Baranowski Piotr

Baranowski Piotr

Print Friendly, PDF & Email
prof. dr hab. Baranowski Piotr
Nr pokoju: 204
E-mail: p.baranowski@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 161

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Laboratorium: Laboratorium Termografii

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Fizyka wody glebowej
 • Wykorzystanie termografii w badaniach agrofizycznych

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1982    Mgr fizyki
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie
 • 1999    Dr nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Modelowe badania wykorzystania pomiaru temperatury radiacyjnej roślin do oceny ewapotranspiracji aktualnej”
 • 2009    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Temperatura radiacyjna wybranych owoców i nasion jako parametr oceny ich jakości”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 1989    Uniwersytet w Gandawie, Belgia

Publikacje pracownika

 1. 2022, Anthropogenic Factors Affecting the Vegetation Dynamics in the Arid Middle East, Environmental and Climate Technologies , 26(1): 774-805; DOI: 10.2478/rtuect-2022-0060
 2. 2022, Assessing the Role of the Young Farmer Scheme in the Export Orientation of Greek Agriculture, Sustainability, 4, 3287, str 1-13, DOI:10.3390/su14063287
 3. 2022, Investigation of the Vegetation Coverage Dynamics and its Relation to Atmospheric Patterns in Kabul River Basin in Afghanistan, Pure and Applied Geophysics, DOI: 10.1007/s00024-022-03044-6
 4. 2022, AMMONIA EMISSIONS AFTER UREA-BASED FERTILIZERS APPLICATION, 21th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2022”; 30-31.05.2022, str. 112-113
 5. 2022, Spatial and Temporal Assessment of Remotely Sensed Land Surface Temperature Variability in Afghanistan during 2000–2021, Climate, 10,111, str. 1-19, DOI: 10.3390/cli10070111
 6. 2022, Analysis of the recent trends in vegetation dynamics and its relationship with climatological factors using remote sensing data for Caspian Sea watersheds in Iran, International Agrophysics, 36, str. 139-153, DOI: 10.31545/intagr/150020
 7. 2021, Dynamics of meteorological time series on the base of ground measurements and retrospective data from MERRA ‐2 for Poland, International Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.6787
 8. 2021, New slow-release fertilizers – economic, legal and practical aspects: a Review, International Agrophysics, 35, str. 11-24, DOI: 10.31545/intagr/131184
 9. 2021, Identification of plant leaf phosphorus content at different growth stages based on hyperspectral reflectance, BMC Plant Biology, 21,28, str 1-17, DOI: 10.1186/s12870-020-02807-4
 10. 2021, Immediate effects of the application of various fungal strains with urea fertiliser on microbiome structure and functions and their relationships with the physicochemical parameters of two different soil types, Applied Soil Ecology, DOI: 10.1016/j.apsoil.2021.103972
 11. 2021, Modification of nitrogen fertilizers as a way to reduceammonia emissions, 20th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2021”, Lublin 18 maja 2021 r., str. 32
 12. 2021, Dynamics of Daytime Land Surface Temperature (LST) Variabilities in the Middle East Countries During 2001–2018, Pure and Applied Geophysics, 178: 2357–2377; DOI: 10.1007/s00024-021-02765-4
 13. 2021, Investigation of Atmospheric Conditions Associated with a Storm Surge in the South-West of Iran, Atmosphere, 12, 1429, str 1-15, DOI: 10.3390/atmos12111429
 14. 2021, Biophysical modules in the agent based policy models, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 76
 15. 2021, Monitoring leaf potassium content in leaves using hyperspectral imaging, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 180
 16. 2020, Combined TBATS and SVM model of minimum and maximum air temperatures applied to wheat yield prediction at different locations in Europe, Agricultural and Forest Meteorology, 281(107827), str 1-19, DOI: 10.1016/j.agrformet.2019.107827
 17. 2020, The history of rainfall data time-resolution in a wide variety of geographical areas, Journal of Hydrology, 590: 125258; DOI: 10.1016/j.jhydrol.2020.125258
 18. 2020, Climate change impact evaluation in various regions in Europe on the base of ensemble modelling, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-18052
 19. 2020, Modeling of air temperatures using a combination of TBATS and SVM models for various climatic locations in Europe, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-22227
 20. 2020, Slow-release fertilizers to reduce ammonia and GHG emissions from agricultural sources, 1st International Symposium on Climate-Resilient Agri-Environmental Systems (ISCRAES 2020), Irland, Dublin, 04-06.11.2020 r., str. 50-51
 21. 2020, Multifractal Cross Correlation Analysis of Agro-Meteorological Datasets (Including Reference Evapotranspiration) of California, United States, Atmosphere, 11,1116, str 1-24, DOI: 10.3390/atmos11101116
 22. 2019, Multifractal characterization and comparison of meteorological time series from two climatic zones, Theoretical and Applied Climatology, DOI: 0.1007/s00704-018-2705-0
 23. 2019, Implications of crop model ensemble size and composition for estimates of adaptation effects and agreement of recommendations, Agricultural and Forest Meteorology, 264, str. 351-362, DOI: 10.1016/j.agrformet.2018.09.018
 24. 2019, The relationship between mineral nitrogen content and soil pH in grassland and fodder crop soils, Applied Ecology and Environmental Research, 17(1), str. 107-121, DOI: 10.15666/aeer/1701_107121
 25. 2019, Multifractal characterization and comparison of meteorological timeseries from two climatic zones, Theoretical and Applied Climatology, 137, str. 1811-1824, DOI: 10.1007/s00704-018-2705-0
 26. 2019, Multifractality of meteorological time series for Poland on the base of MERRA-2 data, Chaos, Solitons & Fractals, 127, str. 318-333, DOI: 10.1016/j.chaos.2019.07.008
 27. 2019, Mineral nitrogen content in hydrographic areas of Poland depending on land use, International Agrophysics, 33, str. 481-491, DOI: 10.31545/intagr/112023
 28. 2019, Mineral nitrogen content in soils depending on land use and agronomic category, Applied Ecology and Environmental Research, 17(3), str. 5663-5675, DOI: 10.15666/aeer/1703_56635675
 29. 2019, Zastosowanie modelu SVM/TBATS do prognozowania minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza w kontekście rolniczym, II Konferencja Doktorantów „Cztery Żywioły – Wpółczesne Problemy w Naukach o Życiu”, Lublin, 24.10.2019 r., str. 7
 30. 2019, Powłoki polimerowe w nawozach o spowolnionym uwalnianiu (SRF) – aspekt prawny, ekonomiczny i technologiczny, VII Konferencja Naukowa Materiały Polimerowe - Pomerania-Plast, 5-7.06.2019, Międzyzdroje, Polska, str. 68
 31. 2019, Zastosowanie metody MF-DFA do porównania szeregów czasowych wybranych elementów meteorologicznych ze stacji synoptycznych IMGW-PIB i bazy NASA MERRA-2, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Klimatologii pt.: ,,Zmienność klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania", Poznań, Polska, 21-23.10.2019 r,
 32. 2019, Badania stężeń gazów cieplarnianych nad polami uprawnymi z pułapu wiatrakowca z wykorzystaniem analizatora Picarro, XXIV Konferencja Nowoczesne Metody Instrumentalne w Analizie Śladowej, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, 2-3.12.2019 r.,
 33. 2019, Wyniki projektu GYROSCAN w kontekście możliwości wykorzystania w rolnictwie precyzyjnym, Konferencja „Rolnictwo 4.0. Start nowej ery“, Kamień Śląski k. Opola 27.01-29.01.2020,
 34. 2019, Monitorowanie stanu upraw z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, XXVI Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane 4-8.02.2019 r.,
 35. 2019, Impact Response Surfaces (IRS) & Adaptation Response Surfaces (ARS): A methodology for evaluating adaptation strategies under climate change, 2nd International Conference ''Agrophysics Trends: from actual challenges in arable farming and crop growing towards advanced technologies” devoted to the 90th Anniversary of Academician Eugene Ermakov”, Sankt Petersburg, Rosja, 2-4.10.2019 ,
 36. 2019, The use of mixed TBATS and SVM model to forecast the minimum and maximum air temperature for various climatic locations in Europe in the agricultural context, 2nd International Conference ''Agrophysics Trends: from actual challenges in arable farming and crop growing towards advanced technologies” devoted to the 90th Anniversary of Academician Eugene Ermakov”, Sankt Petersburg, Rosja, 2-4.10.2019,
 37. 2018, Classifying multi-model wheat yield impact response surfaces showing sensitivity to temperature and precipitation change, Agricultural Systems, 159: 209-224
 38. 2018, Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors – comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence, Food Control, 85: 327-338
 39. 2018, Adaptation response surfaces for managing wheat under perturbed climate and CO2 in a Mediterranean environment, Agricultural Systems, 159: 260-274
 40. 2018, Detection of fungal infections in strawberry fruit by VNIR/SWIR hyperspectral imaging, Postharvest Biology and Technology, 139: 115-126
 41. 2018, Scaling properties of meteorogical time series for Poland based on data from MERRA-2, 7th International Young Scientists Conference, Rzeszów 4-5.06.2018 r., str. 28
 42. 2018, Zastosowanie modeli TBATS i SVM do prognozowania minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza na podstawie meteorologicznych szeregów czasowych, W: "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie", Praca zbiorowa, Red. Dorota Kołodyńska; Wyd. UMCS w Lublinie; ISBN 978-83-945225-5-1, str. 182-183
 43. 2018, Forecasting Minimum and Maximum Air Temperature Using Combined TBATS and SVM Methods, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 26
 44. 2018, Spatio-temporal properties of meteorological time series for Poland from NASA MERRA-2, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 52
 45. 2018, Assimilable nutrient content correlation with physicochemical properties of soil, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 96
 46. 2018, Application of hyperspectral imaging to classify and monitor of fungal infected fruits, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 165
 47. 2018, Minimum and maximum air temperatures modelling with TBATS and SVM for various climatic localizations in Europe, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 171
 48. 2018, Comparison of meteorological time series derived from NASA MERRA-2 and synoptic stations, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 172
 49. 2018, Porównanie meteorologicznych szeregów czasowych pochodzących z bazy nasa merra-2 i stacji naziemnych, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 15
 50. 2018, Problemy techniczne związane z montażem oprzyrządowania pomiarowego na wiatrakowcu., Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 51. 2018, HSI for rapid determination of fruit quality parameters, Hyperspectral Imaging & Applications Conference, Coventry, United Kingdom, 10-11.10.2018 r.,
 52. 2018, Mineral nitrogen content in the 60-90 cm layer of grassland soils relative to other fodder crops, way of managing agricultural lands and farming intensity / Zawartość azotu mineralnego w warstwie 60-90 cm gleb użytków zielonych na tle innych upraw o przeznaczeniu paszowym, sposobów zagospodarowania użytków rolnych oraz intensywności gospodarowania, Acta Agrophysica, 25(3): 343-357
 53. 2018, Content of certain macro- and microelements in orchard soils in relation to agronomic categories and reaction of these soils, Journal of Elementology, 23(4): 1361-1372
 54. 2018, Wpływ nawożenia na zawartość azotu mineralnego w glebach użytków zielonych i upraw rolniczych o przeznaczeniu paszowym / The impact of fertilization on the mineral nitrogen content in grassland and fodder crop soils, Przemysł Chemiczny, 97(11): 1899-1905
 55. 2017, Temporal scale influence on multifractal properties of agro-meteorological time series, Agricultural and Forest Meteorology, 239: 223-235
 56. 2017, Temporal properties of spatially aggregated meteorological time series, Agricultural and Forest Meteorology, 234: 247-257
 57. 2017, Forecasting of meteorological time series using combined tbats and svm methods, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 45-46
 58. 2017, Discrimination of fungal infected strawberry fruits using hyperspectral reflectance imaging, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 77-78
 59. 2017, Multifraktalność agro-meteorologicznych szeregów czasowych dla polski na podstawie danych NASA MERRA II, V Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie", Lublin 20.06.2017 r.,
 60. 2017, Detection of pits in fresh and frozen cherries using a hyperspectral system in transmittance mode, Journal of Food Engineering, DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2017.07.028
 61. 2017, Szybka detekcja porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017, str. 21
 62. 2017, Algorithms for detecting cherry pits on the basis of transmittance mode hyperspectral data, International Agrophysics, 31(4): 539-549
 63. 2017, Relationship between assimilable-nutrient content and physicochemical properties of topsoil, International Agrophysics, 31(4): 551-562
 64. 2017, Prognozowanie temperatury powietrza na podstawie meteorologicznych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli TBATS i SVM, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 10
 65. 2017, Multifraktalność meteorologicznych szeregów czasowych dla Polski z bazy Nasa Merra II, III Kuźnia Młodych Talentów, Jabłonna 27-30.09.2017, str. 28
 66. 2017, Scaling properties of meteorological time series for Poland from MERRA II, 10th Geosymposium for Young Researchers, Zabrze, 21-23.09.2017, str. 20
 67. 2017, Multifraktalność meteorologicznych szeregów czasowych dla Polski z bazy Nasa Merra II dla Polski, Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. "Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie" na 25-lecie Studiów Doktorankich w IUNG-PIB, 14-15.09.2017 r., str. 21
 68. 2017, Relation of mineral nitrogen and sulphate sulphur content in soil to certain soil properties and applied cultivation treatments, Acta Agrophysica , 24(3): 523-534
 69. 2017, Analysis of Climate Dynamics Across a European Transect Using a Multifractal Method, Advances in Time Series Analysis and Forecasting. Selected Contributions from ITISE 2016 (Eds. Ignacio Rojas, Héctor Pomare, Olga Valenzuela). Springer International Publishing, str. 103-116
 70. 2017, GHG mapping over cultivated fields in ground and aerial measurements – project assumption, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017, str. 82
 71. 2017, Probabilistic assessment of adaptation options from an ensemble of crop models: a case study in the Mediterranean, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 72. 2017, Analysis of a crop models ensemble response to adaptation measures under climate change using ARS, 3rd International Conference on Global Food Security, Cape Town, South Africa 3-6.12.2017,
 73. 2017, Analiza reakcji modeli wzrostu i plonowania roślin na zabiegi adaptacyjne w kontekście zmian klimatu przy wykorzystaniu ARS, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017,
 74. 2017, Spatial analysis of multifractal spectra of the MERRA II meteorological time series, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 75. 2017, Effect of changing size and composition of a crop model ensemble on impact and adaptation response surfaces, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 76. 2017, Probabilistic assessment of adaptation options from an ensemble of crop models: a case study in the Mediterranean, International Conference "Impacts World 2017", Potsdam, Germany 11-13.10.2017,
 77. 2017, Support of precision agriculture with an ecosystem monitoring system from gyrocopter platform, 3rd International Conference on Global Food Security, Cape Town, South Africa 3-6.12.2017,
 78. 2017, Modelling nitrous oxide emissions of high input maize crop systems, MACSUR Science Conference, Berlin, Germany 22-24.05.2017,
 79. 2017, Przestrzenna analiza spektrum multifraktalnego wielkości meteorologicznych pochodzących z MERRA II, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017, str. 9
 80. 2017, Modelowanie emisji N2O na poziomie pola w różnych reżimach uprawy i nawożenia, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017, str. 133
 81. 2017, Metodyka pomiaru i modelowania emisji N2O, XXXVIII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pt. "Innowacje na rzecz adaptacji wobec zmian klimatu", Puławy 18-20.09.2017, str. 131
 82. 2017, A methodology for probabilistic assessment of adaptation strategies: a case study in the Mediterranean, The joint meeting of Italian Society of Agronomy and Italian Association of Agrometeorology, Mediolan, Włochy 12-14.09.2017,
 83. 2016, Early detection of plants diseases based on hyperspectral and thermography imaging., VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Colleges. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas developmemt. Bydgoszcz, 15-17.09.2016 r., 61-61
 84. 2016, Non-destructive techniques for testing yhe resistance of plants to the virus (TMV), Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r., 81-82
 85. 2016, Ocena zmian parametrów fizykochemicznych owoców porażonych grzybem Botrytis cinerea w oparciu o obrazowanie hiperspektralne, Nauka i Przemysł - lubelskie spotkania studenckie, 06.06.2016 Lublin, str. 161-163
 86. 2016, Wykorzystanie termografii do badania odporności tytoniu (Nicotiana tabacum L.) na wirusa mozaiki tytoniu (TMV), Nauka i Przemysł - lubelskie spotkania studenckie, 06.06.2016 Lublin , str. 159-160
 87. 2016, Nondestructive measurement of soluble solid content of fruit based on hyperspectral imaging technique, 1st Meeting of Young Researches from V4 Countries, Rzeszów, 20.04.2016 r., str. 75
 88. 2016, Application of thermography for testing the resistance of tobacco (Nicotiana Tabacum L.) Plants to the tobacco mosaic virus (TMV), 1st Meeting of Young Researches from V4 Countries, Rzeszów, 20.04.2016 r., 32-32
 89. 2016, Hyperspectral reflectance imaging for detection of fruits pathogens, 6th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment”, Rzeszów, 21-22.04.2016 r., str. 109
 90. 2016, Zastosowanie termografii oraz obrazowania hiperspektralnego do śledzenia porażenia roślin tytoniu (Nicotiana tabacum L.) patogenem TMV, III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016 r.,
 91. 2016, Detection of gray mold infection using hyperspectral reflectance imaging, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, str. 48-49
 92. 2016, Application of thermography and hyperspectral techniques for testing the resistance of tobacco (Nicotiana Tabacum L.) plants to the tobacco mosaic virus (TMV), Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 18-19
 93. 2016, Modelling climate change impact on crop production, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 12-13
 94. 2016, Statistical modelling of agrometeorological time series by exponential smoothing, International Agrophysics, 30(1): 57-65
 95. 2015, Carotenoid determination in tomato juice using near infrared spectroscopy., International Agrophysics, 29(3): 275-282
 96. 2015, Zastosowanie analizy klasyfikacyjnej do detekcji fragmentów pestek w owocach., 2015, 28-28
 97. 2015, Temperature and precipitation effects on wheat yield across a European transect: a crop model ensemble analysis using impact response surfaces., Climate Research, 65: 87-105
 98. 2015, Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impacts., Climate Research, 6539-52
 99. 2015, Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impact on chosen regions of Europe., 2015, 17-17
 100. 2015, Supervised classification of cultivars and pits in cherries based on hyperspectral imaging data., 2015, 58-59
 101. 2015, The use of meteorological time series to assess climate impact., 2015, 8-9
 102. 2015, Hyperspectral and Thermal Imaging of Oilseed Rape (Brassica napus) Response to Fungal Species of the Genus Alternaria., PLoS One, DOI: 10.1371/journal.pone.0122913
 103. 2014, Dobór optymalnych długości fal do identyfikacji obić w jabłkach oraz identyfikacji odmian jabłek w oparciu o obrazowanie huperspektralne., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 78-81
 104. 2014, Multifractal analysis of chosen meteorological time series to assess climate impact in field level., 2014, 59-59
 105. 2014, Field experiment in Lubelskie region to validate crop growth models in temperate climate., 2014, 61-61
 106. 2014, CO2 flux measurements in the vegetation period of winter wheat in Lubelskie Province., 2014, 20-20
 107. 2014, Self-similarity analysis of chosen agro-meteorological time series., 2014, 3
 108. 2014, Impact of extreme climate changes on the predicted crops in Poland / Wpływ ekstremalnych zmian klimatu na prognozowaną produkcję rolniczą., Acta Agrophysica, 2014, 21(4): 415-431
 109. 2014, Estimation of antioxidant components of tomato using VIS-NIR reflectance data by handheld portable spectrometer., International Agrophysics, 2014, 28(4): 521-527
 110. 2014, Application of hyperspectral imaging to estimation of protein and water content of selected grains., 2014, 94-95
 111. 2014, Classification models of bruise and cultivar detection on the basis of hyprspectral imaging data., Computers and Electronics in Agriculture, 2014, 10666-74
 112. 2014, Modelowanie procesów fizycznych zachodzących w środowisku glebowym., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 210-212
 113. 2013, Supervised classification of bruised apples on the base of hyperspectral imaging data, 2013
 114. 2013, Supervised classification of bruised apples with respect to the time after bruising on the basis of hyperspectral imaging data, Postharvest Biology and Technology, 2013, 86249-258
 115. 2013, Reaction of yellow- and black-seeded rape plants to the soil compaction state, 2013, 95-95
 116. 2013, Estimation of protein and water content of selected plant raw materials using hyperspectral imaging, 2013, 46-46
 117. 2013, External barrel temperature of a small bore olympic rifle and shooting precision, Biology of Sport, 2013, 30(1): 47-50
 118. 2012, Detection of bruises in apples using hyperspectral data, 2012, 8-8
 119. 2012, Wpływ stanu energetycznego wody w glebie na jej właściwości spektralne, 2012
 120. 2012, Postharvest quality evaluation with thermal imaging, 2012, 14-14
 121. 2012, Detection of early bruises in apples using hyperspectral data and thermal imaging., Journal of Food Engineering, 2012, 110345-355
 122. 2011, Modelowanie procesów transportu zachodzących w systemie gleba-roślina-atmosfera, 2011, 30-30
 123. 2011, Radiation temperature of tomatoes and mechanical properties of their skin, International Agrophysics, 2011, 25(2): 131-139
 124. 2010, Analiza jakości wybranych warzyw z wykorzystaniem termografii aktywnej, 2010
 125. 2009, Wastewater purification by muck soil and willow (Salix Americana)., Polish Journal of Environmental Studies, 2009, 18(2): 305-312
 126. 2009, Zmiany temperatury liści rzepaku (Brassica napus) pod wpływem porażenia przez grzyby rodzaju Alternaria., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2009, XXX, 21-33
 127. 2009, Detection of physiological disorders and mechanical defects in apples with the use of thermography., International Agrophysics, 2009, Vol. 23, No. 1, 9-17
 128. 2009, Detection of early apple bruises using pulsed-phase thermography., Postharvest Biology and Technology, 53
 129. 2009, Badanie rozkładu temperatury radiacyjnej powierzchni wybranych nasion i owoców do oceny ich jakości., 2009
 130. 2009, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych, 2009
 131. 2008, Termografia – technika detektywów., 2008
 132. 2008, Wpływ uprawy na hydrofizyczne właściwości gleb., 2008
 133. 2008, Badanie rozkładu temperatury radiacyjnej powierzchni wybranych nasion i owoców do oceny ich jakości., 2008
 134. 2008, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2008
 135. 2008, Zmiany temperatury liści rzepaku (Brassica Napus) i brokuła chińskiego (Brassica Oleracea Var. Alboglabra) pod wpływem porażenia przez grzyby rodzaju Alternaria., 2008
 136. 2008, Temperatura radiacyjna wybranych owoców i nasion jako parametr oceny ich jakości., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2008, (159, (2)): 1-122
 137. 2008, Termograficzna ocena procesu gojenia u pacjentów po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji., Magazyn Lekarza Okulisty, 2008, 4, 243-248,
 138. 2008, Detection of watercore in ‚Gloster’ apples using thermography., Postharvest Biology and Technology, 2008, 47, 358-366
 139. 2007, Monitoring i modelowanie wilgotności i temperatury gleby., 2007
 140. 2007, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2007
 141. 2005, Evapotranspiration into the boundary layer of the atmosphere., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-160, l. ark. wyd. 11,4
 142. 2005, Application of thermography for evaluation of parameters characterizing seed and fruit quality., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 7-14
 143. 2005, Determination of transpiration rate of fruit on the base of surface radiation temperature measurement., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 231-236
 144. 2005, Laboratoryjne badania na możliwością wykorzystania temperatury powierzchni owoców do określania intensywności parowania jako istotnego parametru oceny jakości owoców., Acta Agrophysica, 2005, 126, 6(2), 307-318
 145. 2005, Detekcja uszkodzeń mechanicznych jabłek z wykorzystaniem termografii., Acta Agrophysica, 2005, 125, 6(1), 19-29
 146. 2005, N2O emission from surface of Eutric Histosol irrigated with municipal wastewater (after second step of purification)., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 2, 111-118
 147. 2004, Application of thermography in agrophysics, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 144-147
 148. 2004, Determination of energetic status and evaporation from porous bodies on the base of infrared imaging, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 11-117
 149. 2004, Modellingof actual evapotranspiration with the use of crop cover radiation temperature and soil data, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 144-152
 150. 2004, Physical basis of heat and mass transfer in the boundary layer of the atmosphere, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-150, l. ark. wyd. 10,7
 151. 2004, Ocena wpływu zasolenia na wzrost, fotosyntezę, potencjał wody i temperaturę liści siewek pszenicy odmiany Almari, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 97-103
 152. 2004, Metody zdalnego określania parametrów i procesów w systemach agrofizycznych, 2004
 153. 2004, Methods for determination of energetic status of water in porous media, 2004
 154. 2004, Studies of the seed germination capacity with use of thermography, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1046-1047
 155. 2004, Studies of soil water availability for plants on the base of thermographic measurements. 2004, EUROSOI, 2004
 156. 2004, An attempt to evaluate seed germination capacity on the base of termographic obsrvation, 2004
 157. 2004, Determination of physical properties of granular and cellular bodies with the use of thermography, 2004
 158. 2004, Determination of soil water status with the use of termography, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 159. 2003, Agrofizyczne systemy monitorowania procesu produkcji bezpiecznej żywności., Acta Agrophysica, 2003, 84, 21-29
 160. 2003, A new method of the seed viability estimation. 2003, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 105-110, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 2003, 105-110
 161. 2003, System monitorowania wilgotności, zasolenia i temperatury w glebie, termografia w agrofizyce, modelowanie procesów fizycznych w glebie., 2003
 162. 2003, Application of thermography in agrophysics., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 83-87
 163. 2003, Application of thermography in agrophysics., 2003
 164. 2003, The analysis ofinfrared images to evaluate enegetic status and evaporation of agricultural porous media., 2003
 165. 2003, Sawriemiennyj mietod apriedielienija wschorziesti siemjan., 2003
 166. 2003, Ocena wpływu zasolenia na wzrost, potencjał wody i temperaturę liści siewek pszenicy odmiany Almari., 2003
 167. 2003, Termografia w agrofizyce., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 663-675
 168. 2002, Agrofizyka w monitorowaniu procesu produkcji bezpiecznej zdrowotnie żywności., 2002
 169. 2002, Thermal imaging of legume seed at germination., ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002, 2002
 170. 2002, Wykorzystanie techniki zobrazowań termalnych w badaniach rolniczych. Application of thermal images technology in agricultural investigations., Acta Agrophysica, 2002, 72, 7-14
 171. 2002, Odwzorowania termalne powierzchni roślin. Thermal imagery of plants cover., Acta Agrophysica, 2002, 60, 131-139
 172. 2001, Odwzorowanie zróżnicowanej dostępności wody glebowej dla roślin w obrazach termalnych ich powierzchni., 2001
 173. 2001, Zastosowanie termografii w różnych dziedzinach nauki i techniki. Application of thermography in different branches of science and technology., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 94-103
 174. 2001, Zróżnicowana dostępność wody glebowej dla roślin w obrazach termalnych ich powierzchni., Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie, 2001, 21, 63-66
 175. 2001, Stosunek evapotranspiracji rzeczywistej do potencjalnej jako wskaźnik stresu wodnego roślinności łąkowej., Acta Agrophysica, 2001, 53, 17-28
 176. 2000, Rejestracja i analiza zobrazowań termalnych pokrywy roślinnej., 2000
 177. 2000, Soil water and thermal conditions representation in the thermal images of the plant cover., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 32
 178. 2000, The relation of actual to potential evapotranspiration as an indicator of plant water stress for meadow plant cover., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 128-130
 179. 2000, Zastosowanie pomiaru temperatury radiacyjnej w przedsiewnej ocenie zdolności kiełkowania nasion., 2000
 180. 2000, The use of chosen water stress indices for meadow plant cover., 2000
 181. 2000, Analiza statystyczna wpływu czynników meteorologicznych i glebowych na wartość temperatury radiacyjnej powierzchni roślin., Acta Agrophysica, 2000, 38, 157-164
 182. 2000, Zastosowanie pomiaru temperatury powierzchni łanu do określania strumienia ciepła jawnego przy zróżnicowanej dostępności wody glebowej. Application of crop surface temperature measurement for estimation of sensible heat flux under differentiated soil wate, Acta Agrophysica, 2000, 34, 9-17
 183. 1999, Parametry i procesy glebowe jako czynniki determinujące wzrost i rozwój roślin – modelowanie., 1999
 184. 1999, Optymalizacja pomiaru temperatury roślin poprzez uwzględnienie parametrów meteorologicznych., 1999
 185. 1999, Porównanie i weryfikacja modeli ewapotranspiracji rzeczywistej i potencjalnej z zastosowaniem pomiaru temperatury radiacyjnej roślin., 1999
 186. 1999, The investigation of actual evapotranspiration with the use of thermography., Quantitative InfraRed Thermography 4 (QIRT'98), Łódź, 272-2777, 1999
 187. 1999, Zastosowanie termografii do badania stresu wodnego roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 1999, 8, 134-135
 188. 1999, Zastosowanie termografii do badania stresu wodne-go roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 21, 1999, 1-129, 1999, l.ark.wyd. 9,6
 189. 1999, Modelling of processes in soil-plant-atmosphere-machine system., Roczniki Gleboznawcze, 1999, L, 3, 51-66
 190. 1999, Porównanie i weryfikacja modeli ewapotranspiracji rzeczywistej i potencjalnej z zastosowaniem pomiaru temperatury radiacyjnej roślin. Comparison and verification of actual and potential evapotranspiration models with the use of plant radiation temperature, Acta Agrophysica, 1999, 22, 7-15
 191. 1998, Określenie ewapotranspiracji w badaniach lizymetrycznych na podstawie pomiaru temperatury radiacyjnej., 1998
 192. 1998, The investigation of actual evapotranspiration with the use of thermography., International Seminar Quantita-tive Infrared Thermography 4, Łódź, 7-10.09.1998, Book of abstracts QIRT"98. 114, 1998
 193. 1997, Zastosowanie termowizji w agrofizyce., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 103-104, 1997.
 194. 1997, Lysimetric study of actual evapotranspiration with the use of theromgraphy., 1997
 195. 1997, Soil structure parameters in models of crop growth and yield prediction. Physical submodels., 1997
 196. 1997, Soil structure parameters in models of crop growth and yield prediction. Physical submodels., International Agrophysics, 1997, 11, 1-2, 111-127
X