Król Aleksandra

Król Aleksandra

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2017, Total protein and macroelement content in selected psammophilous grassland species under free-range sheep grazing in Kózki Nature Reserve, Journal of Elementology, 22(1): 183-193
 2. 2016, Przegląd stanu wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów wtórnej fermentacji kiszonek przeznaczonych do produkcji biogazu, Problemy Inżynierii Rolniczej, (I–III)(z. 1 (91)): 53-61
 3. 2016, The Possibility of Meeting Greenhouse Energy and CO 2 Demands Through Utilisation of Cucumber and Tomato Residues, BioEnergy Research, 9(2): 624-632
 4. 2015, Ocena możliwości energetycznego wykorzystania odpadów szklarniowych., 2015, 22-23
 5. 2013, Kuchnia chemika, 2013
 6. 2013, Reed canary – comparison of biogas production from wild and cultivated varieties, 2013, 100-100
 7. 2012, Fermentacja metanowa – alternatywne źródło energii, 2012
 8. 2012, Ocena kiszonek z roślin energetycznych i runi łąkowej jako kosubstratów w procesie przetwarzania biomasy i produkcji biometanu, 2012, 20-20
 9. 2012, Co smakuje bakteriom metanowym? Czyli biogaz od kuchni, 2012
 10. 2012, Ocena jakości kiszonek stosowanych w produkcji biometanu, 2012, 22-23
 11. 2011, Fermentacja metanowa – czyli najefektywniejszy sposób zagospodarowania odpadów organicznych, 2011, 4-4
 12. 2011, Characteristic of selected substrats concerning effective biogas productions, 2011, 30-31
 13. 2011, Biogas production – requirements concerning batch material, 2011, 130-130
 14. 2003, Zastosowanie techniki video do określania precyzji lądowania samolotu wielozadaniowego., 2003
X