Sobczuk Henryk

Sobczuk Henryk

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2023, Sweet sorghum juice clarification and concentration: a review, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, DOI: 10.1080/10408398.2023.2245033
 2. 2022, Technological improvement of the Sorghum saccharatum syrup production by membrane technologies, Journal of Water and Land Development, 54(VII-IX), str. 131-137, DOI: 10.24425/jwld.2022.141564
 3. 2016, Evaluating Soil Moisture Status Using an e-Nose, Sensors, 16(886): 1-13
 4. 2002, Wpływ suszenia na niektóre właściwości mechaniczne nasion rzepaku., 2002
 5. 2000, Determination of unsatureted hydraulic conductivity of soil with different resolution of input data., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 258-259
 6. 2000, Modeling of soil retention properties with the grain size distribution and bulk density data., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 206
 7. 2000, Moisture transport simulation with two modal soil structure model., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 204-205
 8. 2000, The application of peltier psychrometer for soil water potential above 2 bars., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 200-201
 9. 2000, Hysteresis of soil water retention measured by the instantaneous profile method., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 131
 10. 2000, Mikrostruktura a własności makroskopowe ośrodków ziarnistych., 2000
 11. 2000, Modelowanie procesów hydrofizycznych zachodzących w środowisku glebowym., III Forum Inżynierii Ekologicznej "Modelowanie matematyczne w strategii gospodarowania środowiskiem" Nałęczów 2000, 277-284, 2000
 12. 2000, Retencja wody w strefie kontaktu nasion., 2000
 13. 2000, Wpływ okrywy na przebieg suszenia nasion roślin strączkowych., 2000
 14. 1999, Metodyczne aspekty określania współczynników transportu wody z zastosowaniem metody profili chwilowych., 1999
 15. 1999, Comparison of instantaneous profile method utilizing three and five moisture and pressure sensors., 1999
 16. 1999, Details of trace solute flow in saturated soil detewcted by TDR water content and EC measurements in laboratory., 12th International Conference on Chemistry for Protection of the Environment, Nanjing, Chiny, 18-19.09.1999 r., 159-163, 1999
 17. 1998, Monitoring wilgotności, zasolenia i temperatury gleby., 1998
 18. 1998, Monitoring wody w glebie., II Forum Inżynierii Ekologicznej: Monitoring Środowiska, Nałęczów, 15.09.1998, 147-164, 1998
 19. 1998, A model for calculation of water retention of soils from grain size distribution, bulk density and field capacity data., 1998
 20. 1998, Opis stanu fizycznego gleby jako ośrodka nieuporządkowanego na przykładzie krzywych retencji wody., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 11, Lublin, 1998, str. całości 92, l.ark.wyd. 7,1
 21. 1997, Two-domain soil water retention and transport model., 1997
 22. 1997, Water retention between spheres., 1997
 23. 1997, TDR setup for monitoring flow variability of solute in soil column., 1997
X