Pastuszka Tomasz

Pastuszka Tomasz

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2014, The influence of the organical sludges on hydrophysical soil properties., 2014, 94-94
 2. 2014, Effect of Time-Domain Reflectrometry probe location on soil moisture measurement during wetting and drying processes., Measurement, 2014, 49182-186
 3. 2013, Peculiarities of soil moisture and temperature dynamics based on TDR-measurement results for 2008-2012 in the Western Polesie territory of Ukraine, Acta Agrophysica, 2013, 20(4): 577-593
 4. 2013, Soil Water Dynamic Modeling Using the Physical and Support Vector Machine Methods, Vadose Zone Journal, 2013, doi:10.2136/vzj2013.05.0085
 5. 2013, OCENA STRUKTURY GLEBY ZA POMOCĄ MIKROTOMOGRAFII RENTGENOWSKIEJ, 2013, 26-26
 6. 2013, Modelling soil water dynamics using the physical and soft-computing methods, 2013, 49-49
 7. 2013, TDR probes location impact on the soil moisture measurement, 2013, 102-102
 8. 2013, The influence of the post-fermentation sludge on hydrophysical soil properties, 2013, 45-46
 9. 2012, Elektromagnetyzm wokół nas, 2012
 10. 2012, Wpływ dodatku w postaci osadu pofermentacyjnego na właściwości fizyczne gleby, 2012
 11. 2012, Badanie właściwości hydrofizycznych gleb modyfikowanych osadami pofermentacyjnymi, 2012, 32-32
 12. 2012, Elektromagnetyzm wokół nas, 2012
 13. 2012, Zastosowanie modeli – HYDRUS-1D oraz SVM, do przewidywania wilgotności gleby, 2012, 64-65
 14. 2011, Simulation of pollution flow in the soil profile under different conditions, 2011, 132-132
 15. 2011, Metoda wyznaczania strefy czułości sensorów TDR., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 269-286
X