Kokot Janusz

Kokot Janusz

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 1999, Zastosowanie reflektometrii czasowej, TDR, do pomiaru elektrycznej konduktywności gleby., Acta Agrophysica, 1999, 20, 64-66
  2. 1998, Monitoring wilgotności, zasolenia i temperatury gleby., 1998
  3. 1998, Monitoring wody w glebie., II Forum Inżynierii Ekologicznej: Monitoring Środowiska, Nałęczów, 15.09.1998, 147-164, 1998
  4. 1998, Determining bulk electrical conductivity of soil from attenuation of electromagnetic pulse., International Agrophysics, 1998, 12, 3, 181-183
  5. 1997, Using the water filled-tensiometers to read the soil water matric potential above 1 bar., 1997
  6. 1997, Determining bulk electrical conductivity of soil from attenuation of electromagnetic pulse., 1997
  7. 1997, TDR setup for monitoring flow variability of solute in soil column., 1997
X