Waśko Adam

Waśko Adam

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2023, A novel type of biochar from chitinous Hermetia illucens waste with a built-in stimulating effect on plants and soil arthropods, Scientific Reports, vol. 13; 8306; DOI: 10.1038/s41598-023-35460-6
 2. 2021, Isolation of Chitin from Black Soldier Fly (Hermetia illucens) and Its Usage to Metal Sorption, Polymers, 13, 818, str. 1-16, DOI: 10.3390/polym13050818
 3. 2020, The effects of humic substances on DNA isolation from soils, PeerJ - the Journal of Life and Environmental Sciences, DOI: 10.7717/peerj.9378
 4. 2019, Do land management affect atmospheric methane oxidation in soils?, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-15610
 5. 2019, Fungal (1 → 3)-α-d-glucans as a new kind of biosorbent for heavy metals, International Journal of Biological Macromolecules, 137(2019), str. 960-965, DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2019.07.036
 6. 2019, A Report on Fungal (1→3)-α-d-glucans: Properties, Functions and Application, Molecules, 24,(21), 3972, str. 1-20, DOI: 10.3390/molecules24213972
 7. 2019, Porównanie potencjalnej metanotrofii gleb w uprawie tradycyjnej i bezpłużnej, Współczesne kierunki badań w zakresie geografii gleb, paleopedologii i materii organicznej w środowisku", Toruń, 3-4 marzec 2019. (poster),
 8. 2019, Monitorowanie stanu upraw z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, XXVI Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane 4-8.02.2019 r.,
 9. 2018, Hermetia illucens as a new and promising species for use in entomoremediation, Science of The Total Environment, 633: 912-919
 10. 2018, Chemical characterization of alkali-soluble polysaccharides isolated from a Boletus edulis (Bull.) fruiting body and their potential for heavy metal biosorption, Food Chemistry, DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.06.023
 11. 2018, Nowe zastosowanie grzybowych α-glukanów, V Forum Młodych Przyrodnicznych "Rolnictwo, Żywność, Zdrowie", Lublin 26.05.2018 r., str. 56
 12. 2018, Accumulation of heavy metals in fungi, XXIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej "Żywność-Tradycja i Nowoczesność", Lublin 24-25.05.2018 r., str. 133
 13. 2018, Fungal polysaccharides as a new sorbent, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 20
 14. 2017, Studies on the removal of Cd ions by gastrointestinal lactobacilli, Applied Microbiology and Biotechnology, 101: 3418-3425
 15. 2017, Biosorption of heavy metals on natural polymers, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 64
 16. 2017, Immune response in the larvae of the black soldier fly Hermetia illucens, ISJ-Invertebrate Survival Journal, 14: 9-17
 17. 2016, The first report of the physicochemical structure of chitin isolated from Hermetia illucens, International Journal of Biological Macromolecules, 92: 316-320
 18. 2016, Polisacharydy i glukany pochodzenia naturalnego jako sorbent metali ciężkich, III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016r., 141-141
 19. 2015, Lactobacilli as cadmium ion biosorbent., 2015
 20. 2015, Physicochemical characterization of exopolysaccharides produced by Lactobacillus rhamnosus on various carbon sources., Carbohydrate Polymers, 117: 501-509
 21. 2014, Optimization of mutanase production by Trichoderma harzianum., African Journal of Biotechnology, 2014, 13(25): 2538-2546
 22. 2014, Biosorption of Al+3 and Cd+2 by an Exopolysaccharide from Lactobacillus rhamnosus., Journal of Food Science, 2014, 79(11): T2404-T2408
 23. 2014, The effect of moonlighting proteins on the adhesion and aggregation ability of Lactobacillus helveticus., Anaerobe, 2014, 30161-168
 24. 2014, Optimization of Culture Conditions for Exopolysaccharide Production by a Probiotic Strain of Lactobacillus rhamnosus E/N., Polish Journal of Microbiology, 2014, 63(2): 253-257
 25. 2014, Optimization of mutanase production by Trichoderma harzianum., African Journal of Biotechnology, 13(25): 2538-2546
 26. 2014, The effect of cell surface components on adhesion ability of Lactobacillus rhamnosus., ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, DOI 10.1007/s10482-014-0245-x, 106, 4, 751-762
X