Majewska Urszula

Majewska Urszula

Print Friendly, PDF & Email
dr Kotowska Urszula
Nr pokoju: 6
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 195

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Redukcja dysymilacyjna azotanów
 • Emisja i absorpcja podtlenku azotu
 • Zjawiska metanofrofii w materiale glebowym i odpadach przemysłowych

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1983    Mgr chemii
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ sodu na fizyko-chemiczne i katalityczne własności katalizatorów CoMo/Al2O3”
 • 2004    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Przemiany azotu a potencjał oksydoredukcyjny w glebie nawadnianej oczyszczonymi ściekami”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Publikacje pracownika

 1. 2021, Sequence and preference in the use of electron acceptors in flooded agricultural soils, International Agrophysics, 35(1): 61–71 DOI: 10.31545/intagr/132372
 2. 2014, Leaching kinetics of atrazine and inorganic chemicals in tilled and orchard soils., International Agrophysics, 2014, 28(2): 231-237
 3. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 4. 2012, Soil profile as a natural membrane for heavy metals from wastewater., International Agrophysics, 2012, 2671-80
 5. 2012, Difference in infiltration and macropore between organic and conventional soil management, Soil Science and Plant Nutrition, 2012, 58(1): 65-69
 6. 2012, Detection of early bruises in apples using hyperspectral data and thermal imaging., Journal of Food Engineering, 2012, 110345-355
 7. 2011, Soil profile as a natural membrane for zinc from wastewater, 2011, 142-142
 8. 2011, Soil profile as a natural membrane for cadmium from wastewater, 2011, 100-100
 9. 2011, Various textured soil as nitrous oxide emitter and consumer., International Agrophysics, 2011, 25(3): 287-297
X