Kozieł Wojciech

Kozieł Wojciech

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2019, Effect of encapsulated and free-living cells of Chlorella vulgaris L. on nitrogen retention in soils, International Agrophysics, 33(1), str. 127-136, DOI: 10.31545/intagr/104415
 2. 2015, Ocena możliwości energetycznego wykorzystania odpadów szklarniowych., 2015, 22-23
 3. 2014, Effect of long storage and soil type on the actual denitrification and denitrification capacity to N2O formation., International Agrophysics, 28(3): 371-381
 4. 2013, Efficiency of removal of some physical and chemical pollution in SBR, 2013
 5. 2013, Application of algae (Chlorella vulgaris) to improve chemical parameters of wastewater, 2013, 126-127
 6. 2013, Biotechnological methods as mean to determine microbial contamination in drinking water, 2013
 7. 2013, Physiological properties and application of sodium alginate microcapsules, 2013
 8. 2013, Chemia – nauka i pasja, 2013
 9. 2013, Effect of green microalgae Chlorella vulgaris on fertilized soil respiration, 2013, 309-310
 10. 2013, The role of beneficial elements in plants, 2013, 110-111
 11. 2013, Methane oxidation in mineral soils – kinetic parameters, 2013, 122-122
 12. 2013, Physicochemical properties of sodium alginate microcapsules, 2013, 48-48
 13. 2013, Effect of calcium chloride concentration on crosslinking of sodium alginate, 2013, 33-33
 14. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 15. 2012, Wykorzystanie kapsułek wykonanych z alginianu sodu do modyfikacji biochemicznych gleby, 2012, 19-19
 16. 2012, Bawić ucząc – chemia wokół nas, 2012
 17. 2012, Microalgae – cultivation and application of biomass as a source of energy: a reviev, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2012, (2): 1-108
 18. 2012, Wykorzystanie glonów do modyfikacji warunków biochemicznych gleby, 2012, 20-21
 19. 2012, Application of sodium alginate capsules for the algae immobilization, 2012, 15-15
 20. 2011, Badanie zawartości węgla organicznego w próbkach ciekłych i stałych, 2011, 5-5
 21. 2011, Production of algae biomass, 2011, 28-29
 22. 2011, Glony – produkcja biomasy, Acta Agrophysica, 2011, 17(1): 105-116
 23. 2010, Algi jako źródło biomasy, 2010
 24. 2010, Algae as a biomass source, 2010, 38-39
X