Kotliński J.

Kotliński J.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2000, Temperaturowo skompensowana sonda prętowa dla reflektometrycznego miernika wilgotności gleb., 2000
 2. 1999, Miernik TDR wilgotności gleby z mechanicznym układem opóźnienia impulsu próbkującego., 1999
 3. 1999, Efekt „studni impedancji” – szybka i tania metoda określania wilgotności gleb metodą TDR., 1999
 4. 1999, Reflektometryczny miernik wilgotności gleby z pasywnym regulatorem opóźniania impulsu strobującego. A reflectometric meter of soil moisture with passive controller of the pulse delay., Acta Agrophysica, 1999, 22, 143-149
 5. 1999, Sonda prętowa TDR z efektem studni impedancji. TDR rods probe with effect of the impedance well., Acta Agrophysica, 1999, 22, 83-92
 6. 1999, Miernik TDR wilgotności gleby z wykorzystaniem efektu studni impedancji. The TDR meter of moisture in soils with utilization of effect of the impedance well., Acta Agrophysica, 1999, 22, 73-82
 7. 1998, Monitoring wilgotności, zasolenia i temperatury gleby., 1998
 8. 1998, Monitoring wody w glebie., II Forum Inżynierii Ekologicznej: Monitoring Środowiska, Nałęczów, 15.09.1998, 147-164, 1998
 9. 1998, Dielectric determination of moisture of wood using time domain reflectometry., International Agrophysics, 1998, 12, 3, 217-220
 10. 1998, Dielectric determination of moisture of cereals grain using time domain reflectometry., International Agrophysics, 1998, 12, 3, 209-215
 11. 1997, Komputerowe sterowanie stanowiskiem do rejestracji krzywej prąd-napięcie w układzie elektrody-gleba w zastosowaniu do oceny mikrodufuzji tlenu. ., 1997
 12. 1997, Zestaw do wyznaczania charakterystyk napięciowo-prądowych układu elektrody-gleba w zastosowaniu do oceny natlenienia gleby., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 41-44, 1997
 13. 1997, Setup for automatic recording of the current voltage relationship in the electrodes-soil system as applied for estimation of the soil oxygen microdiffusion., 1997
 14. 1997, Determining moisture of plant grian using Time Domain Reflectometry., 1997
 15. 1997, Detrmination of moisture of wood using Time Domain Reflectometry., 1997
 16. 1997, Recording of the current-voltage relationship in the electrodes-soil system to estimate microdiffusion of the soil oxygen., 1997
X