Pytka Jarosław

Pytka Jarosław

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2008, Soil Engineering., Encyclopedia of Soil Science, Soil Engineering, 646-655
 2. 2007, Metodyka pomiaru naprężenia w rolniczych ośrodkach rozdrobnionych., 2007
 3. 2006, Determination of snow traction and snow stresses under loads of vehicles.n, 2006
 4. 2006, Effects of reduced inflation pressure and vehicle loading on off-road traction and soil stress and deformation state., Journal of Terramechanics, 2006, 43, 469-485
 5. 2005, Wpływ wybranych czynników na charakterystykę siły uciągu i naprężenia w gruncie pod kołem pojazdu., Teka Komisji Motoryzacji PAN o/Kraków, 2005, 29-30, 383-392
 6. 2004, Effects of repeated rolling of agricultural tractors on soil stress and deformation state in sand and loess, Soil & Tillage Research, 2004, Soil Till. Res.
 7. 2003, Soil stress and deformation determination under a landing airplane on an unsurfaced airfield., Journal of Terramechanics, 2003, 40, 4, 255-269
 8. 2003, Fotogrametryczna metoda wyznaczania odkształceń postaciowych w glebie pod obciążeniem pojazdów., 2003
 9. 2003, Zastosowanie techniki video do określania precyzji lądowania samolotu wielozadaniowego., 2003
 10. 2003, Investigations of soil stress-drawbar pull relationship for a tracked vehicle on sand., 2003
 11. 2003, Analysis of soil stress and deformation state under of-road vehicles., 2003
 12. 2002, A new optical method for soil stress and strain investigation., Soil & Tillage Research, 2002, 65, 243-251
 13. 2001, Load effect upon soil stress and deformation state in structured and disturbed sandy loam for two tillage treatments., Soil & Tillage Research, 2001, 59, 13-25
 14. 2000, Przetwornik stanu naprężeń SST w badaniach mechanicznych właściwości materiałów rolniczych., 2000
 15. 2000, Adaptacja czujnika z cieczą pośredniczącą do wyznaczania naporu-ciśnienia w warstwie materiału ziarnistego., 2000
 16. 2000, Zastosowanie techniki wideo do wyznaczania odkształceń i głębokości koleiny w ośrodku glebowym podczas obciążenia., Inżynieria Rolnicza, 2000, 7, 119-124
 17. 2000, Przetworniki ciśnienia w badaniach mechanicznych właściwości materiałów rolniczych., Acta Agrophysica, 2000, 37, 187-191
 18. 1999, Metody i urządzenia w badaniach naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., 1999
 19. 1999, Wyznaczanie mechanicznej charakterystyki trakcyjnego podłoża glebowego w badaniach polowych z użyciem pojazdów gąsienicowych., 1999
 20. 1999, Wykorzystanie optyki włóknistej do rejestracji przemieszczeń odkształcanego ośrodka glebowego., 1999
 21. 1999, Wyznaczanie składowych tensora naprężenia oraz odkształceń w podłożu piaszczystym pod taśmą pojazdu gąsienicowego., Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji PAN o/Kraków, 1999, 18, 407-414
 22. 1999, Konstrukcja i zasada działania czujnika z cieczą pośredniczącą do pomiarów naprężeń w glebie., Inżynieria Rolnicza, 1999, 5, 2, 107-112
 23. 1999, Metoda i stanowisko do jednoczesnej rejestracji naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., Acta Agrophysica, 1999, 20, 40-42
 24. 1998, A new system for simultaneous measuring of pressure and displacement in soil. Part II, 98-C-055,, Testowe, 936-937, 1998
 25. 1998, Investigations of stress-deformation in soil under different loading processes using mechatronics and laser techniques. Part II, 98-C-053,, Testowe, 932-933, 1998
 26. 1998, Metoda i stanowisko do jednoczesnej rejestracji naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., Sprawozdanie z Działalności Polskiej Akademii Nauk w Roku 1998, 217-218, 1998
 27. 1998, Metody wyznaczania naprężeń i przemieszczeń w glebie pod obciążeniem., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 14, 1998, Lublin, str. całości 94, l.ark.wyd.6,78
 28. 1997, Model investigations of interaction of tyre wheel with the surface of agricultural soil., 1997
 29. 1997, Preliminary investigations of stress and strains in the soil under wheel., 1997
 30. 1997, Badania pól naprężeń i przemieszceń w glebie z uwzględnieniem dynamiki procesu obciążania., 1997
 31. 1997, Studies on the fields of stresses and transitions in the soil taking into account the dynamics of the loading process., 1997
X