochar application into the soil, Scientific Reports, 11(1):13810, DOI: 10.1038/s41598-021-93277-7
 3. 2021, Studies on the water retention in arable sandy soil amended with fine size-fractionated sunflower husk biochar, EGU General Assembly 2021, 19-30 apr 2021,
 4. 2020, Impact of soil incorporation of biochar on environmental radioactivity, Journal of Environmental Quality, DOI: 10.1002/jeq2.20014
 5. 2020, How do grain size and dose of sunflower husk biochar influence thewater retention of sandy soil?, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-4760
 6. 2020, A simple method for soil moisture calculation using data from ELBARA III passive radiometer and thermal inertia, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-4656
 7. 2020, Impact of soil incorporation of biochar on radon emission, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-6689
 8. 2020, Agricultural Drought Monitoring by MODIS Potential Evapotranspiration Remote Sensing Data Application, Remote Sensing, 12(20), 3411; DOI: 10.3390/rs12203411
 9. 2019, Spatio-Temporal Mapping of L-Band Microwave Emission on a Heterogeneous Area with ELBARA III Passive Radiometer, Sensors, 19(16), 3447, str. 1-21, DOI: 0.3390/s19163447
 10. 2019, Zastosowanie biowęgla z biomasy roślinnej i odpadów organicznych do poprawy żyzności i wilgotności gleby w Polsce, 11th Conference Wasteless Technologies and Waste Management in Industry and Agriculture , 11-14.06 Międzyzdroje, str 271-274
 11. 2019, Application biochar into the soil – if it influence for environmental radioactivity?, 5th International Conference on Environmental Radioactivity (ENVIRA 2019), 8-11.09, Prague,
 12. 2019, Zróżnicowanie zawartości przyswajalnych form P i K w obrębie pola uprawnego w systemie uproszczonej konserwacyjnej uprawy roli w obszarze lessowym, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego GLEBA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, 2-7.09.2019 Lublin, str. 261
 13. 2019, Wykorzystanie analizy profili glebowych do wyznaczenia bilansu sedymentu w zlewni lessowej, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego GLEBA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, 2-7.09.2019 Lublin, str. 259
 14. 2019, Geomorfologiczne uwarunkowania procesów odwapnienia i rozwoju gleb płowych w obszarze lessowym, Współczesne kierunki badań w zakresie geografii gleb, paleopedologii i materii organicznej w środowisku", UMK Toruń, 3-4 marca 2019,
 15. 2018, The effect of truncation of soil profiles on yields under conservation tillage in the loess area, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 118
 16. 2017, Clay-organic complexes in a Polish loess soil, International Agrophysics, 31: 447-452
 17. 2015, Ocenia wielkości erozji i akumulacji na podstawie rekonstrukcji profili glebowych w lessowym obszarze Działów Grabowieckich (Wyż. Lubelska)., 2015
 18. 2015, Zróżnicowanie miąższości gleby płowej w zależności od pozycji orograficznej (Działy Grabowieckie, Wyżyna Lubelska)., 2015
 19. 2015, Określenie wielkości erozji gleby w zlewniach bezodpływowych w obszarze lessowym Płaskowyżu Nałęczowskiego (Wyż. Lubelska)., 2015
 20. 2015, The effect of soil profile truncation on vertical distribution of soil water content and growth and yield of maize under strip tillage with direct drilling in loess area (Lublin Upland, Poland)., 2015, 344-345
 21. 2015, Apparent soil electrical conductivity (ECa) within an agricultural field in loess area and its relation with solum thickness., 2015, 343-344
 22. 2015, Ocena wielkości erozji w zlewni dwóch połączonych zagłębień bezodpływowych na Płaskowyżu Nałęczowskim (Wyżyna Lubelska) / Assessment of soil erosion in the catchment of two combined closed depressions in the Nałęczów Plateau (Lublin Upland)., Acta Agrophysica, 22(1): 91-101
 23. 2014, The Effect of Land Use Change on Transformation of Relief and Modification of Soils in Undulating Loess Area of East Poland., The Scientific World Journal, 2014, 2014(Article ID 34804): 1-11
 24. 2014, Zróżnicowanie budowy gleb płowych wytworzonych z lessu w rolniczo użytkowanym obszarze działów grabowieckich (Wyż. Lubelska), 2014, 130-130
 25. 2014, Ocena akumulacji materiału glebowego w zlewni dwóch zagłębień bezodpływowych w terenie lessowym, 2014, 128-128
 26. 2013, Differentiation of SOC concentration in depositional soils in small loess catchment, 2013, 242-244
 27. 2013, Modification of pedon structure due to erosion and redistribution of soil properties in two catchments of the Lublin Upland, 2013, 82-83
 28. 2013, Distribution and storage of soil organic carbon in an agriculturally used small catchment of the Lublin Upland, Poland, 2013, 107-107
X