Rovdan E.

Rovdan E.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2002, Water-air properties in peat, sand and their mixtures., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 313-318
  2. 2002, Water retention characteristics of peat and sand mixtures., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 161-165
  3. 2002, Changes in the hydrophysical properties of peat soils under anthropogenic evolution., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 219-226
  4. 2002, The hydraulic conductivity of peat and sand mixtures., Polish Journal of Soil Science, 2002, XXXV, 2, 11-21
  5. 2002, Badania przewodnictwa cieplnego niektórych gleb Polesia., 2002
  6. 2002, Charakterystyki hydrofizyczne torfu, piasku i ich mieszanin., 2002
  7. 2002, Dynamiczne hydrofizyczne charakterystyki mieszanin piasu i torfu., 2002
  8. 2002, Właściwości wodne wybranych gleb Polesia., 2002
X