Ryżak Magdalena

Ryżak Magdalena

Print Friendly, PDF & Email
dr hab. Ryżak Magdalena
Nr pokoju: D103
E-mail: m.ryzak@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 133

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Laboratorium: Laboratorium Zastosowań Optycznych Technik Pomiarowych

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Metody wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb
 • Badanie erozji wodnej gleb metodą pojedynczej kropli symulowanego opadu
 • Energia przylegania cząstek glebowych

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2003    Mgr fizyki
  Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki UMCS w Lublinie
 • 2008    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Metodyczne aspekty wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych z wykorzystaniem dyfrakcji laserowej”
 • 2016   Dr habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Tytuł osiągnięcia naukowego pt.: „Opracowanie metod pomiarowych do ilościowego opisu rozbryzgu (pierwszej fazy erozji wodnej)”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

Wybrane projekty naukowe:

 • 2012-2014    „Opracowanie metody pomiaru energii kinetycznej kropel wody przenoszących materiał glebowy, powstających i przemieszczanych w wyniku rozbryzgu”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Program Iuventus Plus Nr IP2011 047471
 • 2011-2014    „Badanie energii przylegania cząstek gleby metodą pojedynczej kropli symulowanego opadu”, Narodowe Centrm Nauki (NCN), Projekt Badawczy własny, 40 konkurs MNiSW  Nr N N310 777 640
 • 2010-2011    „Zastosowanie metod optycznych do badania początkowej fazy erozji wodnej – rozbryzgu”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Program Iuventus Plus Nr IP2010 036370

Publikacje pracownika

 1. 2020, Determination of the effectiveness of high-speed cameras for identifying ejection particles during splash with regard to the sticky paper method, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-16225
 2. 2020, Drop impact onto saturated glass beads bed – analysis of ejection of bed elements and deformation of surfaces, 19th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2020, May 19-21, 2020, Prague, Czech Republic, str. 22
 3. 2020, The intensity of physiological and behavioral responses of horses to predator vocalizations, BMC Veterinary Research, 16, 431; DOI: 10.1186/s12917-020-02643-6
 4. 2020, Particle displacement due to splash – analysis based on glass bead deposits, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-20742
 5. 2020, Methodological aspects of using high-speed cameras to quantify soil splash phenomenon, Geoderma, 378, 114592, str. 1-13, DOI: 10.1016/j.geoderma.2020.114592
 6. 2019, Pomiary rozbryzgu gleby w mikro skali, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego GLEBA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, 2-7.09.2019 Lublin, str. 93
 7. 2020, Surface deformation and displacement of bed elements during splash – Model tests, Catena, vol 185; DOI: 10.1029/2018JF004993
 8. 2019, Splash of Solid Particles as a Stochastic Point Process, Journal of Geophysical Research: Earth Surface, DOI: 10.1029/2018JF004993
 9. 2019, Influence of leaf surface wettability on the drop splash phenomenon, Agricultural and Forest Meteorology, 279(107762), str. 1-11, DOI: 10.1016/j.agrformet.2019.107762
 10. 2019, Structure formation in soils with differing textures: the role of varied organic additives and earthworms – laboratory experiment, 4 Th International Symposium of Soil Physics, BOOK OF ABSTRACTS, Lublin 13-14.02.2019, str. 28
 11. 2019, Analysis of the ways of using glass beads as a soil model material in splash research, 4 Th International Symposium of Soil Physics, BOOK OF ABSTRACTS, Lublin 13-14.02.2019, str. 27
 12. 2019, The mass proportions of ejected material during soil splash phenomenon, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-14721-1
 13. 2019, Laser diffraction as an alternative method of measuring aggregate stability, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-13922
 14. 2019, The mass ratio of splashed particles during raindrop splash phenomenon on soil surface, Geoderma, 347, str. 40-48, DOI: 10.1016/j.geoderma.2019.03.028
 15. 2018, Device optimization of the Mastersizer 3000 in the measurements of soil and sediment particle size distribution, Biennial Meeting of Hungarian Soil Science Society, Pécs, Hungary, 29.08-01.09.2018 r.,
 16. 2018, Modern Methods in Splash Erosion Research, Geophysical Research Abstracts, EGU 2018-19567-1, 2018, vol. 20
 17. 2018, Optimize the settings of Mastersizer 3000 when measuring the particle-size distribution of soils, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 117
 18. 2018, Optimize the Settings of Mastersizer 3000 when Measuring the Particle-Size Distribution of Soils, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 9
 19. 2018, Laboratory measurement methods of splash erosion in micro scale, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 28
 20. 2018, Discrete element method simulations and experimental study of interactions in 3D granular bedding during low-velocity impact, Powder Technology, 340: 52-67
 21. 2018, Chapter Five – Laser Diffractometry in the Measurements of Soil and Sediment Particle Size Distribution, DOI: 10.1016/bs.agron.2018.04.003, Advances in Agronomy,
 22. 2018, An improved method for determination of aggregate stability using laser diffraction, Land Degradation & Development, DOI: 10.1002/ldr.2941
 23. 2018, The shape and dynamics of the generation of the splash forms in single-phase systems after drop hitting, Physics of Fluids, 30; DOI: 10.1063/1.4998675
 24. 2018, Parameterization of the crown based on the analysis of splash on the soil and model surface, 3rd International Symposium of Soil Physics “The common people doing the unusual things", Kraków, Poland 14-15.02.2018, str. 26-27
 25. 2018, The use of X-ray computed microtomography for soil craters created after the raindrop splash, 3rd International Symposium of Soil Physics “The common people doing the unusual things", Kraków, Poland 14-15.02.2018 , str. 14-15
 26. 2017, Comparison of the shape and dynamics of various splash forms in liquid single-phase systems, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, EGU2017-12396, 2017
 27. 2017, Sound wave energy emitted by water drop during the splash on the soil surface, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-14443, 2017
 28. 2017, The effectiveness of detection of splashed particles using a system of three integrated high-speed cameras, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-12281, 2017
 29. 2017, A system for recording of the mechanical impulse of the water drop’s impact on a soil surface, 2nd International Symposium of Soil Physics, Zabrze 8.02.2017, str. 27
 30. 2017, Single raindrop impact on soil surface as a sound wave source, 2nd International Symposium of Soil Physics, Zabrze 8.02.2017 , str. 26
 31. 2018, Application of X-ray computed microtomography to soil craters formed by raindrop splash, Geomorphology, 303: 357-361
 32. 2017, The noise of the soil splash, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017 , str. 44
 33. 2017, The differences in crown formation during the splash on the thin water layers formed on the saturated soil surface and model surface, Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0181974
 34. 2017, Determination of the restitution coefficient of seeds and coefficients of visco-elastic Hertz contact models for DEM simulations, Biosystems Engineering, 161: 106-119
 35. 2017, Use of the dynamic pressure sensor for recording of the mechanical impulse occurring in the soil after the water drop impact, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 61
 36. 2017, Acoustic wave propagated in the air after the raindrop impact on soil surface, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 26-27
 37. 2016, Characteristics of the single water drop splash phenomenon depending on initial moisture content of the soil, Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r., 51-51
 38. 2016, Measurements of the soil splash phenomenon in a micro-scale, International Symposium of Soil Physics, SGGW, Warszawa, 11.02.2016 r., str. 15
 39. 2016, Sound Wave Energy Resulting from the Impact of Water Drops on the Soil Surface, PLoS One, 11(7): e0158472
 40. 2016, The influence of consecutive raindrop impacts on splash phenomenon, Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r., 13-13
 41. 2015, A System for Recording the Dynamics of the Water Drop’s Impact on a Surface., Measurement and Control, 48(5): 149-156
 42. 2015, The Reasons for Incorrect Measurements of the Mass Fraction Ratios of Fine and Coarse Material by Laser Diffraction., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 30-36
 43. 2015, Use of the Laser Diffraction Method for Assessment of the Pipette Method., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 37-42
 44. 2015, Effect of Soil Moisture Content on the Splash Phenomenon Reproducibility., PLoS One, 10(3): e0119269, DOI: 10.1371/journal.pone.0119269
 45. 2015, Optical Microscopy Measurements in Raindrop Splash Phenomenon., 2015, 327-328
 46. 2015, Badanie siły uderzenia kropli wody z wykorzystaniem dynamicznego czujnika siły, 2015, 92-92
 47. 2014, Assessment of the usefulness of particle size distribution measured by laser differaction for soil water retention modelling., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2014, 177(5): 803-813
 48. 2014, Influence of the sand particle shape on particle size distribution measured by laser diffraction method., International Agrophysics, 2014, 28(2): 195-200
 49. 2014, Metody badania zjawiska rozbryzgu powodowanego pojedynczą kroplą symulowanego opadu, 2014, 131-131
 50. 2014, Measurement of the dynamics of changes in impact forces of water drop on a rigid ground., 2014, Vol. 16, EGU2014-5235
 51. 2014, Numerical modelling of the impact of a liquid drop on the surface of a two-phase fluid system., 2014, Vol. 16, EGU2014-12447
 52. 2014, The issue of precision in the measurement of soil splash by a single drop using a high speed camera, 2014, Vol. 16, EGU2014-5134
 53. 2013, Methodological aspects of fractal dimension estimation on the basis of particle size distribution, Vadose Zone Journal, 2013, 12(1): 1-9
 54. 2013, A simple method for estimating particle numbers using a laser diffractometer, Polish Journal of Environmental Studies, 2013, 22(1): 213-218
 55. 2013, Influence of Optical Indices on PSD of Activated Sludge Measured by LDM, 2013, 129
 56. 2013, The use of microscopic images in soil spalsh measurements, 2013, 247-247
 57. 2013, Calculation of fractal dimension of soil on the basis of particle size distribution measured with the laser diffraction method, 2013, 112-112
 58. 2013, New opportunities of soil splash measurements using a combination of image analysis and the single water drop impact method, 2013, 60-60
 59. 2013, Use of the laser diffraction method for analysis of spatial variation of particle size distribution as exemplified by sediments within pocket infills in the Chełm chalk quarry (E Poland), 2013, 51-51
 60. 2013, The use of microscopic images in soil splash measurements, 2013, 247-247
 61. 2012, Comparison of soil texture determined by two dispersion units of Mastersizer 2000., International Agrophysics, 2012, 26(1): 99-102
 62. 2012, Measurement of activated sludge particle diameters using laser diffraction method / Pomiary średnicy cząstek osadu czynnego za pomocą metody dyfrakcji laserowej, Ecological Chemistry and Engineering S, 2012, 19(4): 597-608
 63. 2012, Using the Image Analysis Method for Describing Soil Detachment by a Single Water Drop Impact, Sensors, 2012, 1211527-11543
 64. 2012, Role of Periglacial Processes in Epikarst Morphogenesis: A Case Study from Chełm Chalk Quarry, Lublin Upland, Eastern Poland, Permafrost and Periglacial Processes, 2012, 23251-266
 65. 2012, Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method, Proceedings of ECOpole, 2012, 6(2): 475-479
 66. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 67. 2011, Methodological aspects of determining soil particle-size distribution using the laser diffiraction method, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2011, 174(4): 624-633
 68. 2011, Elimination of measurement error in light microscopy investigations of starch granules geometry., International Agrophysics, 2011, 25(2): 193-196
 69. 2011, Przygotowanie próbek glebowych do pomiaru składu granulometrycznego gleb metodą dyfrakcji laserowej., Roczniki Gleboznawcze, 2011, 62(2): 9-15
 70. 2011, Changes in textural and geo-chemical features of alluvia in the western part of the Lublin Upland over the past 1000 years., Quaestiones Geographicae, 2011, 30(1): 123-132
 71. 2011, Wyznaczanie rozkładu wielkości cząstek w pomiarach agrofizycznych., 2011, 97-98
 72. 2011, Założenia do normy wyznaczania uziarnienia gleb metodą dyfrakcji laserowej., 2011, 25-25
 73. 2011, Comparison of effectiveness of soil dispersion with physical and chemical methods., 2011, 40-40
 74. 2011, Characterisation of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape and size., 2011, 118-118
 75. 2011, Characterization of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape, 2011, 118-118
 76. 2011, Wyznaczanie rozkładu granulometrycznego metodą dyfrakcji laserowej, 2011
 77. 2010, Determination of particle size distrubution of soil using laser diffraction – comparison with areometric method, International Agrophysics, 2010, 24(2): 177-181
 78. 2010, Determination of soil aggregate disintegration dynamics using laser diffraction., Clay Minerals, 2010, 45(1): 23-34
 79. 2010, Application of optical techniques for measurement of physical properties of soils., Physical, Chemical and Biological Processes in Soils, 2010, ISBN 978-83-61607-56-4(Rozdz.): 21-31
 80. 2010, Methodological aspects of measuring particle size distribution (PSD)., 2010
 81. 2009, Metody wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2009, (175, l. ark. wyd. 7,5): 1-105
 82. 2009, Stosunki wodne w wybranych glebach pod wierzbą krzewiastą i ślazowcem pensylwańskim., Acta Agrophysica, 2009, 171, Vol. 14(2), 479-489
 83. 2009, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału, 2009
 84. 2008, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału., 2008
 85. 2008, Jak zmierzyć wielkość cząstek?, 2008
 86. 2008, Zastosowanie metody dyfrakcji laserowej do oceny wielkości cząstek produktów spożywczych na przykładzie kawy., 2008
 87. 2008, Matematyczne sposoby porównania wyników pomiaru rozkładu granulometrycznego uzyskanych metodą areometryczną i dyfrakcji laserowej., 2008
 88. 2007, Use of ion-selective electrodes for determination of content of potassium in Egner-Rhiem soil extracts., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 29-33
 89. 2007, Application of laser diffraction metod for determination of particie size distribution of grey-brown podzolic soil., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 34-38
 90. 2007, Wykorzystanie dyfrakcji laserowej do oceny rozkładu granulometrycznego mielonej kawy i wybranych produktów spożywczych., Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych, PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 4
 91. 2007, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału., 2007
 92. 2007, Zastosowanie dyfrakcji laserowej do wyznaczania rozkładu granulometrycznego materiałów agrofizycznych., 2007
 93. 2007, Effect of ultrasonic time action on soil ample dispersion., 2007
 94. 2006, Methods of particie size distribution measurement for soil samples-review., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 83-88
 95. 2006, Zmierz swoją glebę – o analizie wielkości cząstek glebowych., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 49-51
 96. 2006, Gleba jako ważny element edukacji ekologicznej., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, "Człowiek a środowisko", część III, 77-82
 97. 2005, Initial evaluation of application of ion selective electrodes to direct measurement ions concentration in soils., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 399-401
 98. 2005, Comparison of soil particle size distribution from laser diffraction and sedimentation methods., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 127-132
 99. 2004, Porównanie rozkładu granulometrycznego cząstek glebowych metodą dyfrakcji laserowej i metodą sedymentacyjną, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 509-518
X