Zdunek Artur

Zdunek Artur

Print Friendly, PDF & Email
prof. dr hab. Zdunek Artur
Nr pokoju: 19
E-mail: a.zdunek@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 103

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Informacja o zatrudnieniu

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Biomechanika roślin, modelowanie komputerowe.
 • Ściany komórkowe, struktura i funkcjonalność polisacharydów.
 • Mikroskopia, CSLM, AFM, mikrospektroskopia Ramana, analiza obrazu
 • Metody oceny jakości owoów i warzyw: emisja akustyczna, biospeckle, tekstura.

Inne informacje

Stopnie naukowe:

 • 1995    Mgr fizyki
  Wydział Fizyki UMCS, Lublin
  Tytuł pracy: „Absorpcja mikrofal w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych”
 • 2001    Dr nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Zastosowanie metody emisji akustycznej do badania procesów pękania tkanki roślinnych na przykładzie tkanki bulwy ziemniaka”
 • 2008    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Instrumentalna metoda oceny wybranych cech tekstury jabłek na podstawie emisji akustycznej”
 • 2016    Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Zatrudnienie:

 • 1995-2001    Asystent,  Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów (wcześniej Zakład Mechaniki Ośrodków Rolniczych), Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
 • 2001-2008    Adiunkt, Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów (wcześniej Zakład Mechaniki Ośrodków Rolniczych), Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
 • 2009    Docent, Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
 • 2010    Kierownik Tematu II- “Zmiany mikrostruktury materiałów rolniczych podczas deformacji” , Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów (Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
 • 2011     Kierownik Zakładu Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN

Staże i stypendia:

 • 2002-2003    Kyoto University, Japan – Stypendium Japońskiej Fundacji Promocji Nauki dla młodych doktorów.
 • 2007    INRA – Nantes, Francja
 • 2010    ATB – Potsdam, Niemcy

Wybrane projekty:

 • 2005-2008    Koordynator – 2P 06T 089 28 „Zastosowanie emisji akustycznej do oceny jakości owoców i warzyw”
 • 2006-2007    Koordynator – „Interregionalne Centrum Badawczo-Edukacyjne w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/ TACIS CBC 2004-2006
 • 2007-2008    Koordynator – „Szkolenia i adaptacja laboratoriów w Instytucie Agrofizyki dla podniesienia jakości żywności na terenach przygranicznych PL-BY-UA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/ TACIS CBC 2004-2006
 • 2009-2010    Koordynator – NR 12 0031 04 „Prototyp urządzenia opartego na metodzie emisji akustycznej do oceny kruchości i tekstury jabłek”
 • 2011-2012    Koordynator – NR 12 0137 10 „Wytworzenie aparatury do niedestrukcyjnej oceny jakości warzyw i owoców na podstawie zjawiska bioscpekli”
 • 2010-2014    Członek Komitetu Zarządzającego „European network on applications of Atomic Force Microscopy to NanoMedicine and Life Sciences (AFM4NanoMed&Bio)”, COST Action TD1002
 • 2010-2014    Członek Komitetu Zarządzającego (Substitute Member) „The application of innovative fundamental food-structure-property relationships to the design of foods for health, wellness and pleasure”, COST Action TA1001

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Biofizyczne
 • International Society for Horticultural Science

Publikacje pracownika

 1. 2022, The effect of high humidity hot air impingement blanching on the changes in molecular and rheological characteristics of pectin fractions extracted from okra pods, Food Hydrocolloids, 123, 107199, str. 1-9, DOI: 10.1016/j.foodhyd.2021.107199
 2. 2022, Recent advances in interactions between polyphenols and plant cell wall polysaccharides as studied using an adsorption technique, Food Chemistry, 373, 131487, str. 1-11, DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.131487
 3. 2021, The concentration-modified physicochemical surface properties of sodium carbonate-soluble pectin from pears (Pyrus communis L.), Food Hydrocolloids, DOI: 10.1016/j.foodhyd.2020.106524
 4. 2021, The primary, secondary, and structures of higher levels of pectin polysaccharides, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, DOI: 10.1111/1541-4337.12689
 5. 2021, Aggregation and weak gel formation by pectic polysaccharide homogalacturonan, Carbohydrate Polymers, 256, 117566; DOI: 10.1016/j.carbpol.2020.117566
 6. 2021, The effect of N-(n-butyl)thiophosphoric triamide on the selected physical and physicochemical properties of Urea-Ammonium Nitrate solutions, 20th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2021”, Lublin 18 maja 2021 r., str. 26
 7. 2021, Visualization and structural characterization of plant cell wall hemicelluloses, 20th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2021”, Lublin 18 maja 2021 r., str. 61
 8. 2021, Effect of Low Temperature on Changes in AGP Distribution during Development of Bellis perennis Ovules and Anthers, Cells, 10(8), 1880; DOI: 10.3390/cells10081880
 9. 2021, Plasmodiophora brassicae-Triggered Cell Enlargement and Loss of Cellular Integrity in Root Systems Are Mediated by Pectin Demethylation, Frontiers in Plant Science, DOI: 10.3389/fpls.2021.711838
 10. 2021, Structural properties of diluted alkali-soluble pectin from Pyrus communis L. in water and salt solutions, Carbohydrate Polymers, 273,118598, str. 1-11, DOI: 10.1016/j.carbpol.2021.118598
 11. 2020, Resolving the nanostructure of sodium carbonate extracted pectins (DASP) from apple cell walls with atomic force microscopy and molecular dynamics, Food Hydrocolloids, 104, (105726), DOI: 10.1016/j.foodhyd.2020.105726
 12. 2020, Evaluation of Nanocomposite Made of Polylactic Acid and Nanocellulose from Carrot Pomace Modified with Silver Nanoparticles, Polymers, 12(4), 812; DOI: 10.3390/polym12040812
 13. 2020, An Atomic Force Microscopy Study on the Effect of β-Galactosidase, α-L-Rhamnosidase and α-L-Arabinofuranosidase on the Structure of Pectin Extracted from Apple Fruit Using Sodium Carbonate, International Journal of Molecular Sciences, 21,4064, str. 1-12, DOI: 10.3390/ijms21114064
 14. 2020, Effect of different conditions of synthesis on properties of silvernanoparticles stabilized by nanocellulose from carrot pomace, Carbohydrate Polymers, 245,116513, str 1-9, DOI: 10.1016/j.carbpol.2020.116513
 15. 2020, Properties of Arabinogalactan Proteins (AGPs) in Apple (Malus × Domestica) Fruit at Different Stages of Ripening, Biology, 9,225, str. 1-12, DOI: 10.3390/biology9080225
 16. 2020, Dissipative particle dynamics model of homogalacturonan based on molecular dynamics simulations, Scientific Reports, 10: 14691; DOI: 10.1038/s41598-020-71820-2
 17. 2020, The role of arabinogalactan proteins (AGPs) in fruit ripening—a review, Horticulture Research, 7(176); DOI: 10.1038/s41438-020-00397-8
 18. 2020, The Effect of Cultivation Method of Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) cv. Honeoye on Structure and Degradation Dynamics of Pectin during Cold Storage, Molecules, 25(18), 4325; DOI: 10.3390/molecules25184325
 19. 2020, Investigations of changes in the arabinogalactan proteins (AGPs) structure, size and composition during the fruit ripening process, Scientific Reports, 10: 20621; DOI: 10.1038/s41598-020-77749-w
 20. 2020, Modeling of mechanical properties of hemicellulose-cellulose networks in plant cell wall analogues, III Konferencja Doktorantów "Cztery Żywioły - współczesne problemy w naukach o życiu", Warszawa, 18.12.2020, str. 46
 21. 2019, Distribution of arabinogalactan proteins and pectins in the cells of apple (Malus × domestica) fruit during post-harvest storage, Annals of Botany, 123(1), str. 47-55, DOI: 10.1093/aob/mcy133
 22. 2019, Arabinogalactan proteins: Distribution during the development of male and female gametophytes, Plant Physiology and Biochemistry, 135, str. 9-18, DOI: 10.1016/j.plaphy.2018.11.023
 23. 2019, Analysis of AGP contribution to the dynamic assembly and mechanical properties of cell wall during pollen tube growth, Plant Science, 281, str. 9-18, DOI: 10.1016/j.plantsci.2019.01.005
 24. 2019, Cross-linking of diluted alkali-soluble pectin from apple (Malus domestica fruit) in different acid-base conditions, Food Hydrocolloids, 92, str. 285-292, DOI: 10.1016/j.foodhyd.2019.02.010
 25. 2019, The Effect of Concentration on the Cross-Linking and Gelling of Sodium Carbonate-Soluble Apple Pectins, Molecules, 24(8), 1635, str. 1-12, DOI: 10.3390/molecules24081635
 26. 2019, Tailored nanocellulose structure depending on the origin. Example of apple parenchyma and carrot root celluloses, Carbohydrate Polymers, 210, str 186-195, DOI: 10.1016/j.carbpol.2019.01.070
 27. 2019, Enzymes and vitamin C as factors influencing the presence of arabinogalactan proteins (AGPs) in Solanum lycopersicum fruit, Plant Physiology and Biochemistry, 139, str. 681-690, DOI: 10.1016/j.plaphy.2019.04.035
 28. 2019, Badania uporządkowania białek arabinogalaktanowych (AGP) w ścianie komórkowej owoców w warunkach stresu, II Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Naukowców "ProDoc" Lublin, 12.04.2019 r., str. 21
 29. 2019, Influence of chitosan addition on the mechanical and antibacterial properties of carrot cellulose nanofibre film, Cellulose, 26(18), str.9613-9629, DOI: 10.1007/s10570-019-02755-9
 30. 2019, Immunocytochemical studies on the distribution of arabinogalactan proteins (AGPs) as a response to fungal infection in Malus x domestica fruit, Scientific Reports, 9(1), str. 1-14, DOI: 10.1038/s41598-019-54022-3.
 31. 2019, Physicochemical properties of the diluted alkali-soluble pectin from pears and its concentration-affected cross-linking proces, 5th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience (15th ICPG) 11-15.11.2019,
 32. 2019, Nanocellulose – chitosan interactions in aqueous solutions at different pH conditions, 6th EPNOE International Polysaccharide Conference, 21-25.10.2019,
 33. 2019, Differences in structure of cellulose isolated from fruits and vegetables, 6th EPNOE (European Polysaccharide Network of Excellence) International Polysaccharide Conference, Aveiro, Portugal, 21-25.10.2019 r., str. 344
 34. 2019, Differences in structure of cellulose isolated from apple and carrot tissues, 6th EPNOE (European Polysaccharide Network of Excellence) International Polysaccharide Conference, Aveiro, Portugal, 21-25.10.2019 r.,
 35. 2019, Structural organization of apple pectin extracted using sodium carbonate in different acid-base conditions, 15th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience (15th ICPG), 13-15.11.2019, Praga, Czechy,
 36. 2019, Research of the Institute of Agrophysics PAS in Lublin (Poland) as a response to current challenges and trends in agrophysics, 2nd International Conference ''Agrophysics Trends: from actual challenges in arable farming and crop growing towards advanced technologies” devoted to the 90th Anniversary of Academician Eugene Ermakov”, Sankt Petersburg, Rosja, 2-4.10.2019,
 37. 2018, Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors – comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence, Food Control, 85: 327-338
 38. 2018, Changes in arabinogalactan proteins (AGPs) distribution in apple (Malus x domestica) fruit during senescence, Postharvest Biology and Technology, 138: 99-106
 39. 2018, Application of the biospeckle method for early detection of fungal disease of apple fruit, FRUTIC Symposium on Optimizing Water Use in the Supply Chain of Fresh Produce, Potsdam, Germany 6.02.2018, str. 23
 40. 2018, Postharvest Monitoring of Tomato Ripening Using the Dynamic Laser Speckle, Sensors, 18(4), 1093; DOI: 10.3390/s18041093
 41. 2018, Evaluation of the molecular structure of sodium carbonate soluble fraction of pectin with the atomic force microscopy and molecular dynamics, 17th Food Colloids Conference, University of Leeds, UK, 8-11.04.2018 r., BI-346
 42. 2018, Structural, mechanical and enzymatic study of pectin and cellulose during mango ripening, Carbohydrate Polymers, 196: 313-321
 43. 2018, Cross-linking of sodium carbonate-soluble pectins from apple by zinc ions, Carbohydrate Polymers, 196: 1-7
 44. 2018, Wpływ jonów cynku na proces żelowania pektyn rozpuszczalnych w rozcieńczonych alkaliach, VI Sympozjum Inżynierii Żywności, Warszawa 26-27.06.2018 r., str. 31
 45. 2018, Supramolekularna struktura związków pektynowych izolowanych z owoców i warzyw oraz ich właściwości, VI Sympozjum Inżynierii Żywności, Warszawa 26-27.06.2018 r., str. 18
 46. 2018, Charakterystyka Struktury Molekularnej Celulozy i Nanocelulozy z Zastosowaniem Metod Spektroskopowych, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 24
 47. 2018, The Gelation Process of Sodium Carbonate-Soluble Pectin from Apples Influenced by Pectin Concentration, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 24
 48. 2018, Structural network of arabinogalactan proteins (AGPs) and pectins in apple fruit during ripening and senescence processes, Plant Science, 275: 36-48
 49. 2018, Effect of ultrasonication on physicochemical properties of apple based nanocellulose-calcium carbonate composites, Cellulose, 25(8): 4603-4621
 50. 2018, An effect of the water loss on the properties of nanocellulose sol, XVI Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications, Lublin, 28-31.08.2018 r., str. 162
 51. 2018, Structure-Related Gelling of Pectins and Linking with Other Natural Compounds: A Review, Polymers, 10(7), 762; DOI:10.3390/polym10070762
 52. 2018, Distribution of arabinogalactan proteins (AGPs) in fruit cell wall, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 37
 53. 2018, The concentration affected aggregation and gelation in solution of sodium carbonate-soluble pectin extracted from pears, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 41
 54. 2018, Characterization of cellulose and nanocellulose isolated from fruit and vegetable pomaces, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 43
 55. 2018, The cross-linkingprocess of sodium carbonate-soluble pectin from apples in the presence of strontium chloride, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 45
 56. 2018, Possible self-assembly mechanism of sodium carbonate-soluble fraction of pectin (DASP) studied with the atomic force microscopy and molecular dynamics, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 48
 57. 2018, Influence of chitosan addition on properties of nanocellulose composites obtained from carrot, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 137
 58. 2018, An effect of pH on gelation of sodium carbonate-soluble pectin extracted from pears, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 152
 59. 2018, Rearrangement of pectin distribution in Helianthus annuus (L.) roots in response to lead exposure, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 154
 60. 2018, Wpływ stężenia pektyn ekstrahowanych węglanem sodu z jabłek na ich proces sieciowania, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 23
 61. 2018, Characterization of composites of chitosan and nanocellulose obtained from carrot wastes, World Polymers Congres MACRO 2018, Cairns, Austria, 1-5.07.2018 r., str. 31
 62. 2018, Molecular structure of cellulose and nanocellulose evaluated by Raman and FTIR spectroscopy, The 26th International Conference on Raman Spectroscopy (ICORS 2018), Jeju, Korea, 26-31.08.2018 r. , str. 1034-1035
 63. 2018, Methods of biopolymers localization in the fruit cell wall: Raman imaging and immunofluorescense, The 26th International Conference on Raman Spectroscopy (ICORS 2018), Jeju, Korea, 26-31.08.2018 r., str. 786-787
 64. 2018, The influence of zinc ions on the cross-linking of diluted alkali soluble pectin from apples, VI International Session of Young Scientific Staff "Foood-tradition and modernity", Lublin, 24-25.05.2018 r., str. 124
 65. 2018, Właściwości reologiczne i strukturalne pektyn rozpuszczalnych w rozcieńczonych alkaliach modyfikowanych jonami cynku, IV Kuźnia Młodych Talentów - Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk, Jabłonna, 18-21.09.2018 r., str. 29
 66. 2017, Biospeckle Technique for Assessing Quality of Fruits and Vegetables, Light Scattering Technology for Food Property, Quality and Safety Assessment, 14: 361-385
 67. 2017, Changes of pectin nanostructure and cell wall stiffness induced in vitro by pectinase, Carbohydrate Polymers, 161: 197-207
 68. 2017, Prediction of the nanomechanical properties of apple tissue during its ripening process from its firmness, color and microstructural parameters, Innovative Food Science & Emerging Technologies, 39: 79-87
 69. 2017, Rheological and chemical properties of pectin enriched fractions from different sources extracted with citric acid, Carbohydrate Polymers, 156: 443-451
 70. 2017, Changes in cell wall stiffness and microstructure in ultrasonically treated apple, Journal of Food Engineering, 197: 1-8
 71. 2017, The combined effect of ultrasound and enzymatic treatment on the nanostructure, carotenoid retention and sensory properties of ready-to-eat carrot chips, LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 85: 427-433
 72. 2017, Nanostructure-related fruit mechanics and cell wall-based new bioproducts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 20
 73. 2017, Interaction of zinc ions with diluted alkali soluble pectin fraction, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 43-44
 74. 2017, New bioproducts made of cell wall polysaccharides from fruit and vegetable waste, Annual Report of the Polish Academy of Sciences, str. 23-25
 75. 2017, Exponentially smoothed Fujii index for online imaging of biospeckle spatial activity, Computers and Electronics in Agriculture, 142: 70-78
 76. 2017, Changing of biochemical parameters and cell wall polysaccharides distribution during physiological development of tomato fruit, Plant Physiology and Biochemistry, 119: 328-337
 77. 2017, Evaluation of pectin nanostructure by atomic force microscopy in blanched carrot, LWT-Food Science And Technology, 84: 658-667
 78. 2017, In vitro enzymatic-induced DASP nanostructure reorganization, 8th AFM BioMed Conference Kraków, Poland, 4-8.09.2017 , str. 97
 79. 2017, The structural characterization of sodium carbonate soluble fraction of pectin (DASP) extracted from plant cell walls, 8th AFM BioMed Conference, Kraków, Poland, 4-8.09.2017, str. 125
 80. 2017, Compression simulations of plant tissue in 3D using a mass-spring system approach and discrete element method, Soft Matter, 13: 7318-7331
 81. 2017, Simultaneous influence of pectin and xyloglucan on structure and mechanical properties of bacterial cellulose composites, Carbohydrate Polymers, 174: 970-979
 82. 2017, Badania nad enzymatyczną i nieenzymatyczną degradacją roślinnej ściany komórkowej, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 12
 83. 2017, Lokalizacja białek arabinogalaktanowych (ASPS) w ścianach komórkowych owoców jabłoni (Malus x domestica), XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017, str. 19
 84. 2017, Szybka detekcja porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017, str. 21
 85. 2017, Charakterystyka celulozy wyizolowanej z wytłoków warzyw i owoców, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 25
 86. 2017, Otrzymanie nanocelulozy z celulozy wyizolowanej z wytłoków jabłkowych metodą ultradźwiękową, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 26
 87. 2017, Właściwości kwasowo-zasadowe pektyn wyizolowanych z jabłek, 60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław 17-21.09.2017, str. 1050
 88. 2017, Isolation and Characterization of Cellulose from Different Fruit and Vegetable Pomaces, Polymers, 9(10): 1-16; DOI: 10.3390/polym9100495
 89. 2017, Wpływ jonów cynku na elektrokinetyczne i strukturalne właściwości frakcji DASP pektyn, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 7
 90. 2017, Acidic, electrokinetic and structural properties of zinc ions/pectin systems, Biologically Active Compounds in Food 2 nd International Conference, Łódź 9-10.11.2017 , str. 25
 91. 2017, Influence of pectin concentration on cross-linking process, Biologically Active Compounds in Food 2 nd International Conference, Łódź 9-10.11.2017 , str. 48
 92. 2017, In vitro pectinase-induced changes of pectin structures and cell wall stiffness, XIX Annual Linz Winter Workshop, Linz, Austria, 3-6.02.2017 ,
 93. 2017, How pectins and hemicellulose mutually influence mechanical properties of bacterial cellulose membranes, 4th International Conference on Biobased Materials and Composites March, Nantes, France, 29-31.03.2017 , str. 137
 94. 2017, Isolation and characterization of cellulose fibers from different sources, 4th International Conference on Biobased Materials and Composites March, Nantes, France, 29-31.03.2017 , str. 139
 95. 2017, How pectins and hemicellulose mutually influence mechanical properties of bacterial cellulose membranes, 7th International IUPAC Conference on Green Chemistry, Moscow, Russia, 2-5.10.2017 ,
 96. 2017, Isolation of cellulose fibers from fruit and vegetable pomaces, 7th International IUPAC Conference on Green Chemistry, Moscow, Russia, 2-5.10.2017 ,
 97. 2017, Nanocellulose obtained from cellulose isolated from apple pomace, 7th International IUPAC Conference on Green Chemistry, Moscow, Russia, 2-5.10.2017 ,
 98. 2016, Revision of adsorption models of xyloglucan on microcrystalline cellulose, Cellulose, 23(5): 2819-2829
 99. 2016, FT-IR and FT-Raman characterization of non-cellulosic polysaccharides fractions isolated from plant cell wall, Carbohydrate Polymers, 154: 48-54
 100. 2016, Analiza obrazów biospecklowych w dziedzinie częstotliwościowej z zastosowaniem metody szybkiej transformacji Fouriera (FFT), V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r., 113-113
 101. 2016, Detekcja chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy aktywności biospecklowych obrazów interferencyjnych., V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. , 27-27
 102. 2016, Determination of the Optimum Harvest Window for Apples Using the Non-Destructive Biospeckle Method, Sensors, 16(5), 661; DOI: 10.3390/s16050661
 103. 2016, New image analysis method for the estimation of global and spatial changes in fruit microstructure, International Agrophysics, 30(2): 219-229
 104. 2016, Stabilność termiczna kamieni układu moczowego a ich skład chemiczny i wytrzymałość mechaniczna., XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 22-22
 105. 2016, Przestrzenne obrazowanie rozwoju porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą Biospeckli., XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 18-18
 106. 2016, Jony cynku jako czynnik sieciujący pektyny., XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 9-9
 107. 2016, Raman imaging of changes in the polysaccharides distribution in the cell wall during apple fruit development and senescence, Planta, 243(4): 935-945
 108. 2016, Właściwości żelujące pektyn i ich czynniki sieciujące, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r., 287-288
 109. 2016, Charakterystyka celulozy otrzymanej z wytłoków jabłkowych, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r., str. 248-249
 110. 2016, Hyperspectral image analysis of Raman maps of plant cell walls for blind spectra characterization by nonnegative matrix factorization algorithm, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 151: 136-145
 111. 2016, Study on dietary fibre by Fourier transform-infrared spectroscopy and chemometric methods, Food Chemistry, 196(2016): 114-122
 112. 2016, The stiffening of the cell walls observed during physiological softening of pears, Planta, 243(2): 519–529
 113. 2015, Localization And Characterization Of Plant Cell Wall Polysaccharides By Usage Of Raman Confocal Microscope., 2015, 2.11.
 114. 2015, Infrared And Raman Spectroscopy As A Tool For Characterization Of Cell Wall Polysaccharides., 2015
 115. 2015, Effect of pectinases activity on structural properties of cell wall pectins., 2015, 10-10
 116. 2015, Simulations of force spectroscopy experiments on galacturonic acid molecules., 2015, 1.3.
 117. 2015, Wpływ aktywności pektynaz na strukturalne właściwości związków pektynowych w ścianach komórkowych., 2015, S11KS07, 404-404
 118. 2015, Simulations of enforced structural changes in galacturonic acid molecules., 2015, S09P21, 372-372
 119. 2015, Multiscale study of structure, biomechanics and functionality of fruit building blocks., 2015
 120. 2015, Zmiany nanostruktury polisacharydów ścian komórkowych pod wpływem degradacji enzymatycznej., 2015, 21-21
 121. 2015, The stiffening of the cell walls observed during physiological softening of pears, Biomolecules and Nanostructures 5, Jaroszowice near Kraków. Poland, 13-17.05.2015 r., P-46: 117
 122. 2015, Modelling of 3D cellular structures using mass-spring system approach., 2015, 033, 74-75
 123. 2015, Effect of glucose on fatigue-induced changes in the microstructure and mechanical properties of demineralized bovine cortical bone., Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials, 13(3): e220-e227
 124. 2015, Rolnictwo precyzyjne szansą zachowania bioróżnorodności i ochrony środowiska, a także gwarantem produkcji bezpiecznej żywności, 2015, 28-28
 125. 2015, Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości reologiczne matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych., Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 99(2): 103-113
 126. 2015, Effect of Ca2+, Fe2+ and Mg2+ on rheological properties of new food matrix made of modified cell wall polysaccharides from apple., Carbohydrate Polymers, 133: 547-555
 127. 2015, Wykorzystanie mikroskopii Ramana w badaniu składu ścian komórkowych warzyw i owoców., 2015, 31-31
 128. 2015, Częstotliwościowa analiza obrazów biospecklowych metodą szybkiej transformacji Fouriera (FFT)., 2015, 25-25
 129. 2015, Właściwości reologiczne i biochemiczne pektyn izolowanych metodą ekstrakcji w kwasie cytrynowym z wybranych owoców kolorowych., 2015, 19-19
 130. 2015, Struktura chemiczna polisacharydów ściany komórkowej miękiszowej tkanki jabłka., 2015, 18-18
 131. 2015, Analiza zmian właściwości mechanicznych i nanostruktury ścian komórkowych owoców w wyniku kontrolowanego działania pektynaz., 2015, 16-16
 132. 2015, Wpływ fal ultradźwiękowych na ściany komórkowe parenchymy jabłka., 2015, 11-11
 133. 2015, Zastosowanie wybranych metod statystycznych w analizie danych spektroskopowych., 2015, 10-10
 134. 2015, Modification of rheological properties of polysaccharide food matrix made of apple pomace by divalent metal ions., 2015, 44-45
 135. 2015, Raman image analysis in the identification of biopolymers in plant cell wall., 2015, 14-15
 136. 2015, Evaluation of Structure and Assembly of Xyloglucan from Tamarind Seed (Tamarindus indica L.) with Atomic Force Microscopy., Food Biophysics, 10(4): 396-402
 137. 2015, Electrical potential oscillations – movement relations in circumnutating sunflower stem and effect of ion channel and proton pump inhibitors on circumnutation., Physiologia Plantarum, 153(2): 307-317
 138. 2015, Combining FT-IR spectroscopy and multivariate analysis for qualitative and quantitative analysis of the cell wall composition changes during apples development., Carbohydrate Polymers, 115: 93-103
 139. 2015, Effect of Storage on Rheology of Water-Soluble, Chelate-Soluble and Diluted Alkali-Soluble Pectin in Carrot Cell Walls., Food and Bioprocess Technology, 8(1): 171-180
 140. 2015, The self-assembled network and physiological degradation of pectins in carrot cell walls., Food Hydrocolloids, 43: 41-50
 141. 2014, The biospeckle method for the investigation of agricultural crops: A review., Optics and Lasers in Engineering, 2014, 52276-285
 142. 2014, Modelowanie właściwości mechanicznych tkanek roślinnych metodą elementów skończonych., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 2012, 22-22
 143. 2014, Parameterization of plant tissue microstructure by confocal microscopy for Finite Elements Modelling., 2014, 14-14
 144. 2014, Image analysis – general aspects., 2014, 8-8
 145. 2014, Wykorzystanie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych do oceny zmian zawartości polisacharydów ścian komórkowych jabłka., 2014, 26-26
 146. 2014, The use of atomic force microscopy in food structure assessment., 2014, 6-7
 147. 2014, AFM study on nanostructure and mechanical properties of tamarind xyloglucan., 2014, P1.15
 148. 2014, AFM study on structural changes of cell wall pectin in fruits and vegetables during postharvest ripening., 2014, P1.13
 149. 2014, The nanostructure of pectin, hemicellulose and cellulose in the cell walls of pears of different texture and firmness., 2014, Ref: 3275,-35
 150. 2014, Nanomechanics of cell walls in relation to firmness during pre- and postharvest maturation of pears., 2014, Ref: 3272,-36
 151. 2014, Structural properties of Cell Wall Polysaccharides from apple and carrot pomace., 2014
 152. 2014, Structure of pectins, hemicellulose and cellulose in cell walls of two pear cultivars., 2014, PP-36,-98
 153. 2014, Influence of modified cell wall polysaccharides on rheological properties of food., 2014, PP-34,-97
 154. 2014, Enzymatic degradation and changes in rheological properties of pectins in Daucus carota L. cv. ‘Nerac’ cell walls during postharvest storage., 2014, OP-27,-47
 155. 2014, Young’s modulus of cell walls in pears during pre- and postharvest maturation., 2014, OP-26,-46
 156. 2014, Nanostruktura pektyn, hemicelulozy i celulozy ścian komórkowych gruszek o różnej teksturze., 2014, 171-171
 157. 2014, Matryca polisacharydowa wzbogacona dodatkiem metali jako modyfikator właściwości reologicznych żywności., 2014, 108-108
 158. 2014, Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych., 2014, 85-85
 159. 2014, Modyfikowane polisacharydy ścian komórkowych jako dodatki teksturotwórcze do żywności., 2014, 38-38
 160. 2014, Badanie zmian sztywności materiału ścian komórkowych gruszek zachodzących w czasie dojrzewania owoców za pomocą AFM., 2014, U-37,-59
 161. 2014, Zmiany nanostruktury związków pektynowych ścian komórkowych podczas ich fizjologicznej depolimeryzacji., 2014, U-36,-58
 162. 2014, Influence of metal ions on rheological properties of high dietary fiber powder., 2014, 136-136
 163. 2014, Food texture stabilizer from apple juice by-products., 2014, 137-137
 164. 2014, Ocena składu chemicznego ścian komórkowych jabłka na podstawie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 489-492
 165. 2014, Zastosowanie spektrometrii ramanowskiej oraz FT-IR w analizie matryc polisacharydowych., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 481-484
 166. 2014, Klasyfikacja frakcji włókna pokarmowego na podstawie danych spektralnych., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 485-488
 167. 2014, Stiffness of fruit cell wall studied with an atomic force microscope, str. 13
 168. 2014, Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych., 2014, 15-15
 169. 2014, Badania degradacji polisacharydów obecnych w roślinnej ścianie komórkowej za pomocą obrazowania ramanowskiego., 2014, 11-11
 170. 2014, Struktura i funkcja polisacharydów w ścianach komórkowych roślin., 2014, 7-7
 171. 2014, Observation of changes in cell wall polysaccharides of radish during development., 2014, p. 193-193
 172. 2014, Principal component analysis of raman spectra applied to identifications of biopolymers in plant cell wall., 2014, p. 149-149
 173. 2014, Observation of differences in cell wall polysaccharides composition of carrot root different tissues., 2014, p. 29-30
 174. 2014, Atomic force microscopy in analysis of films from processed cell wall polysacchardes., 2014, Chemicke Listy 108, 1091-1097
 175. 2014, Effect of calcium, magnesium and iron ions on rheological properties of polysaccharide matrix from apple pomace., 2014, Chemicke Listy 108, p.1091-1097
 176. 2014, Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – apple cell wall., 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 177. 2014, Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – bacterial cellulose., 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 178. 2014, Preliminary studies of dietary fiber fractions from different fruits based on FTIR and multivariate statistical methods., 2014, Chemicke listy 108, p.911
 179. 2014, Connection of Raman microscopy and multivariate image analysis methods as a useful way to identification polymers in the plant cell wall., 2014
 180. 2014, Hyperspectral imaging in identification the plant cell wall polysaccharides., 2014, Chemicke Listy 108, p.911
 181. 2014, Simulation of Force Spectroscopy Experiments on Galacturonic Acid Oligomers., PLoS One, 2014, 9(9) e107896(DOI: 10.1371/journal.pone.0107896)
 182. 2014, Evaluation of the Nanostructure of Pectin, Hemicellulose and Cellulose in the Cell Walls of Pears of Different Texture and Firmness., Food and Bioprocess Technology, 2014, 73525-3535
 183. 2014, High dietary fiber powder enriched with metal ions and ascorbic acid as a modifier of rheological properties of food., 2014, 87-88
 184. 2014, Classification of dietary fiber fractions from different sources based on FT IR and hierarchical cluster analysis., 2014, 45-46
 185. 2014, Imaging of polysaccharides in the tomato cell wall with Raman microspectroscopy., Plant Methods, 2014, 10:14(doi:10.1186/1746-4811-10-14): 1-11
 186. 2014, VIS/NIR spectroscopy, chlorophyll fluorescence, biospeckle and backscattering to evaluate changes in apples subjected to hydrostatic pressures., Postharvest Biology and Technology, 2014, 9688-98
 187. 2014, Finite element modelling of the mechanical behaviour of onion epidermis with incorporation of nonlinear properties of cell walls and real tissue geometry, Journal of Food Engineering, 2014, 12350-59
 188. 2013, Aktualny stan prac badawczych w zakresie zastosowania komputerowej analizy obrazu oraz analizy spektralnej w rolnictwie i przetwórstwie., Współczesna inżynieria rolnicza i nowe wyzwania, 2013, (Rozdz. III): 417-443
 189. 2013, Structural characterization of biopolymers from cell walls of fruits, 2013, P3-06-P3-06
 190. 2013, Study on finite element analysis of plant tissue micromechanics, 2013, 80-80
 191. 2013, Mikroskop Ramana jako narzędzie do badania struktury roślinnych ścian komórkowych owoców i warzyw, 2013, 61-61
 192. 2013, Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microscope, 2013, 105-105
 193. 2013, Spatial distribution of polysacccharides in plant cell wall of vegetables and fruits, 2013, 41-41
 194. 2013, Application of inhibitors of selected metabolic processes for identification biological source of biospeckle phenomenon in apple tissue, 2013, 56-56
 195. 2013, Zastosowanie zjawiska biospeckli do wczesnego wykrywania mechanicznych i chorobowych uszkodzeń tkanek roślinnych, 2013, 23-23
 196. 2013, Application of acoustic emission for quality evaluation of fruits and vegetables, Acoustic Emission - Research and Applications, 2013, (Rozdz.): 173-199
 197. 2013, Probing plant cell mechanical properties with the atomic force microscope, 2013, 1-6
 198. 2013, Study on model development of plant tissue using the finite element method, 2013, 1-5
 199. 2013, Application of metabolism inhibitors for identification biological source of biospeckle phenomenon in apple tissue, 2013, 1-5
 200. 2013, Structural Properties of Plant Polysaccharides from Apple and Carrot Pomace, 2013
 201. 2013, Modified Cell Wall’s Polysaccharides as Food Texture Stabilizers, 2013
 202. 2013, Możliwości zagospodarowania wytłoków i innych odpadów przemysłu owocowo-warzywnego, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2013, 922-24
 203. 2013, Determination of the elastic properties of tomato fruit cells with an atomic force microscope, Sensors, 2013, 13(9): 12175-12191
 204. 2013, Biospeckle application for monitoring of pre-harvest apple development, 2013, 13-14
 205. 2013, Raman microscope as a powerful tool to obtain images of spatial distribution of plant cell wall components, 2013, 20-20
 206. 2013, Use of FT-IR spectra and PCA to the bulk characterization of cell wall residues of fruits and vegetables along a fraction process, Food Biophysics, 2013, 829-42
 207. 2013, AFM study of xyloglucan (Tamarind) nanostructure and mechanical properties, 2013, 52-52
 208. 2013, Nanostruktura pektyn podczas ich fizjologicznej degradacji, 2013, 28-28
 209. 2013, Analysis of structural changes of water, chelate and diluted alkali soluble pectins fractions from carrot during cold storage with the atomic force microscope, 2013, 14-15
 210. 2013, Pectinolytic enzymes mechanisms: changes in pectin structure during postharvest ripening of carrot, 2013, 40-41
 211. 2013, Computer-aided image analysis of AFM height images of pectic fractions, 2013, 33-34
 212. 2013, The relation of apple texture with cell wall nanostructure studied using an atomic force microscope, Carbohydrate Polymers, 2013, 92(1): 128-137
 213. 2013, Analysis of nanostructure and mechanical properties of xyloglucan (tamarind) by atomic force microscopy, 2013, 94-94
 214. 2013, Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microspectroscope, 2013, 80-80
 215. 2013, Changes of cell wall material composition during apple development, 2013, 64-64
 216. 2013, Study on numerical modelling of plant tissue using the finite element method, 2013, 56-56
 217. 2013, Spatio-temporal biospeckle imaging as a tool for visualization of plant tissue damage, 2013, 50-50
 218. 2013, Enzymatic degradation of pectin during postharvest ripening, 2013, 40-40
 219. 2013, Prediction of the optimal apple harvest window using biospeckle method, 2013, 30-30
 220. 2013, Effect of Cytochalasin B, Lantrunculin B, Colchicine, Cycloheximid, Dimethyl Sulfoxide and Ion Channel Inhibitors on Biospeckle Activity in Apple Tissue, Food Biophysics, 2013, 8(4): 290-296
 221. 2013, Plant microstructure and biomechanics, 2013, 12-12
 222. 2013, Effects of fatigue on microstructure and mechanical properties of bone organic matrix under compression, Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine, 2013, DOI 10.1007/s13246-013-0185-1
 223. 2012, Usage of raman microspectroscopy for identification of plant cell wall polysaccharides, 2012, 52-52
 224. 2012, Chemometric study of cell wall composition of different vegetables, 2012
 225. 2012, Pre-harvest monitoring of apple fruits development with the use of biospeckle method, Scientia Horticulturae, 2012, 14523-28
 226. 2012, Modyfikacja tekstury jabłek przy zastosowaniu jonów wapnia, 2012
 227. 2012, The role of chlorophyll and starch content in biospeckle activity of apples, 2012
 228. 2012, Biospeckle – the application for evaluation of fruits and vegetables, 2012
 229. 2012, Wpływ wybranych alkaloidów i inhibitorów kanałów jonowych na aktywność biospeckli jabłek, 2012, 13-13
 230. 2012, Effect of metabolism inhibitors on biospeckle activity in apple tissue, 2012, 14-14
 231. 2012, Effect of cytochalasin B on biospeckle activity in apple tissue, 2012
 232. 2012, Wykorzystanie spektroskopii wibracyjnej w badaniu ścian komórkowych warzyw i owoców, 2012, 28-28
 233. 2012, Development of the numerical model of the plant tissue using Finite Element Method, 2012, 85-85
 234. 2012, Ewaluacja biomateriałów metodą biospeckli, 2012, 17-17
 235. 2012, Application of biospeckle method for monitoring the bull’s eye rot development and quality changes of apples after various storage methods, 2012
 236. 2012, Monitoring of the bull’s eye rot development and quality changes of apples subjected to various storage methods using biospeckle method, 2012
 237. 2012, Maszyna do chrupania, Academia, 2012, 1(29): 36-37
 238. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics, International Agrophysics (Red.), 2012, 26(1): 1-102
 239. 2012, Dynamiczne plamki, 2012
 240. 2012, Aktywność biospeckli jabłek w trakcie rozwoju choroby grzybowej, 2012, 45-46
 241. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics., International Agrophysics (Red.), 2012, 26(4): 335-434
 242. 2012, The effect of Ca2+ and cellular structure on apple firmness and acoustic emission, European Food Research and Technology, 2012, 235(1): 119-128
 243. 2012, Application of the Biospeckle Method for Monitoring Bull’s Eye Rot Development and Quality Changes of Apples Subjected to Various Storage Methods-Preliminary Studies., Sensors, 2012, 123215-3227
 244. 2012, Temperature effect on apple biospeckle activity evaluated with different indices., Postharvest Biology and Technology, 2012, 67118-123
 245. 2012, Automatic classification of cells and intercellular spaces of apple tissue., Computers and Electronics in Agriculture, 2012, 8172-78
 246. 2012, Relation of biospeckle activity with chlorophyll content in apples., Postharvest Biology and Technology, 2012, 6458-63
 247. 2011, Sensing the structural differences in cellulose from apple and bacterial cell wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy, Sensors, 2011, 115543-5560
 248. 2011, Crystallinity and nanostructure of cellulose from different sources, 2011
 249. 2011, Assessment of cellulose structure from apple and bacterial wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy, 2011, 62-63
 250. 2011, Storage effect on apple biospeckle activity, 2011, 6-7
 251. 2011, Biospeckle activity and quality atributes of stored apples: study on fungal infection, 2011, 65-66
 252. 2011, Biological basis of biospeckle, 2011, 64-65
 253. 2011, The predicting of blackspot susceptibility after harvest for the potato varieties during storage, 2011, 60-60
 254. 2011, Geometric models of plant tissues for finite element method, 2011, 40-41
 255. 2011, Budowa i mechanika ścian komórkowych a tekstura owoców: badania AFM, 2011, 29-29
 256. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(4): 311-415
 257. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(3): 205-310
 258. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(2): 103-204
 259. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(1): 1-100
 260. 2011, Charakterystyka i zastosowania zjawiska biospeckli w badaniach materiałów roślinnych., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 215-224
 261. 2011, Anisotropy of demineralized bone matrix under compressive load., Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2011, 13(1): 71-76
 262. 2011, Effects of nonenzymatic glycation on mechanical properties of demineralized bone matrix under compression, J Appl Biomater Biomech, 2011, 9(2): 144-149
 263. 2011, Study on parametrisation of plant tissue microstructure by confocal microscopy for finite elements modelling, Computers and Electronics in Agriculture, 2011, 7898-105
 264. 2011, Calcium effect on mechanical properties of model cell walls and apple tissue, Journal of Food Engineering, 102 (2011), 217-223
 265. 2011, Inter-laboratory analysis of firmness and sensory texture of stored apples, International Agrophysics, 2011, 25(1): 67-75
 266. 2011, Evaluation of apple texture with contact acoustic emission detector: a study on performance of calibration models, Journal of Food Engineering, 106(2011), 80-87nn
 267. 2011, Relation of biospeckle activity with quality attributes of apples, Sensors, 2011, 11(6): 6317-6327
 268. 2010, Nanostruktura ścian komórkowych parenchymy jabłka na podstawie obrazów AFM., 2010, 58-58
 269. 2010, Assessment of Apple Texture Using Contact Acoustic Emission Detector (CAED), 2010, 100-100
 270. 2010, New contact acoustic emission detector for texture evaluation of apples, Journal of Food Engineering, 2010, 9983-91
 271. 2010, Mechanical characteristics of artificial cell walls, Journal of Food Engineering, 2010, 96287-294
 272. 2010, Nanostructure of natural and model cell wall materials., International Agrophysics, 2010, 24(2): 107-114
 273. 2010, Topografia ścian komórkowych parenchymy jabłka na podstawie obrazów AFM, 2010
 274. 2010, Basics of biospeckle technique, 2010, 26-27
 275. 2010, Crispness and crunchiness judgment of apples based on contact acoustic emission., Journal of Texture Studies, 2010, 41(1): 75-91
 276. 2009, Sensoryczna i instrumentalna analiza tekstury jabłek, 2009
 277. 2009, Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców., 2009
 278. 2009, Temperature effect on biospeckle dynamics. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 279. 2008, Agrofizyczne metody badań materiałów rolniczych., 2008
 280. 2008, Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców., 2008
 281. 2008, New nondestructive method based on spatial-temporal speckle correlation technique for evaluation of apples quality., Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r., Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r.,145
 282. 2008, Measuring apple texture quality with acoustic emissions., Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r., Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r., 142
 283. 2008, Mechanical properties of artificial cell walls., Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r., Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r., 61
 284. 2008, Zastosowanie biospeckli do oceny biomateriałów., 2008
 285. 2008, Instrumentalna metoda oceny wybranych cech tekstury jabłek na podstawie emisji akustycznej., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2008, (155, (1)): 1-115
 286. 2008, Comparison of puncture test, acoustic emission and spatial-temporal speckle correlation technique as methods for apple quality evaluation., Acta Agrophysica, 2008, 156, Vol. 11(1), 303-315
 287. 2008, Image analysis of apple tissue cells after mechanical deformation., Acta Agrophysica, 2008, 156, Vol. 11(1), 57-69
 288. 2008, Turgor and temperature effect on fracture of potato tuber (Solanum tuberosum cv. Irga)., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 1, 89-97
 289. 2007, Visual texture analysis for cell size measurements from confocal image., International Agrophysics, 2007, 21, 4, 409-414
 290. 2007, New nondestructive metod based on spatial-temporal speckle correlation technique for evaluation of apples quality during szelf-life., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 305-310
 291. 2007, Analysis of plant tissue image obtained by confocal tandem scanning reflected Ligot microscope., International Agrophysics, 2007, 21, 1, 49-53
 292. 2007, Visual texture analysis for quantification of plant tissue cellular structure., 2007
 293. 2007, Study of aging and freshness of fruits and vegetables by the spatial-temporal speckle correlation technique., 2007
 294. 2007, Determination of apple texture using acoustic emission., 2007
 295. 2007, Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców., 2007
 296. 2006, Acoustic emission for texture assessment of fruits and vegetables. International Conference „Effects of Pre- and Post-Harvest Factors on Health Promoting Components and Quality of Fruit and Vegetables”,, International Conference "Effects of Pre- and Post-Harvest Factors on Health Promoting Components and Quality of Fruit and Vegetables", Skierniewice, 22-23.05.2006r., Skierniewice, 22-23.05.2006r.
 297. 2006, Acoustic emission in puncture test of apples during shelf-life, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2006
 298. 2006, Effect of mannitol treatment on ultrasound emission during texture profile analysis of potato and apple tissue, Journal of Texture Studies, 2006, 37, 339-359
 299. 2006, Extension and fracture of cell walls after parenchyma tissue deformation., Biosystems Engineering, 2006, 93, 3, 269-278
 300. 2006, Three-point bending and acoustic emission study of adult rat femora after immobilization and free remobilization., Journal of Biomechanics, 2006, 39, 237-245
 301. 2005, Acoustic Emission in Texture Profile Analysis of raw food materials, 2005
 302. 2005, Micro-structure analysis of plant tissues., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-166, l. ark. wyd. 11,9
 303. 2005, Analysis of images obtained with confocal microscopes., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Micro-structure analysis of plant tissues", 2005, 4. Applications of image analysis to plant tissues, 137-166
 304. 2005, Confocal microscopy., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Micro-structure analysis of plant tissues", 2005, 2. Microscopes and sample preparation, 43-56
 305. 2005, Correlation between acoustic emission and texture of potato and apple tissue., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 4, Mechanics and Micro-Structure of Agricultural Plant Materials, 363
 306. 2005, Apparatus for texture evaluation of fruit and vegetables with acoustic emission., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 4, Mechanics and Micro-Structure of Agricultural Plant Materials, 361-362
 307. 2005, Micro-structure vs mechanical properties of parenchyma tissue., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 4, Mechanics and Micro-Structure of Agricultural Plant Materials, 360
 308. 2005, Influence of cell size and cell wall volume fraction on failure properties of potato and carrot tissue., Journal of Texture Studies, 2005, 36, 25-43
 309. 2004, Acoustic emission in investigation of plant tissue micro-cracking, Transactions of the ASAE, 2004, Transactions of the ASAE, 47(4), 1171-1177
 310. 2004, Wpływ wielkości komórek na wytrzymałość tkanki bulwy ziemniaka i marchwi, 2004
 311. 2004, Mikroskopia konfokalna w badaniu geometrycznych cech komórek tkanek roślinnych. Analiza obrazu i automatyzacja pomiarów, 2004
 312. 2004, Przestrzenny rozkład właściwości mechanicznych i strukturalnych tkanki bulwy ziemniaka, 2004
 313. 2004, Analysis of plant tissue images obtained by confocal tandem scanning reflected light microscope, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 938-939
 314. 2004, Cell walls extension after parenchyma tissue deformation., AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 936-937
 315. 2004, Methods of parenchyma cells parametrization and micro-structure changes during deformation, 2004
 316. 2003, Właściwości mechaniczne tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka., 2003
 317. 2003, Ilościowy opis mikro-struktury miękich tkanek roślinnych przy pomocy mikroskopu konfokalnego i analizy obrazu., 2003
 318. 2002, Pękanie tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka w teście relaksacji., 2002
 319. 2002, Emisja akustyczna w testach ściskania tkanek warzyw i owoców, Acta Agrophysica, 2002, 72, 205-216
 320. 2002, Cell structural parameters of potato tuber tissue., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 119-127
 321. 2001, Emisja akustyczna w badaniu procesów pękania tkanek roślinnych., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 55, 2001, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 322. 2001, Failure and acoustic emission of potato tuber tissue of selected varieties in compression tests at various strain rates., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2001, wersja elektroniczna, EJPAU Seria Agricultural Enginering nr 2 (www.ejpau.media.pl)
 323. 2001, Influence of structural parameters of potato tuber cells on their mechanical properties., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 243-246
 324. 2001, Quantitative method for determining cell structural parameters of plant tissues., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 161-164
 325. 2001, Influence of turgor and cell size on the cracking of potato tissue., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 27-30
 326. 2000, Cell size distribution of potato tissue., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 64-65
 327. 2000, Zastosowanie metody emisji akustycznej w badaniach tkanek roślinnych., XLVII Otwarte Seminarium z Akustyki OSA'2000, Rzeszów-Jawor, 19-22.09.2000, 391-396, 2000
 328. 2000, Wpływ parametrów struktury komórkowej tkanek bulw ziemniaka na ich właściwości mechaniczne., 2000
 329. 2000, Metoda ilościowego uzyskiwania parametrów struktury komórkowej tkanek roślinnych., 2000
 330. 2000, Method of acoustic emission in the studies of cracking processes in plant tissues., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2000, 3, 2, 1-10
 331. 2000, Influence of water potential on the failure of potato tissue., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 181-186
 332. 1999, Określanie warunków mechanicznych powodujących pękanie tkanek roślinnych przy użyciu metody pasywnej emisji akustycznej., 1999
 333. 1999, Metody i urządzenia w badaniach naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., 1999
 334. 1999, Konstrukcja i zasada działania czujnika z cieczą pośredniczącą do pomiarów naprężeń w glebie., Inżynieria Rolnicza, 1999, 5, 2, 107-112
 335. 1999, Zastosowanie elementów optyki włóknistej w czujniku do pomiarów przemieszczeń warstw gleby., Inżynieria Rolnicza, 1999, 5, 11, 149-152
 336. 1999, Badanie procesów pękania tkanki rdzenia wewnętrznego i zewnętrznego bulwy ziemniaka., Acta Agrophysica, 1999, 24, 97-107
 337. 1999, Metoda emisji akustycznej w badaniach procesów pękania tkanek roślinnych., Acta Agrophysica, 1999, 24, 87-95
 338. 1999, Metoda i stanowisko do jednoczesnej rejestracji naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., Acta Agrophysica, 1999, 20, 40-42
 339. 1998, Skaningowy mikroskop akustyczny SAM100., 1998
 340. 1998, Zestaw do jednoczesnej rejestracji wielkości mechanicznych i sygnału emisji akustycznej”., 1998
 341. 1998, Do mechanical properties of potato tuber depend on the place of sampling?, International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 74, 1998
 342. 1998, Do mechanical properties of potato tuber depend on the place of sampling?., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 139-144, 1998
 343. 1998, Metoda i stanowisko do jednoczesnej rejestracji naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., Sprawozdanie z Działalności Polskiej Akademii Nauk w Roku 1998, 217-218, 1998
 344. 1997, Metody akustyczne w badaniach właściwości mechanicznych materiałów., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 75-77, 1997.
 345. 1997, Application of acoustic wares in the studies on the mechanical properties of plant tissue., 1997
 346. 1997, Kalibracja czujników ciśnienia z cieczą pośredniczącą., 1997
 347. 1997, Metoda emisji akustycznej w badaniach ośrodków rolniczych., 1997
 348. 1997, Detection of cirtical conditions in plant tissue by means of acoustic emission., 1997
 349. 1997, Acoustic emission as a method for the detection of fractures in the plant tissue caused by the external forces., International Agrophysics, 1997, 11, 3, 223-227
X