Parafiniuk Piotr

Parafiniuk Piotr

Print Friendly, PDF & Email
dr Parafiniuk Piotr
Nr pokoju: B106
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 182

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium: Laboratorium Materiałów Sypkich

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Modelowanie sił kontaktu pomiędzy materiałami rolniczymi
 • Badania Metodą Elementów Dyskretnych układów granularnych
 • Zależny od czasu transport elektronowy w nanoukładach

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2005   Mgr fizyki
  Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Chaotyczne sztuczne sieci neuronowe
 • 2010  Dr nauk fizycznych
  Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Zależny od czasu transport elektronowy w układach kropek kwantowych”

Publikacje pracownika

 1. 2024, Precise control of discharge of spherical particles by cone valve configuration: Insert – Converging orifice, Powder Technology, 433; 119225
 2. 2023, Converging orifice used to control the discharge rate of spherical particles from a flat floor silo, Scientific Reports, 13:669; DOI: 10.1038/s41598-023-27431-8
 3. 2023, DEM study of microstructural effects in friction of wheat on corrugated steel surface, Tribology International, 183, 1108435, DOI: 10.1016/j.triboint.2023.108435
 4. 2022, DEM modelling of the influence of initial stress state on the discharge rate of spherical particles from a model silo, Powder Technology, 403,117402, str. 1-9, DOI: 10.1016/j.powtec.2022.117402
 5. 2022, An effect of content and particle stiffness on the mechanics of particle mixtures: experimental and numerical study, 24. Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych w Mechanice (CMM) oraz 42. Konferencja Mechaniki Ciał Stałych (SolMech) (CMM-SolMech 2022); Swinoujście, 5-8.09.2022,
 6. 2021, Mechanical and Combustion Properties of Agglomerates of Wood of Popular Eastern European Species, Materials, 14(11), 2728; DOI: 10.3390/ma14112728
 7. 2021, Breakage Strength of Wood Sawdust Pellets: Measurements and Modelling, Materials, 14(12), 3273; DOI: 10.3390/ma14123273
 8. 2021, Experimental analysis of wheat-wall friction and grain flow in a steel silo with corrugated walls, Biosystems Engineering, 209: 216-231; DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2021.07.003
 9. 2021, Discharge Flow of Spherical Particles from a Cylindrical Bin: Experiment and DEM Simulations, Processes, 9,1860, str.1-20, DOI: 10.3390/pr9111860
 10. 2021, Experiments and DEM simulations of spherical particles discharge from a cylindrical bin, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 166
 11. 2021, Mechanical characteristics of sawdust pellets: experiment and DEM modelling, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 204
 12. 2020, Discrete Element Method Modelling of the Diametral Compression of Starch Agglomerates, Materials, 13(4). 392, str1-22, DOI: 10.3390/ma13040932
 13. 2020, Friction and Shear Properties of Pine Biomass and Pellets, Materials, 13(16), 3567, str. 1-15, DOI: 10.3390/ma13163567
 14. 2020, Calibration of discrete-element-method model parameters of bulk wheat for storage, Biosystems Engineering, 200: 298-314; DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2020.10.010
 15. 2019, Mechanical characteristics of pine biomass of different sizes and shapes, European Journal of Wood and Wood Products, 77((4), str. 593-608, DOI: 0.1007/s00107-019-01415-w
 16. 2019, Tensile strength of pressure-agglomerated potato starch determined via diametral compression test: Discrete element method simulations and experiments, Biosystems Engineering, 183, str. 95-109, DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2019.04.019
 17. 2019, Formation and diametral compression of starch tablets: experiment and DEM simulations, International Congress on Particle Technology PARTEC 2019, 9-11.04.2019 r. Nuremberg, Deutchland,
 18. 2019, Friction of wheat on corrugated steel. Experiments and Discrete Element Method modelling. DEM 8, 8th International Conference on Discrete Element Methods, The Netherlands, 21-26.06.2019, str. 196
 19. 2019, Compressibility and pressure distribution in a deposit of spherical particles under cyclic uniaxial confined compression, International Congress on Particle Technology PARTEC 2019, 9-11.04.2019 r. Nuremberg, Deutchland,
 20. 2018, Characterization of shear behaviour in consolidated granular biomass, Powder Technology, 327: 120-127
 21. 2018, Stress profile in bulk of seeds in a shallow model silo as influenced by mobilisation of particle-particle and particle-wall friction: Experiments and DEM simulations, Powder Technology, 327: 320-334
 22. 2018, Effect of aspect ratio on the mechanical behavior of packings of spheroids, Physica A-Statistical Mechanics and its Applications, 501: 1-11
 23. 2018, Pressure Distribution in Bulk of Seeds in a Shallow Model Silo, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 31
 24. 2018, Discrete element method simulations and experimental study of interactions in 3D granular bedding during low-velocity impact, Powder Technology, 340: 52-67
 25. 2018, Discrete Element Method modelling of diametral compression of starch tablets, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 61
 26. 2018, Outflow of mixtures of spheres and cylinders through horizontal orifices. Experimental and DEM simulations, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 160
 27. 2017, Mechanical and combustion properties of sawdust-straw pellets blended in different proportions, Fuel Processing Technology, 156: 366-375
 28. 2017, Discrete element modelling study of force distribution in a 3D pile of spherical particles, Powder Technology, 312: 194-203
 29. 2017, Effective elastic properties and pressure distribution in bidisperse granular packings: DEM simulations and experiment, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2(7): 271-280
 30. 2017, Effect of particle size ratio and contribution of particle size fractions on micromechanics of uniaxially compressed binary sphere mixtures, Granular Matter, Vol. 19 (34), DOI: 10.1007/s10035-017-0719-4
 31. 2017, Breaking tester for examining strength of consolidated starch, International Agrophysics, Vol. 31(2): 251-258
 32. 2017, Determination of the restitution coefficient of seeds and coefficients of visco-elastic Hertz contact models for DEM simulations, Biosystems Engineering, 161: 106-119
 33. 2017, Pressure distribution in bulk of seeds in a shallow model silo. Experiments and DEM simulations, 22nd International Conference “Computer Methods in Mechanics”, Lublin, Poland, 13-16.09.2017,
 34. 2017, Discharge of spheres, cylinders and their mixtures from cylindrical bin. Experiments and DEM simulations, 10th World Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, 1-5.10.2017,
 35. 2016, Experiments and discrete element method simulations of distribution of static load of grain bedding at bottom of shallow model silo, Biosystems Engineering, 149: 60-71
 36. 2016, Pressure distribution in an assembly of wooden cylinders with various aspect ratios under uniaxial confined compression, Granular Matter, 18(2): 1-8
 37. 2014, DEM examination of an influence of particle aspect ratio and sample width on uniaxial compression of assembly of spherocylinders., 2014
 38. 2014, Influence of particle shape and sample width on uniaxial compression of assembly of prolate spheroids examined by discrete element method., Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2014, 416279-289
 39. 2014, Influence of the method of representing shape of oblong particle on results of DEM simulations of uniaxial compression of granular assembly., 2014, No.-162
 40. 2013, Simulation of ellipsoid-like particle assemblies at crossover from quasi-2D to 3D, 2013
 41. 2013, Uniaxial compression of assemblies of ellipsoidal particles of various aspect ratios, 2013
 42. 2013, Discharge of rapeseeds from a model silo: Physical testing and discrete element method simulations, Computers and Electronics in Agriculture, 2013, 9740-46
 43. 2013, Influence of the Coulomb interaction on the spin-polarized current in the quantum dot system in the presence of the bias voltage pulse, Physica E, 2013, 495-12
 44. 2012, Two Contact Models in Simulations of Outflow of Rapeseed from a Model Silo, 2012
 45. 2012, Experimental and numerical studies on uniaxial compression behavior of slightly oblong particles at crossover from Quasi-2D to 3D, 2012
 46. 2012, Modelowanie metodą elementów dyskretnych procesów mechanicznych w ośrodkach rozdrobnionych, 2012, 88-89
 47. 2011, Wykorzystanie różnych modeli kontaktu w symulacjach wypływu rzepaku z modelowego silosu, 2011, 88-88
 48. 2011, Wpływ modelu sił kontaktu na symulacje numeryczne wypływu rzepaku z modelowego silosu, 2011, 33-33
 49. 2011, Wpływ szerokości próbki i kształtu cząstek na charakterystyki jednoosiowego ściskania złoża materiału sypkiego., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 399-408
X