Stasiak Mateusz

Stasiak Mateusz

Print Friendly, PDF & Email
Prof. dr hab. inż. Stasiak Mateusz
Nr pokoju: B104
E-mail: m.stasiak@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 173

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium: Laboratorium Mechaniki Materiałów Sypkich

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Badanie mechanicznych właściwości materiałów rolniczych
 • Analiza charakterystyk mechanicznych rolniczych materiałów sypkich
 • Propagacja fal akustycznych, funkcja płynięcia proszków spożywczych, parametry sprężystości rolniczych materiałów sypkich

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1999    Mgr inż. mechanik
  Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej
 • 2005    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Charakterystyki mechaniczne wybranych materiałów sypkich pochodzenia roślinnego”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Publikacje pracownika

 1. 2022, Lipoic acid (LA) dose-dependently protects bone losses in the mandible of rats during the development of osteopenia by inhibiting oxidative stress and promoting bone formation, Biomedicine & Pharmacotherapy, Volume 146, 112467, str. 1-8, DOI: 10.1016/j.biopha.2021.112467
 2. 2021, Influence of Long-Term Storage on the Caking Properties Determined in Punch Test and Fungal Contamination of Potato Starch and Wheat Flour, Materials, 14(2), 331; DOI: 10.3390/ma14020331
 3. 2021, Beneficial Effects of Phenolic Compounds on Gut Microbiota and Metabolic Syndrome, International Journal of Molecular Sciences, 22(7), 3715; DOI: 10.3390/ijms22073715
 4. 2021, Studies on Moisture Effects on Powder Flow and Mechanochemical Improvement of Powder Flowability, Advances in Science and Technology. Research Journal, 15(2):228–246; DOI: 10.12913/22998624/135395
 5. 2021, Mechanical and Combustion Properties of Agglomerates of Wood of Popular Eastern European Species, Materials, 14(11), 2728; DOI: 10.3390/ma14112728
 6. 2021, Breakage Strength of Wood Sawdust Pellets: Measurements and Modelling, Materials, 14(12), 3273; DOI: 10.3390/ma14123273
 7. 2021, Determination of degree of agglomeration and strength of consolidated powder materials, 20th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2021”, Lublin 18 maja 2021 r., str. 37
 8. 2021, Discharge Flow of Spherical Particles from a Cylindrical Bin: Experiment and DEM Simulations, Processes, 9,1860, str.1-20, DOI: 10.3390/pr9111860
 9. 2020, Discrete Element Method Modelling of the Diametral Compression of Starch Agglomerates, Materials, 13(4). 392, str1-22, DOI: 10.3390/ma13040932
 10. 2020, Structural and Micromechanical Properties of Ternary Granular Packings: Effect of Particle Size Ratio and Number Fraction of Particle Size Classes, Materials, 13(2):339, str. 1-19, DOI: 10.3390/ma13020339
 11. 2020, Potato Starch Utilization in Ecological Loose-Fill Packaging Materials-Sustainability and Characterization, Materials , 13(6), 1390; DOI: 10.3390/ma13061390
 12. 2020, Influence of storage under unfavourable conditions on the caking properties and fungal contamination of potato starch and wheat flour, International Agrophysics, 34(2): 203-211; DOI: 10.31545/intagr/118413
 13. 2020, Friction and Shear Properties of Pine Biomass and Pellets, Materials, 13(16), 3567, str. 1-15, DOI: 10.3390/ma13163567
 14. 2020, Influence of Fraction Particle Size of Pure Straw and Blends of Straw with Calcium Carbonate or Cassava Starch on Pelletising Process and Pellet, Materials, 13(20), 4623; DOI: 10.3390/ma13204623
 15. 2020, Calibration of discrete-element-method model parameters of bulk wheat for storage, Biosystems Engineering, 200: 298-314; DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2020.10.010
 16. 2020, Analysis of the punch test of potato starch, 19th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2020, May 19-21, 2020, Prague, Czech Republic, str. 26
 17. 2019, Effects of moisture content, temperature, and die thickness on the compaction process, and the density and strength of walnut shell pellets, Renewable Energy, 141, str. 770-781, DOI: 10.1016/j.renene.2019.04.050
 18. 2019, Spent coffee grounds compaction process: Its effects on the strength properties of biofuel pellets, Renewable Energy, 142, str. 173-183, DOI: 10.1016/j.renene.2019.04.114
 19. 2019, Mechanical characteristics of pine biomass of different sizes and shapes, European Journal of Wood and Wood Products, 77((4), str. 593-608, DOI: 0.1007/s00107-019-01415-w
 20. 2019, Tensile strength of pressure-agglomerated potato starch determined via diametral compression test: Discrete element method simulations and experiments, Biosystems Engineering, 183, str. 95-109, DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2019.04.019
 21. 2019, Mechanical properties of food powders, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 16
 22. 2019, Charakterystyka procesu zbrylania w proszkach spożywczych, II Konferencja Doktorantów "Cztery Żywioły - Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin 24.10.2019 r., str. 26
 23. 2019, Friction and torque properties of pine biomass, EUBCE 2019 - 27th European Biomass Conference & Exhibition 27-31.05.2019, str. 93
 24. 2019, Friction and torque properties of pene biomass, 27th European Biomass Conference and Exhibition EUBCE 2019, Lisbon, Portugal, 27-30.05.2019,
 25. 2019, Formation and diametral compression of starch tablets: experiment and DEM simulations, International Congress on Particle Technology PARTEC 2019, 9-11.04.2019 r. Nuremberg, Deutchland,
 26. 2019, Compressibility and pressure distribution in a deposit of spherical particles under cyclic uniaxial confined compression, International Congress on Particle Technology PARTEC 2019, 9-11.04.2019 r. Nuremberg, Deutchland,
 27. 2019, Właściwości aglomeratów ze skrobi ziemniaczanej i mąki pszennej, XXVI Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane 4-8.02.2019 r.,
 28. 2018, Characterization of shear behaviour in consolidated granular biomass, Powder Technology, 327: 120-127
 29. 2018, Effect of number of granulometric fractions on structure and micromechanics of compressed granular packings, Particuology, 39: 88-95
 30. 2018, Effect of aspect ratio on the mechanical behavior of packings of spheroids, Physica A-Statistical Mechanics and its Applications, 501: 1-11
 31. 2018, Effect of the particle size ratio on the structural properties of granular mixtures with discrete particle size distribution, Granular Matter, 20:31, DOI: 0.1007/s10035-018-0800-7
 32. 2018, Discrete Element Method modelling of diametral compression of starch tablets, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 61
 33. 2018, Outflow of mixtures of spheres and cylinders through horizontal orifices. Experimental and DEM simulations, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 160
 34. 2018, Tablets properties produced of starch straw mixtures, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 166
 35. 2018, Numerical analysis of compression mechanics of granular packings with various number of particle size fractions, 2-nd Workshop on Porous Media, Olsztyn, 28-30.06.2018 r., str. 54
 36. 2018, Identyfikacja i różnicowanie bakterii Lactococcus z wykorzystaniem metod 16S rRNA i RAPD, VI Sympozjum Inżynierii Żywności, Warszawa 26-27.06.2018 r.,
 37. 2017, Mechanical and combustion properties of sawdust-straw pellets blended in different proportions, Fuel Processing Technology, 156: 366-375
 38. 2017, Effective elastic properties and pressure distribution in bidisperse granular packings: DEM simulations and experiment, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2(7): 271-280
 39. 2017, Effect of particle size ratio and contribution of particle size fractions on micromechanics of uniaxially compressed binary sphere mixtures, Granular Matter, Vol. 19 (34), DOI: 10.1007/s10035-017-0719-4
 40. 2017, Breaking tester for examining strength of consolidated starch, International Agrophysics, Vol. 31(2): 251-258
 41. 2017, Effects of the biomass moisture content and pelleting temperature on the pressure-induced agglomeration process, Biomass & Bioenergy, 107: 376-383
 42. 2017, Parametry sypkiej biomasy wyznaczane w testerze łopatkowym, XXIV Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane 6-10.02.2017,
 43. 2017, Mechanical properties of granular biomass determined in Vane Torque Tester, 25th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2017), Stockholm, Sweden, 12-15.06.2017,
 44. 2017, Vane Torque Tester for forest biomass, 25th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2017), Stockholm, Sweden, 12-15.06.2017,
 45. 2017, Mechanical characteristics of different kinds of pine biomass, 10th World Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, 1-5.10.2017,
 46. 2017, System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy, II Forum Pelletu, Rawa Mazowiecka, 25-26.09.2017 ,
 47. 2017, Discharge of spheres, cylinders and their mixtures from cylindrical bin. Experiments and DEM simulations, 10th World Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, 1-5.10.2017,
 48. 2017, Wysokobłonnikowe przekąski zbożowo-warzywne – analiza wybranych właściwości fizycznych i funkcjonalnych, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych , 590: 15-27
 49. 2016, Breaking tester for examining strength of consolidated starch, V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. , str. 136
 50. 2016, Parametry sprężystości skrobi, V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r., str. 135
 51. 2016, Pineapple. Quality and Properties., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research,
 52. 2015, Właściwości skrobi wyznaczane w nowym aparacie do badań sypkości., 2015
 53. 2015, Strength of tablets produced of potato starch and ground wheat straw., 2015
 54. 2015, System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria rolnicza w ochronie i kształtowaniu środowiska” (Jubileusz 45-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie), Lublin, 23-24.09.2015 r. ,
 55. 2015, Biomasa sypka. Właściwości, problemy oraz nowa metoda badawcza., 2015, 59-59
 56. 2015, Mechanical properties of sawdust and woodchips., Fuel, 159: 900-908
 57. 2015, Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości reologiczne matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych., Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 99(2): 103-113
 58. 2015, Geometrical and friction properties of perennial grasses and their weeds in view of an electro-separation method., International Agrophysics, 29(2): 185-191
 59. 2014, Wpływ dodatków wzbogacających wartość odżywczą na teksturę bezglutenowego pieczywa chrupkiego., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2014, (578): 49-60
 60. 2014, Selected physical properties of dry dog foods., 2014
 61. 2014, Wpływ mikrostruktury na mechaniczne właściwości proszków spożywczych., 2014
 62. 2014, Mechaniczne właściwości sypkiej biomasy., 2014
 63. 2014, Właściwości mechaniczne sproszkowanych polisacharydów błon komórkowych., 2014, 147-147
 64. 2014, Modyfikowane polisacharydy ścian komórkowych jako dodatki teksturotwórcze do żywności., 2014, 38-38
 65. 2014, Mechanical properties of potato starch modified by moisture content and addition of lubricant., International Agrophysics, 2014, 28(4): 501-509
 66. 2014, Investigation on the impact and compression behavior of wet γ-Al2O3 granules., Granular Matter, 2014, 16(3): 349-357
 67. 2014, High resolution imaging of native wheat and potato starch granules based on local mechanical contrast., Journal of Food Engineering, 2014, 12896-102
 68. 2014, Wpływ dodatków wzbogacających wartość odżywczą na teksturę bezglutenowego pieczywa chrupkiego., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2014, (578): 49-60
 69. 2013, Właściwości fizyczne waniliowych aromatów proszkowych o zróżnicowanym składzie chemicznym części aromatycznej, Nauki Inżynierskie i Technologie. Engineering Sciences and Technologies, 2013, 2((9)): 53-66
 70. 2013, Właściwości mechaniczne biomasy ziarnistej i włóknistej wykorzystywanej na cele energetyczne i do zakiszania, 2013
 71. 2013, Mechanical properties of native maize, wheat, and potato starches, Czech Journal of Food Sciences, 2013, 31(4): 347-354
 72. 2013, Innovative press for sleeve silage, 2013, 109-109
 73. 2013, Nowe metody pomiaru właściwości sypkich produktów pochodzenia roślinnego., 2013
 74. 2013, Flowability tester for fine powders., 2013
 75. 2013, Właściwości mechaniczne sypkich produktów spożywczych., 2013
 76. 2013, Experiment and DEM modelling of powder slip-stick effect, 2013, 63-63
 77. 2012, Mechanical properties of Potato Starch modified by moisture content and addition of lubrificat, 2012
 78. 2012, The Mechanical Parameters of Rapeseed Cake, Energy Sources, Part A, 2012, 34(13): 1196-1205
 79. 2012, Influence of some chemical modifications on the characteristics of potato starch powders., Journal of Food Engineering, 2012, 108515-522
 80. 2012, Characterizing moist food-powder flowability using a Jenike shear-tester., Journal of Food Engineering, 2012, 10851-58
 81. 2011, Characterisation of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape and size., 2011, 118-118
 82. 2011, Strenght properties of food powders influenced by technological factors, 2011, 124-124
 83. 2011, Characterization of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape, 2011, 118-118
 84. 2011, The normal and oblique impact of three types of wet granules, Granular Matter, 2011, 13(4): 455-463
 85. 2011, Effect of potato starch modification on mechanical parameters and granules morphology., Journal of Food Engineering, 2011, 102, 154-162, (DOI information:n10.1016/j.jfoodeng.2010.07.034)
 86. 2010, Właściwości plastycznego płynięcia proszków przemysłowych., Wpływ Procesów Technologicznych na Właściwości Materiałów i Surowców Roślinnych, 2010, (Rozdz. 8): 97-106
 87. 2010, Uniaxial compaction behaviour and elasticity of cohesive powders., Powder Technology, 2010, 203, 482-488
 88. 2009, Discontinuity, non-homogeneity and anisotropy in granular media., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2009, 67-68
 89. 2009, Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych., 2009
 90. 2008, Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych., 2008
 91. 2008, Masowe i mikroskopowe właściwości sypkich materiałów roślinnych i przemysłowych. Cz. II. Oddziaływania adhezyjne w materiałach roślinnych – wstępne wyniki badań., Przemysł Chemiczny, 2008, 87/2, 2-5
 92. 2008, Masowe i mikroskopowe właściwości sypkich materiałów roślinnych i przemysłowych. Cz. I. Porównanie właściwości mechanicznych., Przemysł Chemiczny, 2008, 87/2, 199-202
 93. 2007, Determination of modulus of elasticity of cereals and rapeseeds using acoustic method, Journal of Food Engineering, 82(2007), 51-57
 94. 2007, Wpływ zawartości talku na właściwości mechaniczne rozdrobnionych surowców roślinnych., 2007
 95. 2007, Czynniki kształtujące sypkość rozdrobnionych surowców roślinnych., 2007
 96. 2006, Influence of seeds shape and internal structure on parameters of integral friction. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 97. 2006, Microstructure and mechanical parameters of five types of starch, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2006, 15/56, 2, 161-168
 98. 2006, Wpływ składu granulometrycznego na sypkość śruty pszenicznej., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2006, 4s, 139-140
 99. 2006, Zastosowanie metody akustycznej do wyznaczania modułu sprężystości nasion rzepaku o różnej wilgotności., Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 295-302
 100. 2006, Modulus elasticity of rapeseeds by edometric and acoustic methods., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 9, 4, 1-8
 101. 2005, Pressure ratio of plant granular materials., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 205-206
 102. 2005, Microstructure and mechanical parameters of starch powders., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 197
 103. 2005, Testing mechanical properties of food powders in two laboratories-degree of consistency of results., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 196
 104. 2004, Parameters of elasticity of grain bedding determined with oedometric and acoustic methods, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics",125-130
 105. 2004, Mechanical parameters of agro-bulk materials, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 100-105
 106. 2004, Direct shear testing of food powders flowability-influence of deformation speed and apparatus stiffness, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 557-564
 107. 2004, Direct shear testing of flowability of food powders, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2004, Res. Agr. Eng., 50(1), 6-10
 108. 2004, Propagacja fal akustycznych w ośrodkach porowatych i ziarnistych, 2004
 109. 2004, Właściwości mechaniczne pędów wierzby energetycznej, 2004
 110. 2004, Influence of cell stiffness and velocity on results of direct shear test, 2004
 111. 2003, Wpływ kształtu nasion i upakowania złoża na kąt tarcia wewnętrznego., Acta Agrophysica, 2003, 82, 131-137
 112. 2003, Determination of elastic parameters of grain with oedometric and acoustic methods., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2003, 49, 2, 56-60
 113. 2003, Właściwości mechaniczne skrobi., 2003
 114. 2003, Characterization of agro-bulk materials and food powders., 2003
 115. 2003, Impact of drying temperature on technological value of rapeseeds., 2003
 116. 2003, Direct shear testing of flowability of food powders., 2003
 117. 2002, Możliwość zastosowania pomiaru prędkości fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich., 2002
 118. 2002, Wpływ kształtu nasion i upakowania złoża na kąt tarcia wewnętrznego wyznaczany metodą bezpośredniego ścinania., 2002
 119. 2002, Determination of elastic parameters of grain with oedometric and acoustic methods., 2002
 120. 2002, Możliwość zastsowania pomiaru prędkości fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich., Inżynieria Rolnicza, 2002, 1(2), 89-93
 121. 2002, Determination of the elastic constants of cereal grains in a uniaxial compression test., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 61-65
 122. 2001, Effect of grain moisture on silo design parameters., 2001
 123. 2001, Analiza wpływu wilgotności złoża ziarna pszenicy na przebieg zależności naprężenie – odkształcenie., Inżynieria Maszyn, 2001, 17, 75-80
 124. 2001, Wpływ wilgotności ziarna na parametry oblicze-niowe obciążeń silosu., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2001, 419, 129-138
 125. 2001, Zastosowanie testu jednoosiowego ściskania do wyznaczania właściwości mechanicznych złoża ziarna zbóż., Inżynieria Rolnicza, 2001, 13(33), 307-312
 126. 2001, Anizotropia kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 245-251
 127. 2001, Właściwości mechaniczne złoża nasion rzepaku wyznaczane w teście jednoosiowego ściskania., Acta Agrophysica, 2001, 46, 167-178
 128. 2001, Wpływ wilgotności na kąt tarcia wewnętrznego ziarna zbóż., Acta Agrophysica, 2001, 46, 105-113
 129. 2000, Determination of elastic constants of cereal grain in uniaxial compression., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 164-165
 130. 2000, Parametry sprężystości złoża ziarna zbóż. Elastic parameters of bedding of cereal grain., 2000
 131. 2000, Modelowanie jednoosiowego ściskania warstwy ziarna pszenicy., 2000
 132. 2000, Anizotropia kąta tarcia wewnętrznego warstwy ziarna., 2000
 133. 1999, Modele ośrodków sypkich pochodzenia biologicznego., 1999
 134. 1999, Wpływ cyklicznych obciążeń statycznych na iloraz naporu ośrodka sypkiego., 1999
X