Stasiak Mateusz

Stasiak Mateusz

Print Friendly, PDF & Email
Prof. dr hab. inż. Stasiak Mateusz
Nr pokoju: B104
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 173

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium: Laboratorium Mechaniki Materiałów Sypkich

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Badanie mechanicznych właściwości materiałów rolniczych
 • Analiza charakterystyk mechanicznych rolniczych materiałów sypkich
 • Propagacja fal akustycznych, funkcja płynięcia proszków spożywczych, parametry sprężystości rolniczych materiałów sypkich

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1999    Mgr inż. mechanik
  Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej
 • 2005    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Charakterystyki mechaniczne wybranych materiałów sypkich pochodzenia roślinnego”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Publikacje pracownika

 1. 2024, Precise control of discharge of spherical particles by cone valve configuration: Insert – Converging orifice, Powder Technology, 433; 119225
 2. 2024, Application of MOX Sensors to Determine the Emission of Volatile Compounds in Corn Groats as a Function of Vertical Pressure in the Silo and Moisture Content of the Bed, Sensors, 24(7), 2187, DOI: 10.3390/s24072187
 3. 2024, Time of Consolidation and Humidity Influence on Properties of Food Powders, Processes, 1293), 424, DOI: 10.3390/pr12030424
 4. 2023, Converging orifice used to control the discharge rate of spherical particles from a flat floor silo, Scientific Reports, 13:669; DOI: 10.1038/s41598-023-27431-8
 5. 2023, DEM modeling of wood sawdust compaction and breakage strength of pellets determined in diametral compression test, International Agrophysics, 37, str. 51-58, DOI: 10.31545/intagr/156086
 6. 2023, Determination of the Strength of Consolidated Powder Materials with a Pull-Based Tester, Materials, 16(9), 3557; DOI: 10.3390/ma16093557
 7. 2023, Influence of physical properties of sugar beet seeds on the work quality of the seeding mechanism, International Agrophysics, 37(2): 171–178, DOI: 10.31545/intagr/162403
 8. 2023, Controlled discharge of granular material from a flat floor silo with converging orifice, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 95-95
 9. 2023, Discharge rate influenced by shape and friction of particles in a shape of spheres and dimers, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 96-96
 10. 2023, Analysis of the extrusion-cooking process and selected physical properties of snack pellets with the addition of fresh kale, International Agrophysics, 37(3), str. 353-364, DOI: 10.31545/intagr/168434
 11. 2022, Lipoic acid (LA) dose-dependently protects bone losses in the mandible of rats during the development of osteopenia by inhibiting oxidative stress and promoting bone formation, Biomedicine & Pharmacotherapy, Volume 146, 112467, str. 1-8, DOI: 10.1016/j.biopha.2021.112467
 12. 2022, DEM modelling of the influence of initial stress state on the discharge rate of spherical particles from a model silo, Powder Technology, 403,117402, str. 1-9, DOI: 10.1016/j.powtec.2022.117402
 13. 2022, MECHANICAL PARAMETERS OF UREA-BASED FERTILIZERS MODIFIED WITH NBPT UREASE INHIBITOR AND BIODEGRADABLE COATINGS, 21th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2022”; 30-31.05.2022, str. 36-37
 14. 2022, DETERMINATION OF STRENGTH OF TIME- CONSOLIDATED POTATO STARCH USING A NEW PULLED-BASED CAKING TESTER, 21th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2022”; 30-31.05.2022, str. 110-111
 15. 2022, Life Cycle Assessment for Environmental Impact Reduction and Evaluation of the Energy Indices in Lettuce Production, Applied Sciences, 12, 10348, str. 1-11, DOI: 10.3390/app122010348
 16. 2022, Standardowe metody badań oraz nowy sposób pomiaru wytrzymałości proszków spożywczych, Warsztaty dla młodych badaczy, Lublin, 28-29.11.2022, str. 25
 17. 2022, Wyznaczanie stopnia wytrzymałości proszków spożywczych, VII Sympozjum Inżynierii Żywności; Warszawa, 29-30.06.2022, str. 57
 18. 2022, Nowe metody badań proszków spożywczych oraz biomasy, XX Konferencja Naukowo-Techniczna Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego „BEMS 2022”; Pułtusk, 20-23.09.2022,
 19. 2022, Czynniki kształtujące sypkość biomasy, XXVIII Konferencja naukowa pt. „Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie”; Zakopane, 7-8.02.2022,
 20. 2021, Influence of Long-Term Storage on the Caking Properties Determined in Punch Test and Fungal Contamination of Potato Starch and Wheat Flour, Materials, 14(2), 331; DOI: 10.3390/ma14020331
 21. 2021, Beneficial Effects of Phenolic Compounds on Gut Microbiota and Metabolic Syndrome, International Journal of Molecular Sciences, 22(7), 3715; DOI: 10.3390/ijms22073715
 22. 2021, Studies on Moisture Effects on Powder Flow and Mechanochemical Improvement of Powder Flowability, Advances in Science and Technology. Research Journal, 15(2):228–246; DOI: 10.12913/22998624/135395
 23. 2021, Mechanical and Combustion Properties of Agglomerates of Wood of Popular Eastern European Species, Materials, 14(11), 2728; DOI: 10.3390/ma14112728
 24. 2021, Breakage Strength of Wood Sawdust Pellets: Measurements and Modelling, Materials, 14(12), 3273; DOI: 10.3390/ma14123273
 25. 2021, Determination of degree of agglomeration and strength of consolidated powder materials, 20th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2021”, Lublin 18 maja 2021 r., str. 37
 26. 2021, Discharge Flow of Spherical Particles from a Cylindrical Bin: Experiment and DEM Simulations, Processes, 9,1860, str.1-20, DOI: 10.3390/pr9111860
 27. 2021, Experiments and DEM simulations of spherical particles discharge from a cylindrical bin, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 166
 28. 2021, Mechanical characteristics of sawdust pellets: experiment and DEM modelling, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 204
 29. 2020, Discrete Element Method Modelling of the Diametral Compression of Starch Agglomerates, Materials, 13(4). 392, str1-22, DOI: 10.3390/ma13040932
 30. 2020, Structural and Micromechanical Properties of Ternary Granular Packings: Effect of Particle Size Ratio and Number Fraction of Particle Size Classes, Materials, 13(2):339, str. 1-19, DOI: 10.3390/ma13020339
 31. 2020, Potato Starch Utilization in Ecological Loose-Fill Packaging Materials-Sustainability and Characterization, Materials , 13(6), 1390; DOI: 10.3390/ma13061390
 32. 2020, Influence of storage under unfavourable conditions on the caking properties and fungal contamination of potato starch and wheat flour, International Agrophysics, 34(2): 203-211; DOI: 10.31545/intagr/118413
 33. 2020, Friction and Shear Properties of Pine Biomass and Pellets, Materials, 13(16), 3567, str. 1-15, DOI: 10.3390/ma13163567
 34. 2020, Influence of Fraction Particle Size of Pure Straw and Blends of Straw with Calcium Carbonate or Cassava Starch on Pelletising Process and Pellet, Materials, 13(20), 4623; DOI: 10.3390/ma13204623
 35. 2020, Calibration of discrete-element-method model parameters of bulk wheat for storage, Biosystems Engineering, 200: 298-314; DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2020.10.010
 36. 2020, Analysis of the punch test of potato starch, 19th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2020, May 19-21, 2020, Prague, Czech Republic, str. 26
 37. 2019, Effects of moisture content, temperature, and die thickness on the compaction process, and the density and strength of walnut shell pellets, Renewable Energy, 141, str. 770-781, DOI: 10.1016/j.renene.2019.04.050
 38. 2019, Spent coffee grounds compaction process: Its effects on the strength properties of biofuel pellets, Renewable Energy, 142, str. 173-183, DOI: 10.1016/j.renene.2019.04.114
 39. 2019, Mechanical characteristics of pine biomass of different sizes and shapes, European Journal of Wood and Wood Products, 77((4), str. 593-608, DOI: 0.1007/s00107-019-01415-w
 40. 2019, Tensile strength of pressure-agglomerated potato starch determined via diametral compression test: Discrete element method simulations and experiments, Biosystems Engineering, 183, str. 95-109, DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2019.04.019
 41. 2019, Mechanical properties of food powders, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 16
 42. 2019, Charakterystyka procesu zbrylania w proszkach spożywczych, II Konferencja Doktorantów "Cztery Żywioły - Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin 24.10.2019 r., str. 26
 43. 2019, Friction and torque properties of pine biomass, EUBCE 2019 - 27th European Biomass Conference & Exhibition 27-31.05.2019, str. 93
 44. 2019, Friction and torque properties of pene biomass, 27th European Biomass Conference and Exhibition EUBCE 2019, Lisbon, Portugal, 27-30.05.2019,
 45. 2019, Formation and diametral compression of starch tablets: experiment and DEM simulations, International Congress on Particle Technology PARTEC 2019, 9-11.04.2019 r. Nuremberg, Deutchland,
 46. 2019, Compressibility and pressure distribution in a deposit of spherical particles under cyclic uniaxial confined compression, International Congress on Particle Technology PARTEC 2019, 9-11.04.2019 r. Nuremberg, Deutchland,
 47. 2019, Właściwości aglomeratów ze skrobi ziemniaczanej i mąki pszennej, XXVI Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane 4-8.02.2019 r.,
 48. 2018, Characterization of shear behaviour in consolidated granular biomass, Powder Technology, 327: 120-127
 49. 2018, Effect of number of granulometric fractions on structure and micromechanics of compressed granular packings, Particuology, 39: 88-95
 50. 2018, Effect of aspect ratio on the mechanical behavior of packings of spheroids, Physica A-Statistical Mechanics and its Applications, 501: 1-11
 51. 2018, Effect of the particle size ratio on the structural properties of granular mixtures with discrete particle size distribution, Granular Matter, 20:31, DOI: 0.1007/s10035-018-0800-7
 52. 2018, Discrete Element Method modelling of diametral compression of starch tablets, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 61
 53. 2018, Outflow of mixtures of spheres and cylinders through horizontal orifices. Experimental and DEM simulations, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 160
 54. 2018, Tablets properties produced of starch straw mixtures, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 166
 55. 2018, Numerical analysis of compression mechanics of granular packings with various number of particle size fractions, 2-nd Workshop on Porous Media, Olsztyn, 28-30.06.2018 r., str. 54
 56. 2018, Identyfikacja i różnicowanie bakterii Lactococcus z wykorzystaniem metod 16S rRNA i RAPD, VI Sympozjum Inżynierii Żywności, Warszawa 26-27.06.2018 r.,
 57. 2017, Mechanical and combustion properties of sawdust-straw pellets blended in different proportions, Fuel Processing Technology, 156: 366-375
 58. 2017, Effective elastic properties and pressure distribution in bidisperse granular packings: DEM simulations and experiment, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2(7): 271-280
 59. 2017, Effect of particle size ratio and contribution of particle size fractions on micromechanics of uniaxially compressed binary sphere mixtures, Granular Matter, Vol. 19 (34), DOI: 10.1007/s10035-017-0719-4
 60. 2017, Breaking tester for examining strength of consolidated starch, International Agrophysics, Vol. 31(2): 251-258
 61. 2017, Effects of the biomass moisture content and pelleting temperature on the pressure-induced agglomeration process, Biomass & Bioenergy, 107: 376-383
 62. 2017, Parametry sypkiej biomasy wyznaczane w testerze łopatkowym, XXIV Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane 6-10.02.2017,
 63. 2017, Mechanical properties of granular biomass determined in Vane Torque Tester, 25th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2017), Stockholm, Sweden, 12-15.06.2017,
 64. 2017, Vane Torque Tester for forest biomass, 25th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2017), Stockholm, Sweden, 12-15.06.2017,
 65. 2017, Mechanical characteristics of different kinds of pine biomass, 10th World Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, 1-5.10.2017,
 66. 2017, System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy, II Forum Pelletu, Rawa Mazowiecka, 25-26.09.2017 ,
 67. 2017, Discharge of spheres, cylinders and their mixtures from cylindrical bin. Experiments and DEM simulations, 10th World Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, 1-5.10.2017,
 68. 2017, Wysokobłonnikowe przekąski zbożowo-warzywne – analiza wybranych właściwości fizycznych i funkcjonalnych, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych , 590: 15-27
 69. 2016, Breaking tester for examining strength of consolidated starch, V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. , str. 136
 70. 2016, Parametry sprężystości skrobi, V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r., str. 135
 71. 2016, Pineapple. Quality and Properties., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research,
 72. 2015, Właściwości skrobi wyznaczane w nowym aparacie do badań sypkości., 2015
 73. 2015, Strength of tablets produced of potato starch and ground wheat straw., 2015
 74. 2015, System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria rolnicza w ochronie i kształtowaniu środowiska” (Jubileusz 45-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie), Lublin, 23-24.09.2015 r. ,
 75. 2015, Biomasa sypka. Właściwości, problemy oraz nowa metoda badawcza., 2015, 59-59
 76. 2015, Mechanical properties of sawdust and woodchips., Fuel, 159: 900-908
 77. 2015, Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości reologiczne matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych., Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 99(2): 103-113
 78. 2015, Geometrical and friction properties of perennial grasses and their weeds in view of an electro-separation method., International Agrophysics, 29(2): 185-191
 79. 2014, Wpływ dodatków wzbogacających wartość odżywczą na teksturę bezglutenowego pieczywa chrupkiego., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2014, (578): 49-60
 80. 2014, Selected physical properties of dry dog foods., 2014
 81. 2014, Wpływ mikrostruktury na mechaniczne właściwości proszków spożywczych., 2014
 82. 2014, Mechaniczne właściwości sypkiej biomasy., 2014
 83. 2014, Właściwości mechaniczne sproszkowanych polisacharydów błon komórkowych., 2014, 147-147
 84. 2014, Modyfikowane polisacharydy ścian komórkowych jako dodatki teksturotwórcze do żywności., 2014, 38-38
 85. 2014, Mechanical properties of potato starch modified by moisture content and addition of lubricant., International Agrophysics, 2014, 28(4): 501-509
 86. 2014, Investigation on the impact and compression behavior of wet γ-Al2O3 granules., Granular Matter, 2014, 16(3): 349-357
 87. 2014, High resolution imaging of native wheat and potato starch granules based on local mechanical contrast., Journal of Food Engineering, 2014, 12896-102
 88. 2014, Wpływ dodatków wzbogacających wartość odżywczą na teksturę bezglutenowego pieczywa chrupkiego., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2014, (578): 49-60
 89. 2013, Właściwości fizyczne waniliowych aromatów proszkowych o zróżnicowanym składzie chemicznym części aromatycznej, Nauki Inżynierskie i Technologie. Engineering Sciences and Technologies, 2013, 2((9)): 53-66
 90. 2013, Właściwości mechaniczne biomasy ziarnistej i włóknistej wykorzystywanej na cele energetyczne i do zakiszania, 2013
 91. 2013, Mechanical properties of native maize, wheat, and potato starches, Czech Journal of Food Sciences, 2013, 31(4): 347-354
 92. 2013, Innovative press for sleeve silage, 2013, 109-109
 93. 2013, Nowe metody pomiaru właściwości sypkich produktów pochodzenia roślinnego., 2013
 94. 2013, Flowability tester for fine powders., 2013
 95. 2013, Właściwości mechaniczne sypkich produktów spożywczych., 2013
 96. 2013, Experiment and DEM modelling of powder slip-stick effect, 2013, 63-63
 97. 2013, Device for measuring the shear moment properties of loose biomass from the forest industry, 12th International Scientific Conference "Mobile Energetic Device - Hydraulic - Environment - Ergonomics of Mobile Machines, Slovakia, Dudince, 18-20 września 2023 r., 1-1
 98. 2012, Mechanical properties of Potato Starch modified by moisture content and addition of lubrificat, 2012
 99. 2012, The Mechanical Parameters of Rapeseed Cake, Energy Sources, Part A, 2012, 34(13): 1196-1205
 100. 2012, Influence of some chemical modifications on the characteristics of potato starch powders., Journal of Food Engineering, 2012, 108515-522
 101. 2012, Characterizing moist food-powder flowability using a Jenike shear-tester., Journal of Food Engineering, 2012, 10851-58
 102. 2011, Characterisation of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape and size., 2011, 118-118
 103. 2011, Strenght properties of food powders influenced by technological factors, 2011, 124-124
 104. 2011, Characterization of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape, 2011, 118-118
 105. 2011, The normal and oblique impact of three types of wet granules, Granular Matter, 2011, 13(4): 455-463
 106. 2011, Effect of potato starch modification on mechanical parameters and granules morphology., Journal of Food Engineering, 2011, 102, 154-162, (DOI information:n10.1016/j.jfoodeng.2010.07.034)
 107. 2010, Właściwości plastycznego płynięcia proszków przemysłowych., Wpływ Procesów Technologicznych na Właściwości Materiałów i Surowców Roślinnych, 2010, (Rozdz. 8): 97-106
 108. 2010, Uniaxial compaction behaviour and elasticity of cohesive powders., Powder Technology, 2010, 203, 482-488
 109. 2009, Discontinuity, non-homogeneity and anisotropy in granular media., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2009, 67-68
 110. 2009, Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych., 2009
 111. 2008, Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych., 2008
 112. 2008, Masowe i mikroskopowe właściwości sypkich materiałów roślinnych i przemysłowych. Cz. II. Oddziaływania adhezyjne w materiałach roślinnych – wstępne wyniki badań., Przemysł Chemiczny, 2008, 87/2, 2-5
 113. 2008, Masowe i mikroskopowe właściwości sypkich materiałów roślinnych i przemysłowych. Cz. I. Porównanie właściwości mechanicznych., Przemysł Chemiczny, 2008, 87/2, 199-202
 114. 2007, Determination of modulus of elasticity of cereals and rapeseeds using acoustic method, Journal of Food Engineering, 82(2007), 51-57
 115. 2007, Wpływ zawartości talku na właściwości mechaniczne rozdrobnionych surowców roślinnych., 2007
 116. 2007, Czynniki kształtujące sypkość rozdrobnionych surowców roślinnych., 2007
 117. 2006, Influence of seeds shape and internal structure on parameters of integral friction. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 118. 2006, Microstructure and mechanical parameters of five types of starch, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2006, 15/56, 2, 161-168
 119. 2006, Wpływ składu granulometrycznego na sypkość śruty pszenicznej., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2006, 4s, 139-140
 120. 2006, Zastosowanie metody akustycznej do wyznaczania modułu sprężystości nasion rzepaku o różnej wilgotności., Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 295-302
 121. 2006, Modulus elasticity of rapeseeds by edometric and acoustic methods., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 9, 4, 1-8
 122. 2005, Pressure ratio of plant granular materials., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 205-206
 123. 2005, Microstructure and mechanical parameters of starch powders., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 197
 124. 2005, Testing mechanical properties of food powders in two laboratories-degree of consistency of results., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 196
 125. 2004, Parameters of elasticity of grain bedding determined with oedometric and acoustic methods, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics",125-130
 126. 2004, Mechanical parameters of agro-bulk materials, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 100-105
 127. 2004, Direct shear testing of food powders flowability-influence of deformation speed and apparatus stiffness, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 557-564
 128. 2004, Direct shear testing of flowability of food powders, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2004, Res. Agr. Eng., 50(1), 6-10
 129. 2004, Propagacja fal akustycznych w ośrodkach porowatych i ziarnistych, 2004
 130. 2004, Właściwości mechaniczne pędów wierzby energetycznej, 2004
 131. 2004, Influence of cell stiffness and velocity on results of direct shear test, 2004
 132. 2003, Wpływ kształtu nasion i upakowania złoża na kąt tarcia wewnętrznego., Acta Agrophysica, 2003, 82, 131-137
 133. 2003, Determination of elastic parameters of grain with oedometric and acoustic methods., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2003, 49, 2, 56-60
 134. 2003, Właściwości mechaniczne skrobi., 2003
 135. 2003, Characterization of agro-bulk materials and food powders., 2003
 136. 2003, Impact of drying temperature on technological value of rapeseeds., 2003
 137. 2003, Direct shear testing of flowability of food powders., 2003
 138. 2002, Możliwość zastosowania pomiaru prędkości fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich., 2002
 139. 2002, Wpływ kształtu nasion i upakowania złoża na kąt tarcia wewnętrznego wyznaczany metodą bezpośredniego ścinania., 2002
 140. 2002, Determination of elastic parameters of grain with oedometric and acoustic methods., 2002
 141. 2002, Możliwość zastsowania pomiaru prędkości fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich., Inżynieria Rolnicza, 2002, 1(2), 89-93
 142. 2002, Determination of the elastic constants of cereal grains in a uniaxial compression test., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 61-65
 143. 2001, Effect of grain moisture on silo design parameters., 2001
 144. 2001, Analiza wpływu wilgotności złoża ziarna pszenicy na przebieg zależności naprężenie – odkształcenie., Inżynieria Maszyn, 2001, 17, 75-80
 145. 2001, Wpływ wilgotności ziarna na parametry oblicze-niowe obciążeń silosu., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2001, 419, 129-138
 146. 2001, Zastosowanie testu jednoosiowego ściskania do wyznaczania właściwości mechanicznych złoża ziarna zbóż., Inżynieria Rolnicza, 2001, 13(33), 307-312
 147. 2001, Anizotropia kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 245-251
 148. 2001, Właściwości mechaniczne złoża nasion rzepaku wyznaczane w teście jednoosiowego ściskania., Acta Agrophysica, 2001, 46, 167-178
 149. 2001, Wpływ wilgotności na kąt tarcia wewnętrznego ziarna zbóż., Acta Agrophysica, 2001, 46, 105-113
 150. 2000, Determination of elastic constants of cereal grain in uniaxial compression., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 164-165
 151. 2000, Parametry sprężystości złoża ziarna zbóż. Elastic parameters of bedding of cereal grain., 2000
 152. 2000, Modelowanie jednoosiowego ściskania warstwy ziarna pszenicy., 2000
 153. 2000, Anizotropia kąta tarcia wewnętrznego warstwy ziarna., 2000
 154. 1999, Modele ośrodków sypkich pochodzenia biologicznego., 1999
 155. 1999, Wpływ cyklicznych obciążeń statycznych na iloraz naporu ośrodka sypkiego., 1999
X