Wilczek Andrzej

Wilczek Andrzej

Print Friendly, PDF & Email
dr hab. Wilczek Andrzej
Nr pokoju: 243
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 113

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Laboratorium: Laboratorium Spektroskopii Dielektrycznej

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Metrologia pomiaru właściwości dielektrycznych materiałów, spektroskopia dielektryczna
 • Projektowanie badanie i modelowanie nowych sensorów oraz ocena ich przydatności do pomiaru wybranych właściwości materiałów pochodzenia rolniczego
 • Elektroniczne rozwiązania sprzętowe oraz oprogramowanie systemów pomiarowych

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1998    Mgr fizyki, specjalność: fizyka teoretyczna
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wieloparametryczna akwizycja danych ze spektrometru koincydencyjnego”
 • 2009    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ wilgotności i zasolenia gleby na jej przenikalność dielektryczną wyznaczoną metodą reflektometrii częstotliwościowej”
 • 2019   Dr habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Tytuł osiągnięcia naukowego pt.: „Rozwój dielektrycznych metod badawczych do wyznaczania wilgotności, zasolenia oraz dyspersji dielektrycznej gleby”

Członkostwo w organizacjach:

 • 2003    Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Publikacje pracownika

 1. 2023, Prototype of a sensor for measuring moisture of a single rapeseed (Brassica napus L.) using microwave reflectometry, Measurement, 214, 112787, DOI: 10.1016/j.measurement.2023.112787
 2. 2023, Complex Dielectric Permittivity Spectrum of Different Type of Soil and Selected Agricultural Raw Material in Relation to Density and Moisture Content, 22nd International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2023”; Gödöllő, Hungary, 15-16 czerwca 2023 r.,, str. 21-21
 3. 2023, System for Complex Permittivity Spectrum Measurements in the Radio and Microwave Frequency Range for Powdery, Liquid and Solid Materials, 22nd International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2023”; Gödöllő, Hungary, 15-16 czerwca 2023 r.,, str. 35-35
 4. 2023, Influence of Temperature on Soil Dielectric Spectra in the 20 MHz – 3 GHz Frequency Range, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, DOI: 10.1109/TGRS.2023.3313235
 5. 2023, Development of the system for complex permittivity spectrum measurements in the radio and microwave frequency range, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 74-74
 6. 2023, Wireless IoT probe for soil moisture and salinity estimation based on dielectric spectrum measurements, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 76-76
 7. 2023, Dielectric measurements of moisture and temperature of the surface layer of the soil profile, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 139-139
 8. 2023, Influence of soil density on complex dielectric permittivity spectrum measurements, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 148-148
 9. 2023, Determination of dielectric permittivity spectrum in 10-500 MHz range as a function of moisture content for selected seed species, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 150-150
 10. 2023, Method for determining the sensitivity zone of a two-rod TDR soil moisture probe based on the module of the reflection coefficient spectrum, 14th ISEMA Conference Down Under 2023, Brisbane, Australia, 25-29 września 2023 r., ISEMA2023 1570940622; 1-3
 11. 2023, The complex dielectric permittivity spectrum of different types of soil after compaction, 14th ISEMA Conference Down Under 2023, Brisbane, Australia, 25-29 września 2023 r., ISEMA2023 1570940880; 1-3
 12. 2023, Contacting Electromagnetic Sensors for Determination of Soil Moisture, XXXVth General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science (URSI GASS 2023), Sapporo, Japan, 19-26 August 2023, 1-4
 13. 2023, Temperature dependence of dielectric soil moisture measurement in an Internet of Things system – a case study, International Agrophysics, 37, 443-449; DOI: 10.31545/intagr/177243
 14. 2022, Point measurements of soil moisture using TDR technique – comparison of probes, 9th International Symposium on Sensor Science; Warszawa 20-22.06.2022,
 15. 2022, Selected issues on electromagnetic standardization of soil moisture, 9th International Symposium on Sensor Science; Warszawa 20-22.06.2022,
 16. 2022, Complex Dielectric Permittivity Spectra of Rapeseed in the 20 MHz–3 GHz Frequency Range, Materials, 15(14), 4844; DOI: 10.3390/ma15144844
 17. 2022, Soil moisture probes for mobile irrigation machines, EGU General Assembly, 23-27.05.2022, EGU22-8405; DOI: 10.5194/egusphere-egu22-8405
 18. 2022, The influence of temperature on soil complex dielectric permittivity in the 0.02 – 3 GHz frequency range, EGU General Assembly, 23-27.05.2022, EGU22-4330; DOI: 10.5194/egusphere-egu22-4330
 19. 2022, Validation of profile probe for measurement of soil moisture in an Internet of Things system, EGU General Assembly, 23-27.05.2022, EGU22-5693; DOI: 10.5194/egusphere-egu22-5693
 20. 2022, Measurement of Soil Dielectric Permittivity Spectra at Various Temperatures, 24th International Microwave and Radar Conference (MIKON); Gdańsk,12-14.09.2022, str. 1-3
 21. 2022, Widmo przenikalności elektrycznej wybranych gleb w zależności od gęstości i wilgotności, Konferencja "Synergia Nauki i Przemysłu. Wyzwania XXI wieku. Nauka - Przemysł - Biznes"; Chełm, 23-25.11.2022, str. 89-90
 22. 2022, System do pomiaru widmoa zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów sypkich, płynnych i stałych w zakresie częstotliwości radiowych i mikrofalowych, Konferencja "Synergia Nauki i Przemysłu. Wyzwania XXI wieku. Nauka - Przemysł - Biznes"; Chełm, 23-25.11.2022, str. 91-92
 23. 2022, Measurements of soil moisture with a dagger probe using the FDR technique, 10th International Conference Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection ELMECO-10; Lublin, 26-27.05.2022, str. 32
 24. 2022, Application of dielectric spectroscopy for soil moisture measurements, Webinar at Sathyabama Institute of Science and Technology; India, 2.02.2022,
 25. 2022, Dielectric soil moisture sensors – present state and prospects, Agricultural Soil and Water Processes and Efficient Utilization of Resources Symposium, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi, China; 8.11.2022,
 26. 2021, Application of a dagger probe for soil dielectric permittivity measurement by TDR, Measurement, 178; DOI: 10.1016/j.measurement.2021.109368
 27. 2021, Dielectric models for moisture determination of soils with variable organic matter content, Geoderma, 401; DOI: 10.1016/j.geoderma.2021.115288
 28. 2021, Analysis of the need for soil moisture, salinity and temperature sensing in agriculture: a case study in Poland, Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-021-96182-1
 29. 2021, Dielectric spectroscopy of rapeseed, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 72
 30. 2021, Testing the feasibility of detecting soil contamination using dielectric sensors, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 124
 31. 2021, Measurement of soil moisture by the TDR method with the use of a dagger probe, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 146
 32. 2021, Application of the Internet of Things to the monitoring and visualization of soil profile moisture, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 205
 33. 2021, Temperature Dependence of Soil Complex Dielectric Permittivity Spectra in 0.02 – 3 GHz Frequency Range, 2021 ASA, CSSA and SSSA International Annual Meetings November 7-10, 2021 Salt Lake City, Utah, str. 1-14
 34. 2021, New dielectric models for soil moisture determination, International Workshop on Dielectric Measurements and Moisture Sensing, Lublin, 30.09.2021, Str. 1-12
 35. 2021, A Multi-rod Probe for Soil Dielectric-Spectrum Measurements, International Workshop on Dielectric Measurements and Moisture Sensing, Lublin, 30.09.2021, str. 1-21
 36. 2021, The Three-Rod Probe For Soil Moisture Gradient Measurements, 13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA2021, Christian-Albrechrs-Universität zu Kiel, Kilonia, Niemcy, 26-30.07.2021,
 37. 2021, The use of a symmetrical signal to measure soil moisture, selected technical aspects, 13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA2021, Christian-Albrechrs-Universität zu Kiel, Kilonia, Niemcy, 26-30.07.2021,
 38. 2021, Relations Between Dielectric Permittivity and Volumetric Water Content of Living Soil, 13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA2021, Christian-Albrechrs-Universität zu Kiel, Kilonia, Niemcy, 26-30.07.2021,
 39. 2021, Towards standardization of electromagnetic soil moisture measurements, 13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA2021, Christian-Albrechrs-Universität zu Kiel, Kilonia, Niemcy, 26-30.07.2021,
 40. 2021, Measurement Repeatability in Broadband Soil-Dielectric-Spectrum Characterization, 13th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA2021, Christian-Albrechrs-Universität zu Kiel, Kilonia, Niemcy, 26-30.07.2021,
 41. 2021, The use of time domain dielectric methods to determine and monitor process dynamics in granular and porous materials, International Workshop “Agrophysics – Research – Applications – Innovations 2021”, Nitra, Slovakia, October 21,
 42. 2021, Measurement of soil moisture distribution in small volumes, International Workshop “Agrophysics – Research – Applications – Innovations 2021”, Nitra, Slovakia, October 21,
 43. 2021, Dielectric spectroscopy of soils for soil moisture determination, International Workshop “Agrophysics – Research – Applications – Innovations 2021”, Nitra, Slovakia, October 21,
 44. 2021, Standaryzacja elektromagnetycznych pomiarów wilgotności gleby, Warsztaty Naukowe pt. "Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna w zastosowaniach rolniczych", IA PAN Lublin, 09-11.06.2021, str. 1-10
 45. 2021, Profilowy pomiar wilgotności gleby czujnikiem transmisyjnym z sygnałem symetrycznym, Warsztaty Naukowe pt. "Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna w zastosowaniach rolniczych", IA PAN Lublin, 09-11.06.2021, Str. 1-29
 46. 2021, Czujnik wilgotności i zasolenia gleby wykorzystujący szerokopasmową reflektometrię częstotliwościową, Warsztaty Naukowe pt. "Szerokopasmowa spektroskopia dielektryczna w zastosowaniach rolniczych", IA PAN Lublin, 09-11.06.2021, str. 1-12
 47. 2021, Segmented linear calibration function for soil moisture estimation using microwave dielectric measurements, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 75-75
 48. 2020, Application of a Monopole Antenna Probe with an Optimized Flange Diameter for TDR Soil Moisture Measurement, Sensors, 20(8), 2374; DOI: 10.3390/s20082374
 49. 2020, Dielectric Properties of Glass Beads with Talc as a Reference Material for Calibration and Verification of Dielectric Methods and Devices for Measuring Soil Moisture, Materials, 13(8), 1968, DOI: 10.3390/ma13081968
 50. 2020, A modified dielectric probe for increased measurement volume of soil water content, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-17909
 51. 2020, Combined vector network analyzer and impedance analyzer for broadband determination of complex permittivity spectrum of glass beads with talc, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-21613
 52. 2020, Wireless IoT communication module with low power consumption for a soil moisture and salinity sensor, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 15-19
 53. 2020, Dependence of profile probe sensitivity zone on probe diameters, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 110-112
 54. 2020, Error Correction in Variable-Temperature Characterization of Material Complex Dielectric Spectrum, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 116-118
 55. 2020, Soil Aquametry and Electromagnetic Metrology, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 171-174
 56. 2020, Evaluation of a Multi-Rod Probe Performance for Accurate Measurements of Soil Water Content, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 160-162
 57. 2020, Wideband Characterization of Soil Complex Dielectric Permittivity Spectrum, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 167-170
 58. 2020, Time domain transmission sensor for soil moisture profile probe, selected technical aspects, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 157-159
 59. 2020, A Modified Open-Ended Probe as a Reliable Tool for Measurements of Soil Water Content, Konferencja Międzynarodowa 9th Microwave and Radar Week (MRW2020); Warszawa, 5-7.10.2020, str. 163-166
 60. 2019, One-Port Vector Network Analyzer Characterization of Soil Dielectric Spectrum, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, DOI: 10.1109/TGRS.2018.2886474
 61. 2019, A Seven-Rod Dielectric Sensor for Determination of Soil Moisture in Well-Defined Sample Volumes, Sensors, 19(7), 1946, str. 1-12, DOI: 10.3390/s19071646
 62. 2019, Verification of soil salinity index model based on 0.02–3 GHz complex dielectric permittivity spectrum measurements, Journal of Hydrology, 574, str. 517-528, DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.066
 63. 2019, Study of measurement repeatability in vector-network-analyzercharacterization of soil complex dielectric-spectrum, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-9101-1
 64. 2019, Influence of soil moisture, salinity and texture on broadband complexdielectric permittivity spectra, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-13796-1
 65. 2019, Estimation of the sensitivity zone of an eight-rod TDR probe, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-13859
 66. 2019, Sensitivity volume of monopole antenna for determining soil dielectric permittivity spectrum, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-13941
 67. 2019, Impact of soil salinity, texture and measurement frequency on the relations between soil moisture and 20 MHz–3 GHz dielectric permittivity spectrum for soils of medium texture, Journal of Hydrology, 579,(124155), DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.124155
 68. 2019, An open-ended probe with an antenna for the measurement of the water content in the soil, Computers and Electronics in Agriculture, 167(105042), str. 1-8, DOI: 10.1016/j.compag.2019.105042
 69. 2019, Penetration Depth of a Soil Moisture Profile Probe Working in Time-Domain Transmission Mode, Sensors, DOI: 10.3390/s19245485
 70. 2019, Dielectric measurement of soil spectra – influence of organic matter content, Scientific Workshop in Tokai University, Physics Department, Shonan Campus, Hiratsuka, Japan, 18.11.2019,
 71. 2019, Seven-rod dielectric sensor for determination of soil moisture in small volumes, 7th International Symposium on Sensor Science, Napoli, Italy 09-11.05.2019,
 72. 2019, Reference dielectric measurement system as a tool for verification of soil moisture – dielectric permittivity calibration functions, International Scientific Workshop "Dielectric Instrumentation and Measurements for Water Content and Property Determination", Institute of Water Saving Agriculture in Arid Areas of China (IWSA), Yangling, Shaanxi Province, China; 06.09.2019 r.,
 73. 2019, Standardization of electromagnetic measurements of soil moisture – BDS & Soil, International Scientific Seminar "Coaxial dielectric measurements", Marseille, France, 10.07.2019 r.,
 74. 2018, Evaluation of Apple Maturity with Two Types of Dielectric Probes, Sensors, 18(1); DOI: 10.3390/s18010121
 75. 2018, Impact of Soil Salinity on the Relation Between Soil Moisture and Dielectric Permittivity, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 14-16
 76. 2018, Estimation of Electromagnetic Sensor Measurement Volume Using Combined 3D EM Simulation and Electronic Design Software, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 41-43
 77. 2018, The Calibration-Free Method for Determining Dielectric Permittivity Spectrum, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 50-52
 78. 2018, A Multiconductor Probe for Broadband Dielectric-Spectrum Measurements, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 77-81
 79. 2018, Comparison between Coaxial Transmission Line Methods by Measurement of Porous Clay Samples of Varying Moisture Content, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 110-114
 80. 2018, The Effect of Storage Time on Dielectric Properties of Pasteurized Milks and Yoghurt, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 118-120
 81. 2018, Novel TDR Probe for Monitoring Moisture Distribution in Soil Profile – Electromagnetic Simulations, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 121-123
 82. 2018, Dielectric Sensors in Flood Early Warning Systems, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 131-133
 83. 2018, Investigation of Material Properties of POM-C with Regard to its Suitability as a Casing Material for a Time Domain Transmission Profile Probe, 2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), Lublin, Poland 4-7.06.2018, str. 140-142
 84. 2018, Combined frequency and time domain electromagnetic simulations of a transmission mode soil moisture probe, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 58
 85. 2018, Soil salinity assessment with the use of dielectric spectrum at radio and microwave frequencies, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 71
 86. 2018, Designing and open-ended probe with an antenna (OE-A) for the determination of soil moisture and salinity: computer simulations, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 72
 87. 2018, Three rod TDR probe for measurement of soil moisture distribution, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 95
 88. 2018, Electromagnetic multi-simulation method for determining dielectric permittivity spectrum, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r. , Vol. 20, EGU2018-6861
 89. 2018, Validation of a new soil moisture profile probe operating with Time Domain Transmission Technique, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-14070
 90. 2018, EM simulations of a novel three-rod dielectric probe for measurements of soil moisture gradient, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-14349
 91. 2018, New TDT probe for soil moisture measurement at various soil-profile depths – numerical study of the sensor sensitivity zone, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2018 r., Vol. 20, EGU2018-6877-1
 92. 2017, 0.05–3 GHz VNA characterization of soil dielectric properties based on the multiline TRL calibration, Measurement Science and Technology, 28: 1-7
 93. 2017, Electromagnetic simulations for salinity index error estimation, Measurement Science and Technology, 28, 014012, 1-7
 94. 2017, Salinity index determination of porous materials using open-ended probes, Measurement Science and Technology, 28(1): 14006
 95. 2017, Dielectric relaxation mechanisms in silt loam soil determined from 0.05 – 3 GHz measurements, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 79-80
 96. 2017, Novel TDT Sensor for Soil Moisture Profile Probe, Proceedings of the 5th International Symposium on Sensor Science (I3S 2017), Barcelona, Spain 27–29.09.2017, 1: 839
 97. 2017, Soil Dielectric-Spectrum Characterization Based on One-Port VNA Measurement System, Proceedings of the 5th International Symposium on Sensor Science (I3S 2017), Barcelona, Spain 27–29.09.2017, 1: 811
 98. 2017, Wideband extraction of soil dielectric spectrum from vector-network-analyzer measurements, IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes (IMWS - AMP 2017), Pavia, Italy 20-22.09.2017,
 99. 2017, Soil salinity characterization based on 0.05-3 GHz dielectric permittivity measurements, IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes (IMWS - AMP 2017), Pavia, Italy 20-22.09.2017,
 100. 2017, Application of the TDR technique for the detection of changes in the internal structure of an earthen flood levee, Journal of Geophysics and Engineering, 14(2), p. 292
 101. 2016, Electrical impedance measurements for detecting artificial chemical additives in liquid food products, V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r., 98-98
 102. 2016, A Time-Domain Reflectometry Method with Variable Needle Pulse Width for Measuring the Dielectric Properties of Materials, Sensors, 16(2):191; DOI: 10.3390/s16020191
 103. 2016, Soil Complex Dielectric Permittivity Spectra Determination Using Electrical Signal Reflections in Probes of Various Lengths, Vadose Zone Journal, 15(3); DOI: 10.2136/vzj2015.10.0135
 104. 2016, Electrical impedance measurements for detecting artificial chemical additives in liquid food products, Food Control, 66: 116-129
 105. 2015, Determination of dielectric permittivity and electrical conductivity of soil samples of various water contents and salinities using broadband dielectric measurements., 2015
 106. 2015, „Project and Validation of an Automatic System for Soil Moisture Regulation Using TDR Technique”., 2015
 107. 2015, TDR Technique for Estimating the Intensity of Evapotranspiration of Turfgrasses, The Scientific World Journal, 2015(Article ID 626545)
 108. 2015, Broadband Dielectric Measurements of Apple Fruits using Open-Ended Dielectric Probes., 2015, 126-126
 109. 2015, Impact of the TDR Pulse Width on the Reflection Amplitude and its Dependence on Soil Dielectric Loss and Electrical Conductivity., 2015, 86-86
 110. 2015, Determination of Complex Dielectric Permittivity Spectra from the Analysis of Electrical Signal Reflection in Transmission Lines of Various Lengths., 2015, 84-84
 111. 2015, Porous Corundum Plate Sensor for Atmospheric Water Deposits’ TDR Measurements, 2015, 83-83
 112. 2015, Detection of Atmospheric Water Deposits in Porous Media Using the TDR Technique., Sensors, 15(1): 8464-8480
 113. 2014, Wpływ wahań temperatury wierzchniej warstwy gleby na odczyty wilgotności objętościowej aparatem TDR., 2014
 114. 2014, Charakterystyka temperaturowa przenikalności elektrycznej miodu akacjowego., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Rozdz.): 804-807
 115. 2014, Dielectric properties of juices and their variation over time during storage., 2014, P-31
 116. 2014, Soil bound water/free water temperature effect determined by time domain reflectometry., 2014, O-24
 117. 2014, Application of TDR technique for determination of the effect of soil moisture on water infiltration from the atmosphere during effective non rainfall pariods, 2014, 32-34
 118. 2014, Application of the fast Fourier transform method to the TDR signal analysis based on data from a vector network analyzer., 2014, 114-115
 119. 2014, Influence of soil electrical conductivity and dielectric dispersion parameters on time-amplitude characteristics of TDR reflectograms., 2014, P3-228
 120. 2014, Porous ceramic plate sensor for effective non-rainfall TDR measurements., 2014, AF1267
 121. 2014, Measurements of effective non-rainfall in soil with the use of time-domain reflectometry technique., 2014, Vol,16, EGU2014-1858
 122. 2014, A low-frequency sensor for determination of honey electrical properties in varying temperature conditions., Journal of Food Engineering, 2014, (138): 17-22
 123. 2014, Fizyczne metody badania gleb i środowiska przyrodniczego., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 197-209
 124. 2013, Właściwości elektryczne miodu – sensor, opis modelu teoretycznego i weryfikacja w zmiennych warunkach termicznych, 2013, 405-408
 125. 2013, Peculiarities of soil moisture and temperature dynamics based on TDR-measurement results for 2008-2012 in the Western Polesie territory of Ukraine, Acta Agrophysica, 2013, 20(4): 577-593
 126. 2013, Project of an automatic system for soil moisture regulation using TDR technique, 2013, 197-200
 127. 2013, Selected issues of the TDR based measurement of the soil apparent dielectric permittivity oriented to the evaluation of soil moisture, 2013, 169-173
 128. 2013, Wybrane zagadnienia techniczne w pomiarze wilgotności gleby metodą TDR, 2013, 315-316
 129. 2013, Badanie właściwości elektrycznych materiałów ciekłych w zakresie częstotliwości 20 Hz – 2 MHz, 2013, 313-314
 130. 2013, Szerokopasmowe widma impedancji ciekłych materiałów pochodzenia rolniczego, 2013, 41-42
 131. 2013, Pomiary parametrów elektrycznych wodnych roztworów cukrów, 2013, 36-36
 132. 2013, Determinantion of the soil complex dielectric permittivity from the measured reflection coefficient – a multi-rod probe and FDR model calibration, 2013, 224-230
 133. 2013, Impedance spectroscopy as a potential tool for differentiation among selected food additives, 2013, 177-183
 134. 2013, Determination of optimal frequency ranges and geometrical parameters of custom FDR probes for soil salinity measurements using salinity index method, 2013, 94-101
 135. 2013, Aquametry in Agrophysics, Advances in Agrophysical Research, 2013, (Rozdz.): 17-45
 136. 2013, Application of a Coaxial-Like Sensor for Impedance Spectroscopy Measurements of Selected Low-Conductivity Liquids, Sensors, 2013, 1313301-13317
 137. 2013, Opracowanie prototypu transmisyjnej sondy dwuprętowej do pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów ciekłych pochodzenia rolniczego, 2013, 138-138
 138. 2013, Testing of principal component analysis for improving soil water content determination, 2013, 113-113
 139. 2013, Measurements of electrical parameters of carbohydrates’ aqueous solutions, 2013, 103-103
 140. 2013, Dielectric permittivity of liquids determined by a prototype transmission probe, 2013, 70-70
 141. 2013, Impedance spectroscopy measurements of liquid materials – sample agrophysical implementation, 2013, 65-65
 142. 2013, Reference materials in agrophysical broadband dielectric spectroscopy, 2013, 62-62
 143. 2013, Prototype of a miniature soil tensiometer, 2013, 61-61
 144. 2013, Equivalent circuits for modelling physicochemical properties of low-concentrated aqueous solutions of common food preservatives, 2013, 55-55
 145. 2013, Application of impedance spectroscopy from estimating electrical parameters of carbohydrates aqueous solutions, 2013, 47-47
 146. 2013, Interpreting impedance spectroscopy measurements using equivalent electrical circuits, 2013, 41-41
 147. 2012, Techniki spektroskopii dielektrycznej w badaniu jakości materiałów i produktów rolniczych, LAB, 2012, 17(1): 6-14
 148. 2012, Nieniszczące szerokopasmowe pomiary właściwości elektrycznych gleby i materiałów roślinnych w celu oceny ich jakości, 2012, 9-10
 149. 2012, Determination of soil salinity and water content using FDR sensors, 2012, 1156-1156
 150. 2012, Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach jakościowych miodu, 2012
 151. 2012, Prototyp niskoczęstotliwościowego czujnika przenikalności elektrycznej materiałów pochodzenia rolniczego, 2012
 152. 2012, Telemetryczny system pomiaru wilgotności gleby działający w technice TDR, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2012, 2012 (IV–VI): t. 12(2 (38)): 257-267
 153. 2012, Zasolenie gleby wyznaczane sensorami FDR, działającymi w zmiennej częstotliwości, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2012, (IV-VI): t. 12(2 (38)): 341-349
 154. 2012, Wyznaczanie wilgotności i zasolenia gleby za pomocą sensora FDR, 2012, 84-84
 155. 2012, A TDR-Based Soil Moisture Monitoring System with Simultaneous Measurement of Soil Temperature and Electrical Conductivity, Sensors, 2012, 1213545-13566
 156. 2012, Determination of Soil Pore Water Salinity Using an FDR Sensor Working at Various Frequencies up to 500 MHz, Sensors, 2012, 12(8): 10890-10905
 157. 2012, Dielectric spectroscopy in agrophysics., International Agrophysics, 2012, 26(2): 187-197
 158. 2011, Soil salinity status measured by FDR sensors working in variable frequency range, 2011, 53-54
 159. 2011, Global access to in situ soil moisture measurement, 2011, 42-42
 160. 2011, Techniki spektroskopii dielektrycznej w zastosowaniach agrofizycznych, 2011, 31-31
 161. 2011, Influence of moisture and salinity of soil on its dielectric permittivity., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie EN, 2011, 197(6): 1-87
 162. 2010, Reflektometria częstotliwościowa jako selektywna metoda pomiaru wilgotności gleby, Pomiary Automatyka Kontrola, 2010, 56(8): 867-870
 163. 2010, The technical implementation of a soil moisture, salinity and teperature monitoring system in Polesie National Park and Shatsk National Nature Park, The Future of Hydrogenic Landscapes in European Biosphere Reserves, Rozdział, 299-310 - Wydawnictwo TRIO System Jacek Andrzejewski
 164. 2010, Monitoring of soil moisture and teperature in chosen transect of Polesie National Park, Nature and landscape monitoring system in the west Polesie Region, Rozdział, 168-177 - Wydawnictwo PZN Sp. Z o.o
 165. 2010, Identyfikacja błędów pomiaru niskich wartości wilgotności gleby sondą reflektometryczną TDR, Pomiary Automatyka Kontrola, 2010, 56(8): 875-878
 166. 2010, A FDR sensor for measuring complex soil dielectric permittivity in the 10-500 MHz Frequency Range, Sensors, 2010, 10(4): 3314-3329
 167. 2009, Selektywność pomiaru wilgotności gleby wyznaczonej metodą FDR., 2009
 168. 2009, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2009
 169. 2008, Wpływ wilgotności na przenikalność dielektryczną pyły., Elektrofiltr Bifilarny do Usuwania Pyłów Pochodzenia Roślinnego, 2008, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 323-32
 170. 2008, Właściwości fizyczne pyłów technologicznych., Elektrofiltr Bifilarny do Usuwania Pyłów Pochodzenia Roślinnego, 2008, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 29-22
 171. 2008, Przenikliwość dielektryczna elementem oceny jakości materiałów i produktów spożywczych., 2008
 172. 2008, Monitoring wilgotności i temperatury gleb Polesia., 2008
 173. 2008, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i pomiary wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2008
 174. 2008, Aparatura pomiarowa i oprogramowanie w systemie monitorowania wilgotności, temperatury i zasolenia gleby w Poleskim Parku Narodowym., 2008
 175. 2008, Soil moisture, temperature, and salinity monitoring system., Selected Research Findings from the Institutes of the Polish Academy of Sciences, 54-55
 176. 2008, Determination of electromechanical properties of dusts obtained from cereal grain., Transactions of the ASABE, 2008, vol. 51(1), 177-184
 177. 2008, Calibration of a TDR probe for low soil water content measurements., Sensors and Actuators A: Physical, 2008, 147, 544-552
 178. 2007, Quantitative and qualitative determination of soil salinity., 2007
 179. 2007, Field monitoring of water kontent, salinity and temperature of soils., 2007
 180. 2007, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2007
 181. 2006, Monitoring systems for verification of mass and energi transport models in porous media., International Scientific Conference "Agricultural and Applied Sciences in the Development of Farming and Forestry: Actual Problems, Practice and Exchange of Experience". Irkutsk, 06-11.06.2006r., Irkutsk, 06-11.06.2006r.n
 182. 2006, Monitoring parametrów fizyko-chemicznych gleby jako element ochrony środowiska przyrodniczego., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 101-105
 183. 2006, Pomiar wilgotności materiałów i produktów rolniczych., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 52-54
 184. 2006, Recent software improvements in moisture (TDR method), matric pressure, electrical conductivity and temperature meters of porous media., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 229-235
 185. 2005, TDR soil water content, salinity and temperature monitoring system – description of the prototype., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 144-157
 186. 2005, Ground monitoring systems of soil environment., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 3, Monitoring and Modelling of Processes and Properties of Porous Media, 315-321
 187. 2005, Integration of reflectometric probe with other sensors of soil physicochemical properties., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 3, Monitoring and Modelling of Processes and Properties of Porous Media, 312-314
 188. 2004, Smart sensors in the measurement of soil physical parameters, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 106-116
 189. 2004, Monitoring of porous media processes with the application of physical and chemical sensors, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 134-139
 190. 2004, Dielectric properties of agricultural materials, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 117-123
 191. 2004, Modern monitoring systems for the measurement of soil physical parameters, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 126-129
 192. 2004, Monitoring systems for verification of mass and energy transport models in porous media, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-76, l. ark. wyd. 5,4
 193. 2004, Polowy system monitorowania parametrów fizykochemicznych gleb i gruntów, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 533-546
 194. 2004, Application of smart sensors in the measurement of soil physical parameters, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2004, Res. Agr. Eng., 50(3), 96-102
 195. 2004, Comparison of Open-Ended Coax and TDR sensors for the measurement of soil dielectric permittivity in microwave frequencies, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 355-362
 196. 2004, Methods for determination of energetic status of water in porous media, 2004
 197. 2004, The measurement of dielectric properties of soil at microwave frequencies using open-ended coaxial and three-wire TDR probes. 2004, EUROSOI, 2004
 198. 2003, Wykorzystanie komunikacji bezprzewodowej w automatycznym monitorowaniu temperatury profilu glebowego., Acta Agrophysica, 2003, 93, 123-133
X