Kurenda Andrzej

Kurenda Andrzej

Print Friendly, PDF & Email
dr Kurenda Andrzej
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 145

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Biologia eksperymentalna roślin
 • Struktura komórek i tkanek roślinnych
 • Rytmy biologiczne

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2006    Mgr ochrony środowiska
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ różnych rodzajów czynników pobudzających na przebieg zjawisk elektrycznych u Helianthus annuus
 • 2011    Dr nauk biologicznych
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Zmiany potencjału elektrycznego i aktywności ruchowej pod wpływem wybranych neurotransmiterów i inhibitorów kanałów jonowych u Helianthus annuus i Phaseolus vulgaris

Stypendia i staże:

 • 2010    Stypendium naukowe Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Lublin
 • 2011    Staż – Leibniz-Institute for Agricultural Engineering Potsdam-Bornim, Niemcy

Wybrane projekty naukowe:

 • 2011-2010    „Wytworzenie aparatury  do niedestrukcyjnej oceny jakości warzyw i owoców na podstawie zjawiska biospeckli”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Nr 12 0137 10 – wykonawca projektu
 • 2011-2012    „Spektroskopia mechaniczna AFM amorficznych i krystalicznych form celulozy w  środowisku biopolimerów ścian komórkowych”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr IP2010 005770 – wykonawca projektu

Publikacje pracownika

 1. 2018, Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors – comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence, Food Control, 85: 327-338
 2. 2018, Application of the biospeckle method for early detection of fungal disease of apple fruit, FRUTIC Symposium on Optimizing Water Use in the Supply Chain of Fresh Produce, Potsdam, Germany 6.02.2018, str. 23
 3. 2017, Biospeckle Technique for Assessing Quality of Fruits and Vegetables, Light Scattering Technology for Food Property, Quality and Safety Assessment, 14: 361-385
 4. 2017, Exponentially smoothed Fujii index for online imaging of biospeckle spatial activity, Computers and Electronics in Agriculture, 142: 70-78
 5. 2017, Szybka detekcja porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017, str. 21
 6. 2016, Analiza obrazów biospecklowych w dziedzinie częstotliwościowej z zastosowaniem metody szybkiej transformacji Fouriera (FFT), V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r., 113-113
 7. 2016, Detekcja chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy aktywności biospecklowych obrazów interferencyjnych., V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. , 27-27
 8. 2016, Determination of the Optimum Harvest Window for Apples Using the Non-Destructive Biospeckle Method, Sensors, 16(5), 661; DOI: 10.3390/s16050661
 9. 2016, Przestrzenne obrazowanie rozwoju porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą Biospeckli., XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 18-18
 10. 2015, Częstotliwościowa analiza obrazów biospecklowych metodą szybkiej transformacji Fouriera (FFT)., 2015, 25-25
 11. 2015, Electrical potential oscillations – movement relations in circumnutating sunflower stem and effect of ion channel and proton pump inhibitors on circumnutation., Physiologia Plantarum, 153(2): 307-317
 12. 2014, The biospeckle method for the investigation of agricultural crops: A review., Optics and Lasers in Engineering, 2014, 52276-285
 13. 2014, VIS/NIR spectroscopy, chlorophyll fluorescence, biospeckle and backscattering to evaluate changes in apples subjected to hydrostatic pressures., Postharvest Biology and Technology, 2014, 9688-98
 14. 2013, Application of inhibitors of selected metabolic processes for identification biological source of biospeckle phenomenon in apple tissue, 2013, 56-56
 15. 2013, Zastosowanie zjawiska biospeckli do wczesnego wykrywania mechanicznych i chorobowych uszkodzeń tkanek roślinnych, 2013, 23-23
 16. 2013, Probing plant cell mechanical properties with the atomic force microscope, 2013, 1-6
 17. 2013, Application of metabolism inhibitors for identification biological source of biospeckle phenomenon in apple tissue, 2013, 1-5
 18. 2013, Determination of the elastic properties of tomato fruit cells with an atomic force microscope, Sensors, 2013, 13(9): 12175-12191
 19. 2013, Spatio-temporal biospeckle imaging as a tool for visualization of plant tissue damage, 2013, 50-50
 20. 2013, Effect of Cytochalasin B, Lantrunculin B, Colchicine, Cycloheximid, Dimethyl Sulfoxide and Ion Channel Inhibitors on Biospeckle Activity in Apple Tissue, Food Biophysics, 2013, 8(4): 290-296
 21. 2012, Usage of raman microspectroscopy for identification of plant cell wall polysaccharides, 2012, 52-52
 22. 2012, Wpływ wybranych alkaloidów i inhibitorów kanałów jonowych na aktywność biospeckli jabłek, 2012, 13-13
 23. 2012, Effect of metabolism inhibitors on biospeckle activity in apple tissue, 2012, 14-14
 24. 2012, Effect of cytochalasin B on biospeckle activity in apple tissue, 2012
 25. 2012, Application of biospeckle method for monitoring the bull’s eye rot development and quality changes of apples after various storage methods, 2012
 26. 2012, Dynamiczne plamki, 2012
 27. 2012, Application of the Biospeckle Method for Monitoring Bull’s Eye Rot Development and Quality Changes of Apples Subjected to Various Storage Methods-Preliminary Studies., Sensors, 2012, 123215-3227
 28. 2012, Temperature effect on apple biospeckle activity evaluated with different indices., Postharvest Biology and Technology, 2012, 67118-123
 29. 2011, Biological basis of biospeckle, 2011, 64-65
 30. 2011, Charakterystyka i zastosowania zjawiska biospeckli w badaniach materiałów roślinnych., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 215-224
X