Walczak R.T.

Walczak R.T.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2008, Using Support Vector Machines to Develop Pedotransfer Functions for Water Retention of Soils in Poland., Soil Science Society of America Journal, 2008, Vol. 72, No 5, 53-57
 2. 2008, Detection of watercore in ‚Gloster’ apples using thermography., Postharvest Biology and Technology, 2008, 47, 358-366
 3. 2007, The effect of aggregate size on water retention and pore structure of two silt loam soils of different genesis., Soil & Tillage Research, 97 (2007), 239-246
 4. 2007, Application of laser diffraction metod for determination of particie size distribution of grey-brown podzolic soil., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 34-38
 5. 2007, Use of ion-selective electrodes for determination of content of potassium in Egner-Rhiem soil extracts., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 29-33
 6. 2007, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału., 2007
 7. 2007, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2007
 8. 2007, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2007
 9. 2007, Badanie i modelowanie retencji oraz transportu wody i ciepła w ośrodku kapilarno-porowatym., 2007
 10. 2006, Monitoring systems for verification of mass and energi transport models in porous media., International Scientific Conference "Agricultural and Applied Sciences in the Development of Farming and Forestry: Actual Problems, Practice and Exchange of Experience". Irkutsk, 06-11.06.2006r., Irkutsk, 06-11.06.2006r.n
 11. 2006, Centre of excellence for applied physics in sustainable agriculture – agrophysics EU 5th Framework Program QLAM-2001-00428., International Scientific Conference "Agricultural and Applied Sciences in the Development of Farming and Forestry: Actual Problems, Practice and Exchange of Experience". Irkutsk, 06-11.06.2006r., Irkutsk, 06-11.06.2006r.n
 12. 2006, Ionometric measurements of soi land soil extracts – problem of calibration solution. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 13. 2006, Agroecological interactions of surface, sorption, physical and physico-chemical parameters of soils and plants, Soil Science Agrochemistry and Ecology, 2006, XXXX, 2, 8-32
 14. 2006, Recent software improvements in moisture (TDR method), matric pressure, electrical conductivity and temperature meters of porous media., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 229-235
 15. 2006, Relationship between van Genuchten’s parameters of the retention curie equation and physical properties of soil solid phase., International Agrophysics, 2006, 20, 2, 153-159
 16. 2006, Error analysis of water conductivity coefficient measurement by instantaneous profiles metod., International Agrophysics, 2006, 20, 1, 55-61
 17. 2006, Modeling of soil water retention curve using soil solid phase parameters., Journal of Hydrology, 2006, 329, 527-533
 18. 2005, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-163, l. ark. wyd. 11,6
 19. 2005, Interdisciplinary Stuff., Akademia. The Magazine of the Polish Academy of Sciences, 2005, 1, (5), 48-49
 20. 2005, Estimation of hydrophysical characteristics from soil-solid phase parameters (pedotransfer functions)., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2005, 63-65
 21. 2005, Human impact on sensitive geosystems., Marie Curie-Skłodowska University Press, 2005, str. całości 1-165, l. ark. wyd. 11,8
 22. 2005, Monitoring and modelling the propertis of soil as porous medium., Institue of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-233, l. ark. wyd. 16,6
 23. 2005, Review of current problems in agrophysics., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-497, l. ark. wyd. 35,5
 24. 2005, Evapotranspiration into the boundary layer of the atmosphere., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-160, l. ark. wyd. 11,4
 25. 2005, TDR soil water content, salinity and temperature monitoring system – description of the prototype., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 144-157
 26. 2005, Comparison of soil particle size distribution from laser diffraction and sedimentation methods., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 127-132
 27. 2005, Application of thermography for evaluation of parameters characterizing seed and fruit quality., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 7-14
 28. 2005, Initial evaluation of application of ion selective electrodes to direct measurement ions concentration in soils., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 399-401
 29. 2005, Ground monitoring systems of soil environment., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 3, Monitoring and Modelling of Processes and Properties of Porous Media, 315-321
 30. 2005, Integration of reflectometric probe with other sensors of soil physicochemical properties., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 3, Monitoring and Modelling of Processes and Properties of Porous Media, 312-314
 31. 2005, An intelligent probe for the simultaneous measurement of soil water content, electrical conductivity and temperature., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 3, Monitoring and Modelling of Processes and Properties of Porous Media, 309-311
 32. 2005, Determination of transpiration rate of fruit on the base of surface radiation temperature measurement., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 231-236
 33. 2005, Three parameters model for retention curve estimation., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 144
 34. 2005, Comparison of van Genuchten’s parameters for three type of soils., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 71
 35. 2005, Scientific dictionary of agrophysics., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str całości 1-259, l. ark. wyd. 18,5
 36. 2005, Agrophysical studies in the soil-machine-plant-atmosphere system., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2005, 2, 43-47
 37. 2005, Laboratoryjne badania na możliwością wykorzystania temperatury powierzchni owoców do określania intensywności parowania jako istotnego parametru oceny jakości owoców., Acta Agrophysica, 2005, 126, 6(2), 307-318
 38. 2005, Detekcja uszkodzeń mechanicznych jabłek z wykorzystaniem termografii., Acta Agrophysica, 2005, 125, 6(1), 19-29
 39. 2004, Agrofizyka i jej rola w rozwoju nauk rolniczych, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Instytut Agrofizyki PAN, str. całości 1-273, l. ark. wyd. 19,5
 40. 2004, Modelling of mass and energy transport in porous body, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 148-154
 41. 2004, Application of thermography in agrophysics, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 144-147
 42. 2004, Smart sensors in the measurement of soil physical parameters, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 106-116
 43. 2004, Methods and models for determination soil hydrophysical characteristics, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 176-181
 44. 2004, Validation and sensitivity analysis of heat transport model in soil profile, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 102-109
 45. 2004, Hydrophysical characteristics of porous body as input data for water transport models, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 141-148
 46. 2004, Monitoring of porous media processes with the application of physical and chemical sensors, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 134-139
 47. 2004, Determination of energetic status and evaporation from porous bodies on the base of infrared imaging, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 11-117
 48. 2004, Modellingof actual evapotranspiration with the use of crop cover radiation temperature and soil data, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 144-152
 49. 2004, Measurement and modelling of the soil hydrophysical characteristics, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 124-129
 50. 2004, Dielectric properties of agricultural materials, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 117-123
 51. 2004, Determination of water characteristics of Polish mineral soils with TDR method application, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 155-157
 52. 2004, Modern monitoring systems for the measurement of soil physical parameters, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 126-129
 53. 2004, Problem of standardization of soil physics methods, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 31-33
 54. 2004, Pedotransfer studies in Poland, Development of pedotransfer functions in soil hydrology, Elsevier, 2004, "Development of pedotransfer functions in soil hydrology", Elsevier, Chapter 24, 30, 449-463
 55. 2004, Physical basis of heat and mass transfer in the boundary layer of the atmosphere, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-150, l. ark. wyd. 10,7
 56. 2004, Determination of water potential – moisture characteristics of soil porous media, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-83, l. ark. wyd. 5,9
 57. 2004, Determination of water conductivity coefficient of soil porous media, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-116, l. ark. wyd. 8,3
 58. 2004, Monitoring systems for verification of mass and energy transport models in porous media, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-76, l. ark. wyd. 5,4
 59. 2004, Słownik naukowy agrofizyczny Polsko-Angielski, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, str. całości 1-241, l. ark. wyd. 17,2
 60. 2004, Ocena i kartograficzna prezentacja wrażliwości gleb ornych na hydrooksygeniczną degradację, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2004, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 4, 2a(11), 185-200
 61. 2004, Parametryzacja i przestrzenna charakterystyka hydrofizycznych właściwości gleb mineralnych Polski, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2004, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 4, 2a(11), 175-184
 62. 2004, Polowy system monitorowania parametrów fizykochemicznych gleb i gruntów, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 533-546
 63. 2004, Porównanie rozkładu granulometrycznego cząstek glebowych metodą dyfrakcji laserowej i metodą sedymentacyjną, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 509-518
 64. 2004, Ocena wpływu zasolenia na wzrost, fotosyntezę, potencjał wody i temperaturę liści siewek pszenicy odmiany Almari, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 97-103
 65. 2004, Hydrophysical properties of arable soils of Poland-Water useful for plants, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 2004, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 103, III, 119-120
 66. 2004, Research specificity and standardization of agrophysical methods on the example of investigations in soil physics, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2004, Res. Agr. Eng., 50(3), 103-106-
 67. 2004, Application of smart sensors in the measurement of soil physical parameters, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2004, Res. Agr. Eng., 50(3), 96-102
 68. 2004, Comparison of Open-Ended Coax and TDR sensors for the measurement of soil dielectric permittivity in microwave frequencies, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 355-362
 69. 2004, Centrum Doskonałości „AGROPHYSICS” – fizyka stosowana dla zrównoważonego rolnictwa, 2004
 70. 2004, Rzepak – Jakość nasion, 2004
 71. 2004, Metody zdalnego określania parametrów i procesów w systemach agrofizycznych, 2004
 72. 2004, Monitoring właściwości fizycznych gleby jako ciała porowatego, 2004
 73. 2004, Informacja o Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie i Centrum Doskonałości „Fizyka stosowana w zrównoważonym rolnictwie”, 2004
 74. 2004, Methods for determination of energetic status of water in porous media, 2004
 75. 2004, Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 76. 2004, Determination of water transport coefficients of porous materials, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 118-119
 77. 2004, Studies of soil water availability for plants on the base of thermographic measurements. 2004, EUROSOI, 2004
 78. 2004, Differential porosity and water available for plants in arable soils of Poland. 2004, EUROSOI, 2004
 79. 2004, Water characteristics of mineral soils of Poland. 2004, EUROSOI, 2004
 80. 2004, Pedotransfer functions for estimation soil water characteristics. 2004, EUROSOI, 2004
 81. 2004, The measurement of dielectric properties of soil at microwave frequencies using open-ended coaxial and three-wire TDR probes. 2004, EUROSOI, 2004
 82. 2004, Badania agrofizyczne w systemie gleba-roślina-atmosfera-maszyna, 2004
 83. 2004, An attempt to evaluate seed germination capacity on the base of termographic obsrvation, 2004
 84. 2004, Determination of physical properties of granular and cellular bodies with the use of thermography, 2004
 85. 2004, Research specificity and standardization of agrophysical methods, 2004
 86. 2004, Problem standaryzacji metod fizyki glebowej, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 87. 2004, Determination of soil water status with the use of termography, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 88. 2004, Przestrzenna charakterystka hydrofizycznych właściwości gleb mineralnych Polski, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 89. 2004, Estimation of water retention curve and unsaturated hydraulic conductivity using pedotransfer functions, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 90. 2004, Monitoring of water characterictics for Polish soils with TDR method application, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 91. 2003, Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie., Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, 2003, 8, str. całości 1-142, l. ark. wyd. 10,1
 92. 2003, Dolistne dokarmianie roślin., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica, 85, str. całości 1-374, l. ark. wyd. 26,7
 93. 2003, Agrofizyka napoczątku XXI wieku. Część IV., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica, 84, str. całości 1-196, l. ark. wyd. 14,0
 94. 2003, Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych. Część II., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica, 83, str. całości 1-196, l. ark. wyd. 14,0
 95. 2003, Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych. Część I., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica, 82, str. całości 1-225, l. ark. wyd. 16,1
 96. 2003, Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2003, 8, 1-142
 97. 2003, Heterogeneity of soil solid phase – a fractal approach., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2003, 62-64
 98. 2003, Agrofizyka i jej rola w rozwoju nauk rolniczych., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 100, str. całości 1-276, l. ark. wyd. 19,7
 99. 2003, Wybrane właściwości urbanoziemów. Badania modelowe., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 81, str. całości 1-90, l. ark. wyd. 6,4
 100. 2003, Analiza fizjologicznych oraz zmienionych chorobowo obrazów tarczy części pochwowej szyjki macicy za pomocą termografii podczerwieni., Ginekologia Polska, 2003, 74, 9, 847-854
 101. 2003, Agrofizyczne monitorowanie i modelowanie procesów wytwarzania żywności., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 255-264
 102. 2003, Agrofizyczne systemy monitorowania procesu produkcji bezpiecznej żywności., Acta Agrophysica, 2003, 84, 21-29
 103. 2003, A new method of the seed viability estimation. 2003, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 105-110, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 2003, 105-110
 104. 2003, Pore size distribution and Mount of water available for plants In arable soils of Poland., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 213-217
 105. 2003, Woda łatwo i trudno dostępna dla roślin w glebach ornych Polski., 2003
 106. 2003, Parametryzacja i przestrzenna charakterystyka hydrofizycznych właściwości gleb mineralnych., 2003
 107. 2003, Ocena i kartograficzna prezentacja wrażliwości gleb ornych na hydrooksygeniczną degradację., 2003
 108. 2003, System monitorowania wilgotności, zasolenia i temperatury w glebie, termografia w agrofizyce, modelowanie procesów fizycznych w glebie., 2003
 109. 2003, Experimental verification of the agrophysical models., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 113-124
 110. 2003, Modeling of mass and energy transport in porous body., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 104-112
 111. 2003, Application of thermography in agrophysics., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 83-87
 112. 2003, Specificity of agrophysical measurements. Problem of standardization and validation of methods., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 7-13
 113. 2003, Centre of excellence for applied physics in sustainable agriculture., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 1-6
 114. 2003, Application of thermography in agrophysics., 2003
 115. 2003, Modelling of mass and energy transport in porous body., 2003
 116. 2003, Statistical-physical models for estimation soil hydrophysical properties. International workshop on soil physical quality., 2003
 117. 2003, Hydrophysical properties of arable soils in Poland., 2003
 118. 2003, Static and dynamic hydrophysical characteristics of porous body and their utilization in water transport models., 2003
 119. 2003, Static and dynamic hydrophysical characteristics of porous body and their utilization in models of water transport., 2003
 120. 2003, Sawriemiennyj mietod apriedielienija wschorziesti siemjan., 2003
 121. 2003, Rola fizycznych metod w badaniach rolniczych., 2003
 122. 2003, Ocena wpływu zasolenia na wzrost, potencjał wody i temperaturę liści siewek pszenicy odmiany Almari., 2003
 123. 2003, Termografia w agrofizyce., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 663-675
 124. 2003, Hydrophysical properties of arable soils in Poland., 2003
 125. 2002, Prezentacja i uczestnictwo w Pikniku., 2002
 126. 2002, Przewodnictwo i uczestnictwo w sesji., 2002
 127. 2002, Agrofizyka w monitorowaniu procesu produkcji bezpiecznej zdrowotnie żywności., 2002
 128. 2002, Organizacija, aktualnyje probliemy i pierspietywy agrofiziczieskich issledowanij w Polsze., International Conference "70 lat Instytutu Agrofizyki w St. Petersburgu", St. Petersburg, 25-28.06.2002, 2002
 129. 2002, Scientific activity of the Institute of Agrophysics PAS in Lublin”., 2002
 130. 2002, Dynamiczne hydrofizyczne charakterystyki mieszanin piasu i torfu., 2002
 131. 2002, Właściwości wodne wybranych gleb Polesia., 2002
 132. 2002, Charakterystyki hydrofizyczne torfu, piasku i ich mieszanin., 2002
 133. 2002, Thermal imaging of legume seed at germination., ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002, 2002
 134. 2002, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie., Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Biuletyn Informacyjny, 2002, 3, 38
 135. 2002, Hydrofizyczne charakterystyki mineralnych gleb ornych Polski., Acta Agrophysica, Agrophysica 79, 2002, str. całości 1-140, l. ark. wyd. 10,0
 136. 2002, Agrofizyka na początku XXI wieku. Część III., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 78, 2002, str. całości 1-315, l. ark. wyd. 22,5
 137. 2002, Reakcja dynamiczna nasion na obciążenie udarowe. Teoretyczne i aplikacyjne podstawy., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 76, 2002, str. całości 1-94, l. ark. wyd. 6,7
 138. 2002, Indukcja systemu obronnego u pszenicy i pszenżyta w warunkach stresu tlenowego., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 75, 2002, str. całości 1-86, l. ark. wyd. 6,1
 139. 2002, Odpady organiczne a ochrona i produktywnośc agrocenozy. Część II., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 73, 2002, str. całości 1-375, l. ark. wyd. 26,9
 140. 2002, Zastosowania fizyki w naukach rolniczych. Część I., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 72, 2002, str. całości 1-223, l. ark. wyd. 16,0
 141. 2002, Badania naukowe w Katedrze Elektrotechniki Ogólnej. 50-lecie Politechniki Lubelskiej 1952-2002., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 71, 2002, str. całości 1-85, l. ark. wyd. 6,1
 142. 2002, Odpady organiczne a ochrona i produktywnośc agrocenozy., Acta Agrophysica, Część I. Acta Agrophysica 70, 2002, str. całości 1-339, l. ark. wyd. 24,4
 143. 2002, Fizyczne aspekty pomiaru jędrności jabłek., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 69, 2002, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 6,1
 144. 2002, Środowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany. Część III., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 68, 2002, str. całości 1-274, l. ark. wyd. 19,6
 145. 2002, Środowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany. Część II., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 67, 2002, str. całości 1-307, l. ark. wyd. 22,0
 146. 2002, Środowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 66, 2002, str. całości 1-307, l. ark. wyd. 22,0
 147. 2002, Wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego roślinnych materiałów sypkich., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 64, 2002, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 148. 2002, Agrofizyka na początku XXI wieku. Część II., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 63, 2002, str. całości 1-185, l. ark. wyd. 13,3
 149. 2002, Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na materiały rolnicze., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 62, 2002, str. całości 1-153, l. ark. wyd. 11,0
 150. 2002, Oddziaływanie czynników stresowych na luminescencję chlorofilu w aparacie fotosyntetycznym roślin uprawnych., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 61, 2002, str. całości 1-166, l. ark. wyd. 11,9
 151. 2002, Agrofizyka na początku XXI wieku. Część I., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 60, 2002, str. całości 1-237, l. ark. wyd. 17,0
 152. 2002, Kwasowość gleby i jej wpływ na rośliny., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 59, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,8
 153. 2002, Advances in plasma chemistry., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 80, 2002, str. całości 1-406, l. ark. wyd. 29,0
 154. 2002, Properties of water in foods., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 77, 2002, str. całości 1-193, l. ark. wyd. 13,9
 155. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 4, str. całości 73, l.ark.wyd. 5,0
 156. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 3, str. całości 82, l.ark.wyd. 5,8
 157. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 2, str. całości 88, l.ark.wyd. 6,3
 158. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. l.ark.wyd. 5,8, Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 1, str. całości 82,
 159. 2002, Hydrofizyczne charakterystyki mineralnych gleb ornych Polski., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 79, 2002, str. całości 1-140, l. ark. wyd. 10,0
 160. 2002, Ewolucja, zasoby i główne zagrożenia gleb., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 65, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,9
 161. 2002, Agrofizyka: fizyka środowiska i żywności., Postępy Fizyki, 2002, 53D, 118-122
 162. 2002, Model do wyliczania retencji wodnej z parametrami struktury gleb. Model for water retention prediction with soil structure parameters., Acta Agrophysica, 2002, 72, 175-182
 163. 2002, Porównanie trzech modeli korelacyjnych do obliczania charakterystyk retencji wodnej gleb. Comparison of correlation models for estimation of soil water retention curves., Acta Agrophysica, 2002, 72, 167-174
 164. 2002, Ocena zasolenia gleb mineralnych na podstawie ich konduktywności oraz przenikalności elektrycznej. Evaluating soil salinity from electrical conductivity and permittivity., Acta Agrophysica, 2002, 72, 99-104
 165. 2002, Zastosowanie sieci neuronowych do wyznaczania wartości parametrów krzywej retencji wody w glebie. Use of neural networks for soil water retention curve parameters approximation., Acta Agrophysica, 2002, 72, 79-88
 166. 2002, Wykorzystanie techniki zobrazowań termalnych w badaniach rolniczych. Application of thermal images technology in agricultural investigations., Acta Agrophysica, 2002, 72, 7-14
 167. 2002, Modelowanie i monitoring w naukach rolniczych. Modelling and monitoring in agricultural sciences., Acta Agrophysica, 2002, 63, 109-121
 168. 2002, Rola fizycznych badań środowiska naturalnego i żywności. Role of physical methods of investigations of natural environment and food products., Acta Agrophysica, 2002, 60, 71-90
 169. 2002, Standaryzacja badań agrofizycznych i znaczenie akredytacji laboratoriów. Standardisation of agrophysical test and measurements and the importance of laboratory accreditation., Acta Agrophysica, 2002, 60, 21-26
 170. 2002, Stan obecny i prespektywy badań agrofizycznych w Polsce. Present state and perpectives of agrophysical investigations in Poland., Acta Agrophysica, 2002, 60, 5-12
 171. 2002, The hydraulic conductivity of peat and sand mixtures., Polish Journal of Soil Science, 2002, XXXV, 2, 11-21
 172. 2002, Correlation model for water retention prediction with soil structure parameters., Polish Journal of Soil Science, 2002, XXXV, 1, 11-18
 173. 2002, Spatial characteristics of water conductivity in the surface level of Polish arable soils., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 239-247
 174. 2002, Spatial characteristics of potentially useful retention in Polish arable soils., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 231-238
 175. 2002, Changes in the hydrophysical properties of peat soils under anthropogenic evolution., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 219-226
 176. 2002, Water retention characteristics of peat and sand mixtures., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 161-165
 177. 2002, Spatial characteristic of hydrophysical properties in arable mineral soils in Poland as illustrated by field water capacity (FWC)., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 151-159
 178. 2002, Comparison of correlation models for the estimation of the water retention characteristics of soil., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 79-82
 179. 2002, Fractal dimension of peat soils from adsorption and from water retention experiments., Colloids and Surfaces, 2002, 208, 289-301
 180. 2002, Thermal signatures of land mines buried in mineral and organic soils modelling and experiments., Infrared Physics & Technology, 2002, 43, 303-309
 181. 2002, Effect of data resolution on soil hydraulic conductivity prediction., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2002, 165, 45-49
 182. 2002, Simulating the fate of water in a soil-crop system of a semi-arid Mediterranean area with the WAVE 2.1 and the EURO-ACCESS-II models., Agricultural Water Management, 2002, 56, 113-129
 183. 2001, Wpływ wilgotności i zagęszczenia gleby na odwzorowanie termiczne podpowierzchniowych niejednorodności typu mina., 2001
 184. 2001, Odwzorowanie zróżnicowanej dostępności wody glebowej dla roślin w obrazach termalnych ich powierzchni., 2001
 185. 2001, Akredytacja laboratoriów badawczych i/lub wzorujących., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2001, 6, 66-70
 186. 2001, Praktyki zawodowe studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej w Elektromontaż S.A. w Lublinie., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, 2001, str. całości 1-88, l. ark. wyd. 6,3
 187. 2001, Praktyki zawodowe studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej w PZL-Świdnik S.A., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, 2001, str. całości 1-126, l. ark. wyd. 9,0
 188. 2001, Właściwości agrofizyczne materiałów roślinnych., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 58, 2001, str. całości 1-203, l. ark. wyd. 14,5
 189. 2001, Właściwości agrofizyczne środowiska glebowego., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 57, 2001, str. całości 1-183, l. ark. wyd. 13,1
 190. 2001, Gleboznawstwo w badaniach naukowych i dydaktyce. Część II., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 56, 2001, str. całości 1-304, l. ark. wyd. 21,7
 191. 2001, Emisja akustyczna w badaniu procesów pękania tkanek roślinnych., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 55, 2001, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 192. 2001, Charakterystyka właściwości fizycznych roślinnych materiałów sypkich istotnych w procesach składowania., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 54, 2001, str. całości 1-128, l. ark. wyd. 9,1
 193. 2001, Fizyka wody glebowej., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 53, 2001, str. całości 1-232, l. ark. wyd. 16,6
 194. 2001, Metody oceny właściwości mechanicznych łodyg rzepaku ozimego., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 49, 2001, str. całości 1-64, l. ark. wyd. 4,6
 195. 2001, Gleboznawstwo w badaniach naukowych i dydaktyce., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 48, 2001, str. całości 1-230, l. ark. wyd. 21,4
 196. 2001, Wybrane charakterystyki tempeartury powietrza i opadów atmosferycznych na obszarze Lubelszczyzny (1951-1990)., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 47, 2001, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 5,8
 197. 2001, Właściwości fizyczne nasion niektórych roślin uprawnych i surowców przemysłu spożywczego., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 46, 2001, str. całości 1-242, l. ark. wyd. 17,3
 198. 2001, Właściwości fizyczne niektórych roślin, owoców i warzyw., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 45, 2001, str. całości 1-184, l. ark. wyd. 13,1
 199. 2001, Rzepak-jakość nasion. Procesy zbioru, suszenia, przechowywania., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 44, 2001, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 5,9
 200. 2001, Uzwojenia bifilarne do odpylania w przemyśle rolno-spożywczym., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 43, 2001, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 201. 2001, Modele ziarniaków zbóż stosowane w analizie elektrodynamicznej., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 42, 2001, str. całości 1-126, l. ark. wyd. 9,0
 202. 2001, Wpływ pola elektrycznego na konwekcyjne suszenie ziarna zbóż., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 41, 2001, str. całości 1-136, l. ark. wyd. 9,7
 203. 2001, Wpływ pola elektrostatycznego na właściwości elektryczne zbóż., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 40, 2001, str. całości 1-154, l. ark. wyd. 11,0
 204. 2001, Zastosowanie metody potencjałów węzłowych do analizy i projektowania instalacji słonecznych ciepłej wody., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 39, 2001, str. całości 1-114, l. ark. wyd. 8,1
 205. 2001, Human induced soil-plant relations in various ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 52. 2001, str. całości 1-308, l. ark. wyd. 21,9
 206. 2001, Role of soil in functioning of anthropogenic and degraded ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 51. 2001, str. całości 1-312, l. ark. wyd. 22,3
 207. 2001, Role of soil in functioning of terrestrial ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 50. 2001, str. całości 1-283, l. ark. wyd. 20,1
 208. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, 2001, Vol. 15, No 4, str. całości 84, l.ark.wyd. 6,0
 209. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 2, str. całości 79, l.ark.wyd. 5,6, Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 3, str. całości 80, l.ark.wyd. 5,7
 210. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 2, str. całości 79, l.ark.wyd. 5,6
 211. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 1, str. całości 64, l.ark.wyd. 4,6
 212. 2001, Zastosowanie termografii w różnych dziedzinach nauki i techniki. Application of thermography in different branches of science and technology., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 94-103
 213. 2001, Charakterystyki hydrofizyczne gleb brunatnych i płowych Polski wytworzonych ze skał masywnych., Acta Agrophysica, 2001, 57, 159-168
 214. 2001, Modelowanie ruchu wody w systemie gleba-roślina w warunkach klimatu śródziemnomorskiego., Acta Agrophysica, 2001, 57, 27-38
 215. 2001, Retencja i przewodnictwo wodne czarnych ziem Polski., Acta Agrophysica, 2001, 53, 211-223
 216. 2001, Retencja i przewodnictwo wodne gleb murszowych i&nbsp, Acta Agrophysica, 2001, 53, 201-209
 217. 2001, Stosunek evapotranspiracji rzeczywistej do potencjalnej jako wskaźnik stresu wodnego roślinności łąkowej., Acta Agrophysica, 2001, 53, 17-28
 218. 2001, Termodynamika procesów glebowych., Acta Agrophysica, 2001, 48, 133-139
 219. 2000, Thermal signatures of a mine buried in mineral and organic soils – modelling and experiments., 2000
 220. 2000, Rejestracja i analiza zobrazowań termalnych pokrywy roślinnej., 2000
 221. 2000, Fiziczieskoje modielirowanije i monitoring w sielskochazjajstwiennych naukach., Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Moskwa-St. Petersburg, 13-18.10.2001, 2001,
 222. 2000, Runoff determination on the cracked soils with the use of procedure of rainfall intensity estimation. COST 623 „Soil erosion and global changes”., 2000
 223. 2000, The current trends of hydro- and thermophysical investigations in agrophysics., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 22-31
 224. 2000, Determination of unsatureted hydraulic conductivity of soil with different resolution of input data., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 258-259
 225. 2000, Comparison of the correlation models for prediction of water retention., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 256-257, 2001
 226. 2000, Soil structure parameters in the model for prediction of water retention., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 254-255
 227. 2000, Predicting water movement in a mediterranean soil-crop system with two simulation models., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 78-79
 228. 2000, Soil water and thermal conditions representation in the thermal images of the plant cover., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 32
 229. 2000, The current trends of hydro- and thermophysical investigations in agrophysics., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 23-24
 230. 2000, Present trends and prospectives of agrophysics., 2000
 231. 2000, Present trends and perspectives of agrophysics., 2000
 232. 2000, Water conductivity of Polish Terric Histosols and Histi- Mollic Gleysols., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 150-152
 233. 2000, Water retention of Polish Terric Histosols and Histi- Mollic Gleysols., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 147-149
 234. 2000, Hydrophysical characteristic of Polish Mollic Gleysols, Part II. Water conductivity., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 144-146
 235. 2000, Hydrophysical characteristic of Polish Mollic Gleysols, Part I. Retention curves., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 141-143
 236. 2000, The relation of actual to potential evapotranspiration as an indicator of plant water stress for meadow plant cover., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 128-130
 237. 2000, Przestrzenna charakterystyka wybranych hydrofizycznych właściwości mineralnych gleb Polski., 2000
 238. 2000, Standaryzacja badań agrofizycznych i znaczenie akredytacji laboratoriów., 2000
 239. 2000, Rola fizycznych metod badań środowiska naturalnego i żywności., 2000
 240. 2000, The comparison of thermal signatures of a mine buried in mineral and organic soils., 2000
 241. 2000, Modelowanie procesów hydrofizycznych zachodzących w środowisku glebowym., III Forum Inżynierii Ekologicznej "Modelowanie matematyczne w strategii gospodarowania środowiskiem" Nałęczów 2000, 277-284, 2000
 242. 2000, Modelowanie gleb, gruntów i powierzchni ziemi., III Forum Inżynierii Ekologicznej "Modelowanie matematyczne w strategii gospodarowania środowiskiem" Nałęczów 2000, 185-189, 2000
 243. 2000, Zastosowanie pomiaru temperatury radiacyjnej w przedsiewnej ocenie zdolności kiełkowania nasion., 2000
 244. 2000, Dynamiczne charakterystyki wodne warstwy ornej mad Polski., 2000
 245. 2000, Statyczne charakterystyki wodne warstwy ornej mad Polski., 2000
 246. 2000, Dynamiczne charakterystyki wodne warstwy ornej rędzin Polski., 2000
 247. 2000, Statyczne charakterystyki wodne warstwy ornej rędzin Polski., 2000
 248. 2000, Wyznaczanie charakterystyk przewodnictwa wodnego czarnoziemów Polski w oparciu o statystyczny model przepływu., 2000
 249. 2000, Agrofizyka-fizyczne i matematyczne metody badań., 2000
 250. 2000, Surface properties of peaty-moorsh soils: fractal approach., 2000
 251. 2000, Hydrophysical characteristics of Polish rendzinas. Part I. Static water characteristics., 2000
 252. 2000, Hydrophysical characteristics of Polish alluvial soils. Part I. Static water characteristics., 2000
 253. 2000, Hydrophysical characteristics of Polish rendzinas. Part II. Dynamic water characteristics., 2000
 254. 2000, Hydrophysical characteristics of Polish alluvial soils. Part II. Dynamic water characteristics., 2000
 255. 2000, Evaluating soil salinity from electrical and textural characteristics., 2000
 256. 2000, Polska Specjalność „Agrofizyka”., Miesięcznik Informacyjno-Publicystyczny "Nauka i Przyszlość", 7(116), Rok XI, 2000
 257. 2000, The specifity of agrophysical investigations., Mechanisms of cadm activity. Ecology of the Polish-Ukrainian Border Area, Zeszyty Naukowe PAN Oddział w Lublinie, 2, 76-83, 2000
 258. 2000, Experimental verification of thermal signature model for mines buried in the sand., Problemy techniki uzbrojenia i radiolokacji, 72, 61-72, 2000
 259. 2000, Interpretacja elektrycznej konduktywności oraz elektrycznej przenikalności gleby w kategoriach jej zasolenia., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 10, 110-112, 2000
 260. 2000, Czynniki agrofizyczne środowiska warunkujące wzrost i rozwój roślin., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 38, 2000, str. całości 1-310, l.ark.wyd..22,1
 261. 2000, Fizyczne właściwości wybranych materiałów roślinnych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 37, 2000, str. całości 1-281, l.ark.wyd. 20,3
 262. 2000, Klimat pola uprawnego., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 34, 2000, str. całości 1-214, l.ark.wyd. 15,3
 263. 2000, The role of physical and physicochemical properties of soils in functioning of ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 35, 2000, str. całości 1-232, l.ark.wyd. 16,6
 264. 2000, Degradation of peat soils and differentiation of habitat conditions of hydrogenic areas., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica. 26, 2000, str. całości 1-306, l.ark.wyd. 21,8
 265. 2000, Agrofizyczne badania środowiska glebowego., Instytut Agrofizyki PAN, Zbiór publikacji we współpracy Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie. 2000, str. całości 1-160, l.ark.wyd. 11,4
 266. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 4, str. całości 110, l.ark.wyd. 8
 267. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 3, str. całości 108, l.ark.wyd. 8
 268. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 2, str. całości 120, l.ark.wyd. 9
 269. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 1, str. całości 150, l.ark.wyd. 11
 270. 2000, Badanie i modelowanie przenoszenia masy i energii w agrofizyce. The investigation and modelling of mass and energy transfer in agrophysics., Eksploatacja i Niezawodność, 4, 6-15, 2000
 271. 2000, Fizyczne czynniki decydujące o wzroście i plonowaniu roślin warzywnych., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2000, VIII, 1-12
 272. 2000, Przewodnictwo wodne mad Polski., Acta Agrophysica, 2000, 38, 281-288
 273. 2000, Retencja wodna mad Polski., Acta Agrophysica, 2000, 38, 267-280
 274. 2000, Przewodnictwo wodne rędzin Polski ., Acta Agrophysica, 2000, 38, 259-266
 275. 2000, Retencja wodna rędzin Polski., Acta Agrophysica, 2000, 38, 247-258
 276. 2000, Analiza statystyczna wpływu czynników meteorologicznych i glebowych na wartość temperatury radiacyjnej powierzchni roślin., Acta Agrophysica, 2000, 38, 157-164
 277. 2000, Fizyczne i matematyczne metody badań w agrofizyce, Acta Agrophysica, 2000, 37, 253-275
 278. 2000, A bypass flow model with a procedure to approximate precipitation intensity., Acta Agrophysica, 2000, 35, 211-217
 279. 2000, Porównanie zmierzonych i oszacowanych wartości współczynnika przewodnictwa wodnego gleb murszowych. Comparison of measured and estimated values of unsaturated water conductivity of moorsh soils., Acta Agrophysica, 2000, 34, 181-188
 280. 2000, Zastosowanie pomiaru temperatury powierzchni łanu do określania strumienia ciepła jawnego przy zróżnicowanej dostępności wody glebowej. Application of crop surface temperature measurement for estimation of sensible heat flux under differentiated soil wate, Acta Agrophysica, 2000, 34, 9-17
 281. 2000, Effects of secondary transformation of peaty-moorsh soils on their physical properties., Acta Agrophysica, 2000, 26, 85-93
 282. 1999, Stan fizyczny gleby i jego wpływ na wzrost i plonowanie roślin., 1999
 283. 1999, Bank danych o hydrofizycznych charakterystykach gleb ornych Polski., 1999
 284. 1999, Parametry i procesy glebowe jako czynniki determinujące wzrost i rozwój roślin – modelowanie., 1999
 285. 1999, Modelowanie wpływu makroporów na kształtowanie warunków wilgotnościowych w profilu glebowym., 1999
 286. 1999, Metodyczne aspekty określania współczynników transportu wody z zastosowaniem metody profili chwilowych., 1999
 287. 1999, Odwzorowania termalne wywołane niejednorodnością ośrodka glebowego., 1999
 288. 1999, Wpływ wtórnego przeobrażenia gleb torfowych na ich właściwości fizyczne. Effects of secondary transformations of peat soils on their physical properties., 1999
 289. 1999, Preferential soil water flow model – experimental verification., 1999
 290. 1999, Comparison of instantaneous profile method utilizing three and five moisture and pressure sensors., 1999
 291. 1999, Influence of water convection on the heat flow in soil., 1999
 292. 1999, Details of trace solute flow in saturated soil detewcted by TDR water content and EC measurements in laboratory., 12th International Conference on Chemistry for Protection of the Environment, Nanjing, Chiny, 18-19.09.1999 r., 159-163, 1999
 293. 1999, The investigation of actual evapotranspiration with the use of thermography., Quantitative InfraRed Thermography 4 (QIRT'98), Łódź, 272-2777, 1999
 294. 1999, Surface and volume effects in thermal signatures of buried mines: experiment and modelling., Quantitative InfraRed Thermography 4 (QIRT'98), Łódź, 233-238, 1999
 295. 1999, Role of time and space variability of moisture and density of sand for thermal detection of buried objects – modelling and experiments., Proceedings of SPIE. Thermosense XXI, Paper No. 3700-52, Orlando, USA, 6-8.04.1999, 444-455, 1999
 296. 1999, Zastosowanie termografii do badania stresu wodnego roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 1999, 8, 134-135
 297. 1999, Klimat pola uprawnego., Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, Wydawnictwa Naukowe FRNA, Lublin, 1999, str. całości 1-48, l.ark.wyd. 3,4
 298. 1999, Fizyczne właściwości rolniczych ośrodków o strukturze dyskretnej., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 24, 1999, str. całości 1-140, l.ark.wyd. 10
 299. 1999, Procesy degradacji gleby i metody rekultywacji., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 23, 1999, str. całości 1-283, l.ark.wyd. 20,2
 300. 1999, Procesy agrofizyczne: monitorowanie i modelowanie., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 22, 1999, str. całości 1-280, l.ark.wyd. 20
 301. 1999, Zastosowanie termografii do badania stresu wodnego roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 21, 1999, str. całości 1-135, l.ark.wyd. 9,6
 302. 1999, „Fizyczna degradacja gleby: prognozowanie, metody ochrony i rekultywacji”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 9 września 1999,, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, ISBN 83-87385-28-X, 1999, str. całości 1-158, l.ark.wyd. 12,2
 303. 1999, Modelowanie i monitorowanie procesów agrofizycznych w środowisku glebowym., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, PTA, Lublin, 1999, str. całości 1-119, l.ark.wyd.8,5
 304. 1999, Rola Gleby w Funkcjonowaniu Ekosystemów. Role of Soil in Functioning of Ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Przewodnik. 1999, str calości 1-134, l.ark.wyd. 9,6
 305. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 4, str. całości 134, l.ark.wyd. 9,6
 306. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 3, str. całości 131, l.ark.wyd. 9,4
 307. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 2, str. całości 115, l.ark.wyd. 8,2
 308. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 1, str. całości 156, l.ark.wyd. 11,1
 309. 1999, Fizyczne właściwości gleb. Gleboznawstwo. Rozdział V,, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1999, str całości 1-560, l.ark.wyd. 40,0, część autora 96-182, l.ark.wyd. 6,2
 310. 1999, Zastosowanie termografii do badania stresu wodne-go roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 21, 1999, 1-129, 1999, l.ark.wyd. 9,6
 311. 1999, Modelowanie preferencyjnego przepływu wody w glebie. Modelling of preferential water flow in soil. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: sectio AAA., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: Sectio AAA Fizyka, 1999, LIV, 8, 91-106
 312. 1999, Modelling of processes in soil-plant-atmosphere-machine system., Roczniki Gleboznawcze, 1999, L, 3, 51-66
 313. 1999, Charakterystyki potencjał wody glebowej – wilgotność czrnoziemów Polski. Soil water potential – moisture characteristics of Polish chernozems., Acta Agrophysica, 1999, 22, 265-273
 314. 1999, Metodyczne aspekty tworzenia banku danych o hydrofizycznych charakterystykach gleb ornych Polski. Methodical aspects of data base creation of hydrophysical characteristics of Polish arable soils., Acta Agrophysica, 1999, 22, 245-251
 315. 1999, Model preferencyjnego przepływu wody w glebie., Acta Agrophysica, 1999, 20, 29-30
 316. 1999, Water characterstics and evaporation from aggregates formed from different soils., Journal of Hydrology and Hydromechanics, 1999, 47, 6, 417-429
 317. 1999, Evaluating soil salinity status from bulk electrical conductivity and permittivity., European Journal of Soil Science, 1999, 50, 505-514
 318. 1998, Określenie ewapotranspiracji w badaniach lizymetrycznych na podstawie pomiaru temperatury radiacyjnej., 1998
 319. 1998, Monitoring wilgotności, zasolenia i temperatury gleby., 1998
 320. 1998, Monitoring wody w glebie., II Forum Inżynierii Ekologicznej: Monitoring Środowiska, Nałęczów, 15.09.1998, 147-164, 1998
 321. 1998, The specificity of agrophysical investigations., 1998
 322. 1998, The investigation of actual evapotranspiration with the use of thermography., International Seminar Quantita-tive Infrared Thermography 4, Łódź, 7-10.09.1998, Book of abstracts QIRT"98. 114, 1998
 323. 1998, Surface and volume effects in thermal signatures of buried minus: experiment and modeling., International Seminar Quantita-tive Infrared Thermography 4, Łódź, 7-10.09.1998, Book of abstracts QIRT"98. 83, 1998
 324. 1998, Importance of precipitation distribution approximation in water dynamic modelling in soil profile., 1998
 325. 1998, Importance of precipitation distribution approximation in water dynamic modelling in soil profile., 1998
 326. 1998, Hydrological model with bypass flow effect and intensity of precipitation estimation., 1998
 327. 1998, The model of hyrological processes in soil profile., International Seminar Alleviating the Needs in Specific Rural Areas Damaged by the Summer Floods 1997, Lublin-Wrocław, 24-28.03.1998, 34-37, 1998
 328. 1998, Alleviating the needs in specific rural areas damaged by summer floods 1997: Introductory Report, International Seminar Alleviating the Needs in Specific Rural Areas Damaged by the Summer Floods 1997, Lublin-Wrocław, 24-28.03.1998, . 9-10, 1998
 329. 1998, International Agrophysics. Special Issue: Alleviating the needs in specific rural areas damaged by the summer floods 1997, Lublin-Wrocław, Poland,March 24-28, 1998.,Lublin,l.ark.wyd. 11, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, Vol. 12 No 4, str. całości 154,
 330. 1998, International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, Vol. 12 No 3, str. całości 92, 1998, Lublin, l.ark.wyd. 6,6 (praca zbiorowa)
 331. 1998, International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, Vol. 12 No 2, str. całości 78, l.ark.wyd. 5,6 (praca zbiorowa)
 332. 1998, International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, Vol. 12 No 1, Special Issue: 6th International Conference on Agrophysics Lublin, Poland, September 15-18, 1997, Lublin, str. całości 68, l.ark.wyd. 4,9 (praca zbiorowa)
 333. 1998, Aspekt hydrologiczny w modelu EURO-ACCESS (Agroclimatic Change And European soil Suitability)., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 9, Lublin, 1998, str.całości 72, l.ark. wyd.5,3
 334. 1998, Analiza obrazów termograficznych sromu oraz szyjki macicy – doniesienie wstępne., Ginekologia Polska, 1998, 1268-1272
 335. 1998, Agrophysical methods of water retention control in the rural areas., International Agrophysics, 1998, 12, 4, 277-284
 336. 1997, Badania agrofizyczne systemu gleba-roślina-atmosfera. 11-1,Lublin,19.09.1997, 1997
 337. 1997, Lysimetric study of actual evapotranspiration with the use of theromgraphy., 1997
 338. 1997, Pseudo two-dimensional bypass flow model and its verification., Proc. Int. Conf. Transport vody, chemikalii a energie v systeme poda-rastlina-atmosfera. Bratislava, Slovakia 13.11.1997, 118-119, 1997.
 339. 1997, Role of agrophysics in the concept of sustainable agriculture., 1997
 340. 1997, Soil structure parameters in models of crop growth and yield prediction. Physical submodels., 1997
 341. 1997, Hydrological aspects in the project investigations and models of soil stucture as determinant of plant production., 1997
 342. 1997, Verification of preferential water flow model in soil column experiment., 1997
 343. 1997, TDR setup for monitoring flow variability of solute in soil column., 1997
 344. 1997, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production. International Agrophysics. International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, 1997, Vol. 11, No 4, str. całości 77, l.ark. wyd. 5,5
 345. 1997, Aspekty metodologiczne zastosowania metody termograficznej do diagnostyki zmian chorobowych sromu i szyjki macicy., Ginekologia Polska, 1997, 68, 5b, 533-538
 346. 1997, Soil structure parameters in models of crop growth and yield prediction. Physical submodels., International Agrophysics, 1997, 11, 1-2, 111-127
X