Kruk Beata

Kruk Beata

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2016, Determination of the Optimum Harvest Window for Apples Using the Non-Destructive Biospeckle Method, Sensors, 16(5), 661; DOI: 10.3390/s16050661
 2. 2016, Study on dietary fibre by Fourier transform-infrared spectroscopy and chemometric methods, Food Chemistry, 196(2016): 114-122
 3. 2015, Combining FT-IR spectroscopy and multivariate analysis for qualitative and quantitative analysis of the cell wall composition changes during apples development., Carbohydrate Polymers, 115: 93-103
 4. 2014, Wykorzystanie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych do oceny zmian zawartości polisacharydów ścian komórkowych jabłka., 2014, 26-26
 5. 2014, Nanomechanics of cell walls in relation to firmness during pre- and postharvest maturation of pears., 2014, Ref: 3272,-36
 6. 2014, Influence of modified cell wall polysaccharides on rheological properties of food., 2014, PP-34,-97
 7. 2014, Enzymatic degradation and changes in rheological properties of pectins in Daucus carota L. cv. ‘Nerac’ cell walls during postharvest storage., 2014, OP-27,-47
 8. 2014, Young’s modulus of cell walls in pears during pre- and postharvest maturation., 2014, OP-26,-46
 9. 2014, Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych., 2014, 85-85
 10. 2014, Modyfikowane polisacharydy ścian komórkowych jako dodatki teksturotwórcze do żywności., 2014, 38-38
 11. 2014, Badanie zmian sztywności materiału ścian komórkowych gruszek zachodzących w czasie dojrzewania owoców za pomocą AFM., 2014, U-37,-59
 12. 2014, Ocena składu chemicznego ścian komórkowych jabłka na podstawie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 489-492
 13. 2014, Klasyfikacja frakcji włókna pokarmowego na podstawie danych spektralnych., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 485-488
 14. 2014, Stiffness of fruit cell wall studied with an atomic force microscope, str. 13
 15. 2014, Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych., 2014, 15-15
 16. 2014, The study of Young’s modulus of fruits during development using atomic force microscopy., 2014, 76-77
 17. 2013, Chemiczne tajemnice żywności, 2013
 18. 2013, Structural Properties of Plant Polysaccharides from Apple and Carrot Pomace, 2013
 19. 2013, Modified Cell Wall’s Polysaccharides as Food Texture Stabilizers, 2013
 20. 2013, Nanostruktura pektyn podczas ich fizjologicznej degradacji, 2013, 28-28
 21. 2013, Pectinolytic enzymes mechanisms: changes in pectin structure during postharvest ripening of carrot, 2013, 40-41
 22. 2013, Changes of cell wall material composition during apple development, 2013, 64-64
 23. 2013, Enzymatic degradation of pectin during postharvest ripening, 2013, 40-40
 24. 2013, Prediction of the optimal apple harvest window using biospeckle method, 2013, 30-30
X