Król Andrzej

Król Andrzej

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2010, Biogaz jako alternatywne źródło energii, 2010
 2. 2009, Badania modelowe retencji wodnej gleb o podkrytycznej zwilżalności., 2009
 3. 2008, Światłowody w glebie., 2008
 4. 2008, Modelowanie dwu i trójwymiarowych struktur komórkowych i granularnych., 2008
 5. 2008, Stanowisko do pomiaru parametrów struktury modelowych układów mikrogranularnych., 2008
 6. 2007, Metodyka preparacji próbek w celu utrwalenia struktury nieodkształconej i odkształconej tkanki roślinnej., 2007
 7. 2007, Modelowanie dwu- i trójwymiarowych struktur granularnych i komórkowych., 2007
 8. 2006, Modelling soil capillarity phenomena.n, 2006
 9. 2003, Fotogrametryczna metoda wyznaczania odkształceń postaciowych w glebie pod obciążeniem pojazdów., 2003
 10. 2002, Wyznaczanie minimalnej liczby komórek do analizy parametrów struktury tkanki bulwy ziemniaka., 2002
 11. 2000, Adaptacja czujnika z cieczą pośredniczącą do wyznaczania naporu-ciśnienia w warstwie materiału ziarnistego., 2000
 12. 2000, Ciśnienie osmotyczne (potencjał wody) w tkankach bulwy ziemniaka wybranych odmian., 2000
X