Kuczyński Adam

Kuczyński Adam

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2011, Charakterystyka i zastosowania zjawiska biospeckli w badaniach materiałów roślinnych., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 215-224
 2. 2010, Obrazowanie chemiczne ziarniaków zbóż technika makroskopii ramanowskiej, 2010
 3. 2010, Technika mapowania melanin jako metoda oceny skutków obróbki biotechnologicznej tkanki jabłek, 2010
 4. 2009, Modelowanie długości okresu przechowywania jabłek na podstawie parametrów brązowienia miąższu., 2009
 5. 2008, Zastosowania czasowo-rozdzielczej spektrofotometrii UV – VIS do badań uszkodzonych błon i ścian komórkowych miąższu jabłek jako testu aktywności biologicznej i świeżości., 2008
 6. 2007, Modelowanie kinetyki zmian właściwości fizycznych uszkodzonych tkanek jabłek., 2007
 7. 2007, Wykorzystanie aparatu cyfrowego i skanera dokumentów w ocenie brązowienia miąższu jabłek., 2007
 8. 2006, Studia nad dynamiką brązowienia i jej wykorzystaniem w ocenie świeżości miąższu jabłek., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, (138, (5)): 1-158
 9. 2004, Wpływ liczby ziarniaków w kłosku na kształt rozkładu statystycznego grubości ziarna pszenicy ozimej, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 661-667
 10. 2004, Pomiar odporności mechanicznej owoców maliny w teście pełzania, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 707-713
 11. 2004, Fast separation of phenolic compounds from apples by browning of tissue with the time-course diffus UV reflectance detection, 2004
 12. 2004, Wykorzystanie technik biospektroskopii światła odbitego UV-VIS-NIR w ocenie jakości żywności roślinnej, 2004
 13. 2004, Techniki spektrofotometrii różnicowej światła rozproszonego UV-VIS wykorzystane do badań próbek biologicznych, 2004
 14. 2004, Wpływ liczby ziarniaków w kłosku na kształt rozkładu statystycznego grubości ziarniaka pszenicy ozimej, 2004
 15. 2004, Usprawnienie metody pomiaru jędrności malin w teście pełzania 100 sztuk owoców, 2004
 16. 2003, Exploring reflectance spectra of apple slices and their relation to active phenolic compounds., Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2003, 12/53, 1, 151-158
 17. 2003, Ocena jędrności przechowywanych jabłek przy zastosowaniu statystycznej metody redukcji wymiarów w modelu., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 787-802
 18. 2002, Ocena jędrności jabłek przechowywanych chłodniczo przy zastosowaniu statystycznej metody redukcji wymiarów w modelu., 2002
 19. 2002, Zastosowanie teorii rozpraszania Kubelki-Munka w badaniach właściwości optycznych tkanki roślinnej., 2002
 20. 2001, Badania widm fluorescencyjnych miąższu jabłek., Acta Agrophysica, 2001, 58, 97-104
 21. 2000, Metoda spektrofotometrycznego opisu barwy skórki owocu jabłoni charakterystycznej dla odmiany., Acta Agrophysica, 2000, 37, 95-104
 22. 2000, Metoda oceny barwy semoliny otrzymanej z wybranych linii pszenicy twardej (triticum durum desf.)., Acta Agrophysica, 2000, 37, 105-112
 23. 2000, Usprawnienie metody pomiaru barwy pszenicy twardej., Inżynieria Rolnicza, 2000, 9, 147-154
 24. 2000, Badania nad metodą spektrofotometrycznego pomiaru barwy pszenicy i produktów z T. DURUM., 2000
 25. 2000, Badania zmienności potencjału redoks i widma reemisji światła uv świeżo uszkodzonego miąższu jabłek wybranych odmian., 2000
 26. 2000, Spektrofotometryczny opis zmienności barwy skórki odmian jabłek., 2000
 27. 2000, Metoda oceny barwy semoliny wybranych linii Triticum durum Desf.., 2000
 28. 2000, Wykorzystanie zmienności parametrów mechanicznych i optycznych ciętego miąższu do charakterystyki odmian jabłek., 2000
 29. 1999, Redox potential in the tissue of cold-stored apples as an indicator of enzymatic activity and browning., Acta Horticulture, 1999, 485, 231-237
 30. 1998, Fizyczne metody badań polifenolo uczestniczących w ciemnieniu enzymatycznym miąższu jabłek., 1998
 31. 1997, Ocena jakości jabłka za pomocą spektrofotometrii odbiciowej w zakresie ultrafioletu., 1997
 32. 1997, Zastosowanie spektroskopii odbiciowej w zakresie światła ultrafioletowego, widzialnego i podczerwieni w badaniach agrofizycznych., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 53-54, 1997.
 33. 1997, Spectrophotometric method for sediment concentration measurement in river waters., 1997
 34. 1997, Redox potential of cold stored apple tissue as an indicator of enzymatic activity and browning., 1997
 35. 1997, Quantitative UV-VIS diffuse reflectance spectrophotometry for the measurements of the enzymatic browning of apple tissue., 1997
 36. 1997, Susceptability to browning of apple cultivars physical properties and phenolic composition of tissue., 1997
X