Matys Joanna

Matys Joanna

Print Friendly, PDF & Email
Dr Matys Joanna
Nr pokoju: 219
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 128

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Publikacje pracownika

  1. 2019, Do land management affect atmospheric methane oxidation in soils?, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-15610
  2. 2019, Porównanie potencjalnej metanotrofii gleb w uprawie tradycyjnej i bezpłużnej, Współczesne kierunki badań w zakresie geografii gleb, paleopedologii i materii organicznej w środowisku", Toruń, 3-4 marzec 2019. (poster),
  3. 2018, Determination of Quantitative Relations Between Sample Components by Modified HS-SPME Procedure, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 44-45
  4. 2018, Problemy techniczne związane z montażem oprzyrządowania pomiarowego na wiatrakowcu., Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
X