Skierucha Wojciech

Skierucha Wojciech

Print Friendly, PDF & Email
prof. dr hab. inż. Skierucha Wojciech
Nr pokoju: 202
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 125

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Laboratorium: Laboratorium Spektroskopii Dielektrycznej

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Techniki TDR i FDR w szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej
 • Wilgotność gleby oraz materiałów i produktów pochodzenia rolniczego
 • Metrologia agrofizyczna
 • Czujniki wielkości nieelektrycznych

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1980    Mgr inż. elektronik, specjalność: automatyk
  Wydział Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • 1996    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
 • 2006    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
 • 2014    Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 •     Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 1988    Volcani Center, Bet Dagan, Tel-Aviv, Izrael
 • 1990    Utah State University, Logan, Utah, USA
 • 1990, 1992, 1993    Winand Staring Center for Integrated Land, Soil Wageningen, Holandia
 • 1989, 1993    Bundesanstalt fur Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt, Petzenkirchen, Austria
 • 1990, 1996    Technical University, Berlin, Niemcy
 • 2001    Department of Soil Management and Soil Care, Gent University, Gandawa, Belgia
 • 2001    Uniwersytet w Helsinkach: Wydział Chemii i Mikrobiologii Stosowanej, Wydział Ekologii Użytków Leśnych, Rolnicza Stacja Eksperymentalna w Yokioinen, Finlandia

Publikacje pracownika

 1. 2023, Prototype of a sensor for measuring moisture of a single rapeseed (Brassica napus L.) using microwave reflectometry, Measurement, 214, 112787, DOI: 10.1016/j.measurement.2023.112787
 2. 2022, Point measurements of soil moisture using TDR technique – comparison of probes, 9th International Symposium on Sensor Science; Warszawa 20-22.06.2022,
 3. 2022, Selected issues on electromagnetic standardization of soil moisture, 9th International Symposium on Sensor Science; Warszawa 20-22.06.2022,
 4. 2022, Complex Dielectric Permittivity Spectra of Rapeseed in the 20 MHz–3 GHz Frequency Range, Materials, 15(14), 4844; DOI: 10.3390/ma15144844
 5. 2022, A Framework for Standardizing Electromagnetic Water Content Sensor Assessment using Granular Porous Media, EGU General Assembly, 23-27.05.2022 , EGU22-6597; DOI: 10.5194/egusphere-egu22-6597
 6. 2022, Soil moisture probes for mobile irrigation machines, EGU General Assembly, 23-27.05.2022, EGU22-8405; DOI: 10.5194/egusphere-egu22-8405
 7. 2022, The influence of temperature on soil complex dielectric permittivity in the 0.02 – 3 GHz frequency range, EGU General Assembly, 23-27.05.2022, EGU22-4330; DOI: 10.5194/egusphere-egu22-4330
 8. 2022, Validation of profile probe for measurement of soil moisture in an Internet of Things system, EGU General Assembly, 23-27.05.2022, EGU22-5693; DOI: 10.5194/egusphere-egu22-5693
 9. 2022, Measurement of Soil Dielectric Permittivity Spectra at Various Temperatures, 24th International Microwave and Radar Conference (MIKON); Gdańsk,12-14.09.2022, str. 1-3
 10. 2022, Widmo przenikalności elektrycznej wybranych gleb w zależności od gęstości i wilgotności, Konferencja "Synergia Nauki i Przemysłu. Wyzwania XXI wieku. Nauka - Przemysł - Biznes"; Chełm, 23-25.11.2022, str. 89-90
 11. 2022, System do pomiaru widmoa zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów sypkich, płynnych i stałych w zakresie częstotliwości radiowych i mikrofalowych, Konferencja "Synergia Nauki i Przemysłu. Wyzwania XXI wieku. Nauka - Przemysł - Biznes"; Chełm, 23-25.11.2022, str. 91-92
 12. 2022, Measurements of soil moisture with a dagger probe using the FDR technique, 10th International Conference Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection ELMECO-10; Lublin, 26-27.05.2022, str. 32
 13. 2022, Application of dielectric spectroscopy for soil moisture measurements, Webinar at Sathyabama Institute of Science and Technology; India, 2.02.2022,
 14. 2022, Dielectric soil moisture sensors – present state and prospects, Agricultural Soil and Water Processes and Efficient Utilization of Resources Symposium, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi, China; 8.11.2022,
 15. 2021, Application of a dagger probe for soil dielectric permittivity measurement by TDR, Measurement, 178; DOI: 10.1016/j.measurement.2021.109368
 16. 2021, Dielectric models for moisture determination of soils with variable organic matter content, Geoderma, 401; DOI: 10.1016/j.geoderma.2021.115288
 17. 2021, Dielectric spectroscopy of rapeseed, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 72
 18. 2021, Testing the feasibility of detecting soil contamination using dielectric sensors, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 124
 19. 2021, Measurement of soil moisture by the TDR method with the use of a dagger probe, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 146
 20. 2021, Application of the Internet of Things to the monitoring and visualization of soil profile moisture, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 205
 21. 2021, Temperature Dependence of Soil Complex Dielectric Permittivity Spectra in 0.02 – 3 GHz Frequency Range, 2021 ASA, CSSA and SSSA International Annual Meetings November 7-10, 2021 Salt Lake City, Utah, str. 1-14
 22. 2021, New dielectric models for soil moisture determination, International Workshop on Dielectric Measurements and Moisture Sensing, Lublin, 30.09.2021, Str. 1-12
 23. 2021, A Multi-rod Probe for Soil Dielectric-Spectrum Measurements, International Workshop on Dielectric Measurements and Moisture Sensing, Lublin, 30.09.2021, str. 1-21
 24. 2021, The Three-Rod Probe For Soil Moisture Gradient Measurements, 13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA2021, Christian-Albrechrs-Universität zu Kiel, Kilonia, Niemcy, 26-30.07.2021,
 25. 2021, The use of a symmetrical signal to measure soil moisture, selected technical aspects, 13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA2021, Christian-Albrechrs-Universität zu Kiel, Kilonia, Niemcy, 26-30.07.2021,
 26. 2021, Relations Between Dielectric Permittivity and Volumetric Water Content of Living Soil, 13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA2021, Christian-Albrechrs-Universität zu Kiel, Kilonia, Niemcy, 26-30.07.2021,
 27. 2021, Towards standardization of electromagnetic soil moisture measurements, 13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA2021, Christian-Albrechrs-Universität zu Kiel, Kilonia, Niemcy, 26-30.07.2021,
 28. 2021, Measurement Repeatability in Broadband Soil-Dielectric-Spectrum Characterization, 13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA2021, Christian-Albrechrs-Universität zu Kiel, Kilonia, Niemcy, 26-30.07.2021,
 29. 2021, The use of time domain dielectric methods to determine and monitor process dynamics in granular and porous materials, International Workshop “Agrophysics – Research – Applications – Innovations 2021”, Nitra, Slovakia, October 21,
 30. 2021, Measurement of soil moisture distribution in small volumes, International Workshop “Agrophysics – Research – Applications – Innovations 2021”, Nitra, Slovakia, October 21,
 31. 2021, Dielectric spectroscopy of soils for soil moisture determination, International Workshop “Agrophysics – Research – Applications – Innovations 2021”, Nitra, Slovakia, October 21,
 32. 2021, Standaryzacja elektromagnetycznych pomiarów wilgotności gleby, Warsztaty Naukowe pt. "Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna w zastosowaniach rolniczych", IA PAN Lublin, 09-11.06.2021, str. 1-10
 33. 2021, Profilowy pomiar wilgotności gleby czujnikiem transmisyjnym z sygnałem symetrycznym, Warsztaty Naukowe pt. "Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna w zastosowaniach rolniczych", IA PAN Lublin, 09-11.06.2021, Str. 1-29
 34. 2021, Czujnik wilgotności i zasolenia gleby wykorzystujący szerokopasmową reflektometrię częstotliwościową, Warsztaty Naukowe pt. "Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna w zastosowaniach rolniczych", IA PAN Lublin, 09-11.06.2021, str. 1-12
 35. 2021, Broadband measurement of soil dielectric permittivity, URSI GASS 2021, Rome, Italy, 28 August - 4 September 2021, str. 1-3
 36. 2020, Application of a Monopole Antenna Probe with an Optimized Flange Diameter for TDR Soil Moisture Measurement, Sensors, 20(8), 2374; DOI: 10.3390/s20082374
 37. 2020, Dielectric Properties of Glass Beads with Talc as a Reference Material for Calibration and Verification of Dielectric Methods and Devices for Measuring Soil Moisture, Materials, 13(8), 1968, DOI: 10.3390/ma13081968
 38. 2020, A modified dielectric probe for increased measurement volume of soil water content, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-17909
 39. 2020, Combined vector network analyzer and impedance analyzer for broadband determination of complex permittivity spectrum of glass beads with talc, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-21613
 40. 2020, Wireless IoT communication module with low power consumption for a soil moisture and salinity sensor, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 15-19
 41. 2020, Dependence of profile probe sensitivity zone on probe diameters, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 110-112
 42. 2020, Error Correction in Variable-Temperature Characterization of Material Complex Dielectric Spectrum, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 116-118
 43. 2020, Soil Aquametry and Electromagnetic Metrology, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 171-174
 44. 2020, Evaluation of a Multi-Rod Probe Performance for Accurate Measurements of Soil Water Content, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 160-162
 45. 2020, Wideband Characterization of Soil Complex Dielectric Permittivity Spectrum, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 167-170
 46. 2020, Time domain transmission sensor for soil moisture profile probe, selected technical aspects, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 157-159
 47. 2020, A Modified Open-Ended Probe as a Reliable Tool for Measurements of Soil Water Content, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 163-166
 48. 2019, One-Port Vector Network Analyzer Characterization of Soil Dielectric Spectrum, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, DOI: 10.1109/TGRS.2018.2886474
 49. 2019, A Seven-Rod Dielectric Sensor for Determination of Soil Moisture in Well-Defined Sample Volumes, Sensors, 19(7), 1946, str. 1-12, DOI: 10.3390/s19071646
 50. 2019, Verification of soil salinity index model based on 0.02–3 GHz complex dielectric permittivity spectrum measurements, Journal of Hydrology, 574, str. 517-528, DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.066
 51. 2019, Standardization of electromagnetic measurements of soil moisture – NAWA project meeting, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, str. 1-10
 52. 2019, Impact of soil salinity, texture and measurement frequency on the relations between soil moisture and 20 MHz–3 GHz dielectric permittivity spectrum for soils of medium texture, Journal of Hydrology, 579,(124155), DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.124155
 53. 2019, An open-ended probe with an antenna for the measurement of the water content in the soil, Computers and Electronics in Agriculture, 167(105042), str. 1-8, DOI: 10.1016/j.compag.2019.105042
 54. 2019, Penetration Depth of a Soil Moisture Profile Probe Working in Time-Domain Transmission Mode, Sensors, DOI: 10.3390/s19245485
 55. 2019, Dielectric measurement of soil spectra – influence of organic matter content, Scientific Workshop in Tokai University, Physics Department, Shonan Campus, Hiratsuka, Japan, 18.11.2019,
 56. 2019, Seven-rod dielectric sensor for determination of soil moisture in small volumes, 7th International Symposium on Sensor Science, Napoli, Italy 09-11.05.2019,
 57. 2019, Reference dielectric measurement system as a tool for verification of soil moisture – dielectric permittivity calibration functions, International Scientific Workshop "Dielectric Instrumentation and Measurements for Water Content and Property Determination", Institute of Water Saving Agriculture in Arid Areas of China (IWSA), Yangling, Shaanxi Province, China; 06.09.2019 r.,
 58. 2019, Standardization of electromagnetic measurements of soil moisture – BDS & Soil, International Scientific Seminar "Coaxial dielectric measurements", Marseille, France, 10.07.2019 r.,
 59. 2018, Evaluation of Apple Maturity with Two Types of Dielectric Probes, Sensors, 18(1); DOI: 10.3390/s18010121
 60. 2018, Impact of Soil Salinity on the Relation Between Soil Moisture and Dielectric Permittivity, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 14-16
 61. 2018, Estimation of Electromagnetic Sensor Measurement Volume Using Combined 3D EM Simulation and Electronic Design Software, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 41-43
 62. 2018, The Calibration-Free Method for Determining Dielectric Permittivity Spectrum, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 50-52
 63. 2018, A Multiconductor Probe for Broadband Dielectric-Spectrum Measurements, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 77-81
 64. 2018, The Effect of Storage Time on Dielectric Properties of Pasteurized Milks and Yoghurt, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 118-120
 65. 2018, Novel TDR Probe for Monitoring Moisture Distribution in Soil Profile – Electromagnetic Simulations, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 121-123
 66. 2018, Dielectric Sensors in Flood Early Warning Systems, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 131-133
 67. 2018, Investigation of Material Properties of POM-C with Regard to its Suitability as a Casing Material for a Time Domain Transmission Profile Probe, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 140-142
 68. 2018, Combined frequency and time domain electromagnetic simulations of a transmission mode soil moisture probe, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 58
 69. 2018, Soil salinity assessment with the use of dielectric spectrum at radio and microwave frequencies, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 71
 70. 2018, Designing and open-ended probe with an antenna (OE-A) for the determination of soil moisture and salinity: computer simulations, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 72
 71. 2018, Three rod TDR probe for measurement of soil moisture distribution, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 95
 72. 2018, Electromagnetic multi-simulation method for determining dielectric permittivity spectrum, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r. , Vol. 20, EGU2018-6861
 73. 2018, Validation of a new soil moisture profile probe operating with Time Domain Transmission Technique, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-14070
 74. 2018, EM simulations of a novel three-rod dielectric probe for measurements of soil moisture gradient, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-14349
 75. 2018, New TDT probe for soil moisture measurement at various soil-profile depths – numerical study of the sensor sensitivity zone, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-6877-1
 76. 2017, 0.05–3 GHz VNA characterization of soil dielectric properties based on the multiline TRL calibration, Measurement Science and Technology, 28: 1-7
 77. 2017, Electromagnetic simulations for salinity index error estimation, Measurement Science and Technology, 28, 014012, 1-7
 78. 2017, Salinity index determination of porous materials using open-ended probes, Measurement Science and Technology, 28(1): 14006
 79. 2017, Dielectric relaxation mechanisms in silt loam soil determined from 0.05 – 3 GHz measurements, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 79-80
 80. 2017, Novel TDT Sensor for Soil Moisture Profile Probe, Proceedings of the 5th International Symposium on Sensor Science (I3S 2017), Barcelona, Spain 27–29.09.2017, 1: 839
 81. 2017, Soil Dielectric-Spectrum Characterization Based on One-Port VNA Measurement System, Proceedings of the 5th International Symposium on Sensor Science (I3S 2017), Barcelona, Spain 27–29.09.2017, 1: 811
 82. 2017, Wideband extraction of soil dielectric spectrum from vector-network-analyzer measurements, IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes (IMWS - AMP 2017), Pavia, Italy 20-22.09.2017,
 83. 2017, Soil salinity characterization based on 0.05-3 GHz dielectric permittivity measurements, IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes (IMWS - AMP 2017), Pavia, Italy 20-22.09.2017,
 84. 2017, Application of the TDR technique for the detection of changes in the internal structure of an earthen flood levee, Journal of Geophysics and Engineering, 14(2), p. 292
 85. 2016, Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna w inżynierii żywności, V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r., 134-134
 86. 2016, Electrical impedance measurements for detecting artificial chemical additives in liquid food products, V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r., 98-98
 87. 2016, A Time-Domain Reflectometry Method with Variable Needle Pulse Width for Measuring the Dielectric Properties of Materials, Sensors, 16(2):191; DOI: 10.3390/s16020191
 88. 2016, Soil Complex Dielectric Permittivity Spectra Determination Using Electrical Signal Reflections in Probes of Various Lengths, Vadose Zone Journal, 15(3); DOI: 10.2136/vzj2015.10.0135
 89. 2016, Electrical impedance measurements for detecting artificial chemical additives in liquid food products, Food Control, 66: 116-129
 90. 2015, Determination of dielectric permittivity and electrical conductivity of soil samples of various water contents and salinities using broadband dielectric measurements., 2015
 91. 2015, „Project and Validation of an Automatic System for Soil Moisture Regulation Using TDR Technique”., 2015
 92. 2015, TDR Technique for Estimating the Intensity of Evapotranspiration of Turfgrasses, The Scientific World Journal, 2015(Article ID 626545)
 93. 2015, Broadband Dielectric Measurements of Apple Fruits using Open-Ended Dielectric Probes., 2015, 126-126
 94. 2015, Impact of the TDR Pulse Width on the Reflection Amplitude and its Dependence on Soil Dielectric Loss and Electrical Conductivity., 2015, 86-86
 95. 2015, Determination of Complex Dielectric Permittivity Spectra from the Analysis of Electrical Signal Reflection in Transmission Lines of Various Lengths., 2015, 84-84
 96. 2015, Porous Corundum Plate Sensor for Atmospheric Water Deposits’ TDR Measurements, 2015, 83-83
 97. 2015, Detection of Atmospheric Water Deposits in Porous Media Using the TDR Technique., Sensors, 15(1): 8464-8480
 98. 2014, Wpływ wahań temperatury wierzchniej warstwy gleby na odczyty wilgotności objętościowej aparatem TDR., 2014
 99. 2014, Charakterystyka temperaturowa przenikalności elektrycznej miodu akacjowego., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Rozdz.): 804-807
 100. 2014, Dielectric properties of juices and their variation over time during storage., 2014, P-31
 101. 2014, Soil bound water/free water temperature effect determined by time domain reflectometry., 2014, O-24
 102. 2014, Application of TDR technique for determination of the effect of soil moisture on water infiltration from the atmosphere during effective non rainfall pariods, 2014, 32-34
 103. 2014, Application of the fast Fourier transform method to the TDR signal analysis based on data from a vector network analyzer., 2014, 114-115
 104. 2014, Influence of soil electrical conductivity and dielectric dispersion parameters on time-amplitude characteristics of TDR reflectograms., 2014, P3-228
 105. 2014, Porous ceramic plate sensor for effective non-rainfall TDR measurements., 2014, AF1267
 106. 2014, Measurements of effective non-rainfall in soil with the use of time-domain reflectometry technique., 2014, Vol,16, EGU2014-1858
 107. 2014, A low-frequency sensor for determination of honey electrical properties in varying temperature conditions., Journal of Food Engineering, 2014, (138): 17-22
 108. 2014, Modelling soil water retention using support vector machines with genetic algorithm optimisation, The Scientific World Journal, DOI: 10.1155/2014/740521
 109. 2014, TDR technique for estimating the intensity of effective non rainfall., International Agrophysics, 2014, 28(1): 23-37
 110. 2014, Fizyczne metody badania gleb i środowiska przyrodniczego., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 197-209
 111. 2013, Właściwości elektryczne miodu – sensor, opis modelu teoretycznego i weryfikacja w zmiennych warunkach termicznych, 2013, 405-408
 112. 2013, Peculiarities of soil moisture and temperature dynamics based on TDR-measurement results for 2008-2012 in the Western Polesie territory of Ukraine, Acta Agrophysica, 2013, 20(4): 577-593
 113. 2013, Project of an automatic system for soil moisture regulation using TDR technique, 2013, 197-200
 114. 2013, Selected issues of the TDR based measurement of the soil apparent dielectric permittivity oriented to the evaluation of soil moisture, 2013, 169-173
 115. 2013, Wybrane zagadnienia techniczne w pomiarze wilgotności gleby metodą TDR, 2013, 315-316
 116. 2013, Badanie właściwości elektrycznych materiałów ciekłych w zakresie częstotliwości 20 Hz – 2 MHz, 2013, 313-314
 117. 2013, Szerokopasmowe widma impedancji ciekłych materiałów pochodzenia rolniczego, 2013, 41-42
 118. 2013, Pomiary parametrów elektrycznych wodnych roztworów cukrów, 2013, 36-36
 119. 2013, Design and deployment of the TDR soil moisture monitoring system in Polesie National Park, 2013, 259-266
 120. 2013, Determinantion of the soil complex dielectric permittivity from the measured reflection coefficient – a multi-rod probe and FDR model calibration, 2013, 224-230
 121. 2013, Impedance spectroscopy as a potential tool for differentiation among selected food additives, 2013, 177-183
 122. 2013, Determination of optimal frequency ranges and geometrical parameters of custom FDR probes for soil salinity measurements using salinity index method, 2013, 94-101
 123. 2013, Aquametry in Agrophysics, Advances in Agrophysical Research, 2013, (Rozdz.): 17-45
 124. 2013, Application of a Coaxial-Like Sensor for Impedance Spectroscopy Measurements of Selected Low-Conductivity Liquids, Sensors, 2013, 1313301-13317
 125. 2013, Coarse woody debris of Fagus sylvatica produced a quantitative organic carbon imprint in an andic soil, Journal of Forest Research, 2013, 18440-444
 126. 2013, Wyznaczenie parametrów funkcjonalnych prototypowych sensorów potencjału matrycowego w glebie, 2013, 137-137
 127. 2013, Testing of principal component analysis for improving soil water content determination, 2013, 113-113
 128. 2013, Dynamics of upper layer soil moisture as information on intensity of effective non rainfall, 2013, 111-111
 129. 2013, Measurements of electrical parameters of carbohydrates’ aqueous solutions, 2013, 103-103
 130. 2013, Dielectric permittivity of liquids determined by a prototype transmission probe, 2013, 70-70
 131. 2013, Impedance spectroscopy measurements of liquid materials – sample agrophysical implementation, 2013, 65-65
 132. 2013, Reference materials in agrophysical broadband dielectric spectroscopy, 2013, 62-62
 133. 2013, Prototype of a miniature soil tensiometer, 2013, 61-61
 134. 2013, Equivalent circuits for modelling physicochemical properties of low-concentrated aqueous solutions of common food preservatives, 2013, 55-55
 135. 2013, Application of impedance spectroscopy from estimating electrical parameters of carbohydrates aqueous solutions, 2013, 47-47
 136. 2013, Interpreting impedance spectroscopy measurements using equivalent electrical circuits, 2013, 41-41
 137. 2012, Techniki spektroskopii dielektrycznej w badaniu jakości materiałów i produktów rolniczych, LAB, 2012, 17(1): 6-14
 138. 2012, Nieniszczące szerokopasmowe pomiary właściwości elektrycznych gleby i materiałów roślinnych w celu oceny ich jakości, 2012, 9-10
 139. 2012, Determination of soil salinity and water content using FDR sensors, 2012, 1156-1156
 140. 2012, Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach jakościowych miodu, 2012
 141. 2012, Prototyp niskoczęstotliwościowego czujnika przenikalności elektrycznej materiałów pochodzenia rolniczego, 2012
 142. 2012, Telemetryczny system pomiaru wilgotności gleby działający w technice TDR, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2012, 2012 (IV–VI): t. 12(2 (38)): 257-267
 143. 2012, Zasolenie gleby wyznaczane sensorami FDR, działającymi w zmiennej częstotliwości, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2012, (IV-VI): t. 12(2 (38)): 341-349
 144. 2012, Wyznaczanie wilgotności i zasolenia gleby za pomocą sensora FDR, 2012, 84-84
 145. 2012, A TDR-Based Soil Moisture Monitoring System with Simultaneous Measurement of Soil Temperature and Electrical Conductivity, Sensors, 2012, 1213545-13566
 146. 2012, Variability of moisture in coarse woody debris from several ecologically important tree species of the Temperate Zone of Europe., Ecohydrology, 2012, 5(4): 424-434
 147. 2012, Determination of Soil Pore Water Salinity Using an FDR Sensor Working at Various Frequencies up to 500 MHz, Sensors, 2012, 12(8): 10890-10905
 148. 2012, Dielectric spectroscopy in agrophysics., International Agrophysics, 2012, 26(2): 187-197
 149. 2011, Soil salinity status measured by FDR sensors working in variable frequency range, 2011, 53-54
 150. 2011, Soft-computing techniques in soil hydrological parameters modeling, 2011, 50-50
 151. 2011, Global access to in situ soil moisture measurement, 2011, 42-42
 152. 2011, Techniki spektroskopii dielektrycznej w zastosowaniach agrofizycznych, 2011, 31-31
 153. 2011, Influence of moisture and salinity of soil on its dielectric permittivity., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie EN, 2011, 197(6): 1-87
 154. 2011, Metoda wyznaczania strefy czułości sensorów TDR., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 269-286
 155. 2010, Reflektometria częstotliwościowa jako selektywna metoda pomiaru wilgotności gleby, Pomiary Automatyka Kontrola, 2010, 56(8): 867-870
 156. 2010, The technical implementation of a soil moisture, salinity and teperature monitoring system in Polesie National Park and Shatsk National Nature Park, The Future of Hydrogenic Landscapes in European Biosphere Reserves, Rozdział, 299-310 - Wydawnictwo TRIO System Jacek Andrzejewski
 157. 2010, Monitoring of soil moisture and teperature in chosen transect of Polesie National Park, Nature and landscape monitoring system in the west Polesie Region, Rozdział, 168-177 - Wydawnictwo PZN Sp. Z o.o
 158. 2010, Identyfikacja błędów pomiaru niskich wartości wilgotności gleby sondą reflektometryczną TDR, Pomiary Automatyka Kontrola, 2010, 56(8): 875-878
 159. 2010, A FDR sensor for measuring complex soil dielectric permittivity in the 10-500 MHz Frequency Range, Sensors, 2010, 10(4): 3314-3329
 160. 2009, Selektywność pomiaru wilgotności gleby wyznaczonej metodą FDR., 2009
 161. 2009, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2009
 162. 2008, Wpływ wilgotności na przenikalność dielektryczną pyły., Elektrofiltr Bifilarny do Usuwania Pyłów Pochodzenia Roślinnego, 2008, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 323-32
 163. 2008, Właściwości fizyczne pyłów technologicznych., Elektrofiltr Bifilarny do Usuwania Pyłów Pochodzenia Roślinnego, 2008, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 29-22
 164. 2008, Co w glebie piszczy?, 2008
 165. 2008, Przenikliwość dielektryczna elementem oceny jakości materiałów i produktów spożywczych., 2008
 166. 2008, Agrofizyczne metody badań materiałów rolniczych., 2008
 167. 2008, Monitoring wilgotności i temperatury gleb Polesia., 2008
 168. 2008, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i pomiary wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2008
 169. 2008, Aparatura pomiarowa i oprogramowanie w systemie monitorowania wilgotności, temperatury i zasolenia gleby w Poleskim Parku Narodowym., 2008
 170. 2008, Soil moisture, temperature, and salinity monitoring system., Selected Research Findings from the Institutes of the Polish Academy of Sciences, 54-55
 171. 2008, Temperature dependence of time domain reflectometry-measured soil dielectric permittivity., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2008, 172, 2, 186-193
 172. 2008, Determination of electromechanical properties of dusts obtained from cereal grain., Transactions of the ASABE, 2008, vol. 51(1), 177-184
 173. 2008, Calibration of a TDR probe for low soil water content measurements., Sensors and Actuators A: Physical, 2008, 147, 544-552
 174. 2007, Wastewater purification by an organic soil and plants., 2007
 175. 2007, Quantitative and qualitative determination of soil salinity., 2007
 176. 2007, Field monitoring of water kontent, salinity and temperature of soils., 2007
 177. 2007, Monitoring właściwości fizycznych środowiska przyrodniczego., 2007
 178. 2007, Ocena wpływu temperatury na pomiar wilgotności gleby metodą TDR., 2007
 179. 2007, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2007
 180. 2006, Monitoring systems for verification of mass and energi transport models in porous media., International Scientific Conference "Agricultural and Applied Sciences in the Development of Farming and Forestry: Actual Problems, Practice and Exchange of Experience". Irkutsk, 06-11.06.2006r., Irkutsk, 06-11.06.2006r.n
 181. 2006, Monitoring parametrów fizyko-chemicznych gleby jako element ochrony środowiska przyrodniczego., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 101-105
 182. 2006, Recent software improvements in moisture (TDR method), matric pressure, electrical conductivity and temperature meters of porous media., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 229-235
 183. 2006, Error analysis of water conductivity coefficient measurement by instantaneous profiles metod., International Agrophysics, 2006, 20, 1, 55-61
 184. 2005, Monitoring and modelling the propertis of soil as porous medium., Institue of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-233, l. ark. wyd. 16,6
 185. 2005, Wpływ temperatury na pomiar wilgotności gleby metodą reflektometryczną., Instytut Agrofizyki PAN, 2005, Acta Agrophysica, 122, (5), str. całości 1-99, l. ark. wyd. 7,1
 186. 2005, TDR soil water content, salinity and temperature monitoring system – description of the prototype., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 144-157
 187. 2005, Verification of dielectric mixing models on the base of TDR measurements., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 133-143
 188. 2005, Ground monitoring systems of soil environment., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 3, Monitoring and Modelling of Processes and Properties of Porous Media, 315-321
 189. 2005, Integration of reflectometric probe with other sensors of soil physicochemical properties., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 3, Monitoring and Modelling of Processes and Properties of Porous Media, 312-314
 190. 2005, An intelligent probe for the simultaneous measurement of soil water content, electrical conductivity and temperature., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 3, Monitoring and Modelling of Processes and Properties of Porous Media, 309-311
 191. 2004, Smart sensors in the measurement of soil physical parameters, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 106-116
 192. 2004, Electrical measurement of moisture of selected agricultural materials. Dielectrical measurement of soil moisture by TDR method, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 74-87
 193. 2004, Psychrometric water potential meter of porous bodies – description of a prototype, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 161-168
 194. 2004, Dielectric properties of agricultural materials, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 117-123
 195. 2004, Modern monitoring systems for the measurement of soil physical parameters, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 126-129
 196. 2004, TDR method for the measurement of moisture and salinity of porous media, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-150, l. ark. wyd. 10,7
 197. 2004, Monitoring systems for verification of mass and energy transport models in porous media, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-76, l. ark. wyd. 5,4
 198. 2004, Zintegrowany przełącznik mikrofalowy w systemie automatycznego pomiaru wilgotności gleby metodą TDR, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 803-808
 199. 2004, Polowy system monitorowania parametrów fizykochemicznych gleb i gruntów, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 533-546
 200. 2004, Research specificity and standardization of agrophysical methods on the example of investigations in soil physics, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2004, Res. Agr. Eng., 50(3), 103-106-
 201. 2004, Application of smart sensors in the measurement of soil physical parameters, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2004, Res. Agr. Eng., 50(3), 96-102
 202. 2004, Comparison of Open-Ended Coax and TDR sensors for the measurement of soil dielectric permittivity in microwave frequencies, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 355-362
 203. 2004, Design and performance of psychrometric soil water potential meter, Sensors and Actuators A: Physical, 2004, Sensors and Actuators A, 118, 86-91
 204. 2004, Monitoring właściwości fizycznych gleby jako ciała porowatego, 2004
 205. 2004, Methods for determination of energetic status of water in porous media, 2004
 206. 2004, Temperature properties of soil dielectric constant, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 80-81
 207. 2004, The measurement of dielectric properties of soil at microwave frequencies using open-ended coaxial and three-wire TDR probes. 2004, EUROSOI, 2004
 208. 2004, Research specificity and standardization of agrophysical methods, 2004
 209. 2004, Temperature effect of soil dielectric constant, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 210. 2003, Wykorzystanie komunikacji bezprzewodowej w automatycznym monitorowaniu temperatury profilu glebowego., Acta Agrophysica, 2003, 93, 123-133
 211. 2003, Reflektometryczny (TDR) pomiar wilgotności materiałów porowatych (gleba, materiały budowlane, materiały sypkie w przemyśle spożywczym, itp.)”., 2003
 212. 2003, System monitorowania wilgotności, zasolenia i temperatury w glebie, termografia w agrofizyce, modelowanie procesów fizycznych w glebie., 2003
 213. 2003, Electrical measurement of moisture of selected agricultural materials. Dielectrical measurement of soil moisture by TDR method., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 88-103
 214. 2003, Centre of excellence for applied physics in sustainable agriculture., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 1-6
 215. 2003, Electrical measurements methods of porous material properties, especially soil., 2003
 216. 2003, Electrical measurements mthods of porous material properties, especially of soils., 2003
 217. 2002, Badanie wpływu temperatury na przenikalność dielektryczną gleby – opis laboratoryjnego zestawu pomiarowego oraz zastosowanego oprogramowania. Temperature effect on soil dielectric permittivity: description of laboratory setup and applied software., Acta Agrophysica, 2002, 72, 125-133
 218. 2002, Psychrometryczny pomiar potencjału wody w materiałach rolniczych. Psychrometric measurement of water potential in soil and plants., Acta Agrophysica, 2002, 72, 117-124
 219. 2002, Elektryczny pomiar wilgotności gleby metodą TDR. Electric measurement of soil moisture using TDR., Acta Agrophysica, 2002, 72, 89-98
 220. 2001, Moisture of porous materials determined by reflectometric method., Acta Agrophysica, 2001, 57, 83-91
 221. 2001, Zastosowanie psychrometru Peltiera do pomiaru potencjału wody: prototyp przyrządu pomiarowego., Acta Agrophysica, 2001, 53, 125-134
 222. 2001, Zagadnienie doboru częstotliwości pola elektrycznego w dielektrycznym pomiarze wilgotności gleb zasolonych., Acta Agrophysica, 2001, 53, 109-115
 223. 2000, Application of monolitic microwave integrated circuits in TDR system for automatic measurement of soil moisture., 2000
 224. 2000, The application of peltier psychrometer for soil water potential above 2 bars., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 200-201
 225. 2000, The application of peltier psychrometer for soil water potential above 2 bars., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 132-135
 226. 2000, Applicability of dielectric methods for the determination of water content in salty soils., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 123-127
 227. 2000, Pomiar wilgotności i zasolenia materiałów rolniczych., 2000
 228. 2000, Dielectric measurement of moisture in mineral and organic agricultural materials and products., 2000
 229. 2000, Przełączniki mikrofalowe stosowane w reflektometrycznych systemach pomiaru wilgotności gleby., 2000
 230. 2000, Automatyzacja reflektometrycznego pomiaru wilgotności oraz zasolenia gleby – zagadnienie przełączania sond pomiarowych., 2000
 231. 2000, Evaluation of dielectric mixing models of mineral soils., 2000
 232. 2000, Ocena stosowanych modeli przenikalności dielektrycznej gleb mineralnych. Evaluation of applied dielectric mixing models of mineral soils., Acta Agrophysica, 2000, 34, 157-168
 233. 2000, Accuracy of soil moisture measurement by TDR technique., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 417-426
 234. 1999, Dokładność pomiaru wilgotności gleby metodą reflektometryczną., 1999
 235. 1999, Wpływ temperatury na przenikalność dielektryczną gleby oznaczoną metodą TDR., 1999
 236. 1999, The influence of soil electrical conductivity on the soil moisture determined by the reflectometric /TDR/ method., 1999
 237. 1999, Wpływ temperatury na przenikalność dielektryczną gleby w aspekcie reflektometrycznego (TDR) pomiaru jej wilgotności objętościowej. The influence of temperature on soil dielectric permittivity and the TDR determined soil moisture., Acta Agrophysica, 1999, 22, 163-172
 238. 1999, Zastosowanie reflektometrii czasowej, TDR, do pomiaru elektrycznej konduktywności gleby., Acta Agrophysica, 1999, 20, 64-66
 239. 1998, Monitoring wilgotności, zasolenia i temperatury gleby., 1998
 240. 1998, Monitoring wody w glebie., II Forum Inżynierii Ekologicznej: Monitoring Środowiska, Nałęczów, 15.09.1998, 147-164, 1998
 241. 1998, Determining bulk electrical conductivity of soil from attenuation of electromagnetic pulse., International Agrophysics, 1998, 12, 3, 181-183
 242. 1997, Error of soil moisture measurement by TDR technique., 1997
 243. 1997, Determining bulk electrical conductivity of soil from attenuation of electromagnetic pulse., 1997
X