Mazurek Wojciech

Mazurek Wojciech

Print Friendly, PDF & Email
dr Mazurek Wojciech
Nr pokoju: 241
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 126

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Laboratorium: Laboratorium Termografii

Publikacje pracownika

 1. 2021, Biophysical modules in the agent based policy models, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 76
 2. 2019, Badania stężeń gazów cieplarnianych nad polami uprawnymi z pułapu wiatrakowca z wykorzystaniem analizatora Picarro, XXIV Konferencja Nowoczesne Metody Instrumentalne w Analizie Śladowej, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, 2-3.12.2019 r.,
 3. 2019, Monitorowanie stanu upraw z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, XXVI Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane 4-8.02.2019 r.,
 4. 2018, Detection of fungal infections in strawberry fruit by VNIR/SWIR hyperspectral imaging, Postharvest Biology and Technology, 139: 115-126
 5. 2018, Problemy techniczne związane z montażem oprzyrządowania pomiarowego na wiatrakowcu., Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 6. 2017, Detection of pits in fresh and frozen cherries using a hyperspectral system in transmittance mode, Journal of Food Engineering, DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2017.07.028
 7. 2017, Algorithms for detecting cherry pits on the basis of transmittance mode hyperspectral data, International Agrophysics, 31(4): 539-549
 8. 2017, GHG mapping over cultivated fields in ground and aerial measurements – project assumption, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017, str. 82
 9. 2017, Modelowanie emisji N2O na poziomie pola w różnych reżimach uprawy i nawożenia, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017, str. 133
 10. 2017, Metodyka pomiaru i modelowania emisji N2O, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017, str. 131
 11. 2015, Hyperspectral and Thermal Imaging of Oilseed Rape (Brassica napus) Response to Fungal Species of the Genus Alternaria., PLoS One, DOI: 10.1371/journal.pone.0122913
 12. 2014, Classification models of bruise and cultivar detection on the basis of hyprspectral imaging data., Computers and Electronics in Agriculture, 2014, 10666-74
 13. 2013, Supervised classification of bruised apples on the base of hyperspectral imaging data, 2013
 14. 2013, Supervised classification of bruised apples with respect to the time after bruising on the basis of hyperspectral imaging data, Postharvest Biology and Technology, 2013, 86249-258
 15. 2013, External barrel temperature of a small bore olympic rifle and shooting precision, Biology of Sport, 2013, 30(1): 47-50
 16. 2012, Numerical modeling in quantitative and qualitative analysis of storm sewage system operational conditions, Proceedings of ECOpole, 2012, (DOI: 10.2429/proc.2012.6(2)064)
 17. 2012, Stężenia zanieczyszczeń w ściakch deszczowych dla wybranej zlewni miasta Lublin, Proceedings of ECOpole, 2012, (DOI: 10.2429/proc.2012.6(2)099)
 18. 2012, Detection of early bruises in apples using hyperspectral data and thermal imaging., Journal of Food Engineering, 2012, 110345-355
 19. 2011, Radiation temperature of tomatoes and mechanical properties of their skin, International Agrophysics, 2011, 25(2): 131-139
 20. 2010, Analiza jakości wybranych warzyw z wykorzystaniem termografii aktywnej, 2010
 21. 2009, Zmiany temperatury liści rzepaku (Brassica napus) pod wpływem porażenia przez grzyby rodzaju Alternaria., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2009, XXX, 21-33
 22. 2009, Detection of physiological disorders and mechanical defects in apples with the use of thermography., International Agrophysics, 2009, Vol. 23, No. 1, 9-17
 23. 2009, Detection of early apple bruises using pulsed-phase thermography., Postharvest Biology and Technology, 53
 24. 2009, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych, 2009
 25. 2008, Wpływ uprawy na hydrofizyczne właściwości gleb., 2008
 26. 2008, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2008
 27. 2008, Zmiany temperatury liści rzepaku (Brassica Napus) i brokuła chińskiego (Brassica Oleracea Var. Alboglabra) pod wpływem porażenia przez grzyby rodzaju Alternaria., 2008
 28. 2008, Termograficzna ocena procesu gojenia u pacjentów po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji., Magazyn Lekarza Okulisty, 2008, 4, 243-248,
 29. 2008, Detection of watercore in ‚Gloster’ apples using thermography., Postharvest Biology and Technology, 2008, 47, 358-366
 30. 2007, Monitoring i modelowanie wilgotności i temperatury gleby., 2007
 31. 2007, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2007
 32. 2005, Evapotranspiration into the boundary layer of the atmosphere., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-160, l. ark. wyd. 11,4
 33. 2005, Application of thermography for evaluation of parameters characterizing seed and fruit quality., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 7-14
 34. 2005, Determination of transpiration rate of fruit on the base of surface radiation temperature measurement., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 231-236
 35. 2005, Laboratoryjne badania na możliwością wykorzystania temperatury powierzchni owoców do określania intensywności parowania jako istotnego parametru oceny jakości owoców., Acta Agrophysica, 2005, 126, 6(2), 307-318
 36. 2005, Detekcja uszkodzeń mechanicznych jabłek z wykorzystaniem termografii., Acta Agrophysica, 2005, 125, 6(1), 19-29
 37. 2004, Application of thermography in agrophysics, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 144-147
 38. 2004, Determination of energetic status and evaporation from porous bodies on the base of infrared imaging, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 11-117
 39. 2004, Modellingof actual evapotranspiration with the use of crop cover radiation temperature and soil data, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 144-152
 40. 2004, Metody zdalnego określania parametrów i procesów w systemach agrofizycznych, 2004
 41. 2004, Studies of the seed germination capacity with use of thermography, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1046-1047
 42. 2004, Studies of soil water availability for plants on the base of thermographic measurements. 2004, EUROSOI, 2004
 43. 2004, An attempt to evaluate seed germination capacity on the base of termographic obsrvation, 2004
 44. 2004, Determination of physical properties of granular and cellular bodies with the use of thermography, 2004
 45. 2004, Determination of soil water status with the use of termography, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 46. 2003, Wykorzystanie komunikacji bezprzewodowej w automatycznym monitorowaniu temperatury profilu glebowego., Acta Agrophysica, 2003, 93, 123-133
 47. 2003, A new method of the seed viability estimation. 2003, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 105-110, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 2003, 105-110
 48. 2003, System monitorowania wilgotności, zasolenia i temperatury w glebie, termografia w agrofizyce, modelowanie procesów fizycznych w glebie., 2003
 49. 2003, Application of thermography in agrophysics., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 83-87
 50. 2003, Application of thermography in agrophysics., 2003
 51. 2003, The analysis ofinfrared images to evaluate enegetic status and evaporation of agricultural porous media., 2003
 52. 2003, Sawriemiennyj mietod apriedielienija wschorziesti siemjan., 2003
 53. 2003, Termografia w agrofizyce., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 663-675
 54. 2002, Thermal imaging of legume seed at germination., ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002, 2002
 55. 2002, Wykorzystanie techniki zobrazowań termalnych w badaniach rolniczych. Application of thermal images technology in agricultural investigations., Acta Agrophysica, 2002, 72, 7-14
 56. 2002, Odwzorowania termalne powierzchni roślin. Thermal imagery of plants cover., Acta Agrophysica, 2002, 60, 131-139
 57. 2001, Odwzorowanie zróżnicowanej dostępności wody glebowej dla roślin w obrazach termalnych ich powierzchni., 2001
 58. 2001, Zastosowanie termografii w różnych dziedzinach nauki i techniki. Application of thermography in different branches of science and technology., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 94-103
 59. 2001, Zróżnicowana dostępność wody glebowej dla roślin w obrazach termalnych ich powierzchni., Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie, 2001, 21, 63-66
 60. 2001, Stosunek evapotranspiracji rzeczywistej do potencjalnej jako wskaźnik stresu wodnego roślinności łąkowej., Acta Agrophysica, 2001, 53, 17-28
 61. 2000, Rejestracja i analiza zobrazowań termalnych pokrywy roślinnej., 2000
 62. 2000, Soil water and thermal conditions representation in the thermal images of the plant cover., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 32
 63. 2000, The relation of actual to potential evapotranspiration as an indicator of plant water stress for meadow plant cover., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 128-130
 64. 2000, Zastosowanie pomiaru temperatury radiacyjnej w przedsiewnej ocenie zdolności kiełkowania nasion., 2000
 65. 2000, The use of chosen water stress indices for meadow plant cover., 2000
 66. 2000, Analiza statystyczna wpływu czynników meteorologicznych i glebowych na wartość temperatury radiacyjnej powierzchni roślin., Acta Agrophysica, 2000, 38, 157-164
 67. 2000, Zastosowanie pomiaru temperatury powierzchni łanu do określania strumienia ciepła jawnego przy zróżnicowanej dostępności wody glebowej. Application of crop surface temperature measurement for estimation of sensible heat flux under differentiated soil wate, Acta Agrophysica, 2000, 34, 9-17
 68. 1999, Zastosowanie pomiaru temperatury radiacyjnej w modelowych badanich stresu wodnego roślin., 1999
 69. 1999, Optymalizacja pomiaru temperatury roślin poprzez uwzględnienie parametrów meteorologicznych., 1999
 70. 1999, The investigation of actual evapotranspiration with the use of thermography., Quantitative InfraRed Thermography 4 (QIRT'98), Łódź, 272-2777, 1999
 71. 1999, Zastosowanie termografii do badania stresu wodnego roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 1999, 8, 134-135
 72. 1999, Zastosowanie termografii do badania stresu wodne-go roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 21, 1999, 1-129, 1999, l.ark.wyd. 9,6
 73. 1999, Zastosowanie pomiaru temperatury radiacyjnej w modelowych badaniach stresu wodnego roślin. Application of radiation temperature measurements in model investigations of plant water stress., Acta Agrophysica, 1999, 22, 151-156
 74. 1998, Określenie ewapotranspiracji w badaniach lizymetrycznych na podstawie pomiaru temperatury radiacyjnej., 1998
 75. 1998, The investigation of actual evapotranspiration with the use of thermography., International Seminar Quantita-tive Infrared Thermography 4, Łódź, 7-10.09.1998, Book of abstracts QIRT"98. 114, 1998
 76. 1997, Zastosowanie termowizji w agrofizyce., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 103-104, 1997.
 77. 1997, Lysimetric study of actual evapotranspiration with the use of theromgraphy., 1997
X