Wnuk Ewa

Wnuk Ewa

Print Friendly, PDF & Email
mgr inż. Wnuk Ewa
Nr pokoju: 216
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 135

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Informacja o zatrudnieniu

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Publikacje pracownika

 1. 2020, Soil properties and not high CO2 affect CH4 production and uptake in periodically waterlogged arable soils, Journal of Soils and Sediments, 20: 1231–1240, DOI: 0.1007/s11368-019-02525-x
 2. 2020, Methanogenesis and aerobic methanotrophy in arable soils contaminated with cadmium, Catena, 189(104480), DOI: 10.1016/j.catena.2020.104480
 3. 2020, Effect of lead and chloride ions on methane production in arable soils, International Agrophysics, 34: 185-193
 4. 2020, The effects of humic substances on DNA isolation from soils, PeerJ - the Journal of Life and Environmental Sciences, DOI: 10.7717/peerj.9378
 5. 2019, Factors regulating methane cycle in agricultural soil, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 43
 6. 2018, Combined Effect of Lead and Varied Moisture On Methane Oxidation In Soil, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 67
 7. 2018, Methane oxidation and production in cadmium contaminated soils, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 132
 8. 2018, Emituje czy pochłania?- zarządzanie metanem przez gleby uprawne, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 13
 9. 2017, Potential mechanisms of heavy metal influence on soil methanotrophy and methanogenesis, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 87-88
 10. 2017, Efekt cieplarniany i przedstawienie sylwetki doktoranta, I Konferencja Doktorantów Polskiej Akademii Nauk, Falenty, 23-25.06.2017 r.,
 11. 2017, Udział gleb uprawnych w obiegu metanu w przyrodzie, Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. "Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie" na 25-lecie Studiów Doktorankich w IUNG-PIB, 14-15.09.2017 r., str. 72
 12. 2017, Methane oxidation in lead-contaminated mineral soils under different moisture levels, Environmental Science and Pollution Research, 24(32): 25346–25354
 13. 2017, Metanotrofia w glebach zanieczyszczonych ołowiem, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 29
 14. 2017, Utlenianie oraz produkcja metanu przez gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi w warunkach różnej wilgotności, III Kuźnia Młodych Talentów, Jabłonna 27-30.09.2017, str. 49
 15. 2016, Methanotrophic bacteria as element of soil biodiversity – study on arable soil, International Conference on Farmlands at Crossroads, Puławy 27-28.09.2016 r., 2016, P45, 85-85
 16. 2016, Gleby leśne jako wielki pochłaniacz metanu, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r. , str. 255
 17. 2016, Methane oxidation in heavy metal contaminated Mollic Gleysol under oxic and hypoxic conditions, Environmental Pollution, 213: 403-411
 18. 2015, Pochłanianie metanu przez gleby – wpływ sposobu użytkowania terenu / Consumption of methane by soils: effect of land use., 2015, j.pol. 213-213-j.ang. 419-419
 19. 2014, Inhibicja aktywności metanotroficznej gleby sadowniczej przez nawozy azotowe, 2014, 58-59
X