Molenda Marek

Molenda Marek

Print Friendly, PDF & Email
prof. dr hab. Molenda Marek
Nr pokoju: B105
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 164

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium: Laboratorium Mechaniki Materiałów Sypkich

Zainteresowania

 • Badania numeryczne  materiałów sypkich pod obciążeniem mechanicznym
 • Podejście strukturalne do mechaniki materiałów sypkich i proszków spożywczych
 • Metody i aparatura do badania właściwości mechanicznych materiałów rolniczych
 • Mechaniczne właściwości rolniczych materiałów sypkich. Procesy mechaniczne podczas magazynowania ziarna w silosach
 • Analiza procesu brykietowania słomy i wytrzymałości brykietów

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1977    Mgr inż. mechanik
  Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH w Krakowie
 • 1991    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Identyfikacja elementarnych mechanizmów tarcia w zakresie agronomii-agrofizyki”
 • 1998    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ struktury złoża nasion na stan naprężenia”
 • 2007    Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 • Amerykańskie Towarzystwo Inżynierów Rolnictwa
 • Polskie Towarzystwo Inżynierów Rolnictwa
 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 1986, 1987    Instytut Mechanizacji Rolnictwa CNR, Turyn, Włochy
 • 1991, 2002    Universytet Kentucky, USA

Publikacje pracownika

 1. 2023, DEM study of microstructural effects in friction of wheat on corrugated steel surface, Tribology International, 183, 1108435, DOI: 10.1016/j.triboint.2023.108435
 2. 2022, DEM modelling of the influence of initial stress state on the discharge rate of spherical particles from a model silo, Powder Technology, 403,117402, str. 1-9, DOI: 10.1016/j.powtec.2022.117402
 3. 2022, An effect of content and particle stiffness on the mechanics of particle mixtures: experimental and numerical study, 24. Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych w Mechanice (CMM) oraz 42. Konferencja Mechaniki Ciał Stałych (SolMech) (CMM-SolMech 2022); Swinoujście, 5-8.09.2022,
 4. 2022, Converging orifice used to control the discharge rate of spherical particles from a flat floor silo, Scientific Reports, 13:669; DOI: 10.1038/s41598-023-27431-8
 5. 2021, Mechanical and Combustion Properties of Agglomerates of Wood of Popular Eastern European Species, Materials, 14(11), 2728; DOI: 10.3390/ma14112728
 6. 2021, Breakage Strength of Wood Sawdust Pellets: Measurements and Modelling, Materials, 14(12), 3273; DOI: 10.3390/ma14123273
 7. 2021, Experimental analysis of wheat-wall friction and grain flow in a steel silo with corrugated walls, Biosystems Engineering, 209: 216-231; DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2021.07.003
 8. 2021, Discharge Flow of Spherical Particles from a Cylindrical Bin: Experiment and DEM Simulations, Processes, 9,1860, str.1-20, DOI: 10.3390/pr9111860
 9. 2021, Experiments and DEM simulations of spherical particles discharge from a cylindrical bin, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 166
 10. 2021, Mechanical characteristics of sawdust pellets: experiment and DEM modelling, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 204
 11. 2020, Discrete Element Method Modelling of the Diametral Compression of Starch Agglomerates, Materials, 13(4). 392, str1-22, DOI: 10.3390/ma13040932
 12. 2020, DEM simulation of the pressure distribution and flow pattern in a model grain silo with an annular segment attached to the wall, Biosystems Engineering, 193: 75-89
 13. 2020, Influence of Changes in the Level of Volatile Compounds Emitted during Rapeseed Quality Degradation on the Reaction of MOS Type Sensor-Array, Sensors , 20(11), 3135; DOI: 10.3390/s20113135
 14. 2020, Friction and Shear Properties of Pine Biomass and Pellets, Materials, 13(16), 3567, str. 1-15, DOI: 10.3390/ma13163567
 15. 2020, Calibration of discrete-element-method model parameters of bulk wheat for storage, Biosystems Engineering, 200: 298-314; DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2020.10.010
 16. 2019, Loads on grain silo insert discs, cones, and cylinders: Experiment and DEM analysis, Powder Technology, 343, str. 521-532, DOI: 10.1016/j.powtec.2018.11.032
 17. 2019, Mechanical characteristics of pine biomass of different sizes and shapes, European Journal of Wood and Wood Products, 77((4), str. 593-608, DOI: 0.1007/s00107-019-01415-w
 18. 2019, Tensile strength of pressure-agglomerated potato starch determined via diametral compression test: Discrete element method simulations and experiments, Biosystems Engineering, 183, str. 95-109, DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2019.04.019
 19. 2019, Friction and torque properties of pine biomass, EUBCE 2019 - 27th European Biomass Conference & Exhibition 27-31.05.2019, str. 93
 20. 2019, Friction and torque properties of pene biomass, 27th European Biomass Conference and Exhibition EUBCE 2019, Lisbon, Portugal, 27-30.05.2019,
 21. 2019, Formation and diametral compression of starch tablets: experiment and DEM simulations, International Congress on Particle Technology PARTEC 2019, 9-11.04.2019 r. Nuremberg, Deutchland,
 22. 2019, Friction of wheat on corrugated steel. Experiments and Discrete Element Method modelling. DEM 8, 8th International Conference on Discrete Element Methods, The Netherlands, 21-26.06.2019, str. 196
 23. 2019, Compressibility and pressure distribution in a deposit of spherical particles under cyclic uniaxial confined compression, International Congress on Particle Technology PARTEC 2019, 9-11.04.2019 r. Nuremberg, Deutchland,
 24. 2019, DEM simulation of flow pattern and pressure distribution in a model grain silo with annular segment attached to the wall. DEM8, 8th International Conference on Discrete Element Methods, The Netherlands, 21-26.06.2019, str. 89
 25. 2018, Characterization of shear behaviour in consolidated granular biomass, Powder Technology, 327: 120-127
 26. 2018, Development of a rarefaction wave at the discharge initiation in a storage silo-DEM simulations, Particuology, 36: 37-49
 27. 2018, Numerical analysis of compression mechanics of highly polydisperse granular mixtures with different PSD-s, Granular Matter, 20:17; DOI: 10.1007/s10035-018-0788-z
 28. 2018, Effect of number of granulometric fractions on structure and micromechanics of compressed granular packings, Particuology, 39: 88-95
 29. 2018, Stress profile in bulk of seeds in a shallow model silo as influenced by mobilisation of particle-particle and particle-wall friction: Experiments and DEM simulations, Powder Technology, 327: 320-334
 30. 2018, Effect of aspect ratio on the mechanical behavior of packings of spheroids, Physica A-Statistical Mechanics and its Applications, 501: 1-11
 31. 2018, Pressure Distribution in Bulk of Seeds in a Shallow Model Silo, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 31
 32. 2018, Discrete Element Method modelling of diametral compression of starch tablets, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 61
 33. 2018, Outflow of mixtures of spheres and cylinders through horizontal orifices. Experimental and DEM simulations, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 160
 34. 2018, Tablets properties produced of starch straw mixtures, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 166
 35. 2018, Numerical analysis of compression mechanics of granular packings with various number of particle size fractions, 2-nd Workshop on Porous Media, Olsztyn, 28-30.06.2018 r., str. 54
 36. 2018, Stress distribution and flow pattern in a model grain silo with obstruction attached to the wall, XIX World Congress of CIGR (The International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering), Antalya, Turkey, 22-25.04.2018 r., str. 69
 37. 2017, Mechanical and combustion properties of sawdust-straw pellets blended in different proportions, Fuel Processing Technology, 156: 366-375
 38. 2017, Discrete element modelling study of force distribution in a 3D pile of spherical particles, Powder Technology, 312: 194-203
 39. 2017, Numerical simulation of the dynamic response due to discharge initiation of the grain silo, International Journal of Solids and Structures, str. 27-37
 40. 2017, Distribution of static pressure of seeds in a shallow model silo, International Agrophysics, 31(2): 167-174
 41. 2017, Breaking tester for examining strength of consolidated starch, International Agrophysics, Vol. 31(2): 251-258
 42. 2017, Determination of the restitution coefficient of seeds and coefficients of visco-elastic Hertz contact models for DEM simulations, Biosystems Engineering, 161: 106-119
 43. 2017, Parametry sypkiej biomasy wyznaczane w testerze łopatkowym, XXIV Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane 6-10.02.2017,
 44. 2017, Mechanical properties of granular biomass determined in Vane Torque Tester, 25th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2017), Stockholm, Sweden, 12-15.06.2017,
 45. 2017, Vane Torque Tester for forest biomass, 25th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2017), Stockholm, Sweden, 12-15.06.2017,
 46. 2017, Mechanical characteristics of different kinds of pine biomass, 10th World Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, 1-5.10.2017,
 47. 2017, Pressure distribution in bulk of seeds in a shallow model silo. Experiments and DEM simulations, 22nd International Conference “Computer Methods in Mechanics”, Lublin, Poland, 13-16.09.2017,
 48. 2017, Discharge of spheres, cylinders and their mixtures from cylindrical bin. Experiments and DEM simulations, 10th World Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, 1-5.10.2017,
 49. 2016, Breaking tester for examining strength of consolidated starch, V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. , str. 136
 50. 2016, Parametry sprężystości skrobi, V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r., str. 135
 51. 2016, Experiments and discrete element method simulations of distribution of static load of grain bedding at bottom of shallow model silo, Biosystems Engineering, 149: 60-71
 52. 2016, Parameters and contact models for DEM simulations of agricultural granular materials: A review, Biosystems Engineering, 147: 206-225
 53. 2016, Representative elementary volume analysis of polydisperse granular packings using discrete element method, Particuology, 27: 88-94
 54. 2016, Pressure distribution in an assembly of wooden cylinders with various aspect ratios under uniaxial confined compression, Granular Matter, 18(2): 1-8
 55. 2015, Właściwości skrobi wyznaczane w nowym aparacie do badań sypkości., 2015
 56. 2015, Uniaxial compression testing and DEM simulations of binary mixtures of spherical particles., 2015
 57. 2015, Strength of tablets produced of potato starch and ground wheat straw., 2015
 58. 2015, Geometrical and mechanical Representative Elementary Volumes for polydisperse granular materials., 2015
 59. 2015, Biomasa sypka. Właściwości, problemy oraz nowa metoda badawcza., 2015, 59-59
 60. 2015, Modelowanie efektów dynamicznych wywołanych rozpoczęciem opróżniania silosu zbożowego., 2015, 31-31
 61. 2015, Mechanical properties of sawdust and woodchips., Fuel, 159: 900-908
 62. 2015, Monitorowanie stanu mikrobiologicznego nasion rzepaku za pomocą elektronicznego nosa., 2015, 27-27
 63. 2015, DEM modeling of development of rarefaction wave in vertical column of granular solids., 2015, 28-29
 64. 2014, Influence of shape of particle size distribution on mechanics of uniaxially compressed granular packings., 2014
 65. 2014, Effect of the Composition and Autoclave Sterilization of Diets for Laboratory Animals on Pellet Hardness and Growth Performance of Mice., Annals of Animal Science, 2014, 14(2): 315-328
 66. 2014, DEM examination of an influence of particle aspect ratio and sample width on uniaxial compression of assembly of spherocylinders., 2014
 67. 2014, Mechaniczne właściwości sypkiej biomasy., 2014
 68. 2014, Mechanical properties of granular materials and their impact on load distribution in silo., Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, 45(4): 203-211
 69. 2014, Mechanical properties of potato starch modified by moisture content and addition of lubricant., International Agrophysics, 2014, 28(4): 501-509
 70. 2014, Influence of particle shape and sample width on uniaxial compression of assembly of prolate spheroids examined by discrete element method., Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2014, 416279-289
 71. 2014, Effect of particle size distribution on micro- and macromechanical response of granular packings under compression., International Journal of Solids and Structures, 2014, 514189-4195
 72. 2014, Effect of particle polydispersity on micromechanical properties and energy dissipation in granular mixtures., Particuology, 2014, 1691-99
 73. 2014, Microstructure and micromechanics of polydisperse granular materials: Effect of the shape of particle size distribution., Powder Technology, 2014, 268237-243
 74. 2014, Development of rarefaction wave at discharge initiation of storage silo – DEM simulation, 7. Światowy Kongres Technologii Materiałów Rozdrobnionych / Word Congress on Particle Technology, Chiny, Beijing, 19-22.05.2014 r., 334
 75. 2014, DEM modelling of loads on obstructions buried in grain in a storage silo, 2014, No.-333
 76. 2014, Influence of the method of representing shape of oblong particle on results of DEM simulations of uniaxial compression of granular assembly., 2014, No.-162
 77. 2014, DEM simulations of loads on obstruction attached to the wall of a model grain silo and of flow disturbance around the obstruction., Powder Technology, 2014, 256210-216
 78. 2014, High resolution imaging of native wheat and potato starch granules based on local mechanical contrast., Journal of Food Engineering, 2014, 12896-102
 79. 2013, Przykłady badania i modelowania obciążeń silosów na zboże, Budownictwo na obszarach wiejskich. Nauka, praktyka, perspektywy, 2013, (Rozdz.): 219-230
 80. 2013, Właściwości mechaniczne sypkich agromateriałów i proszków spożywczych. Metody wyznaczania i prognoza kierunków standaryzacji, Współczesna inżynieria rolnicza i nowe wyzwania, 2013, (Rozdz. III): 269-285
 81. 2013, Effect of particie size distribution on the energy dissipation and mechanical response of packings of spheres under compressive loading, 2013
 82. 2013, Właściwości mechaniczne biomasy ziarnistej i włóknistej wykorzystywanej na cele energetyczne i do zakiszania, 2013
 83. 2013, DEM modelling of silo load asymmetry due to eccentric filling and discharge, Powder Technology, 2013, 23365-71
 84. 2013, DEM simulations of stress distribution around annular obstruction attached to the wall of a model grain silo, 2013
 85. 2013, Simulation of ellipsoid-like particle assemblies at crossover from quasi-2D to 3D, 2013
 86. 2013, Asymmetry of loads in flat floor model grain bin due to eccentric filling and non-axial inserts attached to the wall, 2013
 87. 2013, DEM simulations of the frictional and frictionless polydisperse packings of the spheres under uniaxial compression, 2013, 715-725
 88. 2013, DEM simulations of the influence of the obstruction attached to the wall on a static and flowing bed, 2013
 89. 2013, Uniaxial compression of assemblies of ellipsoidal particles of various aspect ratios, 2013
 90. 2013, Effect of particle size distribution on the energy dissipation and mechanical response of packings of spheres under compressive loading, 2013, 118-118
 91. 2013, Visualization of characteristics of the contact network between spheres in 3D assembly, International Agrophysics, 2013, 27(3): 275-281
 92. 2013, Discharge of rapeseeds from a model silo: Physical testing and discrete element method simulations, Computers and Electronics in Agriculture, 2013, 9740-46
 93. 2013, Mechanical properties of native maize, wheat, and potato starches, Czech Journal of Food Sciences, 2013, 31(4): 347-354
 94. 2013, Innovative press for sleeve silage, 2013, 109-109
 95. 2013, Effect of cohesion on the mechanical properties of polydisperse granular beddings, 2013, 69-69
 96. 2013, Grain Silo Loads: Experiments and DEM Simulations, 2013, 45-45
 97. 2013, Loads in grain silo: comparison of experimental studies and dem simulations, 2013, 8-9
 98. 2013, Metody wyznaczania porowatości bio- i geo- materiałów., 2013
 99. 2013, Flowability tester for fine powders., 2013
 100. 2013, Experiment and DEM modelling of powder slip-stick effect, 2013, 63-63
 101. 2012, Badanie obciążeń obiektów zagłębionych w materiale sypkim, Przegląd Budowlany, 2012, (4): 116-119
 102. 2012, DEM analysis of loads on disc inserts immersed in grain during silo filling and discharge, 2012, 158-163
 103. 2012, Vertical Load on Disc Embedded in Static and Flowing Grain: Experimental and DEM Simulations, 2012
 104. 2012, Mechanical properties of Potato Starch modified by moisture content and addition of lubrificat, 2012
 105. 2012, Two Contact Models in Simulations of Outflow of Rapeseed from a Model Silo, 2012
 106. 2012, Experimental and numerical studies on uniaxial compression behavior of slightly oblong particles at crossover from Quasi-2D to 3D, 2012
 107. 2012, Modelowanie metodą elementów dyskretnych procesów mechanicznych w ośrodkach rozdrobnionych, 2012, 88-89
 108. 2012, The Mechanical Parameters of Rapeseed Cake, Energy Sources, Part A, 2012, 34(13): 1196-1205
 109. 2012, Experimental and numerical determination of representative elementary volume for granular plant materials., Granular Matter, 2012, 14449-456
 110. 2012, Influence of grain shape and intergranular friction on material behavior in uniaxial compression: Experimental and DEM modeling., Powder Technology, 2012, 217435-442
 111. 2011, Characterisation of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape and size., 2011, 118-118
 112. 2011, Strenght properties of food powders influenced by technological factors, 2011, 124-124
 113. 2011, Characterization of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape, 2011, 118-118
 114. 2011, Wykorzystanie różnych modeli kontaktu w symulacjach wypływu rzepaku z modelowego silosu, 2011, 88-88
 115. 2011, Modelowanie asymetrii obciążeń wywołanej niecentrycznym napełnianiem i opróżnianiem silosu zbożowego, 2011, 63-64
 116. 2011, Wpływ modelu sił kontaktu na symulacje numeryczne wypływu rzepaku z modelowego silosu, 2011, 33-33
 117. 2011, Stymulacje obciążenia obiektów zanurzonych w materiale sypkim metodą elementów dyskretnych (DEM), 2011, 32-32
 118. 2011, Charakterystyki fizyczne biomasy wykorzystywanejw energetyce, 2011, 37-76
 119. 2011, Aeration of Agricultural Products., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło): 7-8
 120. 2011, Mechanical properties of granular agro-materials. Continuum and discrete approach., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie EN, 2011, 190(1): 1-152
 121. 2011, Wpływ szerokości próbki i kształtu cząstek na charakterystyki jednoosiowego ściskania złoża materiału sypkiego., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 399-408
 122. 2011, Variability of intergranular friction and its role in DEM simulation of direct shear of an assemmbly of rapeseeds., International Agrophysics, 2011, 25(4): 361-368
 123. 2011, Moisture-dependent physical properties of rapeseed – experimental and DEM modeling, International Agrophysics, 2011, 25(1): 59-65
 124. 2011, Effect of potato starch modification on mechanical parameters and granules morphology., Journal of Food Engineering, 2011, 102, 154-162, (DOI information:n10.1016/j.jfoodeng.2010.07.034)
 125. 2010, Non-symmetrical loads on silo walls due to eccentric filling and discharge – DEM simulations, 2010, 21-22
 126. 2010, Simulation of the packing structure, load distribution and flow pattern in a 2-dimensional model silo using discrete element method, 2010
 127. 2010, Uniaxial compaction behaviour and elasticity of cohesive powders., Powder Technology, 2010, 203, 482-488
 128. 2010, Rapeseed impact against a flat surface: Physical testing and DEM simulation with two contact models., Powder Technology, 2010, 19861-68
 129. 2009, Discontinuity, non-homogeneity and anisotropy in granular media., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2009, 67-68
 130. 2009, Metoda wyznaczania współczynnika tarcia pomiędzy dwoma metalowymi i organicznymi obiektami., Acta Agrophysica, 2009, 167, Vol. 13(2), 407-418
 131. 2009, Asymmetry of model bin wall loads and lateral pressure induced from two- and three-dimensional obstructions attached to the wall., Transactions of the ASABE, 2009, Vol. 52(1): 225-233
 132. 2009, Variability of pressure drops in grain generated by kernel shape and bedding method., Journal of Stored Products Research, 45(2009), 112-118
 133. 2009, Performance of membrane pressure transducers in granular materials of various particle sizes., Powder Technology, 190 (2009), 410-414
 134. 2009, Właściwości fizyczne biomasy wykorzystywanej w energetyce., 2009
 135. 2009, Właściwości fizyczne biomateriałów. Szkoła Letnia AgEngPol 2009 „Innowacyjne Techniki w Przemyśle Rolno-Spożywczym”,, 2009
 136. 2009, Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych., 2009
 137. 2009, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2009
 138. 2009, Slice Element Method for estimation of load on cylindrical insert in grain silo. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 139. 2008, Mechanika i modelowanie materiałów sypkich., 2008
 140. 2008, Ocena zmienności cech morfologicznych oraz właściwości mechanicznych nasion lędźwianu siewnego(Lathyrus sativus L.) pochodzących z krajów Unii Europejskiej., 2008
 141. 2008, Właściwości fizyczne biomateriałów., 2008
 142. 2008, Modelowanie metodą elementów dyskretnych (DEM) procesów mechanicznych w materiale sypkim., 2008
 143. 2008, Zaburzenia rozkładu naprężenia w materiale sypkim., 2008
 144. 2008, Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych., 2008
 145. 2008, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2008
 146. 2008, Method of characterization of distribution of contact normals in 3D granular assembly., 2008
 147. 2008, Airflow resistance of wheat bedding as influenced by the filling method., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, Vol. 54, 50-57
 148. 2008, Masowe i mikroskopowe właściwości sypkich materiałów roślinnych i przemysłowych. Cz. I. Porównanie właściwości mechanicznych., Przemysł Chemiczny, 2008, 87/2, 199-202
 149. 2008, DEM simulation of the packing structure and wall load in a 2-dimensional silo., Granular Matter, 2008, 10273-278
 150. 2007, Discrete element method (DEM) as a tool for investigating properties of granular materials., Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Vol. 57, No. 2(A), 169-173
 151. 2007, Non-Axial Stress State in a Model Silo Generated by Eccentric Filling and Internal Inserts, Particle&Particle Systems Characterization, 2007, 24, 291-295
 152. 2007, Determination of modulus of elasticity of cereals and rapeseeds using acoustic method, Journal of Food Engineering, 82(2007), 51-57
 153. 2007, Static and kinetic friction of rapeseed., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 14-19
 154. 2007, Uniaxial compression of rapeseed Rusing apparatus with cuboid chaber., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 677-685
 155. 2007, Wpływ upakowania i kształtu nasion na opór przepływu powietrza w złożu żyta i rzepaku., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 593-605
 156. 2007, Significance of particle elongation in a particulate assembly under uniaxial compression – discrete element modeling., 2007
 157. 2007, Wpływ zawartości talku na właściwości mechaniczne rozdrobnionych surowców roślinnych., 2007
 158. 2007, Modelowanie numeryczne testu bezpośredniego ścinania., 2007
 159. 2007, Eksperymentalna weryfikacja rozkładów parcia materiałów sypkich w zbiornikach., 2007
 160. 2007, Czynniki kształtujące sypkość rozdrobnionych surowców roślinnych., 2007
 161. 2007, Badania modelowe oporu przepływu powietrza przez warstwę nasion., 2007
 162. 2006, Physical properties of granular Raw materiale of plant origin. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 163. 2006, Leaching of some nutrients In relation to porosity of tilled and orchard loamy soil. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 164. 2006, Static and kinetic friction of rapeseed. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 165. 2006, Influence of seeds shape and internal structure on parameters of integral friction. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 166. 2006, Physical properties of granular raw materials of plant origin., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 64-68
 167. 2006, Wpływ sposobu formowania złoża pszenicy na opór przepływu powietrza., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 881-891
 168. 2006, Microstructure and mechanical parameters of five types of starch, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2006, 15/56, 2, 161-168
 169. 2006, Wpływ składu granulometrycznego na sypkość śruty pszenicznej., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2006, 4s, 139-140
 170. 2006, Zastosowanie metody akustycznej do wyznaczania modułu sprężystości nasion rzepaku o różnej wilgotności., Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 295-302
 171. 2006, Modulus elasticity of rapeseeds by edometric and acoustic methods., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 9, 4, 1-8
 172. 2006, Vertical loads due to wheat on obstructions located on the floor of a model bin., Transactions of the ASABE, 2006, 49(6): 1855-1865
 173. 2005, Mechanical properties of agricultural granular materials., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 95-100
 174. 2005, Discrete element modelling (DEM) of direct shear test of granular materials., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 3, Monitoring and Modelling of Processes and Properties of Porous Media, 322
 175. 2005, Pressure ratio of plant granular materials., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 205-206
 176. 2005, Microstructure and mechanical parameters of starch powders., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 197
 177. 2005, Testing mechanical properties of food powders in two laboratories-degree of consistency of results., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 196
 178. 2005, Mechanical properties of granular agro-materials and food powders for industrial practice. Part I. Characterization of mechanical properties of particulate solids for storage and handling., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-145, l. ark. wyd. 10,4
 179. 2005, Airflow resistance of wheat as affected by grain density and moisture content., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2005, 8, 4, 1-10
 180. 2005, Airflow resistance of seeds at different bulk densities using Ergun’s equation., Transactions of the ASAE, 2005, 48, 3, 1137-1145
 181. 2004, Mechanical properties of agro- bulk materials, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 57-63
 182. 2004, Strength parameters of food powders, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 57-62
 183. 2004, Direct shear testing of food powders flowability-influence of deformation speed and apparatus stiffness, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 557-564
 184. 2004, Zależność oporu przepływu powietrza od gęstości złoża nasion, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 77-83
 185. 2004, Direct shear testing of flowability of food powders, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2004, Res. Agr. Eng., 50(1), 6-10
 186. 2004, Effects of grain properties on loads in model silo, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 329-332
 187. 2004, On applicability of a direct shear test fo strength estimation of cereal grain, Particle&Particle Systems Characterization, 2004, Part. Part. Syst. Charact., 21, 310-315
 188. 2004, Dokąd zmierza inżynieria rolna, 2004
 189. 2004, Stanowisko do badań oporów przepływu powietrza przez warstwę nasion, 2004
 190. 2004, Mechanical properties of food powders, 2004
 191. 2004, Standardization concerning granular materials in Poland 2004, 2004
 192. 2004, Mechanical characteristics of food powders. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 193. 2004, Mechanical properties of food powders important for storage and handling, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 944-945
 194. 2004, Performance of earth pressure cell as grain pressure transducer in a model silo, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 622-623
 195. 2004, Zastosowanie przetwornika naporu gruntu (EPC) do pomiaru naporu ziarna w silosie, 2004
 196. 2004, Charakterystyki rolniczych i spożywczych materiałów sypkich, 2004
 197. 2004, Effects of grain properties of loads in model silo, 2004
 198. 2003, Wpływ struktury na właściwości mechaniczne materiału sypkiego na przykładzie złoża ziarna pszenicy., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2003, 16, 99-100
 199. 2003, Standaryzacja metod pomiaru właściwości fizyczno-mechanicznych roślinnych materiałów ziarnistych., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 92, str. całości 1-169, l. ark. wyd. 12,1
 200. 2003, Struktura upakowania a właściwości mechaniczne złoża ziarna., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2003, 3s, 42, 34, 126-127
 201. 2003, Wpływ wilgotności ziarna zbóż na właściwości mechaniczne., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2003, 3s, 42, 34, 71-72
 202. 2003, Makro- i mikroskopowe modele materiałów sypkich., Acta Agrophysica, 2003, 93, 17-31
 203. 2003, Wpływ kształtu nasion i upakowania złoża na kąt tarcia wewnętrznego., Acta Agrophysica, 2003, 82, 131-137
 204. 2003, Właściwości fizyczne sypkich surowców spożywczych istotne w procesach magazynowania i przetwarzania., 2003
 205. 2003, Struktura upakowania a właściwości mechaniczne złoża ziarna., 2003
 206. 2003, Wpływ struktury upakowania złoża nasion na opór przepływu powietrza., 2003
 207. 2003, Characterization of agro-bulk materials and food powders., 2003
 208. 2003, Airflow resistance of seeds at different bulk densities., 2003
 209. 2003, Direct shear testing of flowability of food powders., 2003
 210. 2003, On Applicability of Direct Shear Test for Strength Estimation of Agricultural Grains., 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids", Budapest, 27-30.05.2003, 2003
 211. 2003, Effects of Grain Properties on Loads in Smooth Wall Model Silo. 2003,, 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids", Budapest, 27-30.05.2003, 2003
 212. 2003, Strength Characteristics of Food Powders., 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids", Budapest, 27-30.05.2003, 2003
 213. 2002, Możliwość zastosowania pomiaru prędkości fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich., 2002
 214. 2002, Mikro- i makroskopowe właściwości materiałów sypkich., 2002
 215. 2002, Liniowe prawa tarcia warstwy ziarna zbóż., 2002
 216. 2002, Wpływ kształtu nasion i upakowania złoża na kąt tarcia wewnętrznego wyznaczany metodą bezpośredniego ścinania., 2002
 217. 2002, Efekty zmian tarcia w modelu metalowego silosu zbożowego., 2002
 218. 2002, Vertical wall loads in a model grain bin with non-axial internal insertions., 2002
 219. 2002, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, 14, 1-25
 220. 2002, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, 13, 1-26
 221. 2002, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, 13, 1-26, l. ark. wyd. 1,9
 222. 2002, Właściwości fizyczne sypkich surowców spożywczych. Zarys Katalogu., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 74, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,9
 223. 2002, Properties of grain for silo strength calculation., Kluwer Academic Publishers Physical Methods in Agriculture, 2002, 195-218
 224. 2002, Liniowe prawa tarcia warstwy ziarna zbóż. Linear friction laws of cereal grain layer., Inżynieria Rolnicza, 2002, 6(39), 149-156
 225. 2002, Możliwość zastsowania pomiaru prędkości fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich., Inżynieria Rolnicza, 2002, 1(2), 89-93
 226. 2002, Wpływ wybranych parametrów na właściwości cierne ziarna zbóż., Inżynieria Rolnicza, 2002, 1(2), 81-87
 227. 2002, Wykorzystanie anizotropii właściwości mechanicznych złoża ziarna do redukcji asymetrii obciążenia wywołanej niesymetrycznym opróżnianiem silosu. Application of the anisotropy of mechanical properties of bedding of grain for reduction of silo load asymmetr, Acta Agrophysica, 2002, 72, 49-60
 228. 2002, Standaryzacja w badaniach właściwości fizycznych materiałów roślinnych. Standarization of measurements of plant materials physical properties., Acta Agrophysica, 2002, 60, 211-219
 229. 2002, Determination of the elastic constants of cereal grains in a uniaxial compression test., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 61-65
 230. 2002, Mechanical properties of corn and soybean meal., Transactions of the ASAE, 2002, 45(6), 1929-1936
 231. 2002, Bin loads induced by eccentric filling and discharge of grain., Transactions of the ASAE, 2002, 45(3), 781-785
 232. 2002, Friction of wheat: grain-on-grain and on corrugated steel., Transactions of the ASAE, 2002, 45(2), 415-420
 233. 2001, Effect of grain moisture on silo design parameters., 2001
 234. 2001, Grain loads on smooth- and corrugated-wall model silos., 2001
 235. 2001, Analiza wpływu wilgotności złoża ziarna pszenicy na przebieg zależności naprężenie – odkształcenie., Inżynieria Maszyn, 2001, 17, 75-80
 236. 2001, Obciążenia w zbiornikach na ziarno wykona-nych z blachy gładkiej i falistej., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2001, 419, 271-282
 237. 2001, Wpływ wilgotności ziarna na parametry oblicze-niowe obciążeń silosu., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2001, 419, 129-138
 238. 2001, Przegląd aktualnych metod wyznaczania standardowych charakterystyk mechanicznych i parametrów technologicznych materiałów ziarnistych., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, 385, 17, 5-18
 239. 2001, Zastosowanie testu jednoosiowego ściskania do wyznaczania właściwości mechanicznych złoża ziarna zbóż., Inżynieria Rolnicza, 2001, 13(33), 307-312
 240. 2001, Anizotropia kąta tarcia wewnętrznego ziarna pszenicy., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 245-251
 241. 2001, Właściwości mechaniczne złoża nasion rzepaku wyznaczane w teście jednoosiowego ściskania., Acta Agrophysica, 2001, 46, 167-178
 242. 2001, Experimental investigations of grain loads on metal silo walls., Bulk Solids Handling, 2001, 21, 5, 522-527
 243. 2001, Comparison of loads on smooth- and corrugated-wall model grain bins., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 95-100
 244. 2000, Mechanical properties of granular feed ingridients., 2000
 245. 2000, Sample structure and strength characteristics of wheat in direct shear test., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 215-218
 246. 2000, Determination of elastic constants of cereal grain in uniaxial compression., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 164-165
 247. 2000, Sample structure and strength characteristics of wheat in direct shear test., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 162-163
 248. 2000, Parametry sprężystości złoża ziarna zbóż. Elastic parameters of bedding of cereal grain., 2000
 249. 2000, Teraz raczej jakość., 2000
 250. 2000, Asymetria naporu wywołana niesymetrycznym napełnianiem i opróżnianiem silosu zbożowego., 2000
 251. 2000, Modelowanie jednoosiowego ściskania warstwy ziarna pszenicy., 2000
 252. 2000, Adaptacja czujnika z cieczą pośredniczącą do wyznaczania naporu-ciśnienia w warstwie materiału ziarnistego., 2000
 253. 2000, Rozkład obciążenia w modelowym silosie zbożowym podczas częściowego napełniania i opróżniania., 2000
 254. 2000, Anizotropia kąta tarcia wewnętrznego warstwy ziarna., 2000
 255. 2000, Comparison of loads on smooth – and corrugated – wall model grain bins., 2000
 256. 2000, Rozkład obciążeń w modelach silosów zbożowych o ścianie gładkiej i falistej., Inżynieria Rolnicza, 2000, 8, 235-241
 257. 2000, Vibratory method for bulk density estimation., Powder Handling Processing, 1989, Przedruk w wydawnictwie: The Best of "Powder Handling & Processing" 1989-1997 "Bulk Solids Handling" 1992-1997, Silos, Happers, Bin & Domes, A/2000, 2000, 6, 1,27-30
 258. 2000, Effects of moisture content on friction of wheat grain., Powder Handling Processing, 1989, Przedruk w wydawnictwie: The Best of "Powder Handling & Processing" 1989-1997 "Bulk Solids Handling" 1992-1997, Silos, Happers, Bin & Domes, A/2000, 2000, 1, 51-53
 259. 2000, Grain pressure in a model silo as affected by moisture content increase., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 385-392
 260. 2000, Friction of wheat on corrugated and smooth galvanized steel surfaces., Journal Agric. Eng. Res., 2000, 77, 2, 209-219
 261. 1999, Modele ośrodków sypkich pochodzenia biologicznego., 1999
 262. 1999, Źródła błędów wyznaczania stanu naprężenia w roślinnym materiale sypkim., 1999
 263. 1999, Experimental investigations of pressure increase of wetted grain., Xth Seminar "Properties of water in foods", Muszyna-Złockie, 10-12.05.1999, 64-72, 1999
 264. 1999, Effect of roughness of wheat grain on friction in contact area., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 68-72, 1999
 265. 1999, Wpływ zmian wilgotności ziarna na rozklad obciążenia w silosie., Acta Agrophysica, 1999, 20, 57-60
 266. 1999, Wall loads caused by flumes in a model grain bin., International Agrophysics, 1999, 13, 1,141-147
 267. 1999, Device for continuous measurement of straw briquette expansion., International Agrophysics, 1999, 13, 1, 87-92
 268. 1999, Wall loads in a model grain bin during fill and unload cycles., Transactions of the ASAE, 1999, 42, 3, 771-775
 269. 1998, Wyznaczanie ilorazu poziomego do pionowego naporu w cylindrycznej warstwie ośrodka sypkiego., 1998
 270. 1998, Modelling pressure increase of wetted grain., Ninth Seminar: Properties of Water in Food, Zakopane,11-13.05.1998, 56-61, 1998
 271. 1998, Stresses in a bulk of seeds under shearing load., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 55-56, 1998
 272. 1998, Moisture induced loads on model grain silo., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 50-51, 1998
 273. 1998, Moments caused by wall flumes in a model grain bin., 1998
 274. 1998, Wall and floor load in a model bin during fill and unload cycles., 1998
 275. 1998, Radial distribution of vertical pressure of wheat grain on bottom of a model bin., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 64, 1998
 276. 1998, Stresses in a bulk of seeds under shearing load., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 128-132, 1998
 277. 1998, Moisture induced loads on model grain silo., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 118-122, 1998
 278. 1998, Effect of filling method and moisture content on stress distribution in cylindrical bed of wheat grain., Proceedings of the Seminar „Operations on granular materials”, Lublin 28.05.1998, 1998, 41-48
 279. 1998, Lateral to vertical pressure ratio in a model grain silo. Proceedings, International Seminar Operations on Granular Materials, Lublin 28.05.1998, 31-39, 1998
 280. 1998, Wpływ zmian wilgotności ziarna na rozkład obciążenia w silosie., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 120-121, 1998
 281. 1998, Wpływ właściwości mechanicznych ziarna na rozkład naporu w silosie., Przegląd Zbożowo - Młynarski. Dodatek do Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego-Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, 1, 4, 28-30, 1998
 282. 1998, Wpływ struktury złoża nasion na stan naprężenia., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 12, Lublin, 1998, str. całości 129, l.ark.wyd. 9,2
 283. 1998, Wpływ struktury złoża nasion na stan naprężenia., Acta Agrophysica, 1998, 12, 1-129
 284. 1998, Binding force and mechanical strength of rice grain., International Agrophysics, 1998, 12, 3, 227 - 230
 285. 1998, Stress and deformation of wheat in direct shear test., International Agrophysics, 1998, 12, 2, 115-118
 286. 1998, Loads caused by bottom unloading wall flumes in a model grain bin., Transactions of the ASAE, 1998, 41, 6, 1807-1815
 287. 1997, Przyrost ciśnienia wywołany pochłanianiem wilgoci przez ziarno., 1997
 288. 1997, Przewietrzanie i chłodzenie w magazynowaniu ziarna zbóż., 1997
 289. 1997, Comparison of loads on cylindrical and conical model grain bins., 1997
 290. 1997, Wpływ redukcji współczynnika tarcia na rozkład obciążenia w silosie., 1997
 291. 1997, Wpływ zmian wilgotności na zależność naprężenie-odkształcenie warstwy ziarna., 1997
 292. 1997, Naprężenie i odkształcenie w warstwie ziarna pszenicy podczas testu bezpośredniego ścinania., 1997
 293. 1997, Loads caused by wall flumes in a model grain bin., 1997
 294. 1997, Binding force and mechanical strength of rice grain., 1997
 295. 1997, Grain friction on storage bin wall., 1997
 296. 1997, Stress and deformation of wheat in direct shear test., 1997
 297. 1997, Wear-in effects on loads in cylindrical and conical model grain bins., 1997
 298. 1997, Device for continuous measurement of straw briquette expansion., 1997
 299. 1997, Wear-in effects on loads and flow in a conical grain bin., Transactions of the ASAE, 1997, 40(3), 783-788
X