Ryżak Magdalena

Ryżak Magdalena

Print Friendly, PDF & Email
dr hab. Ryżak Magdalena
Nr pokoju: D102
E-mail: m.ryzak@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 124

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Laboratorium: Laboratorium Zastosowań Optycznych Technik Pomiarowych

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Metody wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb
 • Badanie erozji wodnej gleb metodą pojedynczej kropli symulowanego opadu
 • Energia przylegania cząstek glebowych

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2003    Mgr fizyki
  Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki UMCS w Lublinie
 • 2008    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Metodyczne aspekty wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych z wykorzystaniem dyfrakcji laserowej”
 • 2016   Dr habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Tytuł osiągnięcia naukowego pt.: „Opracowanie metod pomiarowych do ilościowego opisu rozbryzgu (pierwszej fazy erozji wodnej)”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

Wybrane projekty naukowe:

 • 2012-2014    „Opracowanie metody pomiaru energii kinetycznej kropel wody przenoszących materiał glebowy, powstających i przemieszczanych w wyniku rozbryzgu”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Program Iuventus Plus Nr IP2011 047471
 • 2011-2014    „Badanie energii przylegania cząstek gleby metodą pojedynczej kropli symulowanego opadu”, Narodowe Centrm Nauki (NCN), Projekt Badawczy własny, 40 konkurs MNiSW  Nr N N310 777 640
 • 2010-2011    „Zastosowanie metod optycznych do badania początkowej fazy erozji wodnej – rozbryzgu”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Program Iuventus Plus Nr IP2010 036370

Publikacje pracownika

 1. 2022, Influence of slope incline on the ejection of two-phase soil splashed material, Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0262203
 2. 2021, Heart rate variability in Konik and purebred Arabian horses in response to different predator vocalisations, Animal, 15(1); DOI: 10.1016/j.animal.2020.100045
 3. 2021, Stability of Aggregates Made by Earthworms in Soils with Organic Additives, Agronomy, 11(3), 421; DOI: 10.3390/agronomy11030421
 4. 2021, A new approach to kinetic energy calculation of two-phase soil splashed material, Geoderma, 396; DOI: 10.1016/j.geoderma.2021.115087
 5. 2021, Measurement of soil dry aggregate size distribution using the laser diffraction method, Soil & Tillage Research, 211, 105023; DOI: 10.1016/j.still.2021.105023
 6. 2021, Particle Size Distribution of Various Soil Materials Measured by Laser Diffraction-The Problem of Reproducibility, Minerals, 11(5), 465; DOI: 10.3390/min11050465
 7. 2020, Surface deformation and displacement of bed elements during splash – Model tests, Catena, vol 185; DOI: 10.1029/2018JF004993
 8. 2020, Methodological aspects of using high-speed cameras to quantify soil splash phenomenon, Geoderma, 378, 114592, str. 1-13, DOI: 10.1016/j.geoderma.2020.114592
 9. 2020, Particle displacement due to splash – analysis based on glass bead deposits, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-20742
 10. 2020, The intensity of physiological and behavioral responses of horses to predator vocalizations, BMC Veterinary Research, 16, 431; DOI: 10.1186/s12917-020-02643-6
 11. 2020, Drop impact onto saturated glass beads bed – analysis of ejection of bed elements and deformation of surfaces, 19th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2020, May 19-21, 2020, Prague, Czech Republic, str. 22
 12. 2020, Determination of the effectiveness of high-speed cameras for identifying ejection particles during splash with regard to the sticky paper method, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-16225
 13. 2020, Efficiency of detection of particles by high-speed cameras in splash erosion studies, 3rd International Scientific Virtual Conference AgroEco2020, 2-3.12.2020,
 14. 2019, The mass ratio of splashed particles during raindrop splash phenomenon on soil surface, Geoderma, 347, str. 40-48, DOI: 10.1016/j.geoderma.2019.03.028
 15. 2019, Laser diffraction as an alternative method of measuring aggregate stability, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-13922
 16. 2019, The mass proportions of ejected material during soil splash phenomenon, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-14721-1
 17. 2019, Analysis of the ways of using glass beads as a soil model material in splash research, 4 Th International Symposium of Soil Physics, BOOK OF ABSTRACTS, Lublin 13-14.02.2019, str. 27
 18. 2019, Structure formation in soils with differing textures: the role of varied organic additives and earthworms – laboratory experiment, 4 Th International Symposium of Soil Physics, BOOK OF ABSTRACTS, Lublin 13-14.02.2019, str. 28
 19. 2019, Influence of leaf surface wettability on the drop splash phenomenon, Agricultural and Forest Meteorology, 279(107762), str. 1-11, DOI: 10.1016/j.agrformet.2019.107762
 20. 2019, Splash of Solid Particles as a Stochastic Point Process, Journal of Geophysical Research: Earth Surface, DOI: 10.1029/2018JF004993
 21. 2019, Pomiary rozbryzgu gleby w mikro skali, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego GLEBA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, 2-7.09.2019 Lublin, str. 93
 22. 2018, Application of X-ray computed microtomography to soil craters formed by raindrop splash, Geomorphology, 303: 357-361
 23. 2018, The use of X-ray computed microtomography for soil craters created after the raindrop splash, 3rd International Symposium of Soil Physics “The common people doing the unusual things", Kraków, Poland 14-15.02.2018 , str. 14-15
 24. 2018, Parameterization of the crown based on the analysis of splash on the soil and model surface, 3rd International Symposium of Soil Physics “The common people doing the unusual things", Kraków, Poland 14-15.02.2018, str. 26-27
 25. 2018, The shape and dynamics of the generation of the splash forms in single-phase systems after drop hitting, Physics of Fluids, 30; DOI: 10.1063/1.4998675
 26. 2018, An improved method for determination of aggregate stability using laser diffraction, Land Degradation & Development, DOI: 10.1002/ldr.2941
 27. 2018, Chapter Five – Laser Diffractometry in the Measurements of Soil and Sediment Particle Size Distribution, Advances in Agronomy, 151: 215-279; DOI: 10.1016/bs.agron.2018.04.003
 28. 2018, Discrete element method simulations and experimental study of interactions in 3D granular bedding during low-velocity impact, Powder Technology, 340: 52-67
 29. 2018, Laboratory measurement methods of splash erosion in micro scale, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 28
 30. 2018, Optimize the Settings of Mastersizer 3000 when Measuring the Particle-Size Distribution of Soils, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 9
 31. 2018, Optimize the settings of Mastersizer 3000 when measuring the particle-size distribution of soils, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 117
 32. 2018, Modern Methods in Splash Erosion Research, Geophysical Research Abstracts, EGU 2018-19567-1, 2018, vol. 20
 33. 2018, Device optimization of the Mastersizer 3000 in the measurements of soil and sediment particle size distribution, Biennial Meeting of Hungarian Soil Science Society, Pécs, Hungary, 29.08-01.09.2018 r.,
 34. 2017, Acoustic wave propagated in the air after the raindrop impact on soil surface, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 26-27
 35. 2017, Use of the dynamic pressure sensor for recording of the mechanical impulse occurring in the soil after the water drop impact, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 61
 36. 2017, Determination of the restitution coefficient of seeds and coefficients of visco-elastic Hertz contact models for DEM simulations, Biosystems Engineering, 161: 106-119
 37. 2017, The differences in crown formation during the splash on the thin water layers formed on the saturated soil surface and model surface, Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0181974
 38. 2017, The noise of the soil splash, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017 , str. 44
 39. 2017, Single raindrop impact on soil surface as a sound wave source, 2nd International Symposium of Soil Physics, Zabrze 8.02.2017 , str. 26
 40. 2017, A system for recording of the mechanical impulse of the water drop’s impact on a soil surface, 2nd International Symposium of Soil Physics, Zabrze 8.02.2017, str. 27
 41. 2017, The effectiveness of detection of splashed particles using a system of three integrated high-speed cameras, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-12281, 2017
 42. 2017, Sound wave energy emitted by water drop during the splash on the soil surface, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-14443, 2017
 43. 2017, Comparison of the shape and dynamics of various splash forms in liquid single-phase systems, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, EGU2017-12396, 2017
 44. 2016, Sound Wave Energy Resulting from the Impact of Water Drops on the Soil Surface, PLoS One, 11(7): e0158472
 45. 2016, Measurements of the soil splash phenomenon in a micro-scale, International Symposium of Soil Physics, SGGW, Warszawa, 11.02.2016 r., str. 15
 46. 2016, Characteristics of the single water drop splash phenomenon depending on initial moisture content of the soil, Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r., 51-51
 47. 2016, The influence of consecutive raindrop impacts on splash phenomenon, Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r., 13-13
 48. 2015, Optical Microscopy Measurements in Raindrop Splash Phenomenon., 2015, 327-328
 49. 2015, Badanie siły uderzenia kropli wody z wykorzystaniem dynamicznego czujnika siły, 2015, 92-92
 50. 2015, A System for Recording the Dynamics of the Water Drop’s Impact on a Surface., Measurement and Control, 48(5): 149-156
 51. 2015, Effect of Soil Moisture Content on the Splash Phenomenon Reproducibility., PLoS One, 10(3): e0119269, DOI: 10.1371/journal.pone.0119269
 52. 2015, Use of the Laser Diffraction Method for Assessment of the Pipette Method., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 37-42
 53. 2015, The Reasons for Incorrect Measurements of the Mass Fraction Ratios of Fine and Coarse Material by Laser Diffraction., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 30-36
 54. 2014, Assessment of the usefulness of particle size distribution measured by laser differaction for soil water retention modelling., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2014, 177(5): 803-813
 55. 2014, Metody badania zjawiska rozbryzgu powodowanego pojedynczą kroplą symulowanego opadu, 2014, 131-131
 56. 2014, Measurement of the dynamics of changes in impact forces of water drop on a rigid ground., 2014, Vol. 16, EGU2014-5235
 57. 2014, Numerical modelling of the impact of a liquid drop on the surface of a two-phase fluid system., 2014, Vol. 16, EGU2014-12447
 58. 2014, The issue of precision in the measurement of soil splash by a single drop using a high speed camera, 2014, Vol. 16, EGU2014-5134
 59. 2014, Influence of the sand particle shape on particle size distribution measured by laser diffraction method., International Agrophysics, 2014, 28(2): 195-200
 60. 2013, Influence of Optical Indices on PSD of Activated Sludge Measured by LDM, 2013, 129
 61. 2013, The use of microscopic images in soil splash measurements, 2013, 247-247
 62. 2013, Methodological aspects of fractal dimension estimation on the basis of particle size distribution, Vadose Zone Journal, 2013, 12(1): 1-9
 63. 2013, The use of microscopic images in soil spalsh measurements, 2013, 247-247
 64. 2013, Calculation of fractal dimension of soil on the basis of particle size distribution measured with the laser diffraction method, 2013, 112-112
 65. 2013, New opportunities of soil splash measurements using a combination of image analysis and the single water drop impact method, 2013, 60-60
 66. 2013, Use of the laser diffraction method for analysis of spatial variation of particle size distribution as exemplified by sediments within pocket infills in the Chełm chalk quarry (E Poland), 2013, 51-51
 67. 2013, A simple method for estimating particle numbers using a laser diffractometer, Polish Journal of Environmental Studies, 2013, 22(1): 213-218
 68. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 69. 2012, Comparison of soil texture determined by two dispersion units of Mastersizer 2000, International Agrophysics, 2012, 26(1): 99-102
 70. 2012, Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method, Proceedings of ECOpole, 2012, 6(2): 475-479
 71. 2012, Measurement of activated sludge particle diameters using laser diffraction method / Pomiary średnicy cząstek osadu czynnego za pomocą metody dyfrakcji laserowej, Ecological Chemistry and Engineering S, 2012, 19(4): 597-608
 72. 2012, Role of Periglacial Processes in Epikarst Morphogenesis: A Case Study from Chełm Chalk Quarry, Lublin Upland, Eastern Poland, Permafrost and Periglacial Processes, 2012, 23251-266
 73. 2012, Using the Image Analysis Method for Describing Soil Detachment by a Single Water Drop Impact, Sensors, 2012, 1211527-11543
 74. 2011, Wyznaczanie rozkładu wielkości cząstek w pomiarach agrofizycznych., 2011, 97-98
 75. 2011, Założenia do normy wyznaczania uziarnienia gleb metodą dyfrakcji laserowej., 2011, 25-25
 76. 2011, Comparison of effectiveness of soil dispersion with physical and chemical methods., 2011, 40-40
 77. 2011, Characterisation of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape and size., 2011, 118-118
 78. 2011, Wyznaczanie rozkładu granulometrycznego metodą dyfrakcji laserowej, 2011
 79. 2011, Characterization of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape, 2011, 118-118
 80. 2011, Changes in textural and geo-chemical features of alluvia in the western part of the Lublin Upland over the past 1000 years., Quaestiones Geographicae, 2011, 30(1): 123-132
 81. 2011, Przygotowanie próbek glebowych do pomiaru składu granulometrycznego gleb metodą dyfrakcji laserowej., Roczniki Gleboznawcze, 2011, 62(2): 9-15
 82. 2011, Methodological aspects of determining soil particle-size distribution using the laser diffiraction method, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2011, 174(4): 624-633
 83. 2011, Elimination of measurement error in light microscopy investigations of starch granules geometry., International Agrophysics, 2011, 25(2): 193-196
 84. 2010, Application of optical techniques for measurement of physical properties of soils., Physical, Chemical and Biological Processes in Soils, 2010, ISBN 978-83-61607-56-4(Rozdz.): 21-31
 85. 2010, Methodological aspects of measuring particle size distribution (PSD)., 2010
 86. 2010, Determination of particle size distrubution of soil using laser diffraction – comparison with areometric method, International Agrophysics, 2010, 24(2): 177-181
 87. 2010, Determination of soil aggregate disintegration dynamics using laser diffraction., Clay Minerals, 2010, 45(1): 23-34
 88. 2009, Metody wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2009, (175, l. ark. wyd. 7,5): 1-105
 89. 2009, Stosunki wodne w wybranych glebach pod wierzbą krzewiastą i ślazowcem pensylwańskim., Acta Agrophysica, 2009, 171, Vol. 14(2), 479-489
 90. 2009, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału, 2009
 91. 2008, Jak zmierzyć wielkość cząstek?, 2008
 92. 2008, Zastosowanie metody dyfrakcji laserowej do oceny wielkości cząstek produktów spożywczych na przykładzie kawy., 2008
 93. 2008, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału., 2008
 94. 2008, Matematyczne sposoby porównania wyników pomiaru rozkładu granulometrycznego uzyskanych metodą areometryczną i dyfrakcji laserowej., 2008
 95. 2007, Wykorzystanie dyfrakcji laserowej do oceny rozkładu granulometrycznego mielonej kawy i wybranych produktów spożywczych., Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych, PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 4
 96. 2007, Application of laser diffraction metod for determination of particie size distribution of grey-brown podzolic soil., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 34-38
 97. 2007, Use of ion-selective electrodes for determination of content of potassium in Egner-Rhiem soil extracts., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 29-33
 98. 2007, Effect of ultrasonic time action on soil ample dispersion., 2007
 99. 2007, Zastosowanie dyfrakcji laserowej do wyznaczania rozkładu granulometrycznego materiałów agrofizycznych., 2007
 100. 2007, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału., 2007
 101. 2006, Gleba jako ważny element edukacji ekologicznej., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, "Człowiek a środowisko", część III, 77-82
 102. 2006, Zmierz swoją glebę – o analizie wielkości cząstek glebowych., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 49-51
 103. 2006, Methods of particie size distribution measurement for soil samples-review., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 83-88
 104. 2005, Comparison of soil particle size distribution from laser diffraction and sedimentation methods., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 127-132
 105. 2005, Initial evaluation of application of ion selective electrodes to direct measurement ions concentration in soils., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 399-401
 106. 2004, Porównanie rozkładu granulometrycznego cząstek glebowych metodą dyfrakcji laserowej i metodą sedymentacyjną, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 509-518
X