Gondek Ewa

Gondek Ewa

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2021, Mechanical and Combustion Properties of Agglomerates of Wood of Popular Eastern European Species, Materials, 14(11), 2728; DOI: 10.3390/ma14112728
  2. 2020, Friction and Shear Properties of Pine Biomass and Pellets, Materials, 13(16), 3567, str. 1-15, DOI: 10.3390/ma13163567
  3. 2019, Mechanical characteristics of pine biomass of different sizes and shapes, European Journal of Wood and Wood Products, 77((4), str. 593-608, DOI: 0.1007/s00107-019-01415-w
  4. 2017, Mechanical and combustion properties of sawdust-straw pellets blended in different proportions, Fuel Processing Technology, 156: 366-375
  5. 2017, Wysokobłonnikowe przekąski zbożowo-warzywne – analiza wybranych właściwości fizycznych i funkcjonalnych, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych , 590: 15-27
  6. 2015, Analiza zależności pomiędzy cechami fizycznymi ziarna pszenicy., 2015
  7. 2015, Mechanical properties of sawdust and woodchips., Fuel, 159: 900-908
  8. 2014, Wpływ dodatków wzbogacających wartość odżywczą na teksturę bezglutenowego pieczywa chrupkiego., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2014, (578): 49-60
  9. 2014, Selected physical properties of dry dog foods., 2014
  10. 2014, Wpływ dodatków wzbogacających wartość odżywczą na teksturę bezglutenowego pieczywa chrupkiego., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2014, (578): 49-60
X