Sochan Agata

Sochan Agata

Print Friendly, PDF & Email
dr inż. Sochan Agata
Nr pokoju: D103
E-mail: a.sochan@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 133

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Laboratorium: Laboratorium Zastosowań Optycznych Technik Pomiarowych

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Mikroskopia i analiza obrazu
 • Pomiar wielkości i kształtu cząstek metodami optycznymi
 • Metody wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2009 Mgr inż. techniki komputerowej
  Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • 2014 Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Metodyczne aspekty wyznaczania kształtu cząstek frakcji piaszczystej osadów z wykorzystaniem mikroskopii optycznej”

Stypendia i staże:

 • 2012-2013   Stypendium Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL „Stypendia naukowe dla doktorantów II”
 • 2012   Węgry, Instytut Badawczy Chemii i Inżynierii Procesowej, Uniwersytet w Veszprem, pobyt w ramach współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Węgierską Akademią Nauk (Polish Hungarian Joint Research Project „The influence of the particle shape on the particle size distribution obtained by laser diffraction”)
 • 2009   Belgia, Uniwersytet w Gandawie, Wydział Zarządzania i Ochrony Gleby, pobyt w ramach współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i F.W.O. Flanders (Polish Belgium Joint Research Project „Physical aspects of water retention and transport of water and solutes in soils”)
 • 2012   Stypendiun naukowe Dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie „Porównanie stabilności agregatów glebowych w wodzie i oleju napędowym” – kierownik projektu
 • 2011   Stypendiun naukowe Dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie „Metodyczne aspekty wyznaczania rozkładu wielkości cząstek glebowych w kontekście opracowywanych założeń normy” – kierownik projektu

Wybrane projekty naukowe:

 • 2013-2015   Projekt badawczy NCN 2012/07/N/ST10/03280 „Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych” – kierownik projektu
 • 2011-2014   Projekt badawczy NCN nr N N310 777640 „Badanie energii przylegania cząstek gleby metodą pojedynczej kropli symulowanego opadu” – wykonawca
 • 2011-2014   Projekt badawczy NCN nr N N310 777440 „Opracowanie algorytmów porównywania wyników rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych oznaczonego za pomocą dyfrakcji laserowej i techniką areometryczną” – wykonawca
 • 2011-2013   Projekt międzynarodowy w ramach porozumienia o współpracy naukowej między PAN i WAN (Węgry): „The influence of the particle shape on the particle size distribution obtained by laser diffraction” – wykonawca
 • 2012   Projekt wewnętrzny Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie „Porównanie stabilności agregatów glebowych w wodzie i oleju napędowym” – kierownik projektu
 • 2011   Projekt wewnętrzny Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie „Metodyczne aspekty wyznaczania rozkładu wielkości cząstek glebowych w kontekście opracowywanych założeń normy” – kierownik projektu

Nagrody:

 • 2009   Dyplom uznania Wojewody Lubelskiego za najwyższe wyniki w nauce
 • 2009   Dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową, przyznany przez Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • 2009   Mianowanie najlepszą studentką Wydziału Inżynierii Produkcji w okres 2004–2009,  wyróżnienie przyznane przez JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego

Publikacje pracownika

 1. 2023, Soil Deformation after Water Drop Impact—A Review of the Measurement Methods, Sensors, 3(1), 121; str. 1-16, DOI: 10.3390/s23010121
 2. 2022, Influence of slope incline on the ejection of two-phase soil splashed material, Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0262203
 3. 2022, Experiences of soil physical measurements with laser diffractometer and their application possibilities in soil water management research, Scientia et Securitas , DOI: 10.1556/112.2021.00065
 4. 2022, Soil deformation after one water-drop impact – The effect of texture and soil moisture content, Geoderma, 417; 115838; DOI: 10.1016/j.geoderma.2022.115838
 5. 2022, The analysis of splash erosion depending on the degree of soil wettability – a preliminary study, EGU General Assembly 2021, 19-30.04.2021, DOI: 10.5194/egusphere-egu21-14186
 6. 2022, The first report on the use of deuterium-labelled water in analysing the splash phenomenon, Journal of Hydrology, vol. 610; 127882; DOI: 10.1016/j.jhydrol.2022.127882
 7. 2022, Numerical Simulation and Experimental Study of the Drop Impact for a Multiphase System Formed by Two Immiscible Fluids, Sensors, 22(9), 3126; DOI: 10.3390/s22093126
 8. 2022, Experimental investigations of crater formation as a result of high-velocity impacts on sand bed, PloS One, DOI: 10.1371/journal.pone.0265546
 9. 2022, The use of 3D prints to assess the influence of shape on particle size distribution in the laser diffraction method, Computational Particle Mechanics, 9,4, str. 1-1-8, DOI: 10.1007/s40571-022-00489-3
 10. 2022, How much raindrop energy is used for transportation of the two-phase splashed material?, Geoderma, 425, 116034; DOI: 10.1016/j.geoderma.2022.116034
 11. 2022, Slope incline as a factor influencing the ejection of two-phase soil splashed material, EGU General Assembly, 23-27.05.2022 , EGU22-13030; DOI: 10.5194/egusphere-egu22-13030
 12. 2022, Splash phenomenon on slope – measurement methods for the characteristic of ejected material, 5th International Soil Physics Symposium, Kiejdany (Litwa), 02-03.06.2022, str 28-29; DOI: 10.7220/9786094675270
 13. 2022, Advanced methods for investigating soil erosion illustrated by the use of a surface scanner to measure the splash phenomenon, 5th International Soil Physics Symposium, Kiejdany (Litwa), 02-03.06.2022, str 19; DOI: 10.7220/9786094675270
 14. 2022, Particle size distribution as affected by soil properties and analytical method, 22nd World Congress of Soil Science "Soil Science crossing boundaries, changing society"; Glasgow, Scotland, 31.07-05.08.2022, P-524
 15. 2022, Comparative analysis of aggregate stability indices of typical Hungarian soil types, 22nd World Congress of Soil Science "Soil Science crossing boundaries, changing society"; Glasgow, Scotland, 31.07-05.08.2022, P-525
 16. 2022, Effect of underestimation/overestimation of falling drop parameters on the result of splash simulation in an immiscible liquid system, EGU General Assembly, 23-27.05.2022, 12186
 17. 2022, Influence of soil wettability on splash erosion – preliminary studies, EUROSOIL 2021 Virtual Congress, 23-27.08.2021, 1959
 18. 2021, Stability of Aggregates Made by Earthworms in Soils with Organic Additives, Agronomy, 11(3), 421; DOI: 10.3390/agronomy11030421
 19. 2021, A new approach to kinetic energy calculation of two-phase soil splashed material, Geoderma, 396; DOI: 10.1016/j.geoderma.2021.115087
 20. 2021, Measurement of soil dry aggregate size distribution using the laser diffraction method, Soil & Tillage Research, 211, 105023; DOI: 10.1016/j.still.2021.105023
 21. 2021, Particle Size Distribution of Various Soil Materials Measured by Laser Diffraction-The Problem of Reproducibility, Minerals, 11(5), 465; DOI: 10.3390/min11050465
 22. 2021, The application of high-speed cameras technique for quantitative description of soil splash phenomenon, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 38
 23. 2021, Zwilżalność gleby jako czynnik warunkujący pierwszą fazę erozji wodnej – założenia projektu Sonata, III Ogólnopolska Konferencja naukowa "Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska", 12 lutego 2021, Lublin, str. 63
 24. 2020, Surface deformation and displacement of bed elements during splash – Model tests, Catena, vol 185; DOI: 10.1029/2018JF004993
 25. 2020, Methodological aspects of using high-speed cameras to quantify soil splash phenomenon, Geoderma, 378, 114592, str. 1-13, DOI: 10.1016/j.geoderma.2020.114592
 26. 2020, Particle displacement due to splash – analysis based on glass bead deposits, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-20742
 27. 2020, Drop impact onto saturated glass beads bed – analysis of ejection of bed elements and deformation of surfaces, 19th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2020, May 19-21, 2020, Prague, Czech Republic, str. 22
 28. 2020, Determination of the effectiveness of high-speed cameras for identifying ejection particles during splash with regard to the sticky paper method, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-16225
 29. 2020, Efficiency of detection of particles by high-speed cameras in splash erosion studies, 3rd International Scientific Virtual Conference AgroEco2020, 2-3.12.2020,
 30. 2019, The mass ratio of splashed particles during raindrop splash phenomenon on soil surface, Geoderma, 347, str. 40-48, DOI: 10.1016/j.geoderma.2019.03.028
 31. 2019, Laser diffraction as an alternative method of measuring aggregate stability, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-13922
 32. 2019, The mass proportions of ejected material during soil splash phenomenon, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-14721-1
 33. 2019, Analysis of the ways of using glass beads as a soil model material in splash research, 4 Th International Symposium of Soil Physics, BOOK OF ABSTRACTS, Lublin 13-14.02.2019, str. 27
 34. 2019, Influence of leaf surface wettability on the drop splash phenomenon, Agricultural and Forest Meteorology, 279(107762), str. 1-11, DOI: 10.1016/j.agrformet.2019.107762
 35. 2019, Splash of Solid Particles as a Stochastic Point Process, Journal of Geophysical Research: Earth Surface, DOI: 10.1029/2018JF004993
 36. 2019, Pomiary rozbryzgu gleby w mikro skali, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego GLEBA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, 2-7.09.2019 Lublin, str. 93
 37. 2018, Application of X-ray computed microtomography to soil craters formed by raindrop splash, Geomorphology, 303: 357-361
 38. 2018, The use of X-ray computed microtomography for soil craters created after the raindrop splash, 3rd International Symposium of Soil Physics “The common people doing the unusual things", Kraków, Poland 14-15.02.2018 , str. 14-15
 39. 2018, Parameterization of the crown based on the analysis of splash on the soil and model surface, 3rd International Symposium of Soil Physics “The common people doing the unusual things", Kraków, Poland 14-15.02.2018, str. 26-27
 40. 2018, The shape and dynamics of the generation of the splash forms in single-phase systems after drop hitting, Physics of Fluids, 30; DOI: 10.1063/1.4998675
 41. 2018, An improved method for determination of aggregate stability using laser diffraction, Land Degradation & Development, DOI: 10.1002/ldr.2941
 42. 2018, Chapter Five – Laser Diffractometry in the Measurements of Soil and Sediment Particle Size Distribution, Advances in Agronomy, 151: 215-279; DOI: 10.1016/bs.agron.2018.04.003
 43. 2018, Discrete element method simulations and experimental study of interactions in 3D granular bedding during low-velocity impact, Powder Technology, 340: 52-67
 44. 2018, Laboratory measurement methods of splash erosion in micro scale, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 28
 45. 2018, Optimize the Settings of Mastersizer 3000 when Measuring the Particle-Size Distribution of Soils, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 9
 46. 2018, Modern Methods in Splash Erosion Research, Geophysical Research Abstracts, EGU 2018-19567-1, 2018, vol. 20
 47. 2018, Device optimization of the Mastersizer 3000 in the measurements of soil and sediment particle size distribution, Biennial Meeting of Hungarian Soil Science Society, Pécs, Hungary, 29.08-01.09.2018 r.,
 48. 2017, Acoustic wave propagated in the air after the raindrop impact on soil surface, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 26-27
 49. 2017, Use of the dynamic pressure sensor for recording of the mechanical impulse occurring in the soil after the water drop impact, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 61
 50. 2017, The differences in crown formation during the splash on the thin water layers formed on the saturated soil surface and model surface, Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0181974
 51. 2017, The noise of the soil splash, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017 , str. 44
 52. 2017, Single raindrop impact on soil surface as a sound wave source, 2nd International Symposium of Soil Physics, Zabrze 8.02.2017 , str. 26
 53. 2017, A system for recording of the mechanical impulse of the water drop’s impact on a soil surface, 2nd International Symposium of Soil Physics, Zabrze 8.02.2017, str. 27
 54. 2017, The effectiveness of detection of splashed particles using a system of three integrated high-speed cameras, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-12281, 2017
 55. 2017, Comparison of the shape and dynamics of various splash forms in liquid single-phase systems, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, EGU2017-12396, 2017
 56. 2016, Effect of sand grain shape on root and shoot growth of wheat seedlings, Geoderma, 265: 1-5
 57. 2015, Badanie siły uderzenia kropli wody z wykorzystaniem dynamicznego czujnika siły, 2015, 92-92
 58. 2015, Selection of shape parameters that differentiate sand grains, based on the automatic analysis of two-dimensional images., Sedimentary Geology, 327: 14-20
 59. 2015, Use of the Laser Diffraction Method for Assessment of the Pipette Method., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 37-42
 60. 2015, The Reasons for Incorrect Measurements of the Mass Fraction Ratios of Fine and Coarse Material by Laser Diffraction., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 30-36
 61. 2014, Impact of optical indices on particle size distribution of activated sludge measured by laser diffraction method., Ecological Chemistry and Engineering S, 2014, 21(1): 137-145
 62. 2014, Assessment of the usefulness of particle size distribution measured by laser differaction for soil water retention modelling., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2014, 177(5): 803-813
 63. 2014, Metody badania zjawiska rozbryzgu powodowanego pojedynczą kroplą symulowanego opadu, 2014, 131-131
 64. 2014, Numerical modelling of the impact of a liquid drop on the surface of a two-phase fluid system., 2014, Vol. 16, EGU2014-12447
 65. 2014, The issue of precision in the measurement of soil splash by a single drop using a high speed camera, 2014, Vol. 16, EGU2014-5134
 66. 2014, Influence of the sand particle shape on particle size distribution measured by laser diffraction method., International Agrophysics, 2014, 28(2): 195-200
 67. 2013, Influence of Optical Indices on PSD of Activated Sludge Measured by LDM, 2013, 129
 68. 2013, The use of microscopic images in soil splash measurements, 2013, 247-247
 69. 2013, Numerical model of the splash crown shape in single fluid system (a drop water falling on the surface of water) using the finite volume method depending on the geometry of the system, 2013, 267-267
 70. 2013, Methodological aspects of fractal dimension estimation on the basis of particle size distribution, Vadose Zone Journal, 2013, 12(1): 1-9
 71. 2013, Ładunki, jony, elektrony – z pasją o energii, 2013
 72. 2013, Numerical model of the spalsh crown shape in single fluid system (a drop of water falling on the surface of water) using the finite volume method depending in the geometry of the system, 2013, 267-267
 73. 2013, The use of microscopic images in soil spalsh measurements, 2013, 247-247
 74. 2013, Calculation of fractal dimension of soil on the basis of particle size distribution measured with the laser diffraction method, 2013, 112-112
 75. 2013, Use of the laser diffraction method for analysis of spatial variation of particle size distribution as exemplified by sediments within pocket infills in the Chełm chalk quarry (E Poland), 2013, 51-51
 76. 2013, A simple method for estimating particle numbers using a laser diffractometer, Polish Journal of Environmental Studies, 2013, 22(1): 213-218
 77. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 78. 2012, Comparison of soil texture determined by two dispersion units of Mastersizer 2000, International Agrophysics, 2012, 26(1): 99-102
 79. 2012, Źródła energii na przykładzie wiatru, wody oraz przemian elektrochemicznych, 2012
 80. 2012, Mikroskopia optyczna – obiektywna metoda wyznaczania kształtu cząstek, 2012, 23-23
 81. 2012, Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method, Proceedings of ECOpole, 2012, 6(2): 475-479
 82. 2012, Measurement of activated sludge particle diameters using laser diffraction method / Pomiary średnicy cząstek osadu czynnego za pomocą metody dyfrakcji laserowej, Ecological Chemistry and Engineering S, 2012, 19(4): 597-608
 83. 2012, Eksperymenty fizyczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 2012
 84. 2012, Wpływ związków żelaza na kształt cząstek frakcji piaszczystej wyznaczany za pomocą mikroskopii optycznej, 2012, 32-33
 85. 2011, Wyznaczanie rozkładu granulometrycznego metodą dyfrakcji laserowej, 2011
 86. 2011, Kształt i wielkość cząstek w obiektywie mikroskopu morphologi G3, 2011, 8-8
 87. 2010, Characteristaion of particle shape, 2010, 36-37
X