Rovdan E.

Rovdan E.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2002, Dynamiczne hydrofizyczne charakterystyki mieszanin piasu i torfu., 2002
  2. 2002, Właściwości wodne wybranych gleb Polesia., 2002
  3. 2002, Charakterystyki hydrofizyczne torfu, piasku i ich mieszanin., 2002
  4. 2002, Badania przewodnictwa cieplnego niektórych gleb Polesia., 2002
  5. 2002, The hydraulic conductivity of peat and sand mixtures., Polish Journal of Soil Science, 2002, XXXV, 2, 11-21
  6. 2002, Water-air properties in peat, sand and their mixtures., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 313-318
  7. 2002, Changes in the hydrophysical properties of peat soils under anthropogenic evolution., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 219-226
  8. 2002, Water retention characteristics of peat and sand mixtures., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 161-165
X