Usowicz Bogusław

Usowicz Bogusław

Print Friendly, PDF & Email
prof. dr hab. Usowicz Bogusław
Nr pokoju: 236
E-mail: b.usowicz@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 123

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Laboratorium: Laboratorium Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Informacja o zatrudnieniu

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Strumień i akumulacja ciepła, wody w ośrodkach porowatych w zależności od właściwości fizycznych ośrodka porowatego, obecności i rodzaju pokrywy roślinnej oraz warunków atmosferycznych
 • Właściwości cieplne, wodne i gazowe gleby – metodyka wyznaczania oraz dynamika i zakres zmian wartości w warunkach polowych
 • Wpływ stanu fizycznego gleby na plonowanie roślin uprawnych przy występowaniu różnych warunków meteorologicznych
 • Przestrzenna zmienność właściwości fizycznych, wilgotności, zasolenia i temperatury gleby na polach uprawnych
 • Degradacja gleby, erozja gleby

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1980    Mgr fizyki
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie
 • 1991    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii
  Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Lublinie
 • 2001    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Statystyczno fizyczne modele przepływu masy i energii w ośrodku porowatymi”
 • 2007    Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
 • Międzynarodowa Unia Gleboznawcza
 • Komitet Agrofizyki PAN

Stypendia i staże:

 • 1982 – 1983    Instytut Agrofizyki w Sankt Petersburgu, Rosja
 •  1984    Instytut Hydrologii i Hydrauliki Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie i Uniwersytet Techniczny w Pradze
 • 1985    Centrum Edafologii i Biologii Hiszpańskiej Akademii Nauk w Sewilli, Hiszpania
 • 1993, 1996    Instytut Zasobów Naturalnych i Agrobiologii Hiszpańskiej Akademii Nauk w Sewilli

Wybrane projekty:

 • 2011-2012   kierownik projektu badawczego promotorskiego nr N N310 734640,  mgr Mateusza Łukowskiego, „Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby z pomiarów naziemnych i satelitarnych” – aktualnie realizowany
 • 2001 – 2003    kierownik projektu badawczego nr 6 P06H 029 20, „Badanie przestrzennej zmienności fizyko-chemicznych właściwości gleby jako podstawy precyzyjnego rolnictwa”

Publikacje pracownika

 1. 2021, Mycobiome Composition and Diversity under the Long-Term Application of Spent Mushroom Substrate and Chicken Manure, Agronomy, 11(3), 410; DOI: 10.3390/agronomy11030410
 2. 2021, Effect of Fine Size-Fractionated Sunflower Husk Biochar on Water Retention Properties of Arable Sandy Soil, Materials, 14(6), 1335; DOI: 10.3390/ma14061335
 3. 2021, Improvement of Spatial Interpolation of Precipitation Distribution Using Cokriging Incorporating Rain-Gauge and Satellite (SMOS) Soil Moisture Data, Remote Sensing, 13(5), 1039; DOI: 10.3390/rs13051039
 4. 2021, Spatial variability of saturated hydraulic conductivity and its links with other soil properties at the regional scale, Scientific Reports , 8293 (2021); DOI: 10.1038/s41598-021-86862-3
 5. 2021, Effects of Application of Recycled Chicken Manure and Spent Mushroom Substrate on Organic Matter, Acidity, and Hydraulic Properties of Sandy Soils, Materials, 14(14), 4036; DOI: 10.3390/ma14144036
 6. 2021, Analysis of the Economic Potential Trough Biochar Use for Soybean Production in Poland, Agronomy, 11(11), 2108; DOI: 10.3390/agronomy11112108
 7. 2021, Quantifying Cereal Productivity on Sandy Soil in Response to Some Soil-Improving Cropping Systems, Land, 10, 1199, str 1-16, DOI: 10.3390/land10111199
 8. 2020, The effect of exogenous organic matter on the thermal propertiesof tilled soils in Poland and the Czech Republic, Journal of Soils and Sediments, str. 1-15; DOI: 0.1007/s11368-019-02388-2
 9. 2020, Impact of biochar addition on soil thermal properties: Modelling approach, Geoderma, 376: 114574; DOI: 10.1016/j.geoderma.2020.114574
 10. 2020, Structural and functional microbial diversity of sandy soil under cropland and grassland, PeerJ, DOI: 10.7717/peerj.9501
 11. 2020, How does biochar affect soil respiration?, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-13343
 12. 2020, How do grain size and dose of sunflower husk biochar influence thewater retention of sandy soil?, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-4760
 13. 2020, A simple method for soil moisture calculation using data from ELBARA III passive radiometer and thermal inertia, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-4656
 14. 2020, Effects of long term application of chicken manure and spent mushroom substrate on organic matter and storage of water in sandy soils, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-7490
 15. 2020, Agricultural Drought Monitoring by MODIS Potential Evapotranspiration Remote Sensing Data Application, Remote Sensing, 12(20), 3411; DOI: 10.3390/rs12203411
 16. 2020, The SMOS-Derived Soil Water EXtent and equivalent layer thickness facilitate determination of soil water resources, Scientific Reports, 10:18330, str 1-12; DOI: 10.1038/s41598-020-75475-x
 17. 2019, Evaluation of Soil Moisture Variability in Poland from SMOS Satellite Observations, Remote Sensing, 2019, 11(11), 1280; DOI: 10.3390/rs11111280
 18. 2019, The use of the SMOS-Derived Soil Water Equivalent indeX(SWEX-SMOS) for assessment soil water resources in Poland, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-7310
 19. 2019, Spatial variability of soil saturated hydraulic conductivity at thecommune scale, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-7610
 20. 2019, Parallel Richards’ equation solver – implementation and validation, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-15060
 21. 2019, The effect of biochar addition to the soil (Haplic Luvisol) on Water Holding Capacity, 4 Th International Symposium of Soil Physics, BOOK OF ABSTRACTS, Lublin 13-14.02.2019, str. 40
 22. 2019, Znaczenie i skład taksonomiczny Basidiomycota w glebie piaszczystej nawożonej podłożem popieczarkowym, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 59
 23. 2019, Spatio-Temporal Mapping of L-Band Microwave Emission on a Heterogeneous Area with ELBARA III Passive Radiometer, Sensors, 19(16), 3447, str. 1-21, DOI: 0.3390/s19163447
 24. 2019, Zastosowanie biowęgla z biomasy roślinnej i odpadów organicznych do poprawy żyzności i wilgotności gleby w Polsce, 11th Conference Wasteless Technologies and Waste Management in Industry and Agriculture , 11-14.06 Międzyzdroje, str 271-274
 25. 2019, Przydatność sposobów produkcji roślinnej (Soil Improving Cropping Systems) do poprawy jakości gleby, Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń, Skierniewice, 16.10.2019 r., str. 22
 26. 2019, Selected visual and microbial properties of soil fertilized with spent mushroom substrate, 24th International Symposium on Environmental Biochemistry; Potsdam, Germany 22-27.09.2019 r., str. 78
 27. 2019, Ascomycota composition based on next generation sequencing in soil amended with spent mushroom substrate, XVIIII Congress of European Mycologists, 16-21.09.2019 r, Warsaw-Białowieża,, str. 101
 28. 2019, Analiza struktury zbiorowisk grzybów Ascomycota w podpowierzchniowej warstwie piaszczystej gleby uprawnej, 53 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna "Mikroorganizmy w zrównoważonym rolnictwie, ochronie środowiska i procesach biotechnologicznych", 8-11.11.2019, Poznań, str. 29
 29. 2019, Determining the effect of exogenous organic materials on spatial distribution of maize yield, Scientific Reports, 9(1),19883, str. 1-11, DOI: 9(1),19883: DOI: 10.1038/s41598-019-56266-5
 30. 2018, Spatial relationships among cereal yields and selected soil physical and chemical properties, Science of The Total Environment, 633: 1579–1590
 31. 2018, Modelling of the Soil Moisture Using L-Band Brightness Temperatures from ELBARA III Radiometer, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 59-62
 32. 2018, Assessment of the fungal communities of soil amended with spent mushroom substrate and chicken manure using comparative molecular approaches, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 82
 33. 2018, Comparison of Potential Evapotransportation Obtained from Satellite and Groung Based Data, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 12
 34. 2018, Soil quality of organic hops plantation: visual examination, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 108
 35. 2018, Soil moisture determination using ground and satellite data in top soil layer, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 16
 36. 2018, Zmienność przestrzenna temperatury gleby w Polsce, Acta Agrophysica, 25(3): 189-305
 37. 2018, Różnorodność mikrobiologiczna gleby piaszczystej pod użytkiem zielonym w porównaniu do gleby uprawnej, Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna "Mikrobiologia środowiska szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju", Katowice, 12-15.06.2018 r., str. 45
 38. 2018, Cokriging to enhance spatial interpolation of rainfall distribution using SMOS satellite soil moisture data, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-6699
 39. 2018, Improving the understanding of surface soil wetness in Poland through remote sensing and field experiments, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r, Vol. 20, EGU2018-6758
 40. 2018, Uwilgotnienie gleby w Polsce – zastosowanie biowęgla do poprawy, Konferencja Naukowa "Współczesne problemy inżynierii produkcji. Przemysł Rolno-Spożywczy-Transport-Energia i Środowisko”, Gawrych-Ruda, 16-18.05.2018 r., str. 37
 41. 2018, Modelling of thermal properties of biochar amended soils, 21st World Congress of Soil Science (WCSS), Rio de Janeiro, Brazylia 12-17.08.2018,
 42. 2018, Effect of exogenous organic matter on the thermal properties of two loamy soils in Poland and Czech Republic, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-6553
 43. 2018, Effect of exogenous organic matter on spatial distribution of soil physical properties and maize yield, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-6449
 44. 2018, Wpływ poplonów na różnorodność funkcjonalną mikroorganizmów glebowych, Konferencja naukowa pod honorowym patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszki Polskie gleboznawstwo na forum międzynarodowym połączona z Jubileuszem 70-lecia prof. dr hab. Jerzego Webera, Wrocław, 21-23.10.2018 r.,
 45. 2018, Towards the best L-band soil moisture representation – Comparing SMOS satellite pixel with Elbara footprints., EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r.,
 46. 2018, Soil moisture sensing – from local to global, Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 47. 2018, Surface soil moisture: point measurements, tower and satellite – voyage through the scales, 21st World Congress of Soil Science (WCSS), Rio de Janeiro, Brazylia 12-17.08.2018,
 48. 2018, ELBARA: Low altitude L-band radiometer for soil moisture retrieval, Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 49. 2018, Snow melting effect on L-band brightness temperature, Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 50. 2018, Specific surface area (SSA) of soil for SMOS, SMOS Quality Working Group (QWG-24), Frascati, Italy, 30.01-01.02.2018,
 51. 2017, Ocena struktury zbiorowisk grzybów w glebach uprawnych o różnym uwilgotnieniu z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 72
 52. 2017, Metagenomy grzybowe gleb wzbogaconych odpadową materią organiczną, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 123
 53. 2017, Assessment of soil moisture from satellite measurements in regional scale, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 72-73
 54. 2017, Spatial variability of soil properties and cereal yield in a cultivated field on sandy soil, Soil & Tillage Research, 174: 241–250
 55. 2017, Thermal properties of soil in the Murrumbidgee River Catchment (Australia), International Journal of Heat and Mass Transfer, 115: 604-614
 56. 2017, Analysis of soil moisture distribution changes observed by SMOS satellite and ground-based agrometeorological stations, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017 r., str. 12
 57. 2017, Comparing SMOS pixel with Elbara footprints – towards the best satellite soil moisture representation, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017 r., str. 14-15
 58. 2017, Analiza metagenomiczna zbiorowisk grzybów w glebie nawożonej pomiotem kurzym, Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania”, IUNG, Puławy, 30-31.05.2017, str. 90-91
 59. 2017, Analiza metagenomiczna grzybów w glebie pod użytkiem zielonym, Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania”, IUNG, Puławy, 30-31.05.2017, str. 138
 60. 2017, Microbial and physical properties as indicators of sandy soil quality under cropland and grassland, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9595, 2017
 61. 2017, Analiza metagenomiczna zbiorowisk grzybów w glebach nawożonych podłożem po produkcji pieczarek, 51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Toruń 5-8.09.2017, str. 46-47
 62. 2017, Badania metagenomiczne zbiorowisk grzybów w zróżnicowanych warunkach użytkowania gleby, 51. Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Toruń 5-8.09.2017, str. 62-63
 63. 2017, Assessment of physical and chemical indicators of sandy soil quality for sustainable crop production, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9560, 2017
 64. 2017, Impact of biochar addition on thermal properties of a sandy soil: modelling approach, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9680, 2017
 65. 2017, Assessment of spatial variability of soil thermal properties in cultivated field, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-13215, 2017
 66. 2017, Interactive Soil Quality Assessment for Agricultural Productivity and Environmental Resilience, results from study in Poland, 3rd plenary meeting of project Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience (Horizon 2020), Beijing, China 10-15.09. 2017,
 67. 2017, Comparison of remote sensing and in-situ soil moisture measurements: 6 years survey of SMOS data and agrometeorological stations in Eastern Poland, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017,
 68. 2017, Microwave brightness temperature and thermal inertia – towards synergistic method of high-resolution soil moisture retrieval, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017,
 69. 2017, Modelling of the L-band brightness temperatures measured with ELBARA III radiometer on Bubnow wetland, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017,
 70. 2017, Spatial and temporal variability of soil moisture: 6 years survey of SMOS data and in-situ soil moisture measurements in Poland, CCI Soil Moisture Workshop and Satellite Soil Moisture Validation and Application Workshop, Vienna, Austria, 18-20.09.2017 ,
 71. 2017, Satellite and ground-based sensing of L-band microwave emission for water resources monitoring, Ecohydrology for the Circular Economy and Nature-Based Solutions towards mitigation/adaptation to Climate Change, Łódź, Poland, 26-28.09.2017,
 72. 2017, Woda – źródło życia, spojrzenie z kosmosu, Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Czartajewie, 20.04.2017,
 73. 2016, Soil moisture mapping at Bubnow Wetland using L-band radiometer (ELBARA III), European Geosciences Union General Assembly, (EGU), 2016 Wiedeń. Austria, 17-22.04.2016 r., Vol. 18-EGU2016-6739
 74. 2016, The effect of biochar application on thermal properties and albedo of loess soil under grassland and fallow, Soil and Tillage Research, 164: 45-51
 75. 2016, Zmienność przestrzenna wilgotności gleby a zagrożenie suszą na obszarze Polski, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r., 362-363
 76. 2015, Spatial distribution of soil physical properties as related with soil deformation and mulching,, 2015
 77. 2015, Spatial variability of soil moisture and threat of drought on Polish territory., 2015
 78. 2015, Evaluation of models for predicting the thermal conductivity of nanofluids., 2015, A46, 98-98
 79. 2015, Soil surface water resources assessment from SMOS L2 and in situ data for Poland., 2015, P 21-P 21
 80. 2015, The effect of biochar application on thermal interia of soil., 2015, Vol. 17-EGU2015-9373
 81. 2015, Spatial variability of soil moisture retrieved by SMOS satelite., 2015, Vol. 17-EGU2015-8904
 82. 2015, CASE STUDY: Trzebieszów, Podlasie region., 2015
 83. 2015, Wpływ dodatku materii organicznej na właściwości fizyczne gleby., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 5: 67-80
 84. 2015, Statistical Analysis of Soil Moisture in Central Europe Using SMOS Data., 2015, 295-301
 85. 2015, Ocena zmienności wilgotności gleby na terytorium Polski z pomiarów satelitarnych / Soil moisture variability assessment on Polish territory from satellite measurements., 2015, j.pol. 210-210-j.ang. 415-415
 86. 2015, Effect of biochar on the thermal properties and processes in the soil. / Wpływ biowęgla na właściwości cieplne i procesy zachodzące w glebie., 2015, j.pol. 77-77-j.ang. 270-270
 87. 2015, Effects of soil deformation and surface mulching on soil physical properties and soybean response related to weather conditions., Soil & Tillage Research, 153: 175-184
 88. 2014, Woda – źródło życia, spojrzenie z kosmosu., 2014
 89. 2014, Soil Surface Water Resouces Assessment from SMOS Satellite and Ground-Based Measurements, 2014, 367-373
 90. 2014, SURFACE SOIL MOISTURE SATELLITE AND GROUND-BASED MEASUREMENTS / Wilgotność powierzchniowej warstwy gleby. Pomiary satelitarne i naziemne., Acta Agrophysica Monographiae EN, 2014, (1): 1-107
 91. 2014, Comparison of surface soil moisture from SMOS satellite and ground measurements., International Agrophysics, 2014, 28(3): 359-369
 92. 2014, Assessment of soil surface water resources from SMOS satellite and in situ measurements in changing climatic conditions, 2014, 71-72
 93. 2014, Biowęgiel w glebie – wpływ na właściwości i procesy zachodzące w glebie. Biochar in soil – impact on soil properties and processes, 2014, 186-188
 94. 2014, Physical-statistical model of thermal conductivity of nanofluids., Journal of Nanomaterials, 2014, http://dx.doi.org/10.1155/2014/756765(ID 756765): 1-6
 95. 2014, Thermal properties of soils: effect of biochar application., 2014, Vol. 16, EGU2014-9533
 96. 2014, Soil moisture optimal sampling strategy for Sentinel 1 validation super-sites in Poland., 2014, Vol. 16, EGU2014-10813
 97. 2014, Soil moisture on Polish territory – comparison of satellite and ground-based measurements., 2014, Vol. 16, EGU2014-758-1
 98. 2014, Soil moisture, dielectric permittivity and emissivity of soil: effective depth of emission measured by the L-band radiometer ELBARA., 2014, Vol. 16, EGU2014-11507
 99. 2013, Thermal properties of soils: effect of biochar application, 2013
 100. 2013, Predicting thermal conductivity of biochar and soil using physical-statistical model, 2013
 101. 2013, Biowęgiel w rolnictwie – wpływ na właściwości i procesy zachodzące w glebie, 2013
 102. 2013, Statystyczno-fizyczny model przewodnictwa cieplnego nanopłynów, 2013, 170-170
 103. 2013, Wilgotność́ gleb w regionie Karpat polskich i słowackich, w danych SMOS L2 za lata 2010-2013, 2013
 104. 2013, Zmienność wilgotności powierzchniowej warstwy gleby na obszarze Polski z pomiarów satelitarnych i naziemnych, 2013
 105. 2013, Woda źródło życia spojrzenie z kosmosu, 2013
 106. 2013, Zmienność przestrzenna cech gleby, jej uwilgotnienia i zagęszczenia w technologii uprawy roślin rolniczych, 2013, 108-108
 107. 2013, The effect of biochar and other organic amendment on thermal properties of soil, 2013
 108. 2013, Effects of aggregate size on soil thermal conductivity: Comparison of measured and model-predicted data, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2013, 57536-541
 109. 2013, Surface soil moisture in Central Europe from SMOS satellite, 2013, 160-164
 110. 2013, Wilgotność gleb w regionie Karpat polskich i słowackich, w danych SMOS L2 za lata 2010-2013, 2013
 111. 2013, Dielectric permittivity of porous media in relation to water status: modeling approach, 2013, 121-121
 112. 2013, The effect of moisture content on the thermal properties of peat, marshy and mineral soils in Polesie and Biebrza wetlands, 2013, 120-120
 113. 2013, Soil moisture in Poland – satellite and ground observations, 2013, 51-51
 114. 2013, Thermal properties of peat, marshy and mineral soils in relation to soil moisture status in polesie and Biebrza wetlands., 2013
 115. 2013, Modeling of the dielectric permittivity of porous soil media with water using statistical-physical models., 2013
 116. 2013, Evaluation of SMOS L2 moisture data over the Eastern Poland using ground measurements., 2013
 117. 2012, Woda – źródło życia, spojrzenie z oddali, 2012
 118. 2012, Wykorzystanie pomiarów satelitarnych do rozpoznawania elementów środowiska, 2012
 119. 2012, The SWEX at the area of Eastern Poland: Comparison of soil moisture obtained from ground measurements and SMOS satellite data, 2012
 120. 2012, Spatial variability of specific surface area of arable soils in Poland, 2012
 121. 2012, Statistical-physical model of the hydraulic conductivity, 2012
 122. 2012, Spatial and temporal variability of soil moisture on the field with and without plants, 2012
 123. 2012, Wilgotność gleb na obszarze Polski z pomiarów satelitarnych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 2012, 33153-161
 124. 2012, Evaluation of surface soil moisture from satellite and ground-based measurements, 2012, 1203-1203
 125. 2012, Spatial distribution of surface soil moisture from satellite measurements on territory of Poland and Slovakia, 2012, 818-822
 126. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics, International Agrophysics (Red.), 2012, 26(1): 1-102
 127. 2012, Wpływ ściółkowania oraz molekularnych sygnałów symbiozy na wzrost grochu, V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego pt: ”Agrofizyka dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego”, 19-21.09.2012, Puławy, str. 77-78
 128. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics., International Agrophysics (Red.), 2012, 26(4): 335-434
 129. 2011, Prediction of the gas diffusivity in soil using statistical-physical model, 2011, 86-86
 130. 2011, Modelling dielectric permittivity of soil using statistical-physical model, 2011, 85-85
 131. 2011, Evaluation of physical quality of luvisols developed from moraine loams, 2011, 74-74
 132. 2011, Soil moisture observations on the area, 2011, 46-47
 133. 2011, Modelowanie procesów transportu zachodzących w systemie gleba-roślina-atmosfera, 2011, 30-30
 134. 2011, Backscattering., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło): 59-60
 135. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(4): 311-415
 136. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(3): 205-310
 137. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(2): 103-204
 138. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(1): 1-100
 139. 2010, Symbiotic activity of soybean as influenced by soil compaction and mulching, 2010, 468-471
 140. 2010, Mycological composition in the rhizosphere of winter wheat in different crop production systems, Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Towarzystwa Geofizycznego, Austria, 2-7.05.2010 r., 2010
 141. 2009, Woda w glebie pomiary naziemne i satelitarne w badaniach zmian klimatu., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, 1-168
 142. 2009, Thermal properties in relation to soil water status in sloping vineyard., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2009, 6, 386-410
 143. 2009, Analiza indeksów wegetacji LAI i fCover dla wybranych obszarów Zachodniego Polesia., Acta Agrophysica, 2009, 172, Vol. 14(3), 629-638
 144. 2009, Spatial distribution of soil penetration resistance as affected by soil compaction: The fractal approach., Ecological Complexity, 6
 145. 2009, Woda w glebie – pomiary naziemne i satelitarne w misji ESA SMOS., 2009
 146. 2009, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2009
 147. 2009, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych, 2009
 148. 2009, Soil water content measurements in different spatial and temporal scales., 2009
 149. 2009, One the use of the Fourier number to interpret thermal measurements with a quasi-linear heat source., 2009
 150. 2009, Spatial distribution of soil moisture obtained from gravimetric and TDR methods for SMOS validation, at the Polesie test site SVRT 3275, in Poland., 2009
 151. 2009, Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost i plonowanie soi., III Sprawozdawcza Sesja Naukowa, Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31.03.2009 r. ,
 152. 2008, Modelowanie przenikalności dielektrycznej gleb dla potrzeb walidacji pomiarów wilgotności gleby w misji ESA SMOS., 2008
 153. 2008, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2008
 154. 2008, Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost soi i wiązanie azotu., II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r.,
 155. 2008, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2008
 156. 2008, Effects of soil texture and wetness on thermal conductivity., 2008
 157. 2008, Spatial variability of soil texture and wetness: effects on thermal conductivity., 2008
 158. 2008, Predicting thermal conductivity based on soil strenght and texture., 2008
 159. 2008, Zmienność przestrzenna wilgotności w różnych stanach zagęszczenia gleby., 2008
 160. 2008, Przemiany organicznych związków węgla w glebie płowej wzbogaconej wybranymi materiałami, określone metodą inkubacyjną., 2008
 161. 2008, Wykorzystanie pomiarów satelitarnych do rozpoznawania elementów środowiska., 2008
 162. 2008, Wilgotność gleby w skali pola i gminy dla potrzeb walidacji obserwacji satelitarnych w misji ESA SAMOS., 2008
 163. 2008, Soil moisture spatial distribution at the SMOS Cal/Val Campaign POLESIE (AO-3275) in Poland., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r, Vol.10
 164. 2008, Thermal conductivity in relation to porosity and hardness to terrestrial porous media., Planetary and Space Science, 2008, 56, 438-447
 165. 2007, Example effects of the preliminary cal/val campaigns in Poland-Polesie, Szymbark, 2007
 166. 2007, Impact of soil compaction and wetness on thermal properties of sloping vineyard soil, International Journal of Heat and Mass Transfer, 2007, 50, 3837-3847
 167. 2007, Modelling the dielectric permittivity of porous media using statistical-physical model., 2007
 168. 2007, Effect of the land use on the heat flux dynamice In the Grodnu based thermal experiments aimed for validating SMOS observations., 2007
 169. 2007, Spatial variability of moisture and temperature In relation to soil compaction and mulching., 2007
 170. 2007, Pomiary naziemne wilgotności gleby dla walidacji danych z satelitarnej misji „Wilgotność gleby zasolenie oceanów – (SMOS)””. „, 2007
 171. 2007, Walidacja pomiarów wilgotności gleby SMOS. W projekcie SWEX., 2007
 172. 2007, Zastosowanie metod geostatycznych do weryfikacji satelitarnych pomiarów wilgotności gleby w misji SMOS., 2007
 173. 2007, Zależność przewodnictwa cieplnego od porowatości powietrznej i oporu penetracji gleby., 2007
 174. 2007, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2007
 175. 2007, Wpływ zmienności przestrzennej zagęszczenia gleby na rozmieszczenie i funkcjonowanie systemu korzeniowego pszenicy., Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska, Surowców i Żywności", Lublin, 30.03.2007 r.
 176. 2007, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2007
 177. 2007, Badanie i modelowanie retencji oraz transportu wody i ciepła w ośrodku kapilarno-porowatym., 2007
 178. 2006, Management effects of sloping vineyard on thermal properties of soil., Catena Verlag "Advances in GeoEcology 38", 71-78
 179. 2006, Prediction of soil thermal conductivity based on penetration resistance and water content or air-filled porosity., International Journal of Heat and Mass Transfer, 2006, 49, 5010-5017
 180. 2006, Thermal conductivity modelling of terrestrial soil media – A comparative study., Planetary and Space Science, 2006, 54, 1086-1095
 181. 2005, Evapotranspiration into the boundary layer of the atmosphere., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-160, l. ark. wyd. 11,4
 182. 2005, Spatial distribution of some physical properties in relation to soil compaction., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 203-210
 183. 2005, Soil heat flux measurements in a field with black fallow and grass cover., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 131-137
 184. 2005, Analysis of spatial variability of physico-chemical properties of soil and their potential use in precision agriculture., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 125-130
 185. 2005, Spatial distribution of bulk density and water content of soil and their influence on penetration resistance in hillslope vineyard., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 41-43
 186. 2005, Rozkład właściwości cieplnych gleby na czarnym ugorze i pod murawą., Acta Agrophysica, 2005, 117, 5(3), 745-757
 187. 2005, Effects of tractor traffic on spatial variability of soil strength and water content in grass covered and cultivated sloping vineyard., Soil & Tillage Research, 2005, 84, 127-138
 188. 2004, Zmienność wybranych cech gleby w skali pola i gminy, Roczniki Gleboznawcze, LV, 1, 237-247
 189. 2004, Przestrzenna zmienność fizycznych i chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Acta Agrophysica, 103, 3, str. całości 1-98, l. ark. wyd. 7,0
 190. 2004, Effect of plant growth and machinery traffic on soil thermal conductivity in vineyard, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 136-143
 191. 2004, Spatial distribution of selected soil physical and chemical properties, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 145-150
 192. 2004, Spatial and temporal variation of selected soil physical and chemical properties, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-150, l. ark. wyd. 10,7
 193. 2004, Physical basis of heat and mass transfer in the boundary layer of the atmosphere, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-150, l. ark. wyd. 10,7
 194. 2004, Punktowe pomiary wilgotności gleby a jej przestrzenny rozkład na polach uprawnych, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 573-588
 195. 2004, Opór penetracji gleby na zboczu winnicy, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 603-613
 196. 2004, Prelaunch performance evaluation of the cometary experiment MUPUS-TP, Journal of Geophysical Research, 2004, Journal of Geophysical Research, 109, E07S09, doi:10.1029/2003IE002192,1-17
 197. 2004, Rozkład właściwości cieplnych gleby pod murawą i na czarnym ugorze, 2004
 198. 2004, Thermal properties in relation to soil compaction and water content. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 199. 2004, Effects of compaction and wetness on thermal properties of soil in a sloping vineyard. 2004, EUROSOI, 2004
 200. 2004, The dielectric permittivity of porous media – the comparison of measured results and estimation methods, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 201. 2003, Porównanie przewodnictwa cieplnego gleby wyznaczonego z dwóch modeli I zmierzonego termo-reflektometryczną sondą pomiarową., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 651-661
 202. 2003, Zmienność fizyko-chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy., 2003
 203. 2003, Compaction of sloping vineyard soil by tractor traffic and its effects on spatial distribution of penetration resistance and water content., 2003
 204. 2003, Spatial distribution of soil strength and water kontent as related to tractor traffic in a sloping vineyard., 2003
 205. 2002, Ocena erozji wodnej gleb lessowych oparta na pomiarach poletkowych., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2002, Rocznik XI, 2, 25, 15-22
 206. 2002, Ocena erozji wodnej gleb lessowych w oparciu o pomiary poletkowe., 2002
 207. 2002, Dynamika wilgotności w profilu glebowym na polach uprawnych., 2002
 208. 2002, Spatial variability of soil particle size distribution in Poland., 2002
 209. 2002, The universal model of mass and energy transfer in a porous medium., 2002
 210. 2002, Effect of vegetation on soil moisture and microclimate., 2002
 211. 2002, Badania przewodnictwa cieplnego niektórych gleb Polesia., 2002
 212. 2002, Statystyczno-fizyczne modele przepływu masy i energii w ośrodku porowatym., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2002, 14, 106-108
 213. 2002, Szacowanie cieplnych właściwości gleby. Estimation of soil thermal properties., Acta Agrophysica, 2002, 72, 135-165
 214. 2002, Przypływ cieczy i gazów w ośrodku porowatym. Podejście statystyczne. Flow of liquid and gases in porous medium – statistical approach., Acta Agrophysica, 2002, 63, 99-107
 215. 2002, Evaluation of soil-loss contribution areas on loess soils in southeast Poland., Earth Surface Processes and Landforms, 2002, 27, 1415-1423
 216. 2002, Thermal signatures of land mines buried in mineral and organic soils modelling and experiments., Infrared Physics & Technology, 2002, 43, 303-309
 217. 2001, Ocena zmienności wybranych cech gleby przy różnym układzie i liczbie próbkowań., Acta Agrophysica, 2001, 57, 147-158
 218. 2001, Soil moisture and thermal properties state under plant crops., Acta Agrophysica, 2001, 53, 189-200
 219. 2001, Przewodność hydrauliczna ośrodka porowatego w ujęciu statystycznym., Acta Agrophysica, 2001, 53, 177-187
 220. 2001, Effect of plant cover on soil water content and seasonal changes in evapotranspiration., Contributions to Geophysics and Geodesy, 2001, 31/2, 467-476
 221. 2000, Thermal signatures of a mine buried in mineral and organic soils – modelling and experiments., 2000
 222. 2000, Szacowanie przenikalności dielektrycznej gleby – podejście statystyczne. Estimation of dielectric permeability of soil – statistical approach., 2000
 223. 2000, Flow of liquid and gases in porous medium – statistical approach., Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Moskwa-St. Petersburg, 13-18.10.2001, 2001,
 224. 2000, Spatial variation of soil moisture and sampling strategy., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 319-323
 225. 2000, Spatial variation of soil moisture and sampling strategy., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 243-244
 226. 2000, Mass flow and diffusion in porous medium and its description by a simple capillary model., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 241-242
 227. 2000, Estimating the hydraulic conductivity of soil by statistical model., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 136-140
 228. 2000, Effect of plant cover on topsoil moisture and thermal properties., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001,16-20
 229. 2000, Ocena zmienności wybranych cech gleby przy różnym układzie i liczbie próbkowań., 2000
 230. 2000, The comparison of thermal signatures of a mine buried in mineral and organic soils., 2000
 231. 2000, Parametryzacja cech obiektu badań przy zastosowaniu teorii pól losowych., 2000
 232. 2000, Estymacja pola wilgotności gleby przy różnej liczbie próbkowań., 2000
 233. 2000, Wyznaczanie charakterystyk przewodnictwa wodnego czarnoziemów Polski w oparciu o statystyczny model przepływu., 2000
 234. 2000, Application of the USLE to evaluate sediment transport inside small loess watershed-misunderstanding and interpretation of the model., 2000
 235. 2000, Soil loss and runoff collecting area in studies of erosion on loess soil of south-east Poland., 2000
 236. 2000, Fizyczno statystyczny model przewodnictwa hydraulicznego w ośrodku porowatym., 2000
 237. 2000, Estimation of soil moisture field-some methodical aspect., 2000
 238. 2000, Experimental verification of thermal signature model for mines buried in the sand., Problemy techniki uzbrojenia i radiolokacji, 72, 61-72, 2000
 239. 2000, Czynniki agrofizyczne środowiska warunkujące wzrost i rozwój roślin., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 38, 2000, str. całości 1-310, l.ark.wyd..22,1
 240. 2000, Statystyczno-fizyczne modele przepływu masy i energii w ośrodku porowatym., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 29, 2000, str. całości 1-120, l.ark.wyd. 8,6
 241. 2000, Charakterystyka pola wilgotności gleby przy różnej liczbie próbkowań., Acta Agrophysica, 2000, 38, 127-137
 242. 2000, Spatial distribution of topsoil water content along a loess hillslope transect., Acta Agrophysica, 2000, 35, 201-209
 243. 2000, Zmienność przestrzenna temperatury w przypowierzchniowej warstwie gleby płowej na zboczu lessowym. Spatial distribution of temperature in surface layer of grey-brown Podzolic soil along loess hillslope., Acta Agrophysica, 2000, 34, 189-197
 244. 1999, Metodyczne aspekty pomiaru ilości gleby przenoszonej w procesie erozji wodnej., 1999
 245. 1999, Rozkład przestrzenny wilgotności erodowanej gleby wytworzonej z lessu. Spatial distribution of soil moisture content on eroded loess soil., 1999
 246. 1999, Zmiany mikroreliefu gleb pod wpływem symulowanego opadu deszczu i ich wpływ na erozję wodną gleb. Micro-relief changes and its effects on water erosion in studeies with a rainfall simulator., 1999
 247. 1999, Differentiation of soil water and air saturation in cultivated fields., 1999
 248. 1999, Thermal properties of topsoil layer in an olive orchard., 1999
 249. 1999, The effect of micro-relief changes on soil water parameters in studies with a rainfall simulator., III International Conference "Vplyv antropogennej cinnosti na vodny reżim nizinneho uzemia", "Fyzika vody v pode". Bratislava-Michalovce, 19.05.1999, 417-419, 1999
 250. 1999, Variability in top layer moisture content along a hillslope transect: Lublin Upland., Poland., III International Conference "Vplyv antropogennej cinnosti na vodny reżim nizinneho uzemia", "Fyzika vody v pode". Bratislava-Michalovce, 19.05.1999, 413-415, 1999
 251. 1999, Role of time and space variability of moisture and density of sand for thermal detection of buried objects – modelling and experiments., Proceedings of SPIE. Thermosense XXI, Paper No. 3700-52, Orlando, USA, 6-8.04.1999, 444-455, 1999
 252. 1999, Zmienność właściwości cieplnych w profilu glebo-wym na polach uprawnych., Klimat Pola Uprawnego Wyd. Naukowe FRNA, 1999, 1, 43-45
 253. 1999, Procesy agrofizyczne: monitorowanie i modelowanie., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 22, 1999, str. całości 1-280, l.ark.wyd. 20
 254. 1999, Właściwości mechaniczne dyskretnych ośrodków rolniczych., Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, Wydawnictwo Naukowe FRNA. Lublin, 2/1999, 1999, str. całości 1-182, l.ark.wyd. 11,3
 255. 1999, Modelowanie i monitorowanie procesów agrofizycznych w środowisku glebowym., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, PTA, Lublin, 1999, str. całości 1-119, l.ark.wyd.8,5
 256. 1999, Ilościowy opis przenoszenia gleby i wody w procesie erozji wodnej., Acta Agrophysica, 1999, 23, 143-148
 257. 1999, Zastosowanie analizy geostatycznej i teorii fraktali w badaniach dynamiki wilgotności w profilu glebowym na polach uprawnych. Application of geostatistical analysis and fractal theory for the investigation of moisture dynamics in soil profile of cultivate, Acta Agrophysica, 1999, 22, 229-243
 258. 1999, Source of errors in predicting silt soil erodibility with USLE., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 1, 13-22
 259. 1999, Comparison of soil thermal properties in cultivated fields determined using soil water content measured by two methods., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 295-307
 260. 1998, Zmienność właściwości cieplnych w profilu glebowym na polach uprawnych., 1998
 261. 1998, Opis stosunków cieplnych pola uprawnego przy użyciu metod geostatycznych., 1998
 262. 1998, The effect of surface roughness and sealing on runoff and wash on a loess soil of South-East Poland., 1998
 263. 1998, Time and space variability of soil thermal properties in cultivated fields., 1998
 264. 1998, The effect of surface roughness and sealing on runoff and wash on a loess soil of South-East Poland., 1998
 265. 1998, Time and space variability of soil thermal properties in cultivated fields., 1998
 266. 1998, Effect of soil compaction and plant cover on thermal properties in soil profile., 1998
 267. 1998, X Szkoła „Fizyka z elementami agrofizyki”. Fizyczne właściwości gleby a rozwój roślin – metody badań., Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, str. całości 182, l.ark.wyd. 13
 268. 1998, Zastosowanie modelu USLE do progonozowania natężenia erozji wodnej gleb płowych Wyżyny Lubelskiej: teoria i praktyka., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1998, 4A/98, 231-244
 269. 1997, Zmienność przestrzenna wybranych właściwości fizycznych gleby zasolonej., 1997
 270. 1997, Spatial distribution of salinity and water content in the reclaimed salt-affected soil of south-western Spain., Proc. Int. Conf. Water management, Salinity and Pollution Control Towards Sustainable Irrigation in the Mediterranean Region, Bari, Italy, Sept.1997, vol.IV, 83-93, 1997.
 271. 1997, Spatial variabilty of salinity and water content in the reclaimed salt affected soil., Proc. Int. Conf. Transport vody, chemikalii a energie v systeme poda-rastlina-atmosfera. Bratislava, Slovakia 13.11.1997, 115-117, 1997.
 272. 1997, Soil loss and runoff collecting area in soil erosion studies on loess soil., Proc. Int. Conf. Transport vody, chemikalii a energie v systeme poda-rastlina-atmosfera. Bratislava, Slovakia 13.11.1997, 95-97, 1997.
 273. 1997, Analiza rozkładu przestrzennego właściwości cieplnych gleby otrzymanych w oparciu o dane wilgotności gleby z pomiarów reflektometrycznych (TDR) i grawimetrycznych., 1997
 274. 1997, TDR versus gravimetric values of soil water content for analysis of field soil thermal properties., 1997
 275. 1997, Spatial variabilituy of some soil physical properties in an olive orchard., 1997
 276. 1997, Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie. Fizyka z elementami agrofizyki. Lublin,, Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, 1997, str. całości 1-108, l.ark.wyd.7,7
 277. 1997, Numerical description of surface roughness after seedbed preparation for loess soil., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2B/97, 513-516
 278. 1997, Spatial variability of penetration resistance of soil at different compaction level., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2B/97, 423-426
X