Majewska Urszula

Majewska Urszula

Print Friendly, PDF & Email
dr Kotowska Urszula
Nr pokoju: 6
E-mail: u.kotowska@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 195

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

  • Redukcja dysymilacyjna azotanów
  • Emisja i absorpcja podtlenku azotu
  • Zjawiska metanofrofii w materiale glebowym i odpadach przemysłowych

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

  • 1983    Mgr chemii
    Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie
    Tytuł pracy: „Wpływ sodu na fizyko-chemiczne i katalityczne własności katalizatorów CoMo/Al2O3”
  • 2004    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
    Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
    Tytuł pracy: „Przemiany azotu a potencjał oksydoredukcyjny w glebie nawadnianej oczyszczonymi ściekami”

Członkostwo w organizacjach:

  • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Publikacje pracownika

  1. 2014, Leaching kinetics of atrazine and inorganic chemicals in tilled and orchard soils., International Agrophysics, 2014, 28(2): 231-237
  2. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
  3. 2012, Soil profile as a natural membrane for heavy metals from wastewater., International Agrophysics, 2012, 2671-80
  4. 2012, Difference in infiltration and macropore between organic and conventional soil management, Soil Science and Plant Nutrition, 2012, 58(1): 65-69
  5. 2012, Detection of early bruises in apples using hyperspectral data and thermal imaging., Journal of Food Engineering, 2012, 110345-355
  6. 2011, Soil profile as a natural membrane for zinc from wastewater, 2011, 142-142
  7. 2011, Soil profile as a natural membrane for cadmium from wastewater, 2011, 100-100
  8. 2011, Various textured soil as nitrous oxide emitter and consumer., International Agrophysics, 2011, 25(3): 287-297
X